Picture
   Į pakartotinį rinkiminį SB "Šatijai" susirinkimą sodininkai rinkosi gausiai. Nors oras buvo vėsus su trumpalaikiais lietumis, o  sode žmonių yra mažiau, negu vasarą, be to, šios vasaros susirinkimų maratonas žmones išvargino, į susirinkimą sodininkų atėjo daugiau, negu buvo galima tikėtis. Neoficialiais duomenimis susirinkime dalyvavo 95 sodininkai.

     Visuotinis susirinkimas patvirtino ankstesnio susirinkimo poziciją ir į naują valdybą išrinko tokią, kokia buvo išrinkta ankstesniame susirinkime. Už tokią valdybą neoficialiais duomenimis balsavo 75 sodininkai. Ir tai yra 78,9 % nuo visų dalyvavusiųjų skaičiaus. Įstatymas reikalauja, kad už valdybą balsuotų ne mažiau kaip 66.7 % susirinkimo dalyvių.

   Pirmininku balsų dauguma išrinktas Juozas Savickas. Neoficialias duomenimis už jį balsavo 68 susirinkimo dalyviai. O tai yra 71,6 % nuo visų dalyvavusiųjų skaičiaus.
   Per 5 dienas bus paruoštas susirinkimo protokolas ir teikiami dokumentai Registrų centrui.
   Keli mėnesiai bendrija gyvena be vadovo: pirmininkas serga, valdyba  neregistruota Registrų centre. Jau pasibaigęs ir įstatymu numatytas terminas, per kurį turi būti išrenkamas naujas pirmininkas ir valdyba: terminas yra 4 mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos (ataskaitinis laikotarpis baigiasi balandžio 30 dieną) , t.y. iki rugsėjo 1 d.

   Norisi tikėti, kad sodų bendrija pagaliau išeis iš šio neapibrėžtumo ir vadovavimo vakuumo. Tuo labiau, kad yra skubių darbų: keliai, statinių teisinė registracija ir t.t. Vienas iš jų yra pastato, kuriame vyksta susirinkimai, teisinė registracija. Priminsiu sodininkams, kad pastatas yra neregistruotas ir tai padaryti reikia skubiai, nes priešingu atveju gali tekti mokėti baudas arba net griauti ( ? )..
   Nors, ką gali žinoti: mus pasiekia informacija apie tai, kad ruošiamasi teisme protestuoti šio susirinkimo rezultatus.

  SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis

Kaimynas
9/26/2012 02:58:00 am

Na, kada gi pagaliau bus galima atsikvėpt, nurimt ir ramiai gyvent.. Gal pagaliau suprato daugelis, ką buvom išrinkę pirmininku?

Reply
Sodininkaujantis
9/26/2012 09:05:16 am

Kam reikia sakyti netiesą, jog dėl to, kad statinys neįregistruotas gali tekti mokėti baudą ar statinį nugriauti, ir taip gąsdinti žmones, juk tai visiška nesąmonė!
o gal galite nurodyti, kokie teisės aktai numato tokias sankcijas :)

Reply
Rolandas Liutkauskas
9/26/2012 03:19:54 pm

p. "Sodininkaujantis", žinokite, Lietuvoje galima statyti ką tik panorima - sugalvojau, pastačiau :). Jeigu neturite ką rašyti, tai geriau savo rašliavas pasilikite sau.

Reply
K.Čeponis
9/26/2012 03:50:44 pm

Kiek žinau, neregistruotiems statiniams įregistruoti yra duotas terminas iki šių metų pabaigos.
Pagal sodininkaujančio logiką išeitų, kad , jei neįregistravai per nustatytą legalizacijai terminą savo nelegalaus statinio, gali jį ir toliau sėkmingai naudoti , nesukdamas sau galvos?
Tikiuosi, kad kas nors iš skaitytojų pakomentuos šią problemą su paragrafais ir nutarimų numeriais bei papildomais argumentais.

Reply
Sodininkaujantis
9/26/2012 04:59:04 pm

Būtent taip p. Čeponi, ant Lietuvos yra tūkstančiai pagal projektus pastatytų statinių, kurie neįregistruoti, jie yra ne mažiau legalus nei įregistruoti, jai galima naudotis ir jokių problemų niekam nekyla... teisinę registraciją jie paprastai susitvarko, kai nori statinį perleisti, įkeisti ar pan., o gal tokių ketinimų turi ir nauja valdyba, kad šis klausimas taip staiga tapo pačiu aktualiausiu bendrijoje???

Reply
Sodininkaujantis
9/26/2012 05:04:35 pm

p.s. ir nereikėtų išgalvoti kokių tai "legalizacijos" terminų, nebent gali konkrečiai įvardinti, kur ir kokiu teisės aktu toks terminas yra nustatytas!

Reply
Rolandas Liutkauskas
9/26/2012 05:23:53 pm

Naujoji valdyba pirmiausiai turi tikslą dirbti. Tvarkingai, pagal įstatymus. O Jūs, "sodininkaujantis" esate pasamdytas tam, kad kaišiotumėt pagalius į ratus. Tad siūlau prisijungti prie dirbančių. Ir tam visai nereikia būti net valdybos nariu. Jeigu turite gerų idėjų, jos tikrai bus svarstomos. Ir primygtinai prašau nustoti būti anonimu. Aš Jūsų nepažįstu, sako, turite teisinį išsilavinimą. Tad turiu Jums pasiūlymą - išanalizuokite naująjį "Sodininkų bendrijų įstatymą", kuris, mano manymu, nieko gero mums nenumato. Ir pateikite pasiūlymą, ar nevertėtų galvoti apie bendrijos statuso keitimą į kaimo bendruomenės, siekiant pritraukti lėšas (kad ir Europos Sąjungos) infrastruktūros gerinimui ir. t.t.

Reply
Sodininkaujantis
9/26/2012 06:00:22 pm

Va taip ir atsiskleidžia mentalitetas, kai net nežinoma su kuo diskutuojama, o jau teigiama, kad kažkas yra pasamdytas ir dar pagaliams į ratus kaišioti.. Kai trūksta argumentų ar intelekto konstruktyviai diskusijai, tai belieka prasivardžiavimai ir etiketės...
Diskusijose svarbios idėjos ir argumentavimas, o pavardė jau antraeilis dalykas, konstruktyvioj diskusijoj pati savaime neįtakojanti diskutuojančių autoriteto, todėl yra nereikšminga.

Reply
Rolandas Liutkauskas
9/26/2012 06:13:24 pm

Matot, p. anonime, aš manau kitaip. O ši diskusija jau "eina į pievas". Tad nebelieka prasmės su Jumis daugiau gaišti laiko. Pagarbiai, Rolandas Liutkauskas

Reply
Sodininkaujantis
9/26/2012 07:11:41 pm

Pasakymas, kad nebelieka prasmės su Jumis daugiau gaišti laiko, tik parodo jūsų iš aukšto išsakytą menkinantį požiūrį į viena iš diskusijos dalyvių, o parašymas, kad manote kitaip, be jokių argumentų rodo, kad nesiskaitote su kita nuomone, kuri buvo vienaip ar kitaip pagrįsta, ir esate nelinkęs diskutuoti, o manotės esąs teisus, nes esate Rolandas Liutkauskas!
Priminsiu p. Liutkauskai, diskusija buvo dėl statinio teisinės registracijos, kurioje jokių argumentų, kad tą reikia kuo skubiau padaryti, nepateikėte. Todėl matyt, čia tamsta gaišinate kitų laiką ir teršiate eterį savo "reikšminga", bet neargumentuota nuomone.

Reply
Moteris
9/27/2012 01:49:48 am

Comment deleted

Reply
Tomas Zaremba
9/27/2012 02:38:58 am

Noreciau pataisyti "Moteri", jus cituojate pasenuse informacija . Yra Grybauskaites isleista istatymo pataisa pagal kuria, nelegaliu statybu iteisimas labai supaprastinimas, taciau yra nustatomas terminas iki 2013-01-01. Nespejusiems iteisinti bus taikomos baudos, taciau griauti vistiek nereikes, jei statinys nestovi draustinyje ir panasiai. Kam idomu internete nesunkiai galima rasti ir pacio istatymo formuluote.

Reply
Sodininkaujantis
9/27/2012 04:29:00 am

Savavališka statyba kai statinys pastatytas be projekto ir leidimo, o šis sodo bendrijos pastatas nėra savavališka statyba. Jis buvo pastatytas dar sovietmečiu, pagal tuo metu galiojusius reikalavimus, todėl tai esmingai skiriasi nuo savavališku savavališkos statybos. Beje, ši savoka matyt atsirado, kai statinys jau pora dešimtmečių stovėjo :)
Nereikėto painioti, savavališkos statybos ir statinio be teisinės registracijos, tai du visiškai skirtingi dalykai!

Reply
Kaimynelis sodininkaujanciam
9/27/2012 03:35:57 am

Visi šie savavališkos statybos įteisinimo būdai galimi tik tais atvejais, kai, kaip jau minėta, toks statinys iš viso gali stovėti toje vietoje. Jei statybą leidžiantis dokumentas savavališkai statybai įteisinti negali būti išduotas, statinį teks nugriauti.

Administracinių baudų, skiriamų už savavališką statybą, dydžiai fiziniams asmenims nustatyti Administracinių teisės pažeidimų kodekse, o juridiniams – Statybos įstatyme. Pažymėtina, kad fiziniams asmenims numatytos dvigubai mažesnės baudos negu juridiniams. Priklausomai nuo statybos rūšies (naujo statinio statyba, rekonstravimas, remontas, griovimas) ir statinio kategorijos (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas), fiziniams asmenims gali būti skiriamos nuo kelių šimtų iki 20 tūkstančių litų baudos, o jei statyba vyko saugomoje teritorijoje – numatytos dvigubai didesnės baudos.

Reiktų priminti, kad Civilinio proceso kodekse yra numatyta už teismo sprendimo per nustatytą terminą nugriauti savavališkai pastatytą statinį nevykdymą skirti nemažas baudas – iki 200 Lt už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną. Todėl asmenims, savavališkai vykdžiusiems statybos darbus ir nepasirūpinusiems įteisinti savavališkas statybas pirmiau minėtais būdais, įteisinti jas būtina suspėti būtent iki šio termino pabaigos, kadangi po to joks įteisinimo būdas nebegalės būti taikomas ir statinį teks nugriauti.

Nesirūpinant įteisinti savavališkai pastatytų statinių ir juos tinkamai sutvarkyti bei prižiūrėti, gali kilti ir didesnių pasekmių. Už netinkamai prižiūrimą savavališką statybą, jei dėl to įvyktų statinio avarija ir žūtų žmogus arba būtų sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, arba padaryta didelė žala aplinkai ar didelė turtinė žala asmeniui, savavaliautojams gali būti taikoma net baudžiamoji atsakomybė. Be to, ji gali būti taikoma ir nevykdant teismo sprendimo nugriauti statinį.

Apibendrindami raginame savavališkų statybų vykdytojus nedelsti ir kreiptis dėl jų įteisinimo, nes pagal įteisinimo tvarką daugiau lengvatų suteikiama tiems, kurie skubiau kreipsis.

Konsultuotis įteisinimo klausimais galima savivaldybių administracijose, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, regionų aplinkos apsaugos departamentuose, saugomų teritorijų direkcijose, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniuose skyriuose – priklausomai nuo to, kokioje teritorijoje buvo vykdoma savavališka statyba.

Reply
Sodininkaujantis
9/27/2012 07:07:09 pm

Savavališka statyba kai statinys pastatytas be projekto ir leidimo, o šis sodo bendrijos pastatas nėra savavališka statyba. Jis buvo pastatytas dar sovietmečiu, pagal tuo metu galiojusius reikalavimus, todėl tai esmingai skiriasi nuo savavališkos statybos. Beje, ši savoka matyt atsirado, kai statinys jau pora dešimtmečių stovėjo :)
Nereikėto painioti, savavališkos statybos ir statinio be teisinės registracijos, tai du visiškai skirtingi dalykai!

Reply
Sodininkaujantis
9/27/2012 04:38:55 am

Pasirodo prieš skelbiant komentarus dabar juos patikrins ir skelbs tik tuos kurie patinka:
This comment is currently being held for moderation awaiting approval.

Reply
irena
9/27/2012 04:39:29 am

Na vyrai, gana pyktis, laikas pradėti dirbti.
Nežinau kaip kitose gatvėse, bet Šiaurineje jau senai nedega apšvietimas.
Gal jau nedegs, o gal gedimas?

Reply
Lai lai
9/27/2012 04:39:31 am

Pasirodo prieš skelbiant komentarus dabar juos patikrins ir skelbs tik tuos kurie patinka:
This comment is currently being held for moderation awaiting approval.

Reply
K.Čeponis
9/27/2012 02:46:46 pm

Naujoji valdyba, be abejo, nieko neplanuoja pardavinėti, - nekurkit sąmokslo teorijų. Beje, mano nuomone, valdybos sudėtis yra pakankamai gera,žmonės kvalifikuoti ir tikiuosi, valdyba- svarbiausia pirmininkas- yra darbingi ir galintys tam darbui skirti laiko.
Visuomet galima rasti prie ko prikibti :vienam nepatinka vienas žmogus, kitam - kitas.
Jau dabar valdybos narys Petras pasirūpino, kad būtų nustatyta vamzdžio, kurį buvęs pirmininkas siekė pakeisti, būklė. Ir tai atliko nemokamai. Ankstesnysis visuomet kalbėjo, kad tokia procedūra labai brangi, todėl nereikia nieko matuoti.
Matavimai parodė,kad vamzdžio sienelių storis yra nuo 4 iki 4,7 mm .Todėl jis turėtų gerai tarnauti bent 8- 10 metų. Toks faktas verčia susimąstyti, kokie buvo tikrieji tikslai, siekiant pakeisti vamzdį? Aišku, einamojo remonto nepavyks išvengti, kaip ir kiekvienais metais.
Gerai, kai vyksta diskusija. Nenorėčiau tikėti, kad sodininkaujantis rašo kieno nors paprašytas. Manau, kad jis pats taip galvoja. Bet kažkodėl jis turi išankstinę nuomonę, kad naujoji valdyba, o ypač aš, turime kažkokių blogų kėslų. Kas jam galėjo įkalbėti tokius niekus?
Galiu tik spėti.
Galiu tik dar kartą patikinti visus, kad naujojoje valdyboje, kiek jau mes bendravome, visuomet akcentuojame viešumą ir skaidrumą darbe. Valdyba nusiteikusi dirbti taip, kad sodininkams dėl to nekiltų abejonių. Bet nesame naivūs- abejojančių bus.
Bet yra išrinkta ambicinga revizinė komisija, kuri galės dirbti savo darbą..

Reply
Sodinikaujantis
9/27/2012 08:22:56 pm

Matyt čia jau toks bruožas, kad visi yra visų sričių specialistai. Va vienas žūt būt siekdamas įrodyti, kad statinį būtina kuo skubiau užregistruot, gąsdina žmonės baudžiamąja atsakomybe ir baudomis už teismo sprendimų nevykdymą, nors jokio teismo sprendimo nėra ir būti negali, nes nėra paties nelegalios statybos fakto. Klausimas ar tai daro sąmoningai ar iš neišmanymo...
Jūs teigiate, kad Petras pamatavo vamzdžių storį, o aš gali sakyti, kad tas storis gali priklausyti nuo apnašų ir rūdžių vamzdžio viduje, kas jam tvirtumo neprideda... Bet ko verti tokie pasvarstymai, juk akivaizdu, kad storis tai ne vienintelis parametras apsprendžiantis vamzdžio susidėvėjimą, tą matomai turėtų spręsti ekspertai. Jų išvadas tada jau galėtų analizuoti sodininkai ir spręsti ar reikia keisti ir kada reikia, nes juk visada kils abejonių, jei vadovausimės "Petras pamatavo" keisti nereikia ar "Mačiulaitis pasakė" keisti reikia.
O dėl piktų kėslų ir skaidrumo, tai matyt kiekvienas turėtų susidaryti savo nuomonę pagal faktus, kurie atitinka ar neatitinka žodžius. Jūs šiame rugsėjo 26 d. straipsnelyje rašote, kad per penkias dienas bus surašytas protokolas, nors puikiai žinote, kad jis jau yra surašytas, jūsų, kaip pirmininkavusio susirinkimui pasirašytas ir rugsėjo 23 d. buvo nuneštas registruoti. Manau, nėra labai gerai naujai valdybai pradėti darbą nuo melo ir tokių žaidimų...

Reply
Sodininkaujantis
9/28/2012 02:59:30 am

turėjau omeny rugsėjo 25, o ne 23, ne tas skaičius pasispaudė, būna gi...

K.Čeponis
9/27/2012 03:19:51 pm

Atsiprašau visų, kurių komentarai "įstrigo"- visi jie bus praleisti. Tinklalapio leidėjų nuomone jokie panašaus pobūdžio "filtrai" neturi būti naudojami. Tai tik organizacinis-techninis nesusipratimas, kuris greit bus pašalintas.

Reply
K.Čeponis
9/27/2012 06:46:10 pm

Jokių filtrų nebėra. Dar kartą atsiprašau dėl nesklandumų.
Beje, man labai patiko kažkieno komentarai sekančiame straipsnyje. Žmogus ar žmonės, kurie komentavo, pasivadino nic - ais "Komentaras" ir "Kita nuomonė". Vertos dėmesio , labai taiklios mintys.

Reply
Ačiū!
9/30/2012 05:56:55 am

Nemanau, kad esu vertas tiek gerų žodžių..Parašiau tik tai, ką galvoju. Dar sykį- ačiū.
Tuo pačiu:
- Nejaugi tikrai užsakymą vykdo vienas asmuo, kuris turi tiek laiko ir noro, padaryt iš musės dramblį? Jūs, tamsta, gal smarkiai skolingas, ar labai pigiai nupirktas? Nei vienas, sveikai mąstantis, nekeltų tokio jovalo dėl pastato, kūrį paimsim ir užregistruosim, kaip priklauso. Ir tai nėra, kokio tai Sizifo darbas, apie kūrį tiek reikia pasakų.
Klausimas..Koks tamstos tikslas ir ko siekiate? Jūsų, p.Sodininkaujanti, gebėjimas kabintis prie būtų/nebūtų dalykų, iš esmės prieštarauja pačio anksčiau išdėstytoms mintims.
Tad, būkit geras, leiskit kvėpuot ir pats atsiduskit nuo įtampos..
Kiek galima pjautis..
Pasakysiu tiek: Norisi eit iki tvenkinio, su vaikais, pasivaikščiojant, su visais sveikintis ir pasikalbėt mandagiai..
Jei neprisimenat tų laikų, kai dar pas mus tvorų nebuvo ir Lapių piemenėliai čia atlėkdavo braškę pasivogt, tai jūs nieko negalit suprast ir nieko lygint.. Su visa pagarba...

Reply
PUKE
9/27/2012 11:28:42 pm

Sodininkaujančiui. Patinka man toks įstatymo žinovas. Gera būtų pagal jį gyventi. Niekas nerūpėtų.... O ką, šis žmogus viską žino, viską moka ir supranta. Ir protokolus matė ,ir pasirodo registrų centras (tik jam vienam ) sekmadienį dirba, ir vamzdžių specialistas, ir su nematytais siurblinės statybos dokumentais (projektu ir leidimais) susipažinęs. Na tiesiog EKSTASENSAS. Neslėpkit gi tų siurblinės statybos ir įteisinimo dokumentų. Parodykit ir kitiems . Ar dykai , ar už pinigus duokit atsikopijuoti ir nebus tada problemų .

Reply
Kaimynelis sodininkaujanciam
9/28/2012 01:32:01 am

1) Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę statybos leidimą, – vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir vieną jo priklausinį. Nauji pastatai gali būti statomi ne mažesniame kaip 0,04 ha sodo sklype. Gyvenamieji namai ir jų priklausiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad neblogintų kaimyninių sklypų savininkų ir naudotojų sąlygų verstis mėgėjiška sodininkyste;

2) be statybos leidimo – sodo namą, sodo baldus ir mažosios architektūros bei smulkius rekreacinės paskirties statinius (suolelius, sporto aikšteles, židinius, skulptūras, dekoratyvines tvoreles, lieptus ir kitus laikinuosius statinius).

4, 5 ir 6 dalių redakcija nuo 2010 m. spalio 1 d.:

4. Sodo sklype statiniai statomi laikantis šių reikalavimų:

1) pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, inžineriniai statiniai (išskyrus tvoras) – ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais – kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu statiniai gali būti statomi turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą;

2) tvoros tarp sklypų turi atitikti statybos techninių reglamentų nustatytus tvorų reikalavimus dėl kaimyninių sklypų insoliacijos. Norint statyti šių reikalavimų neatitinkančias tvoras, būtina turėti rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą. Atskirti sodo sklypą nuo sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos galima aklina tvora;

3) statyti tvorą ant sklypo ribos (kai tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą) galima turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko ar sodininkų bendrijos (kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija) valdybos ar pirmininko sutikimą.

5. Medžius ir krūmus mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo gyvatvore per šių sklypų ribą galima turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija – rašytinį sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą. Sodo sklype medžiai ir krūmai sodinami ir auginami laikantis šių reikalavimų:

1) aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3 m, sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos; šiaurinėje sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą;

2) žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sklypo ribos;

3) krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos;

4) mažesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais sodiniai gali būti sodinami turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą.

6. Mėgėjiško sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

Ar klausimu dar turite ?

Reply
sodininkaujantis
9/28/2012 03:22:02 am

esmė ta, kad dabar niekas to statinio nepradeda statyti ir nestato, todėl šiuo atveju jūsų išvardintos nuostatos neaktualios. Kad jums būtų lengviau suvokti paimkime, kad ir medžių pavyzdį iš jūsų pacituotas įstatymo ištraukos. Medžiai, kurie augo, priimant šį įstatymą ir jam įsigaliojus, augs ir toliau, jų niekas neraus ir nesodins kitoje vietoje pagal naujus reikalavimus, medžiai dėl to netaps neteisėtai pasodintais, medžių savininkui nereikės eiti pas kaimyną su butelių, gauti leidimą medį pasodinti arčiau sklypo ribos ir atitinkamai kaimynas, negalės reikalauti tą medį paslinkti pagal naujas normas. Analogiškas situacija ir su statiniu, jis kaip ir tas medis, netapus statyba be leidimo (savavališka statyba) vien todėl, kad atsirado tokia įstatymo norma priėmus Statybos įstatymą. Tikiuosi pasidarė aiškiau... ;)

Reply
K.Čeponis
9/28/2012 07:03:12 pm

Labas rytas, sodiečiai,
Matau, vyksta emocingos diskusijos dėl mūsų visų pastato įteisinimo.
Nusiraminus reikėtų dėmesį sukoncentruoti į du dalykus:
1.Visiems tokiems neįteisintiems pastatams ( jie nebūtinai yra nelegalūs, gal būt, turi ir leidimus ir projektus, išduotus prieš 20, 30 ar daugiau metų, gal būt pastatytas su dideliais nukrypimais nuo projekto ) duotas terminas iki š.m. pabaigos jų palengvintam įteisinimui. Specialistai, su kuriais buvo konsultuotasi sakė, kad šios problemos nukėlimas į kitus metus yra blogai. Nekalbame iš karto apie kokius nors griovimus, bet apie baudas kalbama rimtai.Jau ir dabar laiko įregistravimui beveik neliko-pramiegota.
2. Jei mes kada nors tapsime kaimu ar prisijungsime prie miestelio ( panaikinsime sodų bendriją ) tai geriau, kad mes, kaip savo turtą turėsime statinį.Legalų, įteisinta. Tokiu atveju esame jo šeimininkai ir galėsime parduoti ar ką tik norėsime daryti. Jei jo neturėsime legalaus , tai ir neturėsime.Tuomet gali būti kaip su ta cisterna, nukelta nuo laistymo cisternos bokšto : kas nors 'priglaus" ir ieškok, ko neturėjęs

Reply
Sodininkaujantis
9/29/2012 04:55:44 am

Ir vėl kažkokie mistiniai specialistai pasakė... tai gal jie gali nurodyti kokiu teisės aktu ir kas tą terminą iki šių metų pabaigos davė, nes kol kas tai tik p. Čeponio įsivaizduojamo (norimo) pateikimas už esamą, be jokių konkrečių faktų!
Kaimu?- kas čia per nesąmonė, p. Čeponi, jei norite gyventi kaime, tai ten ir įsigykite būstą! Sodai yra sodai, jei kam nepatinką juk visada gali kraustytis į kaimą, į miestą ar dar kus, juk yra visiška laisvė pasirink kur gyventi... Bet užsiimti kažkokiais absurdiškais aiškinimai apie 700 sodiečių pavertimą kaimiečiais, net neatsiklausus jų nuomonės, tai jau virš visko!
Matyt stumdamas tą kaimo idėją net nesliapiate, kad norite panaikinti sodų bendriją, tikitės pats tą įteisintą statinį priglausti! Matyt tie jūsų specialista jus pakonsultavo, kad nes kaimas tai yra administracinis vienetas, be juridinio asmens teisių ir savo vardu negali turėti jokio turto, todėl bendrijos likvidavimo atveju tas legalaus ir įteisinto statinio turės būti parduotas.
Akivaizdu, kad jau turite patirties, kaip pelnyti kvalifikuotą daugumą pakartotinio susirinkimo metu ir prastumti valdybos "patikimą sąrašą", tai tais pačias principais ir bendrijos likvidavimą matyt norėsite prastumti, kurį pavadinsite tapimu kaimu, kad tik visiems būtų geriau...

Reply
Rolandas Liutkauskas
9/29/2012 08:20:24 pm

p. anonime, nė vieno konkretaus pasiūlymo iš tamstos. Esate beviltiškai atsilikęs. Tiesiog turite begalę laiko ir nežinote kur save realizuoti. O įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

Reply
Sodininkaujantis
9/29/2012 11:34:05 pm

kaip suprantu, šio komentaro tikslas ne diskutuoti apie naują valdybą ir jos idėjas, o įžeisti oponentą, tuo tik parodote savo moralinį veidą ir objektyvumą...
Kalba buvo ne apie mano idėjas, o naujosios valdybos, nes juk jos nariai ateidami dirbti jų nepristatė, kaip ir p. Čeponis, neišvardino savo teiktų konkrečių pasiūlymų, kurių negalėjo realizuoti per 6 metus valdyboje...
O naujųjų Vasiukų verta idėja - sodų bendriją paverti kaimu, tikrai nieko gero nežada, kaip ir nepaaiškintas siekis, strimgalviais pulti įteisinti statinį...

Reply
Sodininkaujantis
9/29/2012 11:32:46 pm

kaip suprantu, šio komentaro tikslas ne diskutuoti apie naują valdybą ir jos idėjas, o įžeisti oponentą, tuo tik parodote savo moralinį veidą ir objektyvumą...
Kalba buvo ne apie mano idėjas, o naujosios valdybos, nes juk jos nariai ateidami dirbti jų nepristatė, kaip ir p. Čeponis, neišvardino savo teiktų konkrečių pasiūlymų, kurių negalėjo realizuoti per 6 metus valdyboje...
O naujųjų Vasiukų verta idėja - sodų bendriją paverti kaimu, tikrai nieko gero nežada, kaip ir nepaaiškintas siekis, strimgalviais pulti įteisinti statinį...

Reply
Klausykit
9/30/2012 06:28:22 am

Ir tikrai, ponuli - jums tikrai viskas gerai? Gal su Seimo rinkimais papainiojot, ar koks Toresas mąstyt blaiviai trukdo?
Apie moralę- jau neverta net..
Leidžiam gal bent porą kartų valdybai susirinkt, ar jau dabar- ji nieko nepadarė per savaitę ir tai nepateisinamai blogai?
Beje, o kiek ,tamsta, sodų bendrijų kaimais pavertėt? Jaučiu, kad nei vienos. Bet jaučiu, kad kažkokioj bendrijoj šiltai sėdėjot ir neblogai įsitaisęs buvot. O gal ne tik bendrijoj sėdėjot?
No comment, no response. Please.

Reply
K.Čeponis
9/30/2012 02:39:13 pm

Mes ir dabar gyvename kaime- Šatijų kaime. O kalbame apie sodų bendrijos statusą : išliks jis toks, ar bus pakeistas , t.y. panaikintas. Bet tai padarys, jei panorės, gerai pasvarstę, išanalizavę pliusus ir minusus patys sodininkai.
Lietuvoje toks precedentas jau yra. Ir visai šalia mūsų. Ir šiame tinklalapyje rašyta, kad Radikių sodų bendrija panaikino savo , kaip sodų bendrijos statusą ir dabar yra tiesiog vienas iš Kauno rajono kaimų.
Net ir mūsų visuotiniuose susirinkimuose žmonės apie tai kalba. Statuso pakeitimu žmonės tikisi didesnių galimybių gauti ES lėšų tam, kad pagerinti gyvenimo kokybę sodų bendrijoje.
Tiek čia tų sąmokslo teorijų...

Reply
K.Čeponis
9/30/2012 08:01:36 pm

Konsultavomės ne su kokiais mistiniais specialistais, o su žmonėmis, dirbančiais nekilnojamojo turto srityje ( ne pardavimų, o apskaitos, registravimo ir pan.). Tame tarpe ir su specialistais, dirbančiais Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje.
Visur atsakymas tas pats : iki Naujųjų reik suskubti, nesuskubus, teks mokėti baudas. Žinoma, yra galimybė teoriškai samprotauti, kad , gal būt, paskutinę minutę tvarka bus pakeista. Bet dabar yra taip. Ir kol kas nėra jokių duomenų, kad terminas įteisinimui būtų pratęstas.


Reply
Sodininkaujantis
10/1/2012 04:30:17 am

Tai negi taip sunku nurodyti konkretų tesės aktą, straipsnį ar dar ką, kuo vadovaujantis tie jūsų specialistai taip sako... bet kai to nėra, o tik jūsų žodžiai, tai ir negalite prašyti!

Reply
Tai paprasta
10/1/2012 05:29:02 am

8 5 207 3333 - VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS.
Klausinėkit, kiek tik širdis geidžia.

dac
10/1/2012 05:50:33 am

Jo!...
Ir paaiškėjo tikrasis skatytojų skaičius - apie 5.

Reply
!
10/1/2012 04:45:44 pm

gerai, kai esant penkiems, atsirado šeštas , pasivadinęs "dac".
O koks "dac'-ui skirtumas, kiek diskutuoja? ir ką reiškia žodis "paaiškėjo"? Ar kas nors ką nors slėpė, melavo ar pan.?

Reply
7
10/1/2012 07:17:35 pm

juk negali buti pastatas be dokumentu, negi tai sunku suprasti? Ir jokio skirtumo kada statytas, prie Rusu ar prie Landsbergio. Uz pastata be dokumentu numatytos baudos. elementari logika sako: jie yra pastatas, turi buti dokumentai. Uz dokumentu nesutvarkyma siuo atveju atsakingas valdymo organas... kadangi organas buvo... tai nieko ir nbuvo tvarkoma.
o kad s.b. isnyks, tai faktas. Jei ismanai socialine istorija siek tiek (baiges bent 12 klasiu), egzistuoja miestai, kaimai/gyvenvietes, vienkemiai....zinai kam buvo kurtos tos s.b.?
Neturi ateities tokie dirbtiniai dalykai kaip s.b.
Siai dienai, s.b. prarado pirmine paskirti ir jos po truputi, igaunant pagreiti keiciasi ir jau turime pirmaja s.b. pasinaikinusia. Negi manai, kad tuo ir viskas baigsis? DAbar atsilikusiomis s.b. galime vadinti tas, kurios dar nepridave savo el. tinklu LESTO.
Ar nebus taip, kad atsilike zmones gyvena/turi turto ten, kur vis dar egzistuoja s.b.?
Pasidomek kaip sekasi buvusiai s.b. Radikiai ir pagalvok, ar jie "priekyje" ar "tau uz nugaros" nuzingsniavo savo pasiekimais.
Sukisus galvas i lysves, apsimesti, kad nieko nevyksta, niekas nesikeis - naivu.

Reply
Sodininkaujantis
10/2/2012 01:08:02 am

Esmė ta, kad reikia neskraidyti padebesiais ir svaigti apie Naujųjų Vasiukų idėją sodose, o gyventi ir tvarkytis pagal šiuo metu galiojančius įstatymus ir gerbti žmonės, kurie sodus turi, kaip vietą poilsiui! Nereikėtų kelti dalies tų 150, kurie sofistinių idėjų vedami apsigyveno sodose, tikėdamiesi sukurti kaimą, interesus virš visų 700 kurie sodą turi poilsiui. Siūlyčiau gerbti įstatymą, kuriame pasakyta, kad sodininkų bendrija tai atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjišką sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Todėl valdybai siūlyčiau ir pradėti nuo bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygos, kurią valdybai privalu tvarkyti ir saugoti pagal Sodininkų bendrijų įstatymą (Valstybės Žinios, 2004, Nr. 4-40), o nesvaigti apie Naujuosius Vasiukus...

Reply
Tautvydas
10/28/2012 10:24:48 pm

sveiki,
kažkaip įdomiai čia gaunasi. norisi turto ir objektų registravimo knygos, bet nesinori pačio turto. :)

sodininkaujanciam xxx
10/2/2012 02:18:33 am

Siurbline buvo projektuota zemprojekte. Pastatas 6 X 6m, numatyta 2 siurbliai. Paieskokite archyvuose.

Reply
K.Čeponis
10/2/2012 02:38:46 pm

O kas siūlo naikinti sodų bendriją? Aš asmeniškai to nesiūlau, bet žmonės kalba apie tai. Kai kuriems ši idėja atrodo patraukli. Ar reikia uždrausti iš viso diskusijas tuo klausimu?
Į tokią įdėja aš asmeniškai žiūriu atsargiai, labiau neigiamai. Bet kaip bus po 10 metų , sunku pasakyti. Kiek žinau, Radikiai nesidžiaugia tuo, kad panaikino savo statusą. Tai apie kokius Vasiukus jūs čia kalbat?
Kas jums blogai? Kokias čia kuriat fantazijas?
O pastatą legalizuoti būtina ir kuo skubiau. Įsigilinkit ir gal praeis noras šūkauti.
Beje, sodininkų bendrijų Asociacija Lapėse net neseniai buvo suorganizavusi informacinį seminarą tuo klausimu, bet iš mūsų sodų bendrijos niekas nedalyvavo, nes buvęs pirmininkas niekam apie tokį seminarą nepranešė.

Reply
Tautvydas
10/28/2012 11:11:06 pm

sveiki,
baikim pyktis.
PASTATO ĮTEISINIMAS:
1. sodo bendrija turi pastatą defacto, bet jis neįteisintas. ką reikškia neįteisintas: nėra unikalaus pastato numerio (gali būti traktuojamas kaip savavališkas), adreso, savininko (bešeimininkis), nenustatyti apribojimai (pvz neparduoti neįkeisti negriauti ir t.t. be tarkim bendrijos narių sprendimo). Įteisinimo, pastato įregistravimo pliusai. žmonės turės savo turtą (tai bus visų bendrijos narių dalinė nuosavybė). statinys turės adresą - taigi bus galima perregistruoti sodų bendrija tuo adresu, o ne kažkur pas kažką namuose. pastatas kuriam suteikta teisinė forma gali būti remontuojamas, rekonstruojamas, gali būti ir griaunamas, bet tai sprendžia savininkas (sodininkai visuotinio susirinkimo pagrindu) aišku niekas jo negriaus. :)
įteisinimo minusai: gali atsirasti nekilnojamojo turto mokestis. (čia man trūksta žinių, dėl mokesčio dydžio, apskaičiavimo metodikos, lengvatų ir t.t.)
sodininkaujančiam - nesinervinkite taip dėl tos pastato registracijos. įregistruosim sutvarkysim visi turėsim turtą kuriuo oficialiai naudosimės ir prižiūrėsime.
2. SODŲ BENDRIJOS STATUSAS IR ES PARAMA.
Radikiai pasikeitė, pasinaikino sodo bendrijos statusą ir labai gerai pažiūrėsim kaip jiems sekasi, kokie pliusai, kokie minusai keletą metų palauksime ir galėsim aktyviau apie tai diskutuoti. Bendrijos statusas mano supratimu nedraudžia naudotis ES parama. mano supratimu Radikiai žiūrėjo į kaimiškų vietovių finansavimo eilutes, o ne į ES paramą iš esmės. Jei tarkime atsirastų ES finansavimas Tvenkinių valymui, nemanau, kad sodų bendrijos negalėtų į tai pretenduoti. Mes naudojamės bendro naudojimo žemę (valstybės žemė) nuomos sutarties pagrindu. taigi mano logika veda prie to, kad mes galime gauti finansavimą iš ES, tiesiog reikia rasti tinkamas finansavimo eilutes. grįžtant prie statuso tai bendriją sudaro bendruomenė, kurios dauguma ir spręstų ar reikia ir ar tikslinga keisti statusą.

ReplyLeave a Reply.