Picture
   Šeštadienį, 2012 m. gegužės 19 dieną 12 val. susirinkimų salėje įvyks pakartotinis visuotinis sodininkų susirinkimas.
   Jo darbotvarkė pagal įstatymą turėtų būti tokia, kaip ir vykusio prieš dvi savaites. Tačiau skelbimų lentoje ir sodininkų tinklalapyje darbotvarkė yra sutrumpinta, išmetus vieną punktą - dėl pareigybių paskirstymo.
     Tai padaryta pirmininko asmeniniu sprendimu valdybai dėl to nepriėmus jokio sprendimo.
  Tačiau nagrinėjamas klausimas dėl laistymo sistemos rekonstrukcijos yra labai svarbus: sprendžiamas klausimas už kokią sumą atlikti rekonstrukciją. Pirmininkas norėtų ją atlikti 20-30 tūkstančių litų brangesniu būdu, negu siūlo iždininkas K.Mačiulaitis.
     Kviečiu sodininkus aktyviai dalyvauti susirinkime, išklausyti pasiūlymų, gilintis į situaciją ir, jei bus norima nepagrįstai išlaidauti, - užkirsti tam kelią.
    Kalbame apie mūsų visų pinigus, todėl kviečiu nebūti abejingais ir neleisti, kad būtų pelnomasi mūsų visų sąskaita.

       Pagarbiai
       SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis


Dalyvis
5/18/2012 10:26:27 pm

Ir vis dėl to, apie pareigybes nebuvo net užsiminta. Pagaliau, bent viešai įvardintam kam ši svetainė trukdo- Pijoraičiui...(Skambiai ir taikliai, vieno sodininko pavadintu "Lukašenka")..Kaip sakoma, komentarų ir nebereikia...Jei nedalyvavusieji ir toliau bus abejingi tokiam savivaldžiavimui ir įtariamai korupcijai, tai yra tikimybė, kad šita piktžaizdė ir toliau vešės, nes šiandien, anot pirmininko "Lukašenkos" buvo susirinkę "ne tie žmonės"...Įdomu, kas bus, jei susirinks "tie"? Sekretoriavusi valdybos narė Onutė, primygtinai prašė ją atleist iš valdybos narių....Matau dvi priežastis tam: pirma, jog moteris nebeapsikenčia būt valdyboj, antra, kad nesutinka dalyvaut galimose "aferose"...Bet kokiu atveju, didelė pagarba tokiam žmogui.. Dar kelios mintys...Mes neturim padorios valdybos, o tuo labiau pirmininko ir vargiai ar turėjom tuos keletą paskutiniųjų metų..Absoliutus IQ nebuvimas, atsainus požiūris į bet kokią kritiką, nelogiški sprendimai ir nesuprantamas elgesys...Siūlymas griežtu papeikimu įvertint Pijoraičio "nuopelnus" bendrijai, tuoj pat buvo "nuvairuotas" į "teisingą" kelią...Mano pastebėjimas: kiekvienas padorus, bent kiek, žmogus- tuoj pat atsistatydintu ir atsiprašytų pats, nelaukdams nieko, įdant neprarastų paskutinės pagarbos, nors pačiam sau...Profanai netūrėtų priiminėt sprendimų ir neplyšaut visa gerkle, vien dėl to, kad gali garsiai rėkaut.."Šatijai"- gilioj krizėj...Mačiulaitis- kaip nuskriaustas, kampe, be balso.. Artėja permainos, kurios jau seniai galėjo įvykt, jeigu......

Reply
Visiems "ne tiem žmonėms"
5/20/2012 07:38:45 am

Sodiečiai, šiame tinklapyje apačioje esantis lankomumo skaitliukas vis sukasi ir rodo, kad susidomėjimas tuo, kas vyksta Šatijuose yra, kad tai aktualu, kad yra palaikymas... Nebūtina komentuoti, rašyti savo mintis ar pastebėjimus čia, tačiau jeigu galvojate, kad kažkas kitas už jus nuspręs ir pakeis viską į gerą, patirtis rodo, kad klystate, deja. Reikalinga, kad kiekvienas iš mūsų ateitų ir išreikštų savo pasirinkimą, savo valią, kad galėtumėte žinoti sau, kad padarėte ką galėjote, prisidėjote prie teigiamų pokyčių. Jeigu žmogus nebalsuoja ir nieko nedaro, nelabai juk gali ir skųstis, vadinasi jam gerai taip kaip bus, pretenzijos dėl kažkių bendrijos problemų nepriimamos, kaip sakoma...
Labai tikiuosi, ir linkiu, kad atėjus pirmininko rinkimams, supratumėte savo reikšmę, balso svorį, ir ateitumėte kurti savo pačių likimo!

Sėkmės visiems!

Reply
TAIP
5/21/2012 12:34:18 pm

Tikra tiesa...Nebebūkim abejingi..JAu ir taip į daug ką ranka numojam..Bet, kaimynai....Mes gi viens kitą pažįstam, pasikalbam ir absoliuti dauguma piktinamės tokia padėtim, tokiom "viršūnėlėm", tokia savivale..Einam ir pasidarom padorią tvarką, kad galėtūme gerbt atstovą taip, kaip šviesaus atminimo, a.a. P.Songailą!!! Atsipeikėjam!! Mes mokam..Kiekvienas, kiekvieną mėnesį, po tris litus ir taip šešis metus...Aš jau sumokėjau jam 107 litus. Jūs kiekvienas, taip pat. Klausimas: už ką? Kad Rūtką Grinevičių prisikalbino atvažiuot? Vienuolika metų vienam suole su ja sedėjom..:) Blyn- reiks, tai tikrai atvažiuos dar sykį.

Reply
Žiniukas
5/21/2012 01:18:09 pm

O kas jums sakė, kad šitas (ne)gerbiamas pirmininkas ją prikalbino atvažiuot? Nejaugi jūs nematot, kad jis yra tik pasakorius? Įtariu, kad ją pašnekino atvažiuot sodininkų asociacija, jis tik prisiplakęs prie šono.Ir taip visur.
Bet ar už tai mes turime išleisti jo atlyginimui su mokesčiais per metus 25 tūkst. litų?
Užtenka klausyti jo demagogiškų pagyrūniškų kalbų! O kaip jis elgiasi su žmonėmis!?

Reply
*
5/21/2012 09:17:46 pm

Nepagaunu minties, kas čia ką prikalbino ir kas atvažiavo? Paaiškinkit ,ką dar pridirbo pirmininkas ?

Reply
to *
5/21/2012 09:24:28 pm

Cia kazkokia sena istorija zmogus prisimine, kai i sodus buvo atvaziavus Ruta Grineviciute kazkokiam trumpam epizodui apie elektra.Cia nieko nepridirbo niekas.

ReplyLeave a Reply.