Picture
                     Gerbiami sodininkai,

     Nuo 2007 metų, kai sodininkų bendrijai buvo leista priimti iš sodininkų ir kitų asmenų 2%  sumokėtų fizinių asmenų pajamų mokesčio paramą, sodininkai, jų draugai ir pažįstami pervedė į „Šatijų“ sodininkų bendrijos sąskaitą tokias pinigų sumas:

2007 m.- 4864,88 Lt  

2008 m.- 8766,76 Lt
2009 m.- 6721,68 Lt     
2010m. - 3497,86 Lt
2011 m.- 2732,24 Lt  
2012 m.- 3152,98 Lt       
2013m.- 2688,14 Lt      
        

      Iš viso  32 424,54 Lt ir tai yra beveik tiek, kiek bendrijai kainavo įsirengti gatvių apšvietimą arba už tokią pinigų sumą galima išasvaltuoti apie 130 metrų ilgio sodo kelio atkarpą. Tai didelė parama mums patiems : kelius remontuojame kasmet, elektros išlaidos taip pat yra mūsų kasdienybė, laistymo sistema taip pat kasmet reikalauja remonto. Kur ir kaip panaudoti pinigus sprendžiama kasmetiniuose visuotiniuose sodininkų susirinkimuose, kurie vyksta pasibaigus finansiniams metams-  kiekvienais metais po gegužės 1 dienos .

     Todėl prašome Jūsų pervesti 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio dalį  SB „Šatijai“. Tuo Jūs prisidėsite prie bendrijos ir ,tuo pačiu, savo gerbūvio.

      Patogiausia tai padaryti elektroniniu būdu, prisijungus prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos ( EDS ) elektroninės bankininkystės pagalba. Kaip tai padaryti yra paaiškinta sodininkų bendrijos tinklalapyje www.sbsatijai.lt

     Tie, kurie negali pasinaudoti elektronine sistema, gali užpildyti specialią formą FRO512 rankiniu būdu. Kaip užpildyti formą ir kaip ją išsiųsti, taip pat pačią formą galite gauti pas valdybos pirmininką Juozą Savicką ( tel. 8 675 45007 ) arba iždininką Kęstutį Mačiulaitį ( tel. 8 675 45008 ).

    Iš anksto dėkojame ir tikimės Jūsų supratimo ir paramos.

    Pagarbiai

   SB „Šatijai“ valdyba  
Mieli sodiečiai, 
nors šie Naujieji netradiciniai - 
be sniego ir šalčio, 
mes tradiciškai linkime Jums 
sveikatos, gražių metų ir gardaus derliaus!
 
Ar teisingai susodinote braškes?  
kiekvieno mėnesio sodo darbų patarimus Sodininko kalendoriaus skiltyje.
 
 

Ar jau pradėjote vėluojančios gegužės mėnesio darbus? Plačiai ir išsamiai apie juos galite pasiskaityti skiltyje SODININKO KALENDORIUS
Rasite informaciją apie tai:

Picture
DARBAI DARŽE
Picture
DARBAI GĖLYNE
Picture
DARBAI SODE
Picture
DARBAI VYNUOGYNE
 
Picture

SB "Šatijai" valdybos posėdis, įvykęs 2013 02 17, priėmė keletą sprendimų, kuriuos naudinga žinoti tiems, kurie domisi sodininkų bendrijos veikla. Viso valdybos posėdžio protokolo nenagrinėsime, tik atkreipsime dėmesį į kai kuriuos sprendimus.

 Pavasaris šįmet vėluoja, todėl kelių remontas taip pat prasidės kiek vėliau, negu buvo manoma. Kaip ir buvo numatyta valdybos posėdžio metu, su konkrečiomis kompanijomis, galinčiomis suremontuoti bendrijoje esančius kelius, bus pradedama tartis balandžio mėnesį. Į šį organizacinį darbą įsijungia tiek valdybos nariai, gerai žinantys kelių priežiūrą ir remontą (A.Bilius ir kt.), tiek eiliniai sodininkai, išmanantys šią sritį.Tai leis objektyviau  ir skaidriai atrinkti kelių remonto paslaugą atliksiančią kompaniją. Šis darbas jau prasidėjo: su potencialiais kelių remonto vykdytojais apžiūrima ir įvertinama kelių būklė bei darbų apimtys.
   
  Sodininkų bendrija yra gavusi asmens, turinčio žemės sklypą Šatijų kaime, prašymą naudotis sodininkų bendrijos keliais tam, kad galėtų pasidaryti privažiavimą prie savo sklypo per bendrijos teritoriją. Problemos esmė yra ta, kad asmuo turi žemės sklypą, besiribojantį su sodininkų bendrija, tačiau neturi privažiavimo prie savo sklypo. Sklypo savininkui patogiausia būtų naudotis bendrijos keliais ir, padarius papildomą išvažiavimą pro bendriją juosiančią tvorą bei nedidelę kelio atkarpą, patekti į jam priklausantį sklypą. 

  Valdybos posėdžio metu šio asmens prašymui balsų dauguma nebuvo pritarta. Nors asmuo buvo pažadėjęs mokėti visus mokesčius, kuriuos moka bendrijos nariai, buvo prieita nuomonės, kad tokio sutikimo pasekmės būtų sunkiai prognozuojamos: kiek būtų naudojamasi keliais, koks transportas važinėtų, be to, be susirinkimo sprendimo valdyba nesiėmė priimti tokio sprendimo. 
 Atkreipsiu sodininkų dėmesį į tai, kad ankstesnis pirmininkas dažniausiai tokių ir panašių prašymų net nepateikdavo valdybos svarstymui.
  
   SB "Šatijai" yra įtraukta ar bandoma įtraukti į keletą teisminių procesų.
  Vienas iš jų - teisminis procesas dėl sklypo Nr.453 savininkės reikalavimo iškelti iš jų sklypo teritorijos elektros pastotę.
  Šio sklypo istorija  turi keletą įdomių aspektų.
  Vienas iš jų yra tai, kad sklypo savininkė daugiau kaip 10 metų nemoka nario mokesčių bendrijai. Argumentas - buvusio ilgamečio sodininkų bendrijos pirmininko apie 2000-uosius metus pasirašytas raštas apie tai, kad bendrijos valdyba savo sprendimu atleidžia šio sklypo savininką nuo nario mokesčio mokėjimo dėl elektros pastotės teritorijos priežiūros. 
  Deja, tokio valdybos sprendimo nepavyko rasti. Be to,  valdyba iš viso net negalėjo priimti tokio sprendimo, nes tai yra išimtinai sodininkų susirinkimo kompetencija. Svarbu atkreipti dėmesį ir į  tai, kad ankstesnis pirmininkas per 6 savo darbo metus nepadarė nieko, kad pagaliau realiai nutrauktų šį virš 10 metų besitęsiantį mokesčių nemokėjimą.
  Valdyba posėdyje nutarė, kad bendrijai teismų procese atstovaus bendrijos valdybos pirmininkas J.Savickas.
   Jau po posėdžio bendrijos valdybą pasiekė žinia, kad vienos daugelio pažįstamos garbaus amžiaus aktyvios sodininkės sūnus duoda bendriją į teismą, siekdamas panaikinti 2012 m. rugsėjo mėnesį įvykusio pakartotinio visuotinio rinkiminio susirinkimo rezultatus. To susirinkimo metu buvo išrinkta dabar dirbanti valdyba ir dabar dirbantis valdybos pirmininkas. Nuolat besidomintiems bendrijos veikla, toks siekis yra keistas. Keistas jis yra dar ir dėl to, kad asmuo, duodantis bendriją į teismą, nėra sodininkų bendrijos narys. Jis pabandė tapti bendrijos nariu paskutiniame ankstesnio pirmininko Č.Pijoraičio organizuotame ankstesnės valdybos posėdyje 2012 m rugsėjo mėnesį. Iš to bandymo galima tik stebėtis:
  1. Buvęs pirmininkas Č.Pijoraitis "priėmė" į sodininkų bendrijos narius minėtą asmenį valdybos posėdyje, kuris negalėjo priimti jokių sprendimų, nes posėdžio metu nebuvo kvorumo (dalyvavo tik 6 valdybos nariai, nors būtina, kad dalyvautų bent 7).
  2. Negana to, pagal SB "Šatijai" įstatus, į bendrijos narius sodininkus gali priimti tik susirinkimas, o valdyba tokių įgaliojimų neturi.
  3. Ir dar, šis asmuo buvo "priimtas" į sodininkų bendrijos narius pagal sodo sklypo  panaudos sutartį, o ne pagal nuosavybės dokumentus: sklypo ir namelio savininkė, o tuo pačiu ir ilgametė sodininkų bendrijos narė, parašė sūnui sklypo ir namelio panaudos sutartį, kurios pagrindu jis pabandė tapti sodininkų bendrijos nariu. Toks veiksmas būtų galimas, jei panaudos sutartis būtų registruota registrų centre. Deja, panaudos sutartis tuo metu nebuvo registruota registrų centre.
  4. Be to, tokiu atveju sklypo ir namelio savininkas turėtų išstoti iš sodininkų bendrijos narių. Tai nebuvo padaryta. Todėl, jei priimti tą buvusio pirmininko veiksmą kaip teisėtą ir galiojantį, turėtume atvejį, kad vienas sodo sklypas turi du sodininkų bendrijos narius - sūnų, valdantį sodo sklypą pagal panaudos sutartį, ir mamą, valdančią sodo sklypą pagal nuosavybės dokumentus. Toks atvejis teisiškai yra negalimas.

    Buvęs pirmininkas sau būdingu stiliumi padarė košę iš, atrodytų, paprasto juridinio veiksmo.
    Kaip vystysis šis teisminis procesas sodininkus informuosime vėliau.


   Beje, kas nuolat skaito šį tinklalapį ir jame rašomus komentarus, pastebėjo vieną labai iš kitų išsiskiriantį komentatorių, besivadinantį slapyvardžiu "Sodininkaujantis". Mūsų spėjimu "Sodininkaujantis" ir asmuo, bandantis duoti bendriją į teismą dėl rinkimų rezultatų, taip pat asmuo, bandęs keistai su buvusio pirmininko pagalba tapti sodininkų bendrijos nariu yra vienas ir tas pats asmuo.

   SB valdyba posėdyje patvirtino bendro naudojimo turto aprašą. Tokio aprašo bendrija neturėjo. Šis dokumentas, nors ir gali atrodyti kaip formalus, yra svarbus bendrijos veikloje todėl, kad sudaro pagrindą skirti bendrijos lėšas minėtų objektų eksploatacijai ir priežiūrai, leidžia išskirti turtą,  į kurį bendrija yra nutarusi investuoti ir jį prižiūrėti. To turto sąrašas yra oficialioje bendrijos svetainėje www.sbsatijai.lt 

   Valdybos narys K.Čeponis atkreipė valdybos dėmesį į tai, kad bendrijos veiklos dokumentai saugomi netinkamai. Bylos nėra paruoštos ilgalaikiam saugojimui, nėra garantijų, kad praėjus kuriam laikotarpiui, iš bylų nedings dokumentai, ar bylose neatsiras naujų dokumentų, kurių nebuvo anksčiau. Toks dokumentų laikymas neleidžia atlikti papildomo dokumentų patikrinimo tuomet, kai tam iškyla poreikis.
  Todėl valdyba nutarė įpareigoti iždininką K.Mačiulaitį iki 2013 03 15 d. paruošti archyvavimui dokumentus už visą praėjusį bendrijos veiklos laiką ir perduoti juos pirmininkui J.Savickui.

   Šiame tinklalapyje buvo rašyta apie tai, kad dalis sodininkų, kurie statėsi ar rekonstravo sodo namelius, yra nesumokėję bendrijai tikslinių mokesčių po 500,- Lt.  Rašėme apie tai, kad buvęs bendrijos valdybos pirmininkas, pažeisdamas sodininkų bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimą, pasirinktinai, pagal tik jam žinomus kriterijus, kai kuriems sodininkams išdavinėjo raštus, leidžiančius pradėti namo statybos ar rekonstrukcijos projektavimą, nors jie nebuvo sumokėję bendrijai tikslinių įmokų po 500,-Lt. Kiti sodininkai, tuo tarpu, tokį raštą gaudavo, tik sumokėję po 500,-Lt. 
  Valdyba vykusiame posėdyje priėmė sprendimą visus sodininkus, kurie gavo tokius raštus nesumokėję tikslinių įmokų, įtraukti į skolininkų sąrašą ir pradėti veiksmus, siekiant, kad minėti sodininkai sumokėtų bendrijai tikslines įmokas. Preliminariais skaičiavimais tokių skolininkų bendra skolos suma galėtų siekti iki 10 000,- Lt

   Siekdama taupyti ir turin  tikslą atsisakyti nebūtinų išlaidų, valdyba nutarė nuo 2013 03 01 nutraukti automobilio panaudos sutartį su K.Mačiulaičiu ir tuo pačiu panaikinti automobilio eksploatacijai skiriamą mėnesio kuro limitą.

     Tinklalapio leidėjai


 
PictureAtšilus orams galima planuoti balandžio mėnesio sodininko darbus, apie kuriuos skaitykite "Sodininko kalendoriaus" skiltyje!

 
Picture
Lankytojų pageidavimu atidarome naują diskusijų erdvę - Forumą atskiroje skiltyje. Kviečiame diskutuoti, dalintis patirtimi, keistis žiniomis, skelbti informaciją, šnekučiuotis...
Atskiras diskusijų puslapis leis atskirti nuomones pagal nagrinėjamas problemas. Anksčiau diskusijos vykdavo įvairiomis temomis po straipsniais, kurie kartais neturėdavo ryšio su diskusijų temomis.

PRISIJUNKITE, IŠSAKYKITE SAVO NUOMONĘ IR IŠKLAUSYKITE KITŲ. FORUME GALITE NET PASIŪLYTI IR SUKURTI TEMAS, KURIOS, JŪSŲ NUOMONE, REIKALAUJA DISKUSIJŲ.Galite dalyvauti diskusijose tik prisijungę. Sugalvokite slapyvardį ir prisiregistruokite (instrukcija čia). Galite prisijungti ir su turima paskyra "Google", "Yahoo", "Facebook".
Registracija  sumažins galimybes vienam asmeniui kalbėti kelių asmenų ar kito asmens vardu. Registruotis galite slapyvardžiu, nebūtina registruotis tikru vardu ar pavarde.DĖMESIO! Komentarai, kurie prasilenkia su etikos normomis ar prieštarauja LR įstatymams bus šalinami, bet norime tikėti, kad to daryti nereikės. Prašome gerbti save ir kitus.

 
Būkite pasveikinti, mieli sodiečiai!


1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.
 
Picture
 Štai ir sulaukėme pirmojo pavasario mėnesio.  Ir nors už lango dar sniegas, ir kartais šaltukas paspaudžia visai  žiemiškai, diena iš dienos saulė kopia vis aukščiau ir šildys stipriau.  Tai reiškia, kad atėjo laikas pradėti pavasario darbus sode.

Kokie jie - skaitykite skiltyje Sodininko kalendorius.