Picture
                     Gerbiami sodininkai,

     Nuo 2007 metų, kai sodininkų bendrijai buvo leista priimti iš sodininkų ir kitų asmenų 2%  sumokėtų fizinių asmenų pajamų mokesčio paramą, sodininkai, jų draugai ir pažįstami pervedė į „Šatijų“ sodininkų bendrijos sąskaitą tokias pinigų sumas:

2007 m.- 4864,88 Lt  

2008 m.- 8766,76 Lt
2009 m.- 6721,68 Lt     
2010m. - 3497,86 Lt
2011 m.- 2732,24 Lt  
2012 m.- 3152,98 Lt       
2013m.- 2688,14 Lt      
        

      Iš viso  32 424,54 Lt ir tai yra beveik tiek, kiek bendrijai kainavo įsirengti gatvių apšvietimą arba už tokią pinigų sumą galima išasvaltuoti apie 130 metrų ilgio sodo kelio atkarpą. Tai didelė parama mums patiems : kelius remontuojame kasmet, elektros išlaidos taip pat yra mūsų kasdienybė, laistymo sistema taip pat kasmet reikalauja remonto. Kur ir kaip panaudoti pinigus sprendžiama kasmetiniuose visuotiniuose sodininkų susirinkimuose, kurie vyksta pasibaigus finansiniams metams-  kiekvienais metais po gegužės 1 dienos .

     Todėl prašome Jūsų pervesti 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio dalį  SB „Šatijai“. Tuo Jūs prisidėsite prie bendrijos ir ,tuo pačiu, savo gerbūvio.

      Patogiausia tai padaryti elektroniniu būdu, prisijungus prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos ( EDS ) elektroninės bankininkystės pagalba. Kaip tai padaryti yra paaiškinta sodininkų bendrijos tinklalapyje www.sbsatijai.lt

     Tie, kurie negali pasinaudoti elektronine sistema, gali užpildyti specialią formą FRO512 rankiniu būdu. Kaip užpildyti formą ir kaip ją išsiųsti, taip pat pačią formą galite gauti pas valdybos pirmininką Juozą Savicką ( tel. 8 675 45007 ) arba iždininką Kęstutį Mačiulaitį ( tel. 8 675 45008 ).

    Iš anksto dėkojame ir tikimės Jūsų supratimo ir paramos.

    Pagarbiai

   SB „Šatijai“ valdyba 2 %

2/22/2012

2 Comments

 
Picture
       Visi žinome, kad Lietuvos gyventojai dalį per metus sumokėtų fizinių  asmenų pajamų mokesčių (toliau naudosime trumpinį FAPM ), gali skirti savo nuožiūra : mokykloms, vaikų darželiams, labdaros organizacijoms, o  nuo šių metų jau ir politinėms partijoms  - įvairiems subjektams, kurie pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (toliau naudosime trumpinį LPĮ )  turi teisę gauti tokią paramą. Gyventojas gali skirti ne daugiau kaip 2 % per metus sumokėto FAPM. Taip pat galima skirti paramą kelioms organizacijoms, išskirstant 2% savo nuožiūra į norimas dalis. Tačiau paramos suma negali būti mažesnė kaip 10 Lt. 

      Paprastai FAPM darbovietės kas mėnesį išskaičiuoja iš dirbančiųjų darbo užmokesčio.
      Ką tai reiškia praktiškai?
      FAPM atskaičiavimo dydis priklauso nuo daugelio veiksnių, todėl mūsų paskaičiavimai bus tik sąlyginiai. Imkime darbuotoją, dirbantį pagrindinėje darbovietėje ir neturintį išlaikytinių. Sakykime,  jis per mėnesį uždirba:
            a) 800,- Lt
    Per metus toks darbuotojas sumoka FAPM  594,00 Lt. Todėl 2 % bus 594,00 x 0.02 = 11,88 Lt
             b) 2000,- Lt
    Per metus toks darbuotojas sumoka FAPM 3186,-Lt . Todėl 2 % bus 3186,- x 0.02 = 63,72 Lt
             c) 4000,- Lt
    Per metus toks darbuotojas sumoka FAPM  7200,- Lt. Todėl 2% bus 7200,- x 0,02 = 144,- Lt
   
    Kaip matome, tokios paramos suma labai priklauso nuo asmens darbo užmokesčio dydžio.

   Jau keli metai tokią paramą gali gauti ir sodininkų bendrijos. Mūsų sodų bendrija iš viso yra gavusi  paramos - daugiausiai, reikia spėti, iš sodininkų, jų draugų bei pažįstamų - įvairiais metais skirtingas sumas:
                   2007 metais- 4864,86 Lt
                   2008 metais- 8910,86 Lt
                   2009 metais- 7128,58 Lt
                   2010 metais- 3497,86 Lt 
                             Iš viso:    24 402,16 Lt   
    
    Taigi, matome, kad bendrija yra surinkusi pakankamai nemažą pinigų sumą.Tuos pinigus sodų bendrija gali naudoti savo nuožiūra taip, kaip nutaria visuotinis sodininkų susirinkimas.Tai ženkli parama
tam, kad galėtume savo sodų bendrijoje gerinti mūsų gyvenimo ir poilsio sąlygas: didinti apšviestų gatvių skaičių, taisyti kelius, tvarkyti vandens tiekimo sistemą ir pan. 

     Kiekvienas asmuo pats apsisprendžia, kam skirti  2% savo sumokėto FAPMVisuomet buvau aktyvus šalininkas ir agitatorius to, kad savo sodų bendrijai mano kaimynai, draugai ir pažįstami skirtų tokią paramą. Tačiau man asmeniškai yra labai svarbu žinojimas, jog organizacija, kuriai aš ir mano draugai skiria paramą, pinigus naudoja skaidriai ir prisilaikant taisyklių bei įstatymų. Deja, tokia mano nuostata susvyravo tada, kai sodų bendrijos pirmininkas bandė nuslėpti kai kuriuos buhalterinės apskaitos dokumentus, kai, panoręs papildomai rimtai patikrinti ūkinę-finansinę veiklą už praėjusius laikotarpius, susidūriau su didžiuliu pirmininko pasipriešinimu (apie tai yra rašyta šiame tinklalapyje).

      Nepaisant to, aš kviečiu sodininkus skirti mūsų sodų bendrijai 2% jūsų sumokėto FAPM. Galbūt dabar, kai sodų bendrijos pirmininkas žino apie padidintą jo veiklos stebėjimą, padėtis, valdant mūsų visų pinigus, yra pagerėjusi. 

     Tie, kurie naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis, reikalingas užpildyti formas gali rasti, užpildyti ir išsiųsti savo banke. Kuriems tai per sunku, kreipkitės į iždininką Kęstutį Mačiulaitį: jis turi pasiruošęs specialias formas.
    
     Duomenys, reikalingi paramos skyrimui, yra tokie:

                     Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 160205797
                     Paramos gavėjo pavadinimas- Sodininkų bendrija "Šatijai"
                     Buveinės adresas - Šatijų kaimas, Lapių sen., Kauno raj., 54432
                     Prašoma pravesti pajamų mokesčio dalis - 2%
 
     Pagarbiai, 
 SB "Šatijai" valdybos narys, Šatijų kaimo seniūnaitis Kęstutis Čeponis