Picture
    Baigiasi prieš kelis metus išrinktų seniūnaičių kadencija ir prasideda nauji seniūnaičių rinkimai.

         Šatijų kaimo seniūnaičių rinkimai vyks gegužės 16 dieną  17:30 sodininkų bendrijos "Šatijai" susirinkimų salėje (centrinėje gatvėje, prie tvenkinio esančiame pastate).
     Šiame rinkiminiame susirinkime dalyvaus ir Lapių seniū-nas bei pavaduotoja. Todėl yra gera proga betarpiškai paklausti seniūno apie tai, kas jums yra aktualu.
       Be to, trumpai apie veiklą seniūnaičio pareigose papasa-kos dabartinis seniūnaitis, leidžiantis šį tinklalapį, Kęstutis Čeponis. 
     Svarbi aplinkybė yra ta, kad seniūnaičiai dirba nemokamai - tai yra neapmokamos pareigos.
       Nors rinkiminis susirinkimas vyks sodininkų salėje, tačiau su sodininkų bendrija šie rinkimai turi nedaug bendro.  

    Sodininkų bendrija yra juridinis asmuo, esantis Šatijų kaime, o seniūnaičių rinkimai yra savivaldos rinkimų dalis.
       Be abejo, sodininkų gyvenimas ir Šatijų kaimo gyvenimas daugeliu atveju labai persipina.
     Kas gali dalyvauti seniūnaičių rinkimuose - rinkti ir būti išrinktas? Rinkimuose gali daly-vauti visi rinkimų teisę turintys kaimo gyventojai, deklaravę jame savo gyvenamąją vietą .
     Čia verta atkreipti dėmesį į esminį skirtumą tarp sodininkų ir kaimo gyventojų, tame tarpe ir nuolatos gyvenančių sodų bendrijoje. 
   Sodininkų bendrijos susirinkimuose dalyvauja tik tas sodininkas, kurio vardu yra registruotas sodo sklypas, o seniūnaičio rinkimuose dalyvauja visi balsavimo teisę turintys asmenys, deklaravę savo gyvenamą vietą Šatijų kaime (sakykime, visa šeima).
Šatijų kaimas tęsiasi ir už sodininkų bendrijos ribų (gyventojai, gyvenantys palei Šatijų dvarą ir aplinkiniuose vienkiemiuose).
     Seniūnaičiu bus išrinktas tas, už kurį balsuos dauguma į susirinkimą atėjusių gyventojų. Teoriškai, jei į susirinkimą ateis 10 gyventojų ir iš jų 6 balsuos už kurį nors kandidatą, tas šešis balsus surinkęs kandidatas ir taps seniūnaičiu. Noriu tikėti, kad žmonių susirinks daugiau, o susirinkimas neturėtų užtrukti ilgai.
     Rinkimai gali turėti intrigą. Tie, kurie nuolatos skaito šį tinklalapį, supras, kodėl dabartiniu seniūnaičiu yra nepatenkintas sodų bendrijos "Šatijai" pirmininkas. Jis, mano žiniomis, sieks, kad dabartinis seniūnaitis Kęstutis Čeponis nebūtų perrinktas kitai kadencijai.
     Negana to, jis siekia, kad šis tinklalapis iš viso būtų uždarytas ir tam jau pasamdė (beje, iš sodininkų bendrijos pinigų) advokatų kontorą. Pagrindiniai oficialūs priekaištai yra tinklalapio pavadinimas www.satijai.lt  (pavadininmas, jo nuomone, panašus į sodininkų bendrijos tinklalapio  www.sbsatijai.lt  pavadinimą  ir tai, kad pats tinklalapis, esą, klaidinamai panašus į sodininkų bendrijos tinklalapį. 
      Tikrosios to priežastys, be abejo, yra kitos: tai kritika pirmininko ir kai kurių kitų asmenų darbo atžvilgiu, nuolatinis jų veiklos, ypač finansinės veiklos, stebėjimas, siekiant sodininkų pinigų naudojimo skaidrumo, sodininkų nuolatinis informavimas apie bendrijos valdybos ir pirmininko veiklą. Niekad iki šiol tokiu būdu Šatijuose niekas to nedarė. Beje, šis tinklalapis leidžiamas asmeninėmis mano, Šatijų kaimo seniūnaičio, lėšomis.
      Jei gyventojai mane išrinktų kitai kadencijai, tai palengvintų galimybes toliau tęsti šio tinklalapio veiklą. Žinoma, jei toks tinklalapis sodininkams ir kaimo gyventojams yra reikalingas, jei reikalinga tokia jo veikla.
     Jei Šatijų kaimo gyventojai išsirinks kitą seniūnaitį - tai bus gerbtinas jų pasirinkimas: kaime gyventojų, vertų šių pareigų, pažįstu ne vieną.


    Todėl dar kartą kviečiu kartu su šeimos nariais, galinčiais dalyvauti rinkimuose, atvykti gegužės 16 d. 17:30 (trečiadienį) į sodininkų bendrijos "Šatijai" susirinkimų salę ir išsirinkti savo kaimo seniūnaitį sekančiai kadencijai.

  Pagarbiai 
  Seniūnaitis Kęstutis Čeponis

**
5/16/2012 05:09:52 am

Rinkimų rezultatai 12-10, laimėjo Pijoraitis. Ar ne per daug postų vienam....

Reply
xxx
5/16/2012 02:09:24 pm

Ko gero pirmininko posto atsisakys, nes visur nesuspes...

Reply
as
5/16/2012 07:28:04 pm

Deja, čia arba pats čeponis rašinėja, arba žmogus, nebuvęs vakar rinkimuose, nepajutęs ten vykusios atmosferos. Čeponis naujajam seniūnaičiui net nesugebėjo rankos paspausti.. tai daug ką pasako apie žmogų ir jo kultūros lygį, etikos suvokimą. Beje, rezultatas realiai turėjo būti 13-9, nes vienas žmogus iškart po rinkimų sakėsi tiesiog susimaišęs.
Žmonės pradėjo stebėtis, kad jo net nepažįsta - tiek buvęs seniūnaitis "veiklus" buvo. Žinotina, kad seniūnaičiu prieš du metus jis tapo pasiūlytas Č.Pijoraičio. Deja, nepasiteisino. Jis tiek per 2 metus "nuveikė", kad už jį balsavo tik 9 žmonės. Rezultatai kalba patys už save.

Reply
Admin
5/16/2012 10:36:30 pm

Manęs "nepažino" sodietė, kartu atėjusi su Pijoraičiais, nors mes matomės praktiškai per visus visuotinius susirinkimus.Pirmininkas dirba pirmininku 6 metus ir už jį balsavo 12 žmonių-verta džiaugtis pasiekimais...
Dėl rankos paspaudimo- toks veiksmas nevyksta pirmininko iniciatyva jau metai laiko- nuo tada, kai pradėta atskleisti pirmininko veiklos kai kurie niuansai.
Ačiū visiems- palaikantiems ir balsavusiems rinkimuose.

Reply
Sveikinu
5/18/2012 10:36:35 pm

,kad nepaspaudėt.
To Admin:
Tautos išmintis byloja- "Nesusidėk su kiaule. Išsimozosit abu, bet tik kiaulė viena liks patenkinta"

Reply
7/23/2022 06:17:30 am

Hi nice reading yourr blog

ReplyLeave a Reply.