Picture
      Pirmu svarstomu klausimu pirmininkas Č.Pijoraitis informavo valdybą, kad už dalies laistymo sistemos rekonstrukcijos darbų  projektą ir sąmatų sudarymą  darbus atlikusiai bendrovei UAB "Ekspertika" sumokėjo 2800,-Lt.  Skaitytojams priminsiu, kad apmokėjimo už projektavimo darbus klausimas buvo sprendžiamas praėjusiame  valdybos posėdyje. Balsų dauguma (vienam balsuojant "prieš", vienam susilaikius) tada buvo nutarta sumokėti pirmininko tame posėdyje pasiūlytą 5200,- Lt sumą.
      Taigi, matome, kad pirmininkas rado galimybių susitarti su projektuotojais dėl mažesnės sumos. Už tai galima tik pagirti. Sodų bendrija sutaupė 2400,-Lt.  Derybų dėl projektavimo darbų pradžioje buvo kalbama apie dar didesnę projektavimo darbų kainą - net virš 10 000,- Lt .
      Manau, kad būčiau neteisus sakydamas, kad viešumas lėmė tokį kainų kritimą. Be abejonės, dėl kainų tarėsi ir susitarė pirmininkas. Tačiau šiame procese viešumo dedamoji taip pat atliko savo vaidmenį. Visiškai skirtinga situacija yra, kai aibė skaičių perskaitoma tik visuotinio susirinkimo metu ir automatiniu balsavimu tai patvirtinama ir, - kai skaičiai matomi ir svarstomi nuolat metų bėgyje. Viešumas sudaro prielaidas išleisti mažiau.
      Dėl darbų atlikimo. Priminsiu skaitytojams, kad praėjusiame valdybos posėdyje buvo gauti pasiūlymai iš kelių bendrovių atlikti pradinius rekonstrukcijos darbus (pakeisti vamzdyną nuo
siurblinės iki cisternos - apie 830 metrų). Mažiausia kaina siekė 110 tūkstančių litų.
      Šiame valdybos posėdyje (2012 01 15) pirmininkas pasiūlė darbams atlikti samdyti pagal
patentą dirbantį specialistą (jis teigė preliminariai turintis konkretų tokį žmogų). Tokiu atveju darbų atlikimo kaina būtų apie 80 000,- Lt.  Taigi, lyginant su bendrovių siūlytais variantais būtų sutaupyta apie 30 tūkst. Lt.
      Po šio pasiūlymo pasisakė iždininkas K.Mačiulaitis. Jis informavo valdybą, kad pats atliko medžiagų kainų analizę, pasiskaičiavo darbų sąnaudas ir pasiūlė tą darbą atlikti taip, kad visus darbus organizuos, koordinuos, darbų kokybę stebės ir tikrins jis pats.  Specialiems darbams bus pasitelktas pagal patentą dirbantis specialistas, beje, gyvenantis  sodų bendrijoje. Ir visas šis darbas kainuotų, K.Mačiulaičio paskaičiavimu, apie 50 tūkst. Lt.  Iš esmės pirmininko ir iždininko pasiūlyti darbų atlikimo variantai yra vienodi. Skiriasi tik kaina.
      Gal toks pasiūlymas kai kuriems posėdyje dalyvavusiems žmonėms buvo netikėtas. Vietoj to, kad apsidžiaugti, jog darbus galima atlikti pigiau, iždininkas buvo kai kurių asmenų šiurkščiai užsipultas - kodėl čia jis nori imtis darbų, kurių jam nereikia imtis. Kitaip tariant, toks iždininko pasiūlymas sukėlė kai kurių asmenų pyktį.
      Valdybos narys M.Balsevičius dirba šioje sferoje. Man paklausus, ar tai sudėtingi darbai, ar būtų įmanoma juos atlikti taip, kaip siūlo iždininkas, M.Balsevičius pasakė, kad darbai nesudėtingi ir juos atlikti taip būtų įmanoma. Be to, jis pažadėjo padėti įsigyti darbams reikalingas medžiagas maksimaliai pigiai - kai ką dar pigiau, negu iždininkas turi savo skaičiavimuose.
       Vis tik balsuojant šiuo klausimu, 4 valdybos nariai manė, kad pirmininko variantas geresnis, nors ir 20-30 tūkst. Lt  brangesnis. Kodėl, nežinau. Palieku apie tai pamąstyti ir sugalvoti patiems sodininkams.
       Manau gerai, kad sprendimą šiuo klausimu priims ne valdyba, o visuotinis susirinkimas. Noriu tikėti, kad susirinkimo sprendimai bus labiau racionalūs.
      Posėdyje balsų dauguma buvo nutarta sumokėti iždininkui K.Mačiulaičiui 2141,71 Lt vienkartinį priedą už darbus, kuriuos jis atliko pirminiame vandentiekio renovacijos etape (apie tai šiame tinklalapyje buvo rašyta). Atskaičius mokesčius į rankas liks apie 1600 Lt. Įvertinus reikalingus sumokėti sodros mokesčius sodų bendrijai tai iš viso kainuos apie 2800 Lt.  Iždininkas posėdžio metu savo iniciatyva valdybos narius patikino, kad jis tų gautų pinigų neišleis sau, o panaudos vandentiekio renovacijos reikmėms.
      Sėkmės visiems!


Norėdami pamatyti šio valdybos posėdžio protokolą spauskite nuorodą
http://www.sbsatijai.lt/wp-content/uploads/2012/01/Protokolas-2012-01-15.pdf
gyventoja
1/26/2012 09:57:48 pm

Kaip supratau, bus keičiamas vamzdynas nuo siurblinės iki bačkos, o toliau... nekeis. Dėl pasiūlymų, tai reikia rinktis variantą, kurį siūlo Mačiulaitis, bus pigiau ir patikimiau, jis prižiūrės, kad viskas būtų padaryta gerai.Manau, kad dauguma pritars Mačiulaičio pasiūlymui ir su Balsevičiaus pagalba darbai bus atlikti. Nesuprantu valdybos narių pritariančių pirmininkui, gal jie turi daug pinigų...

Reply
Bendrijos narys
3/10/2012 11:01:25 pm

Peršasi mintis, kad kai kurie valdybos nariai rūpinasi kažkieno, o ne bendrijos interesais. Nieko keista - lietuviška praktika. Būtų laikas tokiems valdybos nariams vietoj valdymo pasiūlyti lengvesnį visuomeninį darbą (pamoškės valymas, tvenkinio priežiūra ir t.t.).

Reply
9/7/2023 06:45:36 am

Loved reading this thanks

ReplyLeave a Reply.