Picture

SB "Šatijai" valdybos posėdis, įvykęs 2013 02 17, priėmė keletą sprendimų, kuriuos naudinga žinoti tiems, kurie domisi sodininkų bendrijos veikla. Viso valdybos posėdžio protokolo nenagrinėsime, tik atkreipsime dėmesį į kai kuriuos sprendimus.

 Pavasaris šįmet vėluoja, todėl kelių remontas taip pat prasidės kiek vėliau, negu buvo manoma. Kaip ir buvo numatyta valdybos posėdžio metu, su konkrečiomis kompanijomis, galinčiomis suremontuoti bendrijoje esančius kelius, bus pradedama tartis balandžio mėnesį. Į šį organizacinį darbą įsijungia tiek valdybos nariai, gerai žinantys kelių priežiūrą ir remontą (A.Bilius ir kt.), tiek eiliniai sodininkai, išmanantys šią sritį.Tai leis objektyviau  ir skaidriai atrinkti kelių remonto paslaugą atliksiančią kompaniją. Šis darbas jau prasidėjo: su potencialiais kelių remonto vykdytojais apžiūrima ir įvertinama kelių būklė bei darbų apimtys.
   
  Sodininkų bendrija yra gavusi asmens, turinčio žemės sklypą Šatijų kaime, prašymą naudotis sodininkų bendrijos keliais tam, kad galėtų pasidaryti privažiavimą prie savo sklypo per bendrijos teritoriją. Problemos esmė yra ta, kad asmuo turi žemės sklypą, besiribojantį su sodininkų bendrija, tačiau neturi privažiavimo prie savo sklypo. Sklypo savininkui patogiausia būtų naudotis bendrijos keliais ir, padarius papildomą išvažiavimą pro bendriją juosiančią tvorą bei nedidelę kelio atkarpą, patekti į jam priklausantį sklypą. 

  Valdybos posėdžio metu šio asmens prašymui balsų dauguma nebuvo pritarta. Nors asmuo buvo pažadėjęs mokėti visus mokesčius, kuriuos moka bendrijos nariai, buvo prieita nuomonės, kad tokio sutikimo pasekmės būtų sunkiai prognozuojamos: kiek būtų naudojamasi keliais, koks transportas važinėtų, be to, be susirinkimo sprendimo valdyba nesiėmė priimti tokio sprendimo. 
 Atkreipsiu sodininkų dėmesį į tai, kad ankstesnis pirmininkas dažniausiai tokių ir panašių prašymų net nepateikdavo valdybos svarstymui.
  
   SB "Šatijai" yra įtraukta ar bandoma įtraukti į keletą teisminių procesų.
  Vienas iš jų - teisminis procesas dėl sklypo Nr.453 savininkės reikalavimo iškelti iš jų sklypo teritorijos elektros pastotę.
  Šio sklypo istorija  turi keletą įdomių aspektų.
  Vienas iš jų yra tai, kad sklypo savininkė daugiau kaip 10 metų nemoka nario mokesčių bendrijai. Argumentas - buvusio ilgamečio sodininkų bendrijos pirmininko apie 2000-uosius metus pasirašytas raštas apie tai, kad bendrijos valdyba savo sprendimu atleidžia šio sklypo savininką nuo nario mokesčio mokėjimo dėl elektros pastotės teritorijos priežiūros. 
  Deja, tokio valdybos sprendimo nepavyko rasti. Be to,  valdyba iš viso net negalėjo priimti tokio sprendimo, nes tai yra išimtinai sodininkų susirinkimo kompetencija. Svarbu atkreipti dėmesį ir į  tai, kad ankstesnis pirmininkas per 6 savo darbo metus nepadarė nieko, kad pagaliau realiai nutrauktų šį virš 10 metų besitęsiantį mokesčių nemokėjimą.
  Valdyba posėdyje nutarė, kad bendrijai teismų procese atstovaus bendrijos valdybos pirmininkas J.Savickas.
   Jau po posėdžio bendrijos valdybą pasiekė žinia, kad vienos daugelio pažįstamos garbaus amžiaus aktyvios sodininkės sūnus duoda bendriją į teismą, siekdamas panaikinti 2012 m. rugsėjo mėnesį įvykusio pakartotinio visuotinio rinkiminio susirinkimo rezultatus. To susirinkimo metu buvo išrinkta dabar dirbanti valdyba ir dabar dirbantis valdybos pirmininkas. Nuolat besidomintiems bendrijos veikla, toks siekis yra keistas. Keistas jis yra dar ir dėl to, kad asmuo, duodantis bendriją į teismą, nėra sodininkų bendrijos narys. Jis pabandė tapti bendrijos nariu paskutiniame ankstesnio pirmininko Č.Pijoraičio organizuotame ankstesnės valdybos posėdyje 2012 m rugsėjo mėnesį. Iš to bandymo galima tik stebėtis:
  1. Buvęs pirmininkas Č.Pijoraitis "priėmė" į sodininkų bendrijos narius minėtą asmenį valdybos posėdyje, kuris negalėjo priimti jokių sprendimų, nes posėdžio metu nebuvo kvorumo (dalyvavo tik 6 valdybos nariai, nors būtina, kad dalyvautų bent 7).
  2. Negana to, pagal SB "Šatijai" įstatus, į bendrijos narius sodininkus gali priimti tik susirinkimas, o valdyba tokių įgaliojimų neturi.
  3. Ir dar, šis asmuo buvo "priimtas" į sodininkų bendrijos narius pagal sodo sklypo  panaudos sutartį, o ne pagal nuosavybės dokumentus: sklypo ir namelio savininkė, o tuo pačiu ir ilgametė sodininkų bendrijos narė, parašė sūnui sklypo ir namelio panaudos sutartį, kurios pagrindu jis pabandė tapti sodininkų bendrijos nariu. Toks veiksmas būtų galimas, jei panaudos sutartis būtų registruota registrų centre. Deja, panaudos sutartis tuo metu nebuvo registruota registrų centre.
  4. Be to, tokiu atveju sklypo ir namelio savininkas turėtų išstoti iš sodininkų bendrijos narių. Tai nebuvo padaryta. Todėl, jei priimti tą buvusio pirmininko veiksmą kaip teisėtą ir galiojantį, turėtume atvejį, kad vienas sodo sklypas turi du sodininkų bendrijos narius - sūnų, valdantį sodo sklypą pagal panaudos sutartį, ir mamą, valdančią sodo sklypą pagal nuosavybės dokumentus. Toks atvejis teisiškai yra negalimas.

    Buvęs pirmininkas sau būdingu stiliumi padarė košę iš, atrodytų, paprasto juridinio veiksmo.
    Kaip vystysis šis teisminis procesas sodininkus informuosime vėliau.


   Beje, kas nuolat skaito šį tinklalapį ir jame rašomus komentarus, pastebėjo vieną labai iš kitų išsiskiriantį komentatorių, besivadinantį slapyvardžiu "Sodininkaujantis". Mūsų spėjimu "Sodininkaujantis" ir asmuo, bandantis duoti bendriją į teismą dėl rinkimų rezultatų, taip pat asmuo, bandęs keistai su buvusio pirmininko pagalba tapti sodininkų bendrijos nariu yra vienas ir tas pats asmuo.

   SB valdyba posėdyje patvirtino bendro naudojimo turto aprašą. Tokio aprašo bendrija neturėjo. Šis dokumentas, nors ir gali atrodyti kaip formalus, yra svarbus bendrijos veikloje todėl, kad sudaro pagrindą skirti bendrijos lėšas minėtų objektų eksploatacijai ir priežiūrai, leidžia išskirti turtą,  į kurį bendrija yra nutarusi investuoti ir jį prižiūrėti. To turto sąrašas yra oficialioje bendrijos svetainėje www.sbsatijai.lt 

   Valdybos narys K.Čeponis atkreipė valdybos dėmesį į tai, kad bendrijos veiklos dokumentai saugomi netinkamai. Bylos nėra paruoštos ilgalaikiam saugojimui, nėra garantijų, kad praėjus kuriam laikotarpiui, iš bylų nedings dokumentai, ar bylose neatsiras naujų dokumentų, kurių nebuvo anksčiau. Toks dokumentų laikymas neleidžia atlikti papildomo dokumentų patikrinimo tuomet, kai tam iškyla poreikis.
  Todėl valdyba nutarė įpareigoti iždininką K.Mačiulaitį iki 2013 03 15 d. paruošti archyvavimui dokumentus už visą praėjusį bendrijos veiklos laiką ir perduoti juos pirmininkui J.Savickui.

   Šiame tinklalapyje buvo rašyta apie tai, kad dalis sodininkų, kurie statėsi ar rekonstravo sodo namelius, yra nesumokėję bendrijai tikslinių mokesčių po 500,- Lt.  Rašėme apie tai, kad buvęs bendrijos valdybos pirmininkas, pažeisdamas sodininkų bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimą, pasirinktinai, pagal tik jam žinomus kriterijus, kai kuriems sodininkams išdavinėjo raštus, leidžiančius pradėti namo statybos ar rekonstrukcijos projektavimą, nors jie nebuvo sumokėję bendrijai tikslinių įmokų po 500,-Lt. Kiti sodininkai, tuo tarpu, tokį raštą gaudavo, tik sumokėję po 500,-Lt. 
  Valdyba vykusiame posėdyje priėmė sprendimą visus sodininkus, kurie gavo tokius raštus nesumokėję tikslinių įmokų, įtraukti į skolininkų sąrašą ir pradėti veiksmus, siekiant, kad minėti sodininkai sumokėtų bendrijai tikslines įmokas. Preliminariais skaičiavimais tokių skolininkų bendra skolos suma galėtų siekti iki 10 000,- Lt

   Siekdama taupyti ir turin  tikslą atsisakyti nebūtinų išlaidų, valdyba nutarė nuo 2013 03 01 nutraukti automobilio panaudos sutartį su K.Mačiulaičiu ir tuo pačiu panaikinti automobilio eksploatacijai skiriamą mėnesio kuro limitą.

     Tinklalapio leidėjai


 
PictureAtšilus orams galima planuoti balandžio mėnesio sodininko darbus, apie kuriuos skaitykite "Sodininko kalendoriaus" skiltyje!