Picture
      Daugelis iš mūsų žinome, kad aikštelėje netoli tvenkinio vėlyvais vakarais ir kartais naktimis stovi bendrijos "svečių" automobiliai. Kartais tokie "svečiai" geria, teršia aplinką. Yra buvę įtarimų, kad bandoma tvenkinyje brakonieriauti ir pan. 

     Saugios kaimynystės grupė mano, kad  tokia padėtis sukelia papildomas saugaus gyvenimo ir poilsio rizikas. Teisiškai nėra daug svertų "išprašyti" tokius "svečius", kol jie  nieko aiškiai nusikalstamo nedaro.

     Todėl, remiantis saugios kaimynystės grupės narių ir kai kurių sodininkų nuomone, įteikiau sodininkų bendrijos valdybos vardu pasiūlymą, kad būtų įrengti ženklai, draudžiantys stovėti aikštelėje vėlyvais vakarais (po 23 val.) ir naktimis.
      Kviečiu skaitytojus komentarų skiltyje išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu.

Saugios kaimynystės grupės koordinatorius
Kęstutis Čeponis2 %

2/22/2012

2 Comments

 
Picture
       Visi žinome, kad Lietuvos gyventojai dalį per metus sumokėtų fizinių  asmenų pajamų mokesčių (toliau naudosime trumpinį FAPM ), gali skirti savo nuožiūra : mokykloms, vaikų darželiams, labdaros organizacijoms, o  nuo šių metų jau ir politinėms partijoms  - įvairiems subjektams, kurie pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (toliau naudosime trumpinį LPĮ )  turi teisę gauti tokią paramą. Gyventojas gali skirti ne daugiau kaip 2 % per metus sumokėto FAPM. Taip pat galima skirti paramą kelioms organizacijoms, išskirstant 2% savo nuožiūra į norimas dalis. Tačiau paramos suma negali būti mažesnė kaip 10 Lt. 

      Paprastai FAPM darbovietės kas mėnesį išskaičiuoja iš dirbančiųjų darbo užmokesčio.
      Ką tai reiškia praktiškai?
      FAPM atskaičiavimo dydis priklauso nuo daugelio veiksnių, todėl mūsų paskaičiavimai bus tik sąlyginiai. Imkime darbuotoją, dirbantį pagrindinėje darbovietėje ir neturintį išlaikytinių. Sakykime,  jis per mėnesį uždirba:
            a) 800,- Lt
    Per metus toks darbuotojas sumoka FAPM  594,00 Lt. Todėl 2 % bus 594,00 x 0.02 = 11,88 Lt
             b) 2000,- Lt
    Per metus toks darbuotojas sumoka FAPM 3186,-Lt . Todėl 2 % bus 3186,- x 0.02 = 63,72 Lt
             c) 4000,- Lt
    Per metus toks darbuotojas sumoka FAPM  7200,- Lt. Todėl 2% bus 7200,- x 0,02 = 144,- Lt
   
    Kaip matome, tokios paramos suma labai priklauso nuo asmens darbo užmokesčio dydžio.

   Jau keli metai tokią paramą gali gauti ir sodininkų bendrijos. Mūsų sodų bendrija iš viso yra gavusi  paramos - daugiausiai, reikia spėti, iš sodininkų, jų draugų bei pažįstamų - įvairiais metais skirtingas sumas:
                   2007 metais- 4864,86 Lt
                   2008 metais- 8910,86 Lt
                   2009 metais- 7128,58 Lt
                   2010 metais- 3497,86 Lt 
                             Iš viso:    24 402,16 Lt   
    
    Taigi, matome, kad bendrija yra surinkusi pakankamai nemažą pinigų sumą.Tuos pinigus sodų bendrija gali naudoti savo nuožiūra taip, kaip nutaria visuotinis sodininkų susirinkimas.Tai ženkli parama
tam, kad galėtume savo sodų bendrijoje gerinti mūsų gyvenimo ir poilsio sąlygas: didinti apšviestų gatvių skaičių, taisyti kelius, tvarkyti vandens tiekimo sistemą ir pan. 

     Kiekvienas asmuo pats apsisprendžia, kam skirti  2% savo sumokėto FAPMVisuomet buvau aktyvus šalininkas ir agitatorius to, kad savo sodų bendrijai mano kaimynai, draugai ir pažįstami skirtų tokią paramą. Tačiau man asmeniškai yra labai svarbu žinojimas, jog organizacija, kuriai aš ir mano draugai skiria paramą, pinigus naudoja skaidriai ir prisilaikant taisyklių bei įstatymų. Deja, tokia mano nuostata susvyravo tada, kai sodų bendrijos pirmininkas bandė nuslėpti kai kuriuos buhalterinės apskaitos dokumentus, kai, panoręs papildomai rimtai patikrinti ūkinę-finansinę veiklą už praėjusius laikotarpius, susidūriau su didžiuliu pirmininko pasipriešinimu (apie tai yra rašyta šiame tinklalapyje).

      Nepaisant to, aš kviečiu sodininkus skirti mūsų sodų bendrijai 2% jūsų sumokėto FAPM. Galbūt dabar, kai sodų bendrijos pirmininkas žino apie padidintą jo veiklos stebėjimą, padėtis, valdant mūsų visų pinigus, yra pagerėjusi. 

     Tie, kurie naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis, reikalingas užpildyti formas gali rasti, užpildyti ir išsiųsti savo banke. Kuriems tai per sunku, kreipkitės į iždininką Kęstutį Mačiulaitį: jis turi pasiruošęs specialias formas.
    
     Duomenys, reikalingi paramos skyrimui, yra tokie:

                     Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 160205797
                     Paramos gavėjo pavadinimas- Sodininkų bendrija "Šatijai"
                     Buveinės adresas - Šatijų kaimas, Lapių sen., Kauno raj., 54432
                     Prašoma pravesti pajamų mokesčio dalis - 2%
 
     Pagarbiai, 
 SB "Šatijai" valdybos narys, Šatijų kaimo seniūnaitis Kęstutis Čeponis
 
Picture
    2012 02 11 d. ant mūsų tvenkinio ledo važinėjosi  automobilis, kuris  traukė roges. Tai truko maždaug apie
valandą.
    Kokios baudos už tai gresia?
    Policija primena, kad Kelių eismo taisyklės galioja visiems, taigi  vadovaujantis šiomis taisyklėmis draudžiama važiuoti transporto  priemonėmis pylimų ar iškasų šlaitais, grioviais, įvažiuoti į kelią ar  nuvažiuoti nuo jo ne specialiai tam įrengtose vietose. Už tai numatyta  administracinė atsakomybė – bauda vairuotojams nuo 100 iki 300 litų.  Neteisėtas važiavimas vandens telkinių (upių, upelių, ežerų) ledu  motorinėmis transporto priemonėmis, vadovaujantis
Administracinių teisės  pažeidimų kodeksu, užtraukia administracinę atsakomybę – įspėjimą arba  baudą nuo 50 iki 500 litų. Už šį pažeidimą surašyti administracinio  teisės pažeidimo protokolą turi teisę aplinkos apsaugos inspektoriai.  Be to, pasivažinėjimai ant ledo gali būti traktuojami kaip chuliganiškas  vairavimas. Administracinė atsakomybė – bauda vairuotojams nuo 1 tūkst.  iki 2 tūkst. litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo  vienerių iki dvejų metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti  transporto priemones – bauda nuo 2,5 tūkst. iki 3,5 tūkst. litų.

 
Picture
     Kviečiame apsilankyti naujoje skiltyje "Sodininko kalendorius", kuri buvo sukurta pagal lankytojų prašymą.

     Šioje skiltyje stengsimės jums, mieli sodiečiai, pateikti aktualią infomaciją, atitinkančią sezoniškumą ir darus. Labai lauksime jūsų pačių komentarų ir nuomonės. Drąsiai dalinkimės savo patirtimi, kad mūsų sodai taptų dar gražesni, sveikesni ir tinkamai prižiūrėti.

 
Picture

Nuoširdžiai sveikiname visus
Vasario 16-osios
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

Šią svarbią mums dieną,
kviečiame susimąstyti kaip puoselėjame pilietiškumą,
ką kiekvienas iš mūsų duoda laisvai tėvynei,
kviečiame nepasiduoti savikritikos ir savęs menkinimo madai!


Iškelkime vėliavas prie savo namų ne todėl, kad to reikalauja įstatymas,
o todėl, kad taip elgtis liepia mūsų širdys.
 
Linksmų švenčių, mieli sodiečiai!


Tinklalapio leidėjai

 
Picture
      Netrukus startuos nauja skiltis "Sodininko kalendorius", kurioje bus aptariami sezonui aktualūs sodo darbai, rašomi patarimai, pateikiama įdomi informacija kiekvienam sodininkui. Čia taip pat bus galima laisvai komentuoti, dalintis savo patirtimi,  išgirsti įdomių sodininkystės idėjų ir patarimų iš kaimynų.
      Kitą savaitę laukite naujos "Sodininko kalendoriaus" skilties!

Tinklapio kūrėjai