Praėjusią savaitę Lapių seniūnijoje įvyko seniūnaičių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir šio tinklalapio administratorius. Iš įdomesnių mums naujienų yra tai, kad kitąmet iš Lapių sąvartyno, panaudojant ES lėšas, planuojama nutiesti kanalizacijos vamzdyną sąvartyne susidarančiam substratui (skysčiams) pumpuoti į Kauno valymo įrenginius. Dabar šis substratas kasdien vežamas spec.cisternomis ir toks transportavimo būdas yra labai brangus. Vamzdynais - žymiai pigiau.
        Šis vamzdynas bus tiesiamas netoli nuo mūsų sodų bendrijos, todėl atsiras techninės galimybės kai kuriems sodams prisijungti kanalizaciją į šią sistemą. Lapių seniūnas informavo, kad jis deda pastangas, kad šis vamzdynas eitų maksimaliai patogiai sodininkų kanalizacijos pajungimui.
         Ir dar - Lapių seniūnija planuoja pradėti eksploatuoti turimus geriamo vandens gręžinius. Todėl numatoma leisti prisijungti prie vandens tiekimo tinklų sodininkams be apribojimų. Dabar toks prisijungimas buvo ribojamas, nes, ypač vasarą, neužtekdavo vandens visiems vartotojams.
         Lapių seniūnija turi šiek tiek vadinamų "sąvartyno lėšų". Šiais metais už jas planuojama įrengti gatvelių apšvietimą "Lepšiškių" sodų bendrijoje, kuri ribojasi su sąvartynu. Šias lėšas planuojama skirti tik toms sodų bendrijoms, kurios betarpiškai ribojasi su sąvartynu.
         Buvo svarstomi ir kiti klausimai. Susirinkimo protokolą pridedu.

........................................................................................................................................................................  
                                                         (norėdami skaityti protokolą, spauskite žemiau "Read More")


KAUNO RAJONO LAPIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2011-10-20 Nr.1

Lapės Posėdis įvyko 2011-10-20 d. 16 val.

Posėdžio pirmininkas G. Bajorūnas.
Posėdžio sekretorius R. Parutienė.
Dalyvavo: Lapių seniūnijos seniūnaičiai (sąrašas pridedamas), Domeikavos PN apylinkės inspektoriai Borisas Bulatovas ir Audrius Songaila.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl seniūnijos gatvių remonto eiliškumo:
      a) Šaligatvio užbaigimo Upelio g.
      b) Upelio g. asfaltavimas nuo Barsūniškio g. iki įvažiavimo s/b „Šatijai“.
      c) A.Merkio g. šaligatvio užbaigimas.
      d) Duobių remontas 800m2.

2. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo:
      a) D.Lapių k. – Raisto g., Šlaito g., Narupės g., Lentpjūvės g.
      b) Pakalniškių k. – Ūkininkų g.
      c) Pratęsti D.Lapių kaimo Pakalnės g. iki sankryžos į Boniškių k.
      d) Drąseikių k. Smėlyno g. nuo Drąseikių k. sankryžos iki Antano Vonžodo sodybos.
      e) Drąseikių k. Snieguolės g. nuo regioninio kelio iki s/b „Kalneliai“ sankryžos.
      f) Ginėnų k. – Medžiotojų g.
      h) Lapių mstl. – Naujakurių g. nuo Parko g. iki A.Merkio g.
      i) Lapių mstl. Saulės g. nuo Parko g.
      j) Smiltynu II k. s/b „Kaštonas“ – Eglės, Alyvų, Kaštono, Ąžuolų tako, Šilo gatvių.
      k) Lapių miestelyje - Saulės gatvė

3. Domeikavos PN apylinkės inspektorius B. Bulanovo informacija.

4. Kiti klausimai.

                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Svarstyta Lapių seniūnijos gatvių remonto eiliškumas.
     Nutarta pritarti siūlomam seniūnijos gatvių remonto eiliškumui:
      a) Šaligatvio užbaigimas Upelio g.
      b) Upelio g. asfaltavimas nuo Barsūniškio g. iki įvažiavimo s/b „Šatijai“.
      c) A.Merkio g. šaligatvio užbaigimas.
      d) Duobių remontui 800m2.

2. Svarstytas gatvių pavadinimų suteikimas.

     Nutarta suteikti sekančius gatvių pavadinimus:
      a) D.Lapių k. – Raisto g., Šlaito g., Narupės g., Lentpjūvės g.
      b) Pakalniškių k. – Ūkininkų g.
      c) Pratęsti D.Lapių kaimo Pakalnės g. iki sankryžos į Boniškių k.
      d) Drąseikių k. Smėlyno g. nuo Drąseikių k. sankryžos iki Antano Vonžodo
          
sodybos.
      e) Drąseikių k. Snieguolės g. nuo regioninio kelio iki s/b „Kalneliai“ sankryžos.
      f) Ginėnų k. – Medžiotojų g.
      h) Lapių mstl. – Naujakurių g. nuo Parko g. iki A.Merkio g.
      i) Lapių mstl. Saulės g. nuo Parko g.
      j) Smiltynu II k. s/b „Kaštonas“ – Eglės, Alyvų, Kaštono, Ąžuolų tako, Šilo gatvių.
      k) Lapių miestelyje- Saulės gatvė.

3.
B. Bulanovas informavo apie prekybą pilstuku ir kontrabandinėmis cigaretėmis seniūnijos teritorijoje. Supažindino su padaugėjusiais nusikaltimais prieš vienkiemiuose gyvenančius gyventojus, o ypač prieš vienišus žmones. B. Bulanovas kreipėsi į seniūnaičius dėl informacijos pateikimo apie pilstuko ir kontrabandinių cigarečių platintojus.

4.
Seniūnas R. Stankus informavo apie naujos fekalinės kanalizacijos trasos projektavimo darbus iš Lapių sąvartyno į Kauno miestą ir galimybę Šatijų k. daliai naujai besistatančių Lapių miestelio gyventojų pasijungimui į naują trasą.
R. Petkevičiūtė – kreipėsi dėl galimybės rekonstruoti D. Lapių vandentiekio siurblinę.
R. Stankus – per mėnesį bus atlikta apklausa dėl rekonstrukcijos. Lėšos darbams atlikti bus naudojamos iš KRATC paramos sąskaitos.

5.
Seniūnas Rimantas Stankus informavo, kad buvo sveikinti Lapių pagrindinės mokyklos mokytojai mokytojo dienos proga ir buvo pirktos gėles iš UAB „ Vaidrena“ už 26 litus.

NUTARTA: Skirti 26 litus iš bendruomenės lėšų, mokytojo dienos progai paminėti.

Posėdžio pirmininkas Gintas Bajorūnas
Posėdžio sekretorius Rasa ParutienėLeave a Reply.