Picture
      Pirmasis naujai išrinktos SB "Šatijai" valdybos posėdis įvyko 2012 09 30 dieną . Jame pagrindinai buvo sprendžiami procedūriniai klausimai ir numatomos darbų veiklos kryptys bei pasiskirstoma veiklos sritimis tarp atskirų valdybos narių.
          Kurios nors veiklos srities priskyrimas vienam ar kitam valdybos nariui nereiškia, kad kiti valdybos nariai tuo klausimu nieko nedarys. Tarp valdybos narių vyravo teisinga nuomonė, kad kiekvienas bus pasiruošęs pagal galimybes prisidėti, jei reikės, prie bet kokių darbų. Veiklos kryptys, atsiradus būtinybei, taip pat gali būti papildytos.

         Valdyba balsuojant priėmė sprendimą naujai išrinktam valdybos pirmininkui mokėti mažesnį darbo užmokestį, negu buvo mokama anksčiau. Per trijų metų kadenciją tai leis sutaupyti apie 10 000 Lt.
      Dauguma valdybos narių buvo tos nuomonės, kad šiuo metu iždininkui mokamas atlyginimas  neatitinka iždininko atliekamo darbo krūvio ir yra mokama aiškiai perdaug. Ypač tai pasakytina apie šaltąjį metų sezoną, kai sodų bendrijoje labai sumažėja žmonių.
      Priminsiu, kad šiuo metu iždininkui mokamas 1600 Lt  per  mėnesį  atlyginimas.   Apskaitos vedimas sodų bendrijai galėtų kainuoti apie 200 Lt / mėn. Valdyboje vyravo nuomonė ir dėl to, kad reikia siekti, kad sodininkai mokesčius mokėtų per banką, o ne per iždininką (kasą). Tai leistų taupyti sodų bendrijos lėšas, nes pinigų rinkimas, kurį daro iždininkas, yra darbas, kainuojantis sodų bendrijai.
    Žemiau pateikiu pirmojo posėdžio protokolo kopiją:     

        SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis