Picture
  "Šatijų" sodų bendrijos salėje 2012 05 16 d. įvyko Šatijų kaimo seniūnaičio rinkimai. Į susirinkimą atėjo 26 kaimo gyventojai: 22 gyvenantys sodų bendrijoje ir 4 gyvenantys kaime, bet ne sodų bendrijoje.
    Į susirinkimą atvyko ir jį pravedė Lapių seniūnas bei seniūno pavaduotoja.
    Seniūnas trumpai papasakojo apie seniūnijos planus, susijusius su Šatijų kaimu ir sodų bendrija, atsakė į pateiktus klausimus.

  Pasisakyme akcentavo šiukšlių išvežimo iš sodų bendrijos nuolatinę problemą ir patarė ieškoti būdų, kaip tą problemą išspręsti iš esmės, aptarė kitas problemas.
  Seniūnaičio rinkimams susirinkusieji pasiūlė du kandidatus: dabartinį seniūnaitį Kęstutį Čeponį ir sodų bendrijos pirmininką Česlovą Pijoraitį. Lapių seniūnijos atstovai kandidatų patys nesiūlė.


    Susirinkusieji balsavo taip: 

  • už K.Čeponį 10 balsų,
  • už Č.Pijoraitį 12 balsų.
  • Du dalyviai nedalyvavo balsavime (K.Čeponis ir Č.Pijoraitis). 
  • Dar du balsai kažkur "pasimetė". 
   Todėl balsų dauguma naujuoju seniūnaičiu 2-jų metų laikotarpiui išrinktas Č.Pijoraitis.
   
    Tinklalapio skaitytojus noriu patikinti, kad informacija apie seniūnijos veiklą, svarbius Šatijų kaimui sprendimus ir toliau bus spausdinama šiame tinklalapyje. Jeigu tik panorės, pasisakyti šiame tinklalapyje galės ir naujasis seniūnaitis  ar bet kuris kaimo gyventojas ar sodininkas (jei pasisakymai bus etiški, juose nebus melagingos ar klaidinančios informacijos).
     Ačiū visiems, kurie atėjo į susirinkimą ir dalyvavo naujo seniūnaičio rinkimuose. Ypač dėkoju tiems, kurie palaikė mane tiek dirbant seniūnaičio darbą, tiek dirbant sodų bendrijos valdyboje siekiant sodų bendrijos veiklos aiškumo ir skaidrumo.

   Pagarbiai 
   buvęs Šatijų kaimo seniūnaitis Kęstutis Čeponis


Padėka seniūnaičiui
5/18/2012 11:00:56 pm

Dėkoju naujai išrinktam seniūnaičiui, kad našlei prašant, nepranešė broliui apie brolio mirtį...Mirsim- nepamiršim, kaip sakoma, seniūnaiti Č. Pijoraiti.

Reply
6/20/2022 10:53:42 pm

Hi nice readingg your post

ReplyLeave a Reply.