Picture
 Praėjo daugiau kaip mėnuo nuo SB "Šatijai" ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo, tačiau oficialiame sodų bendrijos tinklalapyje apie tai nėra jokios informacijos. Negana to, tinklalapyje neįmanoma nieko komentuoti ar pateikti klausimus. 

Tokia padėtis nėra atsitiktinumas: susirinkimas praėjo ne taip, kaip tikėjosi pirmininkas.


Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje nebuvo pritarta pirmininko pateiktai darbo ataskaitai, o pirmininkas nepateko net į naujai suformuotą valdybą, nors to labai siekė.
     
Turėtume nepamiršti bendros taisyklės, kad vadovų rotacija yra sveikas ir sveikintinas reiškinys, leidžianti išvengti daugelio blogybių ir sudaranti galimybes suaktyvinti organizacijų veiklą.
   
Tai jau trečias kartas šiais metais, kai visuotiniai sodų bendrijos narių susirinkimai pasako aiškią nuomonę, kad nepasitiki pirmininku ir jo veikla.  Bet, pasirodo, dėl įstatymo netobulumų ir nepakankamai kvalifikuoto susirinkimo darbo organizavimo, to nepakanka. Teks sodininkams susirinkti dar kartą ir baigti darbą iki galo.

Bet koks save gerbiantis žmogus, atsidūręs pirmininko padėtyje, padarytų išvadas ir nebetrikdytų valdybos ir sodininkų darbo. Tačiau Č.Pijoraitis mano kitaip ir ruošiasi vėl šturmuoti pirmininko posto kėdę.

Tačiau apie viską iš eilės.

2012 08 11 susirinkimo darbotvarkės pirmu punktu buvo  valdybos ataskaitinis pranešimas kurį ruošė ir skaitė pirmininkas Č.Pijoraitis, kadangi jis ir vadovauja valdybos veiklai.

Mano ir kai kurių kitų pasisakiusiųjų nuomone, pranešimas buvo nekonkretus, neinformatyvus, nukrypstant į šalutinius dalykus. Pavyzdžiui, pirmininkas nieko nepasakė apie ekologinę situaciją sodų bendrijoje. Problema yra ta, kad neišvengiame nelegalaus, slapto nuotekų išleidimo į tvenkinį. Pirmininkas   2009 metais po rinkimų buvo įsipareigojęs skirti šiai problemai dėmesio, suformulavo, kaip vieną iš pagrindinių veiklos krypčių, bet tuo klausimu nepadaryta nieko. Tačiau susirinkusieji kažkodėl turėjo klausyti ilgus svarstymus apie tai, kaip ruošiami ir priimami įstatymai Seime, Asociacijoje ir pan.


Pirmininko pranešimas mažai skyrėsi nuo ankstesnių metų pranešimų, kai yra kalbama daug ir ilgai, tačiau pasakoma mažai.


Po pranešimo atėjo laikas pasisakymams.

Šių eilučių autorius gavo teisę pasisakyti taip pat..


Turėjau pasiruošęs daug informacijos, kuri tikrai butų įdomi ir reikšminga sodininkams, tačiau pirmininkaujantis leido kalbėti tik 5 minutes (tokį susirinkimo reglamentą pirmininkaujantis sugebėjo patvirtinti susirinkimo pradžioje).


Kai baigėsi 5 minutės, pirmininkaujantis mano kalbą nutraukė. Tačiau sodininkai iš salės pradėjo tam prieštarauti ir pasiūlė jiems skirtas 5 minutes atiduoti man. Už ką aš jiems esu labai dėkingas.
   
Kadangi skubant nepavyko visko aiškiai išdėstyti, naudodamasis proga, kai ką, ką planavau pasakyti, pateiksiu dabar.
 
Kas yra blogai pirmininko darbe, kokie daromi pažeidimai?
     1. Pažeidžiant visuotinio susirinkimo sprendimą ir įstatymo nuostatas, pirmininkas savavališkai
        paskolina beveik 5000,- Lt  sodininkų Asociacijai.
         Tačiau blogiausia yra tai, kad ta finansinė operacija buvo nuslėpta nuo sodininkų, nuo revizinės komisijos ir neįtraukta į jokias ataskaitas, pateiktas visuotiniam susirinkimui. Kitaip tariant, tie pinigai mūsų apskaitoje, pateiktoje susirinkimui, nebeegzistavo. Tokią ataskaitą susirinkimas ir patvirtino (ankstesni susirinkimai tvirtindavo viską vienbalsiai, nes sodininkai neturėdavo jokios išankstinės informacijos).
       Paprastai nebegrįžtama prie jau patvirtintų ataskaitų, todėl galima galvoti, ar iš viso tie pinigai būtų grįžę į bendrijos sąskaitą, jei nebūčiau pradėjęs reikalauti pirminių bankinių operacijų dokumentų.
         Kai tuos nuslėptus pinigus pavyko rasti (kai pradėjau domėtis bankiniais dokumentais, pinigai per porą mėnesių grįžo į sodų bendrijos sąskaitą) , pirmininkas pateikė paaiškinimus (žodines versijas), kurie laikui bėgant skyrėsi ir "tobulėjo". Dėl laiko stokos jų čia neaprašinėsiu, bet kiekvienam sodininkui, kuriam tik įdomu, galiu jas nupasakoti.


       2. Prieš  tris  metus  viena iš  kelių  remonto  organizacijų  buvo pasamdyta suremontuoti sodų 
          bendrijos kelio atkarpą. Buvo pasirašyta sutartis, nurodyta konkreti suma. Darbai buvo atlikti  
          laiku ir kokybiškai. Pirmininkas sumokėjo sutartą sumą pavedimu iš banko sąskaitos, tačiau 
          sumokėjo maždaug 3000,- Lt mažiau, negu numatyta sutartyje ir negu reikėjo sumokėti pagal 
          darbų priėmimo aktus. Sąskaitose pinigų buvo pakankamai.
            Kuriam laikui praėjus, organizacija pradėjo siuntinėti raštus, reikalaujančius pilnai atsiskaityti už padarytus darbus. Pirmininkas nereagavo. Organizacija pradėjo siųsti raštus, grasindama perduoti šią skolą skolų išieškojimo tarnyboms ar teismą. Tik tuomet,  po daugkartinių raginimų ir grasinimų kreiptis į teismą, pirmininkas pagaliau sumokėjo skolos likutį. Tie, kurie šiek tiek domisi verslo ypatybėmis Lietuvos sąlygomis, yra girdėję apie vadinamuosius "otkatus". Šis keistas delsimas atsiskaityti yra labai panašus į "spaudimą" įmonei, reikalaujant kažko papildomo, kas nėra numatyta oficialioje sutartyje. Valdybos posėdyje paklaustas, kodėl taip delsė sumokėti, pirmininkas  nieko aiškaus ir logiško nesugebėjo pasakyti.

          3. Keista istorija nutiko ir atsiskaitant už apšvietimo įrengimą.
          Už apšvietimo įrengimą mūsų bendrija sumokėjo ne visą sutartyje numatytą sumą: liko skolinga apie 5000,- Lt.  Pagrindas nebaigti mokėti pinigų, valdybos nuomone, buvo, nes bendrovė, nors ir įrengė apšvietimą, tačiau nebaigė darbų: neatliko specialių bandymų, nesurašė visų reikiamų techninių dokumentų. Todėl sodų bendrija nebuvo linkusi prisiimti apšvietimo sistemos, kurios techninei būklei nėra reikiamų dokumentų. Valdyba buvo priėmusi sprendimą nemokėti šios likusios sumos, kol nebus sutvarkyti visi reikiami dokumentai.
         Tačiau po kurio laiko paaiškėjo, kad pirmininkas sumokėjo bendrovei likusią sumą grynais per bendrijos kasą tuomet, kai darbus atlikusi bendrovė jau buvo paskelbusi apie savo bankrotą. Apie šią finansinę operaciją valdyba nebuvo informuota.

          4.  2009  metais  po  ataskaitinio  rinkiminio  susirinkimo  pirmininkas  neįregistravo  valdybos 
            Registrų centre, todėl valdybos veiklos legiatyvumas yra labai abejotinas.
          Šio susirinkimo metu, bandė klaidinti žmones, kad ne jis, o naujai išrinkti valdybos nariai privalėjo patys registruotis Registrų centre. Teisininkai jo teiginius tuoj pat susirinkimo metu paneigė.

       5. Pirmininkas nepasirūpino, kad už internetinio ryšio antenas, kurios įrengtos ant laistymo cisternos statinio, būtų imamas mokestis bent jau padengiantis jų sunaudojamą elektros energiją, už kurią mokėjo sodų bendrija.

         6. Prieš porą metų sodų bendrijoje buvo įdarbintas pagalbinis darbininkas, kuriam net ir žiemos metu buvo mokamas 1200,- Lt atlyginimas, nors pakankamų apimčių darbų jam nebuvo.

          7. Kai pernai LESTO iš sodų bendrijos perėmė elektros ūkį, darbų apimtys tiek pirmininkui, tiek iždininkui apčiuopiamai sumažėjo, tačiau apie atlyginimo mažėjimą jie nenori nė girdėti.
     Kokias dabar paslaugas iš dviejų samdomų darbuotojų gauna sodininkai, išleisdami atlyginimams virš 50 tūkstančių litų  per metus ?  O tai sudaro apie pusę visų surenkamų sodininkų mokesčių.

        8. Savavališkai, be valdybos sprendimo, pirmininkas sudarė sutartį su advokatų kontora ir jos paslaugoms apmokėti jau išleido ženklią pinigų sumą, artėjančią prie tūkstančio litų. Didelė dalis šios sumos išleista, siekiant uždaryti šią svetainę.
        Nors visuotinis susirinkimas įpareigojo pirmininką nutraukti šią sutartį, jis to nedaro ir nepla-nuoja daryti.

      9. Pirmininkas rodė didelį aktyvumą, siekiant pakeisti laistymo sistemos vamzdį nuo siurblinės iki cisternos. Tam buvo net sušaukęs (be tokio valdybos sprendimo) atskirą visuotinį susirinkimą gegužės-birželio mėnesiais. Tai sodų bendrijai būtų kainavę 60-70 tūkst. litų, o gal ir dar daugiau. Nors jokių objektyvių duomenų, kad vamzdį reikia keisti, nėra. 

        Vienu žodžiu, pirmininko veiklos skaidrumas kelia didelių abejonių, o jo savivalė, nevykdant susirinkimų sprendimų  arba  veikiant be valdybos sprendimų yra akivaizdi.
 
       Susirinkimo metu sodininkas P.Kuncevičius paklausė, kur dingo cisterna, nuimta nuo laistymo sistemos konstrukcijų?
       Iždininko atsakymas pribloškė naivumu ir teisiniu neišmanymu jis tą cisterną savo vardu pardavė metalo laužo supirkimo įmonei, gavo apie 1600,- Lt ir tuos pinigus naudos ir jau naudoja sodų bendrijos reikmėms.
   Tokie veiksmai, švelniai tariant, neįtelpa į įstatymų rėmus, be to, pagal P.Kuncevičiaus paskaičiavimus, gauta suma turėjo būti ženkliai didesnė.
        Būsimai valdybai teks uždavinys, kaip teisingai išspręsti šią teisinę ir finansinę problemą.

        Balsuojant pirmininko ataskaita buvo vertinama taip:
        Teigiamai      48 balsai
        Neigiamai      59 balsai
        Susilaikė        13  "

   Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje pirmininko ataskaita buvo įvertinta nepatenkinamai.

    Antru darbotvarkės klausimu  bendrijos finansinės veiklos ataskaitą už 2011 05 01  -  2012 04 30 laikotarpį perskaitė iždininkas K.Mačiulaitis.
       Ataskaita susilaukė  kritikos ir sodininkams buvo daug neaiškumų:
  • kodėl taip nevienodai pagal atskirus metus skiriasi mokesčių surinkimas, o tuo tarpu skolų likučiai beveik vienodi, nors pagal elementarią logiką taip neturėtų būti?
  • ar yra kur nors užfiksuotas bendrijos turtas?
  • koks pastato, kuriame esame susirinkę, statusas, kodėl jis nėra registruotas ir kodėl niekas tuo klausimu nepadaryta? Toks delsimas gali privesti prie to, kad tą statinį arba teks nugriauti, arba mokėti dideles baudas.
  • pinigų suma, gauta už parduotą cisterną neįtraukta į bendrijos pajamas!

     Vis tik finansinę ataskaitą susirinkimas balsų dauguma patvirtino:
                                   Už:   78 balsai
                             Prieš:   5     "
                    Susilaikė:   22   "

         Tvirtinant Bendrijos finansinės veiklos planą 2012 05 01 - 2013 04 30 laikotarpiui, buvo pasiūlyta 20 000,- Lt sumažinti vamzdynų renovacijai skirtas lėšas ir tokia pat suma padidinti lėšas, skirtas kelių remontui. Už tai balsavo 103 sodų bendrijos nariai.

          Tvirtinant sąmatą visumoje, jai pritarė 78 dalyviai, prieš buvo 2 dalyviai.

     Trečiu klausimu revizinės komisijos patikrinimo aktą perskaitė šios komisijos pirmininkė D.Mockienė.

       Diskusijose sodininkai pažymėjo, kad negirdėjo, ar revizorės tikrino mokesčių skaičiavimų teisingumą, klausė, kodėl nieko negirdėjome apie parduotą vandentiekio rezervuarą ir kodėl tos sumos nėra apskaitoje, kalbėjo apie tai, kad revizija atliekama tik formaliai - netikrinami pinigų likučiai kasoje, nėra medžiagų nurašymo aktų, netikrinami apskaitoje pateikiami skaičiai pagal pirminius dokumentus.

      Įvertinant revizinės komisijos darbą, balsavimo rezultatai tokie:
                 Teigiamai:       47 dalyviai
                  Neigiamai:     33   "
                  Susilaikė:        23     "

  
        Renkant valdybą, balsavimui pasiūlyta buvo 14 kandidatų.
        Balsuojant už pasiūlytus kandidatus, balsai pasiskirstė taip:

                                                                                Už         Prieš

           Česlovas Pijoraitis                          40          51
           Kęstutis Mačiulaitis                      105           1
            Povilas Kaunas                        18   
            Nijolė Ivonienė                          98           4
           Tautvydas Pasvenskas          105           2
           Sigitas Banionis                       50          41
           Natalja Lukanina                            104           3
           Arvydas Bilius                            76           5
           Irena Zarembienė                      61           8
           Mindaugas Balsevičius            41         35
           Kęstutis Čeponis                              72           6
          Stasys Pilvelis                            19         47
          Petras Kuncevičius                    58         17
          Juozas Savickas                        70           9

       Vykstant balsavimui, kai tapo aišku, kad buvęs pirmininkas nepatenka į naujai renkamą valdybą,  pirmininkas priekaištingai pažiūrėjo į šalia sėdintį iždininką.
      "Nesuprantu, pirmininke, su visais asmeniškai perkalbėjau, jie visi žadėjo balsuoti už jus, nesuprantu, kodėl jie taip balsuoja..."
             "Debilai, maitvanagiai  - piktai teištarė šalia sėdintis pirmininkas...
       Sodininkai, išgirdę tokius murmėjimus, sugėdino pirmininką: čia žmonės, kurie turi teisę balsuoti, kaip nori.
          Kai netoliese sėdinčios moterys pradėjo aiškiai reikšti savo džiaugsmą balsavimo rezultatais, iždininkas nebeištvėrė:
          - Ko jūs džiaugiatės, ko jūs džiaugiatės, kas jus valdys, kas jus valdys !?
        Prisipažinsiu, buvo keista girdėti tokią desperaciją. Nesuprantu to...
     Esu įsitikinęs, kad pirmininką ir valdybą renkame tam, kad mums dirbtų, o ne tam, kad mus valdytų.
       Manęs sodų bendrijoje tikrai nereikia valdyti. Nežinau žmonių, kuriems to reikia.

     Iždininkas K.Mačiulaitis atsisakė dalyvauti naujos valdybos darbe, todėl vietoje jo į valdybos sudėtį buvo įtrauktas S.Banionis.
     Susumavus balsavimo rezultatus ir atsižvelgiant į K.Mačiulaičio pareiškimą, į valdybą buvo išrinkti šie sodų bendrijos nariai:
          
                    1.  Tautvydas Pasvenskas                         105 balsai
                     2. Natalja Lukanina                                    104 balsai
                     3. Nijolė Ivonienė                                          98 balsai
                     4. Arvydas Bilius                                           76 balsai
                      5. Kęstutis Čeponis                                     72 balsai
                      6. Juozas Savickas                                      70 balsų
                      7. Irena Zarembienė                                     61 balsas
                      8. Petras Kuncevičius                                   58 balsai
                      9. Sigitas Banionis                                        50 balsų

           Balsuojant už visą sąrašą, "už" balsavo 71 dalyvis, "prieš" - 10 dalyvių.

          Pirmininkas buvo renkamas iš dviejų kandidatų- T. Pasvensko ir J. Savicko.
          Balsuojant, už J. Savicką balsavo 56 dalyviai, už T. Pasvenską - 40 dalyvių.
         Todėl balsų dauguma naujuoju pirmininku buvo išrinktas Juozas Savickas

       Kai rašau šias eilutes, yra aišku, kad sodininkams teks pakartoti balsavimą, nes Registrų centras neregistravo naujai išrinktos valdybos. Kodėl taip įvyko, aprašyta šio tinklalapio ankstesniame straipsnyje.
          Toks susirinkimas įvyks rugsėjo 23 dieną 14 val. susirinkimų salėje.
        Kviečiu aktyviai dalyvauti!


      Susirinkimas tęsėsi ilgai,  jo dalyviai buvo gerokai nuvargę, todėl revizinę komisiją išrinko greit ir be didelių diskusijų.
      Į revizijos komisiją buvo pasiūlyti ir 67 balsais "Už"  išrinkti šie sodininkų bendrijos nariai::

  1. Dainora Mockienė
  2. Onutė Liutkauskinė
  3. Gintautas Gailius


     Susirinkimas, kokio seniai nebuvo, o gal net iš viso nebuvo, baigė darbą po 5 valandų įtemptų diskusijų...
      
      SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis       

SB gyventoja
9/17/2012 10:45:59 pm

Sveiki, vakar buvo pirmininkui paskutine dienelė kai jis turi įvykdyti NŽT patvarkyma del Grikių gatvės užtvėrimo. Smalsu ar nors ką nors darė ar ne... :) Beja šiandien važiuodama į darbą pavežiau vieną garbaus amžiaus vyriškį iki Kauno iš mūsų bendrijos ir ką Jūs manot.. Žmogus apie pakartotinį susirinkimą sako nieko nežino, bet užtikrino, kad sekmadieni būtinai ateis nes jau nusibodo visokios savivalės.. Taigi kai "ex" pirmininkas su iždininku dar tikėjo pergale rinkimuose, tai visus sodininkus skambučiais, SMS žinutėmis ir asmeniškai kvietė į susirinkimą, o dabar jau tyli kaip pelės po šluota.. Net reiks pažiūrėt važiuojant namo ar skelbimas apie susirinkimą lentoje tebekabo, nes ką gali žinot...

Reply
Sodininkaujantis
9/23/2012 07:53:46 am

Kaip SB Šatijai Valdyba vykdo savo darbo reglamentą.
1. SB Šatijai Valdyba kartą per metus už savo darbą turi atsiskaityti bendrijos narių susirinkimui. Valdybos ataskaita susirinkimui į darbotvarkę įtraukiama atskiru klausimu.
Ar kas matėte, kad valdybos nariai atsiskaitytų už savo darbą, ką nuveikė p. Čaponis bendrijos labui per 6 metus valdyboje?
2. Valdyba dirba atvirai . Informacija apie rengiamą planinį posėdį ir posėdžio darbotvarkę paskelbiama skelbimų lentoje prieš 3 dienas, o rengiant neeilinį posėdį prieš 1 dieną. Valdybos priimti nutarimai irgi skelbiami skelbimų lentoje.
Ar kas matėte nors vieną valdybos susirinkimo skelbimą?
3. Valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas ir kiti LR įstatymai.
Manau, kad iš kiekvieno valdybos nario, o ne tik iš bendrijos pirmininko, turime pareikalauti atsakomybės, kad nėra tvarkoma bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knyga ir kad apskritai per visą valdybos darbo laiką net nebuvo parengtas bendro naudojimo objektų sąrašas.
Todėl, reikėtų labai kritiškai žiūrėti į valdybos narį, kuris nevykdo savo tiesioginių pareigų, o tik skleidžia paskalas.

Reply
Sodinikaujančiam
9/23/2012 08:27:56 pm

Jau noras "reikalauti atsakomybės" atsirado... Įdomiai čia...
"Todėl, reikėtų labai kritiškai žiūrėti į valdybos narį, kuris nevykdo savo tiesioginių pareigų, o tik skleidžia paskalas."- O šitas ką reiškia?

Reply
Admin
9/23/2012 08:11:44 pm

Reikia sutikti, kad sodininkaujantis yra teisus dėl valdybos darbo reglamento nesilaikymo. Bet tokie priekaištai skirti pirmiausiai valdybos pirmininkui, nes jis organizuoja valdybos darbą.Tai jo pareiga organizuoti darbą pagal darbo reglamentą
Bet jis to nedaro ir neįsivaizduoju, kaip būtų įmanoma priversti jį dirbti griežtai pagal reglamentą . Esu bene vienintelis valdybos narys, organizavęs kelis valdybos posėdžius savo iniciatyva ( reglamentas numato tokią galimybę ),.
Bet tokie reglamento pažeidimai yra palyginus smulkmena, lyginant su tais, kokie yra valdybos pirmininko darbe . Apie juos daug rašyta šiame tinklalapyje, kalbėta per valdybos posėdžius- niekas nepadeda arba jei ir padeda, tai labai labai mažai.
Svarbu dar turėti minty, kad valdybos pirmininkas yra vienintelis apmokamas dirbantysis.Visi kiti dirba visuomeninias pagrindais.
Darbų nuveikta daug, o svarbiausias dalykas yra tai, kad sodininkų bendrija pasikeitė, praregėjo, pradėjo domėtis bendrijos veikla, finansais.
Informuoti žmonės yra atsparesni manipuliacijoms ir propagandiniams triukams.
Belieka tuo pasidžiaugti. Bet norėtųsi, kad žmonės būtų drąsesni ir ryžtingesni, kad suprastų, jog jie yra bendrijos šeimininkai ir samdomų darbuotojų darbdaviai. Žinoma, žmonės taip pat turi suprasti, kad šiame procese jie turi tik vieną balsą ir sprendimus lemia dauguma balsų. Todėl labai svarbu, kad formuotųsi sveika ir aktyvi bendruomenė, sveikas ir aktyvus jos branduolys.
Tokio atsparumo ir domėjimosi bendrijos reikalais reikės ir ateity : gyvenimas nesibaigia šia diena, bus naujų pirmininkų, naujų valdybų, naujų projektų.

Reply
Sodininkaujantis
9/25/2012 04:44:40 am

Admin, o tiksliau p. Čeponi,

Jūs ir toliau tuo pačiu stiliumi menkinate kitus 8 valdybos narius ir ypač pirmininką (galbūt pavydu, jog jis vienintelis apmokamas dirbantysis??? bet mes ne apie tai!). Jūs savo svetainėje tik kritikuojate, viskuo piktinatės, viskas jums blogai, nors pats nieko pozityvaus, ką būtų galima įgyvendinti nesiūlote. O gal tik aš neradau šios svetainės rašliavose, kokių jūsų pozityvių ir Šatijų bendrijai naudingų pasiūlymų nesvarstė taip jūsų kritikuota valdyba.
Labai paprasta yra kritikuoti, peikti ir viskam prieštarauti, bet pačiam per 6 metus nieko konstruktyvaus nepasiūlyti.

Armijoj sakydavo, nebūna taip, kad visi eina ne į koja, o vienas į koją, tai Šatijiečiams, kurie skaito šį puslapį, siūlyčiau susimąstyti, kad negali būti, jog vis valdyboje buvo blogi, o tik vienas Čeponis geras, ar jis vienintelis iš buvusios valdybos turi moralinę teisę būti naujoje...

Jei p. Čeponi būtumėt sąžiningas sodietis, besirūpinantis bendrijos reikalais ir veiksmais, o ne žodžiais skatinantis sveikos ir aktyvios bendruomenės formavimąsi, tai pirmininkaudamas susirinkimui neturėjot jokios moralinės teisės siūlyti balsuoti už kandidatus į valdybą, kurie praeitame susirinkime neturėjo 2/3 susirinkusiųjų pasitikėjimą. Bet jūs elgiatės priešingai ir stengėtės prastumti net ir tuos kurie surinko tik 50 ar 58 iš 137 galimų balsų. Juk jais nepasitikėjo daugiau kaip pusė dalyvių, tai kur tas "sveika bendruomenė", o gal tai tik jūs asmeniniai interesai (kaip, kad mėgstate visus įžiūrėti sąmokslą)... Kokią moralinę teisę turės tokiu būdu išrinkti valdybos nariai spręsti sodiečių klausimus, koks bus jų autoritetas... Bet matyt jums tai antraeilai dalykai, nes juk turite tikslą nuversti Pijoraitį...

Žinokite, bendruomenėje svarbu ne tik pasiekti tikslą, bet ir priemonės kuriomis tai darote...

Reply
K.Čeponis
9/25/2012 02:40:39 pm

Sodininkaujantis galėtų pasirašyti savo tikrą vardą ir tuomet skaitantieji jus pažins, kaip aktyviai susirinkimuose besireiškiantį teisinį išsilavinimą ( jei neklystu) turintį pilietį. Beje, atrodo, kad jūs net nesate sodininkų bendrijos narys.
Noriu patikslinti,kad tai , ką rašote savo komentare, yra ne taip:
niekur nesakiau, kad kiti valdybos nariai yra blogi ar blogesni už mane.Yra ir geresniu. Nevardinsiu. Bet geresni-blogesni yra subjektyvi nuomonė.
tikslas nėra nuversti Pijoraitį.Visuomet sakiau tą patį: dirbk pagal įstatymus, sąžiningai ir skaidriai. Man nesvarbu, kas bus pirmininkas.Ir kitiems , manau, taip pat svarbu ne personalija, o darbo pobūdis. Atsiprašau, bet manau, kad Pijoraitis taip dirbti tiesiog nesugeba, nemoka. Pavyzdžių tiek daug, kad kai kam pradeda atrodyti, kad prie visko kabinėjamasi.
ankstesnis susirinkimas dirbo 5 valandas ir suformavo valdybos "devintuką". Paprasčiau žiūrint, svarbiausia yra ne kaip suformuojama valdyba, bet kad už ją balsuotų daugiau kaip 2/3 susirinkimo dalyvių. Susirinkimas, gerbdamas ankstesniojo darbą, patvirtino, suformuotą valdybą. Gerbkit ir žmones, kurie šįmet renkasi jau n-tąjį kartą. Žinau, kad kai kas turėjo planą įvelti sodininkus į ilgas diskusijas, kad žmonės vėl pavargtų ir išsivaikščiotų.Tai būtų naudinga ankstesniajam pirmininkui- kol neišrinkta naija, dirba senoji valdyba.

Reply
Sodininkaujantis
9/26/2012 08:02:59 am

Įstatyme ne be reikalo įrašyti tie 2/3, tai pasitikėjimo klausimas! Nesuprantu, kaip galima teigti, kad buvo suformuotas "devintukas", jei to nebuvo ir Registrų centras tai aiškiai pasakė. Vadinasi reikia ieškoti tokių žmonių, kuriais pasitikėtų tie 2/3, kad ir dar n kartų, o ne prastumt bile tik greičiau, taip sudarant įspūdį apie tam tikrus interesus... tai tikrai nėra nei pagal įstatymus, nei skaidru!
Klausimas jums buvo ką konstruktyvaus pasiūlėte Šatijų bendrijai, gal galite išvardinti, nes nukrypstate, o gal tikslingai užsiimate demagogija, kad išsisukti nuo konkretaus sąrašo pateikimo ;)

Reply
Sodininkaujantis
9/26/2012 09:30:49 am

p.s. o bandymai atsitraukti nuo diskusijos dalyko, keliant versijas apie nebūvimą bendrijos nariu ar skaitančių nepatenkintą interesą pažinti, parodo tik gero tono diskusijoje nesilaikymą bei siekį nukreipti temą ar išprovokuoti skaitančiųjų neigiamą požiūrį į prelegentą...

Reply
Rolandas Liutkauskas
9/25/2012 06:53:38 pm

Tikrai geras pastebėjimas - jeigu esate sąžiningi ir neturite ko slėpti, pasirašinėkite tikraisiais vardais.

Reply
Komentaras
9/26/2012 04:00:07 am

Labai graži įniciatyva, p. Rolandai ir jai pritariu..Bet.
Bet apie tai- kitą syk.
Tiesa yra tokia, kad bendraujant su K. Čeponiu, nėra tekę girdėt jokių išsireiškimų, menkinančių valdybos narius ar net pirmininką. Kritika ir nenuolaidžiavimas savivalei- nėra nepagarba ar menkinimas, o sveikintinas požiūris į mūsų bendrijos reikalus.
Taip, kad: Sodininkaujantis, rašo ne tiesą, kas beje ir matosi atidžiau perskaičius jo komentarus.
Sodininkai nenori pyktis tarpusavy, tad daugelis neišsako savo nuomonės, arba jos neturi dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Bet tai nereiškia, kad su viskuo galima taikytis ir į viską žiūrėt pro pirštus.
Nepagarba daugumai dalyvavusių susirinkimuose, nepagarba bendraujant asmeniškai- tai trūkumas, kurio pirmininkas negali sau leisti, nesvarbu kokia pavarde jis būtų vadinamas. Manau, jog tai ir norėta išsakyt tiek K.Čeponio, tiek daugumos buvusių susirinkimuose.
Kas liečia atlyginimą už darbą, p.Sodininkaujantis, tai mes norėtume, jog tą atlygį gautų žmogus už kažką, o ne tik už aroganciją ir savo ambicijas. Pasižiūrėsime, kaip seksis naujam pirminkui, naujai valdybai ir jei jau be p.Pijoraičio pradės griūt Šatijų bendrija- atsiprašysim visi ir maldausim, kad mums vadovautų.
Tad, nematyti rimtų priežasčių, dėl kurių taip reikia įsikibus laikytis pirmininko kėdės..Nebent, mes jų nežinome.. O tai žymiai blogiau, nei tos, kurias dauguma pastebėjo...
Tai tiek, tam sykiui..Tikiuos, Rolandai, kad kitą kartą jau galėsiu pasirašyt.. Pats matot, iki ko prieita, jei negalima padaryt net šitokios smulkmenos..Tiesiog nesinori tapt priešu iki gyvos galvos.

Reply
Sodininkaujantis
9/26/2012 08:45:33 am

Dėl arogancijos tiesos yra, bet kritika žmogų taip pat žeidžia. Todėl vertinga yra tik konstruktyvi kritika, pasiūlant geresnį sprendimą, tačiau tai jau būtų kita nuomonė, o ne kritika.

Jau tampa lietuvišku folkloru viskuo piktintis, peikti valdžią, bet patiems nieko nesiūlyti.

Nieko negali būti blogau nei į valdžia ateinantys kritikai, jie paprastai neturi jokių idėjų, o būnant valdžioj, kaip ir nebėra ką kritikuoti, tai dažniausiai taip ir prainkščią visą kadenciją apie tai kiek visko blogo padarė buvusieji, o patys nieko nepadaro tik sukuria stagnaciją ir irzalynę... Todėl labai keista, kai niekam net neįdomu, ką planuoja nuveikti naujieji valdybos nariai, už kokią sritį norėtų būti atsakingi...

Kam ta loterija, pažiūrėsim kaip seksim naujiems, juk paprasčiau iškart rimtai pažiūrėt, bet juk tada gali nebelikt kuo piktintis...

Reply
Kita nuomonė
9/26/2012 03:53:50 pm

Tai juk nei vienam nėra uždrausta siūlyti..Ko piktintis, jei bet kada tai galima padaryt, per kiekvieną susirinkimą, asmeniškai kalbant, arba tiesiog parašant? Tiesa, su viena sąlyga- siūlytojas turėtų būt įsileidžiamas, išklausomas, o ne užtildomas, "gražiai" pasiunčiamas arba išvadinamas debilu. Va, kai bus kam pasiūlyt, tai ir pasiūlysim.
Kaip bebūtų keista, bet stagnaciją ir erzelynę būtent ir matome per paskutiniuosius metus, jei tik tuom apsiriboti.. Kažkodėl matosi pakankamai rimtesnių dalykų, nei stagnacija ir tai niekuo geru nekvepia.
Apskritai, tai jaučiasi, kad yra užkliudyta ne tik savimeilė ar pora tūkstantėlių atlyginimo, o kažkas daugiau. Manau, kad dauguma tikisi, kad su laiku išaiškės ne tik tokios smulkmenos, kaip bačka ar antena ant bačkos.
Lietuviškas folkloras, anot tamstos, yra gili išmintis, jei teko su juos susipažint, o ne linksmas karnavalas mėtant kiaulėms perlus.
Tamstos užuomina į valdžią, kiek tai keistoka.."Valdžia"- tai taip vadinami mūsų samdiniai, kuriems mokame už darbą, o ne buvimą. Kalnų nuverstų- nematyt nei iš tolo per paskutines kadencijas, neskaitant įtartinų sandorių, pasivažinėjimų ir "beletristikos". Ne veltui, paragavę tos duonos asmenys, niekaip nenori bent padoriai nulipt nuo pjedestalo ir bet kokiais nagais laikosi įsikabinę..Gal, iš tiesų, nieko daugiau ir nesugeba apart savęs demonstravimo?
Jei, p.Sodininkaujantis pasidomėtų, tai sužinotų, kiek yra padarę kitų bendrijų pirmininkai, kaip panadoję ES lėšas įvairiems projektams įgyvendint ir kokią pagarbą užsitarnavę( Būtent, užsitarnavę!) savo kaimynų tarpe..
Ar suprant, kad jau atsibodę iki gyvo kaulo yra visokie neaiškūs darbai, tos pačios kalbos apie šiukšles ir tvenkinį, apie "bardakus" vasarą prie to pačio tvenkinio ir kitokie burtai? Niekas, apskritai niekas nėra pasikeitę, tik sukiršinti žmonės. Kažkodėl, prie a.a P.Songailos nebuvo nieko panašaus, pas jį atvažiuodavai ir būdavai priimtas, ir vardus visų žinojo ir gerbiamas buvo..Pavadins kas gatvę "Pijoraičio" gatve? Tada kodėl?
Gal, tamsta, net nepastebėjot, kaip elgėsi buvusi valdyba? Pabėgt iš jos negalėjo žmonės..Ir tikrai ne todėl, kad nepakabino skelbimo..Kaip ir Pijoraitis- niekam neatsiskaitinėjo važiuodamas po bankus..Kaip ir Mačiulaitis...
Gerai..Baigiam tas erzelynes.. Garbingas žmogus, po tokių susirinkimų, atsiprašytų ir pasitrauktų..Kadangi tai nepadaryta- negarbingam žmogui nevalia nurodinėt kaip elgtis kitiems, kad ir tokiems pat negarbingiems. Nebent- Šatijai privati kokių tai banditų valda

Sodininkaujantis
9/27/2012 09:31:27 pm

jei paliktume šone visas paskalas ir emocijas, tai norėtųsi objektyviai pažiūrėti valdybos 3 m. darbą. Klausimą, kėliau apie p. Čeponi, kuris tik vienintelis išrinktas dar vienai kadencijai. Klausiau ką konstruktyvaus jis pasiūlė bendrijai per tuos šešis metus ir kokios jo idėjos nebuvo įgyvendintos, bet konkretaus atsakymo su pasiūlymų ir darbų sąrašu nebuvo pateikta!
Todėl peršasi natūralus atsakymas dėl stagnacijos, jei iš devynių narių dalis yra pasyvių, o tų kurie ką siūlo, pasiūlymai sulaukia kritikos be jokių alternatyvų, tai koks gali būti progresas...
O dėl pasiūlymų per susirinkimą, tai kam apversti viską aukštyn kojomis, susirinkimas turi priiminėti sprendimus, o valdybą pateikti sprendimų projektus, tam ji turi turėti ĮDĖJŲ. Valdyba, turi kolegialiai spręsti, o priėmus sprendimą jį gerbti visi valdybos nariai, bet nelakstyti kiekvienas narys su savo nuomonę į visuotinį susirinkimą aiškindamas, kaip viskas blogai. Jei kuris narys, įskaitant ir bendrijos pirmininką, nedirba, tai turi būti pakeistas nepasibaigus kadencijai per artimiausią susirinkimą, tą numato ir bendrijos įstatai ir valdybos darbo reglamentas. Ar atėjo p. Čeponis į susirinkimą prašydamas pakeisti vieną ar kita valdybos narį - NE. Todėl sunku patikėti, kad siekis buvo turėti darbingą valdybą, o ne tik kritikuoti kol nebus pakeisti visi... Manau, čia išvada galėtų pasidaryti kiekvienas sau, kas atsakingas dėl buvusios stagnacijos, bet manu, atsakomybė yra visų devynių, nes jų teisės valdyboje lygios!
Žiūrint į perspektyvą, ji taip pat yra miglotas, nes p. Čeponio pozityvių pasiūlymų idėjų, be kritikos, niekas negirdėjo, čia prašomas jų taip pat nepateikė, todėl natūralus klausimas su kokiomis mintimis ir idėjomis ateina naujoji valdyba... matyt kol kas tai yra mįslė ar net paslaptis...

Reply
DUBRAVA
6/8/2013 12:03:25 am

Tik šiandien perskaičiau Jūsų tarpusavio laiškelius.Šaunuolis vald.narys-prabilo garsiai.Pas mus pirm.dviejų klasių išsilavinimo,,eruditas".Viskam vadovauja tikras docentas,vald.narys,kurio sukto savanaudiškumo pavydėtų sielų analitikas Gogolis,ar pats Dostojevskis.Bendrijai nedirbama nieko,bet pinigus išsišluoja. net neklausdami-ciniškai,nes gi su kuo kalbėt...Už tai,kad per daug žinom,mus du(tik du-besidominčius ir kovojančius)ėmė ir išmetė iš s/b...taip paprastai...be nieko.Šį kart nenusileisim-eisim per teismus.UŽTENKA!!!

ReplyLeave a Reply.