Picture
Citata iš 2012.02.25 d. "Lietuvos ryto" straipsnio:
     "Radikiai ilgus metus buvo sodininkų bendrija. Šią vasarą radikiškiai ėmėsi žygių. Sodininkų bendrijos gyventojai nusprendė likviduoti savo organizaciją ir siekti, kad teritorija būtų paskelbta kaimu. Bendrijos likvidavimo komisijos pirmininkas Stasys Toleikis pasakojo, kaip mėgino įveikti biurokratinį aparatą, tvarkė dokumentus, 8 mėnesius lakstė po valdininkų kabinetus.„Dar niekas nė nežino – prieš svaitę oficialiai tapome kaimu. Esame pirmoji Lietuvoje sodininkų bendrija, pasiekusi tokio statuso. Nuo šiol galėsime pretenduoti į Kauno rajono, valstybės bei Europos Sąjungos fondų lėšas, kuriomis pagerinsime savo gyvenimo sąlygas“, – džiūgavo vyras"

Mieli sodiečiai, kviečiame pasidalinti mintimis perskaičius šią informaciją.

SB Satijai, pastovus gyventojas
3/3/2012 10:27:24 pm

Jai taptume Šatijų kaimu ar galėtume pasikeisti šiferines stogų dangas?

Reply
Mindaugas
3/3/2012 11:35:38 pm

Na kiek suprantu, tai ir mūsų bendrijai būtų naudinga. Kaimui tokios paslaugos kaip gatvių apšvietimas, kelių remontas, aplinkos tvarkymas ir panašios būtų teikiamos.
O gal klystu. Jei klystu, pataisykite :)

Reply
Admin
3/4/2012 02:17:38 pm

Taip, šiferio stogų pakeitimui parama būtų teikiama.
Dėl apšvietimo- čia daugiau neaiškumų.Gatvių apšvietimo paslauga būtų teikiama, bet gali būti taip, kad seniūnija ribotų gatvių apšvietimą taupydama lėšas.Paprastai, bent jau šiuo laikotarpiu, pinigų seniūnijoms neužtenka. Manau, nėra blogai, jei mes patys valdome gatvių apšvietimą, tuo labiau, kad sąnaudos gatvių apšvietimui nėra didelės-apie 1,- Lt per valandą.
Todėl sodų bendrijos virtimas kaimu nėra labai vienareikšmis dalykas.Yra ir pliusų , ir minusų. Juos reikia pergalvoti, "sudėlioti į lentynėles" ir suskaičiuoti, ko yra daugiau-pliusų ar minusų.

Reply
ledi
3/9/2012 04:22:54 am

sveikintinas įvykis,naudinga,naudinga,naudinga...pagaliau, pilnaverčiai Lietuvos piliečiai

Reply
gyventojas
3/12/2012 09:49:31 pm

Manau, kad blogiau nebus

Reply
Algirdas
3/15/2012 03:26:52 pm

Sodininkai tikrai nėra baudžiauninkai, arba kaip aš sakau – sodininkai nėra rezervatų(Amerikoje) ar bantustanų(Afrikoje) gyventojai. Vyriausybei, ypač savivaldybėms, tikrai patogu išlaikyti S/B esamą Status Quo situaciją, o sodininkams, suprantama - blogai. Esamų sodų transformavimasis į gyvenamų namų kvartalus(gyvenamąsias teritorijas) ) ir integruojant į esamų miestų infrastruktūrą – yra neišvengiamas. Tai tik laiko klausimas. Gerai būtų, kad žmonės turintys teisinį išsilavinimą, gyliau pagvildentų šį klausimą ir kelius tai pasiekti.

Reply
Algirdas
3/15/2012 03:47:24 pm

Peržiūrėjęs šiuo metu teikiamą LR Aplinkos ministerijos S/B įstatymo projektą 2012-02-03, XIP-4064, bandau suformuluoti, mano manymu, pagrindinius trūkumus jame:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417843&p_query=&p_tr2=2

1. Sodininkams išlieka diskriminacinė prievolė: UŽ SODININKŲ BENDRIJOS VIDAUS KELIŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMĄ APMOKA SODININKŲ BENDRIJA, kurios kiti LR piliečiai neturi.
2. Kuo ypatingas yra ELEKTROS sektorius S/B, kad jis aptariamas atskiroje dalyje: 8 straipsnis. 7 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 dalių pakeitimas/ „2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip...“? Tuo tarpu kiti nemažiau svarbūs infrastruktūros elementai: vandentiekis, kanalizacija, ryšiai, dujos, gatvės apšvietimas iš viso neminimi šiame straipsnyje.
3. Šis projektas yra grynai kosmetinis: išskyrus tai, kad pašalinami atgyvenę reliktiniai sovietinio palikimo 9 ir 10 straipsniai, kalbantys apie naujų S/B kūrimą (kas beje teisininkų sukritikuota), bei išbraukiamas žodis „Mėgėjišas“ ir pakeičiamas „Mėgėjų“ - praktiškai nieko daugiau naujo šio projekto redakcijoje.
4. Jei bus patvirtintas šis kosmetinis LR Aplinkos ministerijos S/B įstatymo projektas, kardinaliai nesprendžiantis susikaupusių S/B problemų, manau, tarp sodininkų neišvengiamai kils nepasitenkinimo proveržis.

Reply
Algirdas
3/15/2012 03:53:40 pm

LR Aplinkos ministerijos S/B įstatymo projektas 2012-02-03, XIP-4064:

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417843&p_query=&p_tr2=2

Reply
Algirdas
3/27/2012 02:04:58 pm

Seimo narių Edvardo Žakario, Edmundo Jonylos, Valerijaus Simulik užregistruotas PASIŪLYMAS Sodininkų bendrijų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 25, 28 straipsnių, antrojo ir trečiojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir 9, 10, 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui. 2012-03-21:

http://kaveikiavaldzia.lt/docs/2012/03/21/87653

Argumentai: Vidaus keliai yra valstybinė žemė, todėl sodininkai savo lėšomis neprivalo jos tvarkyti.

Reply
Algirdas
4/22/2012 05:50:20 pm

Lietuvos ryto laikraštyje pasirodė straipsnis keliantis aktualias sodininkų problemas:
http://www.lrytas.lt/?data=20120421&id=lso21_a7120421&p=1&sk_id=99&view=2
Architektas Audrys Karalius teisingai mąsto: Mano akimis, sodininkų bendrijos neturi aiškaus statuso. Tai – nei miestas, nei gyvenvietė, nei kaimas, nors sodai turėtų būti integruoti į miestą kaip priemiesčio gyvenvietės su joms priklausančia infrastruktūra bei socialine aplinka. Juose turi atsirasti ir parduotuvės, švietimo, gydymo įstaigos. Kiekvienai sodininkų bendrijai reikėtų sukurti projektą, kaip ją transformuoti į gyvenvietę.

Reply
Algirdas
4/24/2012 10:02:12 pm

Pirma Lietuvoje panaikinta sodu bendrija RADIKIAI. Dabar ji tapo Radikiu kaimu(Kauno rajone). Realiai dabar šis kaimas gali reikalauti Savivaldybės pagalbos, gali pretenduoti į Europinius fondus ir išmokas. Norintys informacijos skambinkite 8602 24459.

Reply
aivaras
5/24/2012 08:00:28 pm

norejau paklausti tcia gal ir neitema bet ar kamnors priklauso prudas esantis lapenes gatvei ir ar jame galima zvejoti butciau labai dekingas uz atsakima

Reply
Algirdas
6/10/2012 08:42:25 pm

Siūlau paskaityti Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto Pažymą: Nr. : 4D-2012/4-202 DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
http://www.lrski.lt/index_neig.php?p=0&l=LT&n=62&pazyma=6124

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, tenka konstatuoti, kad kol sodininkų bendrijoms sodininkystei vystyti skirtose teritorijose nesuformuoti valstybinės žemės sklypai, reikalingi viešo naudojimo kelių eksploatacijai, nevykdoma Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio nuostata, ir sodininkų bendrijos (bendrijų nariai) už jų teritorijoje esančių viešojo naudojimo kelių eksploatacijai reikalingą valstybinę žemę valstybinės žemės nuomos mokesčiu apmokestinami, pažeidžiant asmenų lygiateisiškumo principą, nes keliai, kurių sodininkų bendrijos nėra įgijusios nuosavybėn, laikytini valstybinėje žemėje esančiais inžinieriais įrenginiais (jei įrengti, atliekant statybos darbus), tuo tarpu pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, valstybinė žemė, numatoma naudoti gatvėms ir vietiniams keliams, perduotina patikėjimo teise valdyti savivaldybėms, kurios pagal Kelių įstatymą tvirtina vietinių kelių sąrašus, renka, inventorizuoja, tvarko ir saugo duomenis apie juos, užtikrina jų priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sodininkų bendrijų „Z“, „B“ ir „L“ skundas pripažintinas pagrįstu
Lauksime, kas bus atsakyta Seimo kontrolieriui iki 2012-06-18
S/B „Svajonė“ Šiauliuose valdybos narys Algirdas Jakštas 8612 45845

Reply
Algirdas
7/1/2012 05:11:04 pm

2012-06-29 įvykusiame neeiliniame Seimo posėdyje Nr. 461:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-12833

pagaliau priimtos sodininkų bendrijų įstatymo pataisos, dokumento Projektas Nr.
XIP-4064(3) (sujungti projektai Nr. XIP-4064(2) ir Nr. XIP-2509(3)):

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=426771

Iš esmės pakeista 6 straipsnio 1 dalis ir ji išdėstoma taip:

"1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo
teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir
bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti
(kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą bendrijos
teritorijos žemėtvarkos projektą ar kitą teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo
teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu neapmokestinama.
Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali išsipirkti iš valstybės. Bendrijos prašymu
bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų kadastrinius matavimus ir
nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka perima, nuosavybės ar patikėjimo teise valdo ir tvarko
savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos
dalį išsiperka. Kai bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai perduodami
savivaldybei, už kadastrinių matavimų atlikimą ir jų duomenų įregistravimą Nekilnojamojo
turto registre sumoka arba kompensuoja savivaldybė. Už atliktus darbus savivaldybei
kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių
vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota
institucija. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų
tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos pagal esamą jų būklę
savivaldybių kontroliuojamiems vandens tiekėjams iki 2015 m. sausio 1 d. Bendrojo
naudojimo žemėje esantys vidaus keliai ir gatvės nuomos mokesčiu neapmokestinami."

S/B "Svajonė" Šiauliuose valdybos narys Algirdas Jakštas

Reply
Algirdas
8/7/2012 09:13:09 pm

Pagaliau Prezidentė pasirašė Seimo priimtas 2012-06-29 LR Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas – nuo 2012-07-13 turime naują šio įstatymo redakciją:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430761

Truputi gaila, kad naujos redakcijos įstatyme atsirado viena „menkutė“ pastabėlė:
„6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo ir bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančios vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir valymo sistemų išpirkimo įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.“
Ką darysi – teks palaukti Naujųjų Metų perduodant kelius...
S/B „Svajonė“ Šiauliuose valdybos narys Algirdas Jakštas 8612 45845

Reply
Algirdas
8/7/2012 09:15:25 pm

Su keliais, kaip ir su elektros tinklais soduose, buvusios diskriminacinės problemos baigiamos išspręsti. Dabar labai svarbu nenusiraminti ir įgyvendinti tuo paties 6 straipsnio nuostatą:

„Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamiems vandens tiekėjams.“

Lietuva siekia, kad iki 2014 metų pabaigos kokybišku geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis būtų aprūpinti 95 procentai visų šalies gyventojų. Reikia suspėti į šį „traukinį“. Iki minėtų 2014 m. vykdomus vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektus iki 95 proc. finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas ir Lietuvos valstybė. Tik apie 5 proc. lėšų vykdomiems projektams skiria miestų/rajonų savivaldybės. Būtina 2012/2013 metais visų sodininkų ir sodų pirmininkų veiklą sukoncentruoti būtent šiam darbui.
Šiais metais(2012 m. spalio 14 d.) numatomi rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Išnaudokime šį momentą susitikimuose su visais kandidatais į LR Seimą, aiškinkime ir kelkime teisėtus savo reikalavimus. Sodininkų jėga – vienybėje!
S/B „Svajonė“ Šiauliuose valdybos narys Algirdas Jakštas 8612 45845

Reply
Algirdas
1/1/2013 07:45:54 pm

Lietuvos socialdemokratų partijos 2012 m. rinkiminėje programoje į Lietuvos Respublikos Seimą:

http://lsdp.lt/lt/straipsniai/269-lsdp-ilgoji-rinkimu-programa-2012.html

buvo teigiama:

„Peržiūrėti ir tobulinti LR sodininkų bendrijų įstatymą, aiškiau reglamentuojantį sodininkų bendrijų įstatų, vidaus tvarkos taisyklių rengimo tvarką, sukurti sodininkų sklypų ir ten gyvenančių asmenų duomenų vieningos registracijos principus. Parengti sodininkų bendrijų aprūpinimo geriamu vandeniu, elektros energija ir nuotekų šalinimu programą, spręsti sodininkų bendrijų teritorijose esančių kelių perdavimo savivaldybių žinion klausimą.“

Analogiškai Darbo partijos priešrinkiminėje programoje:

http://www.darbopartija.lt/rinkimai-2012/programa-2012/

buvo deklaruojama:

„priimsime teisės aktus, kurie leistų įgyvendinti subalansuotą realią sodininkų bendrijų savivaldą.“

Dabartinėje šių valdančiųjų partijų LR Vyriausybės programoje priešrinkiminiai pažadai sodininkams jau pamirštami, tiksliau neliko nė žodžio apie sodininkų problemas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439761

Visi priešrinkiminiai pažadai ir programos po rinkimų pamirštami iki sekančių rinkimų?... Ar tikrai?

s./b. „Svajonė“ valdybos narys
Algirdas Jakštas
8612 45845

Reply
Algirdas
1/24/2013 10:41:11 pm

Sodininkai, lygiai su visais Lietuvos Respublikos piliečiais renka miestų, rajonų savivaldos atstovus. Renka ir Lietuvos Respublikos Seimą. Tai kodėl visi šie išrinktieji nėra vienodai teisingi savo rinkikams, kodėl iki šiol mūsų Lietuvoje diskriminuojami sodininkai???

Visų dirbančiųjų miestiečių/kaimiečių, tame tarpe ir sodininkų, pajamų mokestis, apie 15%, patenka į vietos savivaldos biudžetus. Kiek miestų/rajonų savivaldybės per 20 su viršum Lietuvos nepriklausomybės metų nusavino sodininkų lėšų? Gal laikas merams pradėti gražinti sodininkams šią skolą?...

Reply
Algirdas
1/27/2013 01:27:31 pm

Informacijai, jei kam reikia:
Buvusios S/B „Radikiai“ pirmininkas Vaclovas Sūnilaitis. Buvusios S/B „Radikiai“ likvidacinės komisijos pirmininkas Stasys Toleikis. Jei ką domins šių atkaklių žmonių telefono numeriai – galite susisiekti su manimi.

S/B „Svajonė“ Šiauliuose
valdybos narys
Algirdas Jakštas
8612 45845

Reply
Algirdas
1/27/2013 01:28:05 pm

Informacijai, jei kam reikia:
Buvusios S/B „Radikiai“ pirmininkas Vaclovas Sūnilaitis. Buvusios S/B „Radikiai“ likvidacinės komisijos pirmininkas Stasys Toleikis. Jei ką domins šių atkaklių žmonių telefono numeriai – galite susisiekti su manimi.

S/B „Svajonė“ Šiauliuose
valdybos narys
Algirdas Jakštas
8612 45845

Reply
Algirdas
2/13/2013 03:22:35 pm

Nors LRS tinklalapyje 2013 m. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžių protokolai dar neskelbiami(matyt laiko trūksta...),:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7623&p_k=1

tačiau Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos tinklalapyje jau skelbiamas mums aktualaus protokolo 2013-02-06 Nr. 107-P-3 išrašas:

http://sbasociacija.lt/index.php?psl=19101&klb=1

Lauksime naujienų dar tris mėnesius. Kantrūs tie sodininkai...


s./b. „Svajonė“ valdybos narys
Algirdas Jakštas
8612 45845

Reply
Algirdas
2/17/2013 04:11:48 pm

Labai savalaikis Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ kreipimasis į Aplinkos ministrą ir Seimo narį V. Mazuronį:

http://kaunosodai.lt/sbstrategija.pdf

Šiame kreipimesi keliamos aktualios nūdienos sodininkų problemas. Būdinama, žadinama valdžia.

Reikia visų sodininkų draugijų, asociacijų, bendrijų sutarimo ir kryptingo darbo bendrų tikslų siekime. Darbas Respublikiniame lygyje – labai gerai. Tačiau sodininkams reikia dirbti ir su vietos Savivaldybėmis/Tarybomis. Kuo mes visi sodininkai garsiau kalbėsime, rašysime apie susikaupusias diskriminacines mūsų problemas – tuo greičiau pasieksime savo tikslus.

s./b. „Svajonė“ valdybos narys
Algirdas Jakštas
8612 45845

Reply
Algirdas
3/4/2013 02:31:27 pm

2013-02-25 keletas Šiaulių sodų atstovų buvome susitikę su LR Seimo nariu, Ekonomikos komiteto nariu, Arvydu Mockumi. Pateikiu šio prašymo tekstą(gal ir kitų sodų atstovai pasinaudosite):

Lietuvos Respublikos Seimo nariui,
Ekonomikos komiteto nariui,
Arvydui Mockui

P R A Š Y M A S
2013-02- 25
Šiauliai


Kreipiamės į Jus su prašymu valstybiškai Lietuvos Respublikos Seime įvertinti ir suformuoti esamų sodininkų bendrijų tolesnio vystymosi strategiją. Problema yra labai aktuali, nes susijusi su 220000 sklypų, su juose gyvenančiais ir besikuriančiais žmonėmis.

1. ESAMA SITUACIJA. Šiuo metu sodininkų bendrijos neturi aiškaus statuso. Tai – nei miestas, nei gyvenvietė, nei kaimas. Vyksta beveik nekontroliuojamas virsmas iš rekreacinių zonų į gyvenvietes su akivaizdžiai sunkiais urbanizacijos pažeidimais, siauromis gatvėmis, be laisvų teritorinių juostų infrastruktūros komunikacijoms.
Sodininkai, lygiai su visais Lietuvos Respublikos piliečiais renka miestų, rajonų savivaldos atstovus. Renka ir Lietuvos Respublikos Seimą. Tai kodėl visi šie išrinktieji nėra vienodai teisingi savo rinkikams, kodėl iki šiol mūsų Lietuvoje diskriminuojami sodininkai?
SIŪLOMA:
1.1. Esami sodai turėtų būti integruojami į miestą kaip priemiesčio gyvenvietės su joms priklausančia infrastruktūra bei socialine aplinka. Juose turi atsirasti ir parduotuvės, švietimo, gydymo įstaigos.
1.2. Sodininkų bendrijų infrastruktūros plėtros klausimus spręsti rengiant teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose pagal jų planavimo uždavinius ir tikslus nustatoma teritorijos vystymo koncepcija, sprendžiama susisiekimo, komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtra. Kiekvienai sodininkų bendrijai reikėtų sukurti projektą, kaip ją transformuoti į gyvenvietę.
1.3. Rengiant savivaldybių ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius planus ar juos keičiant, įtraukti ir sprendinius dėl sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo teritorijų planavimo.

2. VIDAUS KELIAI. Iki 2013 metų sodų bendrijos savivaldybėms mokėjo mokesčius už bendro naudojimo žemę bei vidaus kelius. 2013 m. sausio 1 dieną įsigaliojo 2012 m. liepą priimtos Sodininkų bendrijos įstatymo 2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1934(aktuali redakcija 2012-07-13) pataisos, kurios numato savivaldybėms pareigą perimti, valdyti ir tvarkyti sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, ir bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančios vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir valymo sistemų išpirkimą. Šiai dienai šis įstatymas neveikia, yra stabdomas ir blokuojamas savivaldybių.
Ar už gatvių priežiūrą moka miestų, miestelių, kaimų gyventojai? Ne. Tai kodėl gyvenantis sode žmogus yra diskriminuojamas? Visų dirbančiųjų miestiečių/kaimiečių, tame tarpe ir sodininkų, pajamų mokestis, apie 15%, patenka į vietos savivaldos biudžetus. Kiek miestų/rajonų savivaldybės per 20 su viršum Lietuvos nepriklausomybės metų nusavino sodininkų lėšų? Gal laikas savivaldybėms pradėti sodininkams gražinti šią skolą?...
SIŪLOMA:
2.1. Lietuvos Respublikos Seimui užtikrinti Sodininkų bendrijos įstatymo 2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1934 6 straipsnio nuostatų įgyvendinimą.

3. VANDENTVARKA. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764(aktuali redakcija 2010-12-31) 11 straipsnyje ir Vietos savivaldos įstatymo 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 (Aktuali redakcija 2013-01-01) 6 straipsnyje įtvirtinta, kad geriamojo vandens išgavimas, tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas savivaldybių teritorijose yra savivaldybių institucijų pareiga, o savivaldybių tarybos vykdo vandens tiekimui skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkų arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamų įmonių, kurioms priklauso ši infrastruktūra, dalyvio teises ir pareigas,
SIŪLOMA:
3.1. Pasiūlyti Vyriausybei pateikti Seimui Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo pro

Reply
Algirdas
3/4/2013 02:33:27 pm

Ne viskas tilpo, teikiu TĘSINĮ:
................................

3.1. Pasiūlyti Vyriausybei pateikti Seimui Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo savivaldybės būtų įpareigotos užtikrinti, kad vandens tiekimo įmonės sudarytų sutartis su nuolatiniais sodų bendrijose gyventojais, turinčiais įrengtas nuotekų surinkimo duobes ir kad užtikrintų nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą tomis pačiomis kainomis kaip ir gyventojams, prisijungusiems prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų.
3.2. Lietuva siekia, kad iki 2014 metų pabaigos kokybišku geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis būtų aprūpinti 95 procentai visų šalies gyventojų. Į šį skaičių nepatenka gyvenantys sodų bendrijose. Iki minėtų 2014 m. vykdomus vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektus iki 95 proc. finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas ir Lietuvos valstybė. Tik apie 5 proc. lėšų vykdomiems projektams skiria miestų/rajonų savivaldybės. Soduose gyvenantys žmonės neturi būti diskriminuojami kitų piliečių atžvilgiu ir jiems turi būti sudarytos lygios teises ir galimybės prisijungti prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų ir gauti kokybišką geriamąjį vandenį.

4. ŽEMĖS APMOKESTINIMAS SODŲ BENDRIJOSE. Sodininkų bendrijos nariai savo pasiaukojamu darbu ir savo lėšomis daugeliu atveju sukultūrino nenaudojamos paskirties žemes, nusausino pelkes, žymiai pagerino sodininkų bendrijai išnuomotą valstybinės paskirties žemę, įrengė esamus kelius, vietinius vandens, nuotėkų tinklus ir tuo prisidėjo prie miesto infrastruktūros plėtojimo.
Nuo 2013 metų pasikeitė žemės apmokestinimo tvarka: šis mokestis skaičiuojamas remiantis ne nominalia indeksuota žemės verte kaip buvo iki šiol, o vidutine jos rinkos kaina. Kiekviena savivaldybė nusprendžia individualiai, kokio dydžio mokestį taikyti. Šiaulių miesto savivaldybės taryba Mėgėjiškų sodų paskirties žemei nustatė gan aukštą žemės mokesčio tarifą - 0,28 % nuo vidutinės rinkos vertės mokesčio dydį. Tai labai aukštas tarifas. Šiaulių m. sodų bendrijų savininkams šie mokesčiai išauga 1000-1200 %(10 – 12 kartų) lyginant su 2012 metais. Kaip pvz. galima pateikti šių mokesčių tarifus kitose miestuose: Kaunas – 0,2 %, Klaipėda – 0,1 %, Panevėžys – 0,26 %.
SIŪLOMA:
4.1. Mėgėjiškų sodų paskirties žemės sklypams miestų/rajonų savivaldybės turėtų taikyti kuo mažesnius mokesčius. Pavyzdžiu galėtų būti Kauno rajono Taryba nustačiusi 0,002 % mokesčius.

Reply
Algirdas
4/1/2013 02:24:51 am

Pirmadienį, 2013-03-18, Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir plėtros komitete keletas sodų bendrijų atstovų bandėme diskutuoti apie eilę metų nesprendžiamas mūsų problemas, įteikėme prašymą su siūlymais ką Šiaulių miesto savivaldybei reikėtų nuveikti šioje srityje. Šis mūsų prašymas sulaukė atgarsių spaudoje bei televizijoje:

Šiaulių kraštas:

http://www.skrastas.lt/?data=2013-03-20&rub=1141823599&id=1363715844&pried=2013-03-20

Šiaulių naujienos:

http://www.snaujienos.lt/naujienos/miesto-gyvenimas/27972-soduose-gyvenantiems-iaulieiams-nalaii-likimas

Respublikinėje internetinėje erdvėje:

http://www.balsas.lt/naujiena/723368/soduose-gyvenantiems-siaulieciams-naslaiciu-likimas/1

http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/finansai/soduose-gyvenantiems-siaulieciams-naslaiciu-likimas-662-317522?pst=1

Ta tema yra ir trumpas video reportažas( laikas 8.41 – 11.05 min.):

http://etaplius.lt/siauliu-zinios-2013-03-19/

Burkimės, mąstykime, dirbkime šioje srityje visi visų mūsų labui.

s./b. „Svajonė“ valdybos narys
Algirdas Jakštas
8612 45845

Reply
Algirdas
5/5/2013 06:43:37 pm

LRS Aplinkos apsaugos komiteto atstovams:

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],

išsiųstas laiškas:

Pareiškiame, kad Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Algimanto Salamakino pristatytas Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pataisų projektas Nr. XIIP-318 :

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=143342

rodo visišką nesupratimą nūdienos sodininkų problemų. Šis projektas, prisidengdamas trečiaeiliais klausimais, tendencingai žlugdo tikrai aktualių problemų sprendimą. Šio projekto siūlymas:

„Iš 6 straipsnio siūloma išbraukti šiuos reikalavimus: mėgėjiško sodo teritorija turi būti tvarkoma taip, kad prireikus į ją galėtų patekti atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai; vidaus tvarką mėgėjiško sodo teritorijoje nustato bendrijos vidaus tvarkos taisyklės“

yra diskriminuojantis ir tendencingas soduose gyvenančių žmonių atžvilgiu.

Siūloma:

1. Kuo skubiau įgyvendinti LR Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 pataisų, priimtų 2012 m. liepos mėn. 13 d., 6 straipsnio 1 dalyje numatomas pareigas savivaldybėms:
- vidaus kelių perdavimą;
- vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir valymo sistemų perdavimą arba išpirkimą.

2. Lietuva siekia, kad iki 2014 metų pabaigos kokybišku geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis būtų aprūpinti 95 procentai visų šalies gyventojų. Į šį skaičių nepatenka gyvenantys sodų bendrijose žmonės. Iki minėtų 2014 m. vykdomus vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektus iki 95 proc. finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas ir Lietuvos valstybė. Tik apie 5 proc. lėšų vykdomiems projektams skiria miestų/rajonų savivaldybės. Soduose gyvenantys žmonės neturi būti diskriminuojami kitų piliečių atžvilgiu ir jiems turi būti sudarytos lygios teisės ir galimybės prisijungti prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų ir gauti kokybišką geriamąjį vandenį.

3. Per savivaldybių teritorijų planavimo dokumentus, strategiškai spręsti sodininkų bendrijų infrastruktūros plėtros klausimus. Esami sodai miestų teritorijose turėtų būti integruojami į miestą kaip priemiesčio gyvenvietės, rajonuose – į kaimus, su šioms gyvenvietėms priklausančia infrastruktūra bei socialine aplinka.

Kviečiame LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Algimantą Salamakiną bei komiteto narius valstybiškai pažvelgti į diskriminacinę sodininkų situaciją , strategiškai spręsti įsisenėjusias problemas.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos atstovas Šiauliuose,
SB „Svajonė“ valdybos narys
Algirdas Jakštas
8612 45845

ReplyLeave a Reply.