Picture
Valstybinis Registrų centras 2012 09 28 dieną įregistravo SB "Šatijai" valdybą ir pirmininką. Oficialiai pirmininkas Juozas Savickas pradėjo dirbti 2012 m spalio 01 dieną.

   Prieš tai, rugsėjo 30 dieną, įvyko pirmasis naujos valdybos posėdis, kuriame dalyvavo visi naujai išrinkti valdybos nariai ir revizinės komisijos atstovė O.Liutkauskienė.

  Valdyba numatė pagrindines veiklos kryptis ir pasiskirstė pareigomis bei išrinko komisiją dokumentų perėmimui iš buvusio sodų bendrijos valdybos pirmininko.   

  Pagrindinės veiklos kryptis buvo numatytos šios:
         1.Pastato teisinė registracija.
              Šis klausimas svarbus dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai, terminas tokiems pastatams registruoti yra kol kas duotas iki 2012 12 31 . Vėliau teks mokėti baudas. Galima beveik užtikrintai teigti, kad bendrija nespės pastato įregistruoti laiku, nes laiko likę per mažai.
              Antra, tai yra visų sodininkų turtas ir jis turi būti apskaitomas. Neapskaitomas turtas yra linkęs pradingti.
       Trečia, apie ką niekas nekalba, sodų bendrija neturi jokio adreso, kuriame galėtų registruoti savo, kaip juridinio asmens buveinę. Šiuo metu sodų bendrijos juridinis adresas , esantis Registrų centre ir įstatuose yra Tvirtovės alėjoje viename iš privačių butų. Kitas adresas, kurį buvo bandyta registruoti kaip sodų bendrijos adresą, yra buvusio pirmininko namų adresas Grikių gatvėje. Nejaugi kiekvieną kartą turime registruoti bendrijos adresą pagal naujai išrinkto pirmininko gyvenamąją vietą? Pastato registracija išspręstų ir šią problemą.
            
2.Kelių remontas. Skubiai bus daroma analizė, ką , kaip ir kiek reikia taisyti neatidėliotinai.
            
3.Vandentiekio remontas. Valdyboje vyravo nuomonė, kad reikia daryti tik įprastą remontą, šalinant gedimus. Taip pat reikia turėti atsarginį vandens siurblį, nes šiuo metu dirbama tik su vienu siurbliu ir jam sugedus, sutriktų laistymo vandens tiekimas. 
            
4.Aplinkosauga (tvenkinio ir aplinkos taršos problemos). Prieš darant sprendimus, atlikti taršos analizę (nustatyti , kokie yra pagrindiniai taršos šaltiniai).
           
5.Kiti klausimai (apleisti sodai, šiukšlių išvežimo klausimas , darbas su skolininkais  ir t.t.)

       Jei iškils darbų eigoje naujų klausimų, jie bus svarstomi ir įtraukiami į veiklos planus.

     Dokumentų perėmimui iš buvusio pirmininko, sudaryta komisija iš trijų valdybos narių . Šiame darbe dalyvaus ir revizinės komisijos atstovas.

      Pagal dabartinę tvarką, pirmininkas ir iždininkas gauna dviejų minimalių darbo užmokesčių dydžio atlyginimą. Iki rugpjūčio mėnesio tai buvo po 1600,- Lt per mėnesį. Nuo rugpjūčio 1 d. - jau po 1700,- Lt per mėn.
    Naujasis pirmininkas sutiko su mažesnio atlyginimu, išskirstant periodais :
         nuo balandžio iki spalio mėnesių imtinai - po 1500,- Lt/ mėn.
         nuo lapkričio iki kovo mėnesių imtinai   - po 1250,- Lt / mėn.

     Tai leis sutaupyti po 3210,- Lt per metus arba beveik 10 000 Lt per kadenciją. ( skaičiuojant nuo 1600 Lt atlyginimo ) Skaičiuojant nuo 1700 litų - dar daugiau.
     Nuspręsta pradėti derybas su iždininku dėl jo atlyginimo sumažinimo.
    Taip pat valdyba išsakė poziciją, kad reikia atnaujinti oficialios svetainės veiklą, padaryti ją prieinamą komentarams ir skelbti joje bendrijos informaciją .
    Nutarta keisti sodų bendrijos antspaudą. Ant jo yra parašyta "Kauno susivienijimas "Sodai". Sodininkų  bendrija "Šatijai".
    Toks antspaudas pasenęs , neatitinka tikrovės ir  yra klaidinantis, nes bendrija nėra kokio nors susivienijimo dalis. Keista, bet ankstesnis pirmininkas ne tik nepastebėjo šio neatitikimo, bet netgi rašomuose  raštuose , formuodamas oficialius bendrijos raštus, naudojo visą tekstą : Kauno susivienijimas "Sodai". Sodininkų bendrija "Šatijai".

          SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis

Sodininkaujantis
10/2/2012 07:08:05 pm

Priminsiu, kad valdyba neturi užsiimti saviveikla, o darbus turi planuoti ir vykdyti pagal visuotinio susirinkimo patvirtintą išlaidų sąmatą. Sąmatoje nėra numatytos lėšos statinio registravimui, todėl tokių išlaidų daryti valdyba neturi teisės, kaip ir mažinti ar didinti atlyginimus, tai tik visuotinio susirinkimo teisė.
Valdyba pirmiausiai turėtų sutvarkyti bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, kurią valdybai privalu tvarkyti ir saugoti pagal Sodininkų bendrijų įstatymą (Valstybės Žinios, 2004, Nr. 4-40), tada būtų aišku kiek ir kokių siurblių yra, kokia jų būklė, tuomet visuotinis susirinkimas galėtų spręsti ar reikia įsigyti papildomą siurblį, nes turto įsigijimas ir pardavimas yra išimtinė visuotinio susirinkimo kompetencija!
Taigi, valdyba savo veiklos planus turi rengti vadovaudamasi visuotinio susirinkimo patvirtinta bendrojo naudojimo objektų priežiūros išlaidų sąmata, jos ribose ir neplanuoti bei nevykdyti darbų, kuriems susirinkimas, t.y. sodininkai nenumatė lėšų.
Be to, visuotinins susirinkimas nėra įgaliojęs valdybos derėtis dėl atlyginimų dydžio nei su išdininku nei su pirmininku, priešingai, susirinkimas patvirtino išlaidų eilutes jų atlyginimams ir Sodrai, jei naujasis pirmininkas savanoriškai atsisako dalies atlyginimo, tai jo reikalas, bet visiškai netoleruotinas yra tokių pasiūlymų teikimas išdininkui, gerbiamieji, neužsiimkite savivale!

Reply
Lukašenkai.
10/4/2012 06:04:08 am

Iš visko matyt, kad p.Sodininkaujantis(ar tik juo apsimetantis), nenurims ir keisto keršto vedamas, toliau visiems trukdys ir "kaišios pagalius į ratus" naujai valdybai ir mūsų Pirmininkui.
Pastebėsiu, kad tokiam demagogui sunku ką nors atsakyt arba paaiškint. Kodėl? Todėl, jog jo tikslai yra visiškai neaiškūs ir nors kiek padoresniam žmogui, apskritai nesuprantami. Patologinis savivaldžiavimas, manau, yra nepagydomas, todėl pasiūlymas būtų gal toks:
"Nekreipti į jo pasisakymus dėmesio, o sugaištą laiką, kurį eikvojam skaitant ir komentuojant tokius laiškus, skirt naudingam ir visus tenkinančiam tikslui- mūsų ramybei ir gerbūviui."
Negražu taip sakyt, bet jaučiu, kad tai ne smulkaus niekšelio rašymai.
Jei svetainės administratorius matys rekalą ištrint mano atsakymą tipui "Sodininkaujantis", tai pilnai jį suprasiu.

Reply
7
10/2/2012 09:51:35 pm

keistas tu "sodininkas" :)
Rasai; "Valdyba pirmiausiai turėtų sutvarkyti bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, kurią valdybai privalu tvarkyti ir saugoti pagal Sodininkų bendrijų įstatymą (Valstybės Žinios, 2004, Nr. 4-40"
o tai kaip galima sutvarkyti objektu reigistravimo knyga, jei pastatas nebus iregistruotas? juk jis ir yra "objektas" :)
Tai tiesioginis valdybos darbas ir atsakomybe, valdybos veiklai vykdyti pagal pacio cituojamus istatumus, reikalingos lesos ir uz jas atsiskaitys pavasario susirinkime...
Del siurblio tiesos yra.
O del atlyginimo: jei jau ok su pirmininku , negi blogai jei izdininkas savanoriskai susimazins atlyginima? juk ne apie didinima kalba... Rasi pavasario susirinkime priestaraujanciu ir kritikuojanciu valdyba uz tokia veikla? :)
Sena armija sunkiai pasiduoda :)

Reply
!
10/3/2012 03:28:39 pm

Siurblys ( antras ) yra. Bet sugedes. Ar reikia kviesti visuotinį susirinkimą pasiklausti, ar galima jį remontuoti? kažkaip "į pievas" važiuoja komentatoriai...

Reply
Sodininkaujantis
10/3/2012 06:21:10 pm

Dėl siurblio remonto susirinkimo tikrai nereikia, bet dėl naujo turto pirkimo reikia. Tačiau esmė juk ne tokiose smulkmenose, esmė, kad visas bendro naudojimo turtas turi būti įtrauktas į bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, nurodant jo techninę būklę. Nuo šios knygos reikia pradėti, o tik tada spęsti ką būtina registruoti kadastre - pastatą, vandens bokštą (cisterną), tvoras ar dar ką.
Neabejotinai valdyba turės atsiskaityti pavasarį už tai kaip įvykdė visuotinio susirinkimo patvirtintą išlaidų sąmatą, jei sutaupys - šaunu, bet jei bus išleista tam, kam susirinkimas nenumatė lėšų, tai jau valdybos narių asmeninė atsakomybė, esant principingiems sodininkams gali tekti ir kišenes pakrapštyti... :)
O dėl atlyginimo mažinimo naujam pirmininkui, kai su juo prasideda nauji darbo santykiai, problemų neturėtų būti, bet kai atlyginimas mažinamas dabar jau dirbančiam išdininkui, tai jau yra esminis darbo sąlygų pakeitimas, o jam nesutikus dirbti pakeistomis sąlygomis, atleidimo atveju jam turės būti išmokama kompensacija, nemanau, kad sodininkai suinteresuoti ją mokėti ar ieškoti kito žmogaus, bet matyt valdybos nariai pasiruošę tokią sumokėti iš asmeninių lėšų, jei iki to prisižais...

Reply
Taigi
10/4/2012 06:27:15 am

Taigi..Kai Mačiulaitis anam veikėjui puolė tūkstantį litų kišenėn grūst, mat vargšiukas kažkuo apsirgęs buvo, tai nesigirdėjo, ne savo balsu stūgaujant Sodininkaujančio..

Reply
K.Čeponis
10/3/2012 06:48:40 pm

Visa tai mes žinome: ir ką reiškia nauja sutartis, ir ką reiškia esminis sąlygų pakeitimas.Todėl kalbame apie derybas. O derėtis valdyba gali.Ar reikia sušaukti susirinkimą, pasikviesti iždininką ir pradėti derėtis?

Reply
Sodininkaujantis
10/4/2012 01:33:37 am

Valdyba gali derėtis pagal savo kompetenciją, dėl dalykų kurie jai pavesti, o dėl darbo užmokesčio, tai susirinkimas patvirtindamas išlaidų sąmatą kartu pasakė, kad tokia iždininko alga tinka ir nesuteikė valdybai jokių įgaliojimų dėl to derėtis. Taigi, valdyba turėtu ne užsiiminėti saviveikla, o daryti tai kas jei priklauso pagal įstatymą, bendrijos įstatus, valdybos darbo reglamentą ir visuotinio susirinkimo protokolus! Siūlyčiau pradėti nuo jau minėtos knygos ir ją kuo skubiau pateikti tvirtinti visuotiniam susirinkimui.

Reply
Medikas ponui sodininkaujanciam
10/4/2012 04:49:01 am

''Perdėtas rūpestis"

Manijos priepuolis gali prasidėti staiga (per kelias valandas ar paras) ar poūmiai (per kelias savaites).Priepuolio trukmė įvairi, tačiau dažniausiai jis trunka ilgiau nei vieną savaitę. Išprovokuoti gali išoriniai faktoriai. Taip pat gali atsirasti be aiškios priežasties. Atsiranda pakili nuotaika ar, atvirkščiai, piktumas, dirglumas. Paprastai ligonis būna įkyrus, atkaklus, netgi agresyvus. Pervertina savo galimybes, savyje atranda daug naujų sugebėjimų, nori tapti aktoriumi, rašytoju, išgarsėti. Sutrumpėja miego trukmė, neretai pakanka miegoti 2-3val. per naktį, atsikėlęs triukšmauja, trukdo miegoti artimiesiems. Pablogėja dėmesio koncentracija, kiekvienas naujas dalykas patraukia dėmesį. Pagreitėja kalba, šneka be perstojo, neleidžia įsiterpti pašnekovui, todėl gali užkimti gerklė. Padidėja aktyvumas, tačiau jisai būna mažai produktyvus – paprastai, ligoniai pradėję kokį nors darbą, jo neužbaigia, imasi kito. Pagreitėja mąstymas, viena mintis keičia kitą dar nepasibaigus prieš tai buvusiai. Skiriami keli manijos tipai. Linksma manija, kai klinikoje dominuoja linksmumas, kartais mąstymas pagreitėja tiek, kad tampa nerišlus, judesiai netvarkingi, chaotiški. Piktai manijai būdingas irzlumas, dirglumas, priekabumas, galimi agresijos protrūkiai.. Sunkiais atvejais gali prisidėti kliedesiai ir haliucinacijos. Liga gali pasireikšti bet kuriame amžiuje. Priepuoliai paprastai prasideda be jokios priežasties, iš lėto. Linkiu geros sveikatos...

Reply
Čia dar truputį.
10/4/2012 06:19:45 am

Didžiausios semės ir sveikatos naujajam Pirmininkui ir mūsų valdybos nariams!!!
Ačiū, Jums labai, kad turėjote drąsos ir sutikote dirbti visų mūsų labui.
Tegu tik penki šioje svetainėje rašo, bet Šatijuose- džiaugiasi šimtai!
Su pirmąja, bet ne paskutine kadencija Jus, Pirmininke ir visus narius, ir visus sodinikus- sveikiname!
P.s. Taip gera rašyt "Pirmininke" iš didžiosios raidės, pagaliau...

Reply
Adresas
10/6/2012 11:58:30 pm

1. Pastato ir adreso klausimas, atrodo bus tvarkingai išspręstas.
2. Dėl svarbaus kelių klausimo- skubėt negalima. Reiktų, vieną kart padaryt kažką žmoniškai, o ne lietuviškai, kad kas met taisyt reiktų, įdant visi tūrėtų darbo.. Reik rimtų konsultacijų, o ne tep-lep ir tam kart gerai. Sunku pasitikėt mūsų kelininkais, žinant kokia apskritai yra trdicija kelius remontuojant....
3. Antras siurblys- neblogai, bet ir ne gyvybiškai svarbu. Nesugriūtų niekas, jei porą dienų neveiktų siūrblys. Svarbiau, kad nedingtų elektra net trumpam.
4. Ir ne vieną kartą, o kas mėnesį reikia vertint situaciją ir stebėt pokyčius. Čia rimtas klausimas ir reikalaujantis daug pastangų.
5.Gal reiktų stebėjimo kamerą įrengt, kad būtų galima apsigint nuo padangų ir kitokio brudo suvežimo? Gal, tie, kas susikėlė antenas ir naudojasi mūsų elektra galėtų tai padaryt? Yra baudos, už aplinkos teršimą, tad gal pagalvos tie, kas statybinį laužą verčia ar padangas velka..Juk "Švara" jų nesurenka ir jiems nepriklauso tai daryt.
Gal galima apleistus sodus, per teismą pripažint, kaip neturinčiais šeimininko?
Geros ateinančios savaitės

Reply
Sodininkaujantis
10/9/2012 06:37:58 am

na, jei jums nepatinkančias mintis dėstančius apšauksit ligoniais, "likašenkomis" ar dar kuo, tai niekur nenuves, belieka tikėtis, kad tai prašo ne naujos valdybos nariai... bet kokiu atvejų, tokiu būdu tik parodote savo vidinę kultūrą ir nenoro, o gal nesugrebėjimą ieškoti konsensuso ir geriausių sprendimų sodų bendrijai!
Siūlymas vertinti situaciją ir stebėti pokyčius, žinoma yra vertingas ir geras, bet tam reikia objektyvių kriterijų, neužtenka vadovautis subjektyviais pamąstymais: "bus tvarkingai išspręstas", kelininkai dirba "tep-lep" ar "siurblys negyvybiškai svarbus", juk turi būti konkretumas, tam turi būti paviešinta koks bendras turtas yra ir kokia jo techninė būklė!
Bendrijoje turi būti aiškus ir reglamentuotas bendro turto naudojimas, kad ir laistymo sistemos ar kelių. Svarbu, kad būti aišku kada laistymo sistema paleidžiama pavasarį ir kada išjungiama rudenį. Tas pats ir su keliais, dabar važiuoja kas nori ir su kokia nori technika, o keliai buvo nutiesti automobiliams iki 3,5 t, todėl būtų natūralu prie įvažiavimo pastatyti atitvarą, ribojant transporto priemonės aukštį, kad nesumokėję papildomo mokesčio sunkvežimiai ir kita sunkiasvorė techniką į bendriją negalėtų įvažiuoti. Juk akivaizdu, kad ji laužo kelius, o besistatantys namus nėra įpareigoti niekaip daugiau prisidėti prie kelių remontų, dauguma nesumoka ir tų pačių 500...

Reply
SB gyventoja
10/9/2012 07:10:22 pm

Sveiki,
matau mėtotės visokiausiais čia epitetais visi ir nepamąstot, kad nebūna tik vieni arba kiti neteisūs. Nestoju nei vienų pusėje. Visi turi ir protingų ir kvailų pastebėjimų... Visų pirma kalbant apie tokius vienetus kaip SB ir jų visą veiklą liečiančius reikalus, siūlau visas emocijas palikti kitame kambaryje ir vadovautis logika ir ekonomika. Nemanau kad sulauksiu palaikymo, bet kiekvienas turim teisę išsakyti nuomonę kad ir kokia ji būtų, bet vieni kitus šmeižti ir nurodinėti kas galima ir kas ne nevalia - negalime, nes visa tai numato ir apibrėžia įvairūs įstatymai, poįstatyminiai aktai, įstatai, ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujamės ar bent turėtume vadovautis gyvendami LR. Negalima žmonėms rašyti kad jie kaip Lukašenka arba kaip padarė medikas - nematęs žmogaus pritaikyti diagnozę. Aišku sodininkaujančiui linkiu tolerancijos bendraujant su sodiečiais ir išklausant jų pasiūlymus, kaip jų nuomone tvarkingai sudėlioti viską SB. Atitvaras prie įvažiavimo negalimas manau būtų dėl šiukšlių išvežimo automobilių, nes jie tada taip pat negalės patekti į SB ir išvežti šiukšlių. Be to tada prie atitvaro reiks dar vieną žmogų pastatyti kuris surinktų mokestį ir atidarytų susimokėjusiems atitvarą. Taip pat nereikia peikti norinčių gyventi sodų bendrijoje, nes jie moka didesnius mokesčius už negyvenančius SB, ir tarkim už elektrą gatvių žiemą gaunasi, kad dėl visų turto bendro saugumo, sodiečiai gyvenantys SB padengia didesnę dalį kaštų, taip pat pirmininko ir iždininko DU plius mokesčiai mokama kiaurus metus ir nemanau, kad jei visi sklypai tvarkingai mokantys sumokėtų vienodo dydžio mokestį, tai būtų užtektinai pajamų šioms išlaidoms padengti. Nereikia sakyti, kad tik dėl SB gyvenančių suprastėja kelių būklė. Mes asmeniškai gyvename SB, (nekalbu už kitus nuolatinius gyventojus) visą laiką kiek jau čia gyvename, šalia mūsų einančią gatvės atkarpą apie 120 metrų pavasarį ir rudenį važiuojame su automobiline priekaba į karjerą perkame žvyrą su skalda maišomą ir taisome su kastuvais abu su vyru išvažinėtas duobes, o paskutinį kartą visą keliuką ištisai išpylėme, nes apart dar vienų kaimynų nuolat gyvenančių toje gatvėje daugiau niekas jos tvarkyt nesiruošia, o vieni "vasaros" sodininkai dar ir pareiškė, kad "nepilk į tas duobes žvyro, nes vanduo tada neturės kur dėtis ir man į sklypą kai lyja subėgs", o mano nuomone geriau būtų pasiūlęs, kad padarytume drenažą lietaus vandeniui surinkti, kad nebėgtų į sklypus nuo kelio... matote kiekvienas supranta savaip problemą. Keliai genda nes kelio danga veikiama šalčio ir vandens taip pat ardoma šalia kelių pasodintų medžių šaknų, jeigu visi sodininkai panaikintų prie pat kelių susodintus medžius ir gyvatvores, pabrėžiu prie pat kelių susodintus, tada kelių danga mažiau būtų gadinama, bet nemanau kad taip bus, nes atsiranda tokių kurie dar ir eglių prie pat prisodina ir nepagalvoja, kad tai negerai, nes jų šaknys eina paviršiuje ir suskaldys asfaltą.... gaila bet neturėjau galimybės dalyvauti rinkimuose, nes manęs neįregistravo SB nare, o gal būčiau bent kiek galėjusi prisidėti prie SB gerbūvio...

Reply
Sodininkaujantis
10/10/2012 07:47:23 am

Šaunu, kad yra racionaliai mąstančių ir bendru sodininku turtu ir gerove besirūpinančių. Juk tam, kad išvengti jūsų paminėtų nesusipratimų su kaimynais, kurie per arti sodina medžius ar nesupranta kelio lyginimo, aš ir siūliau pirmiausiai sudaryti bendro turto knygą, o po to nustatyti ir naudojimosi juo tvarką. Tik tuomet, kai jai bus pritarta visuotiniame susirinkime, bus galima reikalauti, kad jos laikytųsi, o dabar galioja bendras principas, kad naudojantis bendru turtu, negalima pažeisti kitų teisėtų interesų. Tačiau, kaip pati matote, realiame gyvenime tuos interesus visi gali labai jau skirtingai suprasti, kol jie nėra aiškiai įvardinti. Tačiau tokių sodininkų interesus sureguliuojančių darbų valdyba kol kas nenori imtis, jai svarbiau iždininko atlyginimas ar kitos smulkmenos. Kol to nėra, sodininkai negali savo iniciatyva net ir kelio palyginti, nerizikuodami, kad tai nepatiks kaimynui...
O dėl atitvaro, tai jau technikos dalykas, kaip tą galima padaryti, kas turėtų rinkti mokestį, įleisti kartą ar du per savaitę atvažiuojantį šiukšlių automobilį, - pirmininkas? iždininkas?? be to, gal bus ir kitų pasiūlymų dėl sunkiasvorės technikos, nes juk ji į sodų bendriją atvažiuoja ne savo iniciatyvą, o teikdama paslaugas sodiečiams...
P.S. tikrai nerašiau, kad keliai prastėja tik dėl gyvenančių sodininkų, dariau prielaida, kad jie galimai yra laužomi sunkiasvorės technikos, kuri gali atvažiuoti ir pas negyvenančius sodininkus, pvz., atvežti juodžemį ar dar ką...

Ačiū.
10/10/2012 08:01:57 am

Labai dėkoju už pastabas ir pastebėtą tolerancijos trūkumą tame, ką parašiau anksčiau.
Tačiau, nemanau, kad K,Čeponis yra mūsų priešas Nr,1, kaip jį norima pavaizduot. Santūriai ir pagarbiai bendraudamas žmogus, negali nusileist iki tokio lygio, kad duotų deramą atkirtį įžeidinėjimams ir atvirai demagogijai, kai tuo taru aš pats, pasislėpęs po nebūtais vardais, galiu bent šiek tiek sau tai leist.
Dar kartą ačiū, kad atkreipėt dėmesį ir džiaugiuos, kad turiu dar kai ko pasimokyt. Tikiusi, su tuo sutiks ir kiti rašiusieji.

Tautvydas
10/28/2012 11:43:20 pm

Pritariu daugeliui jūsų minčių. o prie SB gerbūvio galite prisidėti visada. teikite pasiūlymus visuotiniam susirinkimui ir valdybai. geros idėjos visada lauktinos ir jos dažniausiai pasiekia savo tikslą.

Atsakau
10/10/2012 08:48:36 am

Na, jei valdyba atkreipė dėmesį į jokiems pamąstymams iki šiolei nepasidavusį pastato ir registracijos klausimą, tai kodėl nemanyt, jog jis bus tvaringai išspręstas?
Kaip kelininkai dirba- matyt prieš pat įsukimą į Barsūniškio gatvę. Gal "tep- lept" netinka posakis, bet man norėjos švelniau išsireikšt..
Man, ne valdybos nariui, nelabai aktualu, ar siūrbly visi varžtai vietoj, ar surūdiję kranai tvarkingai inventorizuoti ir saugiai laukia revizijos 2028 metais- tik norėjau išsakyt savo nuomonę, jog svarbiau yra, kad nedingtų elektra, nei nepalietas daržas dieną- kitą pabus ar būtent balandžio 1 prasidės laistymo sezonas. Gal tada dar sniegas nebus nutirpęs.
Beje..Kai tiesiamas kelias buvo, Tai apart sovietinės technikos, LTSR nieko nebuvo, tame tarpe ir jokių 3,5 t MersedesBenz :) Na, bet ne tame juk esmė. Nežinau, ką ten "buvęs" su Mačiulaičiu sumąstę buvo, bet su savadarbiais ir eksperimentiniais gulinčiais policininkais, iš įvairiausių protu nesuvokiamų medžiagų, padarė daugiau žalos keliams nei visas subrendęs eglynas ir Linavos transprtas, kartu sudėjus. Todėl ir parašiau, kad reik būt atidiems ir neskubėt su sprendimais,
Dar porą žodžių dėl šoninių gatvelių, kurias paminėjo miela ponia. Jomis, nuo pat sodų įkūrimo, rūpinosi tose gatvelėse esantys sklypų šeimininkai, Ir tais laikais, suvežė begalę skaldos bei žvyro, metų metais, kol tapo normaliai išvažiuojamos, kadangi daugelis buvo -vieno molio. Dalį sudarkė Teo, rausdami šulinius ir tiesdami kabelius, dalį apleido patys gyventojai, bet matyt, tai ir bus jų rūpestis, kaip ir buvo, Linkiu visiems lengviau kvėpuot, pasitikėt viens kitu ir sutart tarpusavy. Susitvarkys viskas palaipsniuj ir ramiai, :)

Reply
K.Čeponis
10/10/2012 04:00:57 pm

Smagu, kai atsiranda ramių pamąstymų, tokių, kaip kad parašė SB gyventoja.
Derinys, kai dalis gyvena, o dalis ne yra geras.Jei gyventų visi, būtų, gal būt, perdaug ankšta, o žiemą nuo kūrenamų krosnių turėtume daug "smogo". Be to, neišspręsti nuotekų klausimai.
Jei niekas negyventų, žiemą labai sumažėtų saugumas.
Įvairios idėjos, kaip gatvės užtvėrimas aukštį ribojančiu šlagbaumu, gali būti svarstomos. Bet jos nėra tokios paprastos, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Jau vien dėl to, kad tai ne sodų bendrijos gatvė, o kelias. ( patikslinu: iš tiesų šis kelias yra vietinės reikšmės kelias, bet tas kelias nėra sodininkų nuosavybė ) Yra ir kitų problemų, visų čia neišvardinsi.
Dėl turto apskaitos ir pan., reikia pasakyti, kad nauja valdyba ir pirmininkas dar negavo iš ankstesniojo pirmininko sodų bendrijos dokumentų. Delsiama motyvuojant tuo, kad buvęs pirmininkas serga. Kai gausime, matysime, kokia yra padėtis. Bet yra įtarimų, kad padėtis ne iš geriausių. Bet neužbėkim įvykiams už akių: šį ketvirtadienį buvęs pirmininkas turėtų perduoti jo turimus sodų bendrijos dokumentus.
Valdyba ir pirmininkas dirba, taip pat atkreipia dėmesį į jūsų teikiamus pasiūlymus ir idėjas. Ačiū visiems, geranoriškai nusiteikusiems. Net iš pirmo žvilgsnio visai nepriimtinoje idėjoje gali būti dalis racionalaus grūdo.

Reply
Sudininkaujantis
10/12/2012 04:19:01 am

p. Čeponis nesiliauna stebinęs, jis taip nori išlikti teisuoliu, kad net komentarus redaguoja. Tai jau tampa net komiška, kaip ponas net nesugeba oriai pripažinti suklydęs, kai parašė apie respublikinės reikšmės kelią Šatijuose, bet po mano komentaro su nuoroda į LT kelių žemėlapį ima koreguoti komentarus. Pradžioje jis ištrina visus su tuo susijusius komentarus, o po to pataisęs savo komentarą (dabar jau nurodydamas, kad tai vietinės reikšmės kelias) vėl jį įdeda ir dar iš paskos sudeda mano ir SB gyventojos komentarus. Būk tai esam kvaili ir nepamenam kada buvo rašyti komentarai ir kas buvo p. Čeponio komentare.

Man sunkiai suvokiama, kaip galima, net ir tokiose nereikšmingose smulkmenose sukčiauti, vien tik dėl to noro visada išlikti teisiam! Taip elgtis vaikiška, negarbinga ir nevyriška, todėl nemanau, kad tokius žaidimus žaidžiančiu žmogumi būtų galima pasitikėti...

Reply
SB gyventoja
10/10/2012 04:10:14 pm

Ačiū už gerą žodį :) noriu paprašyti Jūsų kaip valdybos nario, nes nežinau kur kreiptis dėl tokios informacijos, gal yra galimybė, kad naujai išrinktos valdybos, revizinės komisijos, pirmininko ir iždininko kontaktiniai duomenys būtų prieinami sodiečiams. Nes dabar, mano nuomone, jeigu turi prašymą, pasiūlymą , skundą arba klausimą dėl SB, gal net ir anoniminį, aš nelabai matau kaip galima būtų kreiptis į valdymo organus, nes nei skelbimų lentose, nei oficialiame internetiniame puslapyje nėra nei telefonų, nei elektroninių paštų, nei adresų. Lauksim informacijos.

Reply
Sodininkaujantis
10/10/2012 04:14:19 pm

Gerb. Čeponi, čia Jums žemėlapis, kad būtų aiškiau kokie yra valstybinės ar jūsų vadinami respublikinės reikšmės keliai...
http://www.lra.lt/admin/image.php?id=1416
Nėra tokių kelių Šatijų sodų bendrijoje, kad ir kaip to norėtumėte, na, bent jau kol nesukūrėte Naujųjų Vasiukų Šatijuose :)
Įdomu būtų sužinoti, kodėl eilinį kartą pateikite tą ką jūs įsivaizduojate ar manote, kad taip galėtų (turėtų) būti už tai kas iš tiesų yra realybėje...

Reply
SB gyventojai ir kitiems
10/10/2012 05:01:50 pm

Dėl kontaktinių duomenų.
Oficialiame SB Šatijai tinklalapyje yra kontaktiniai pirmininko, iždininko ir saugios kaimynystės grupės duomenys ( tel. numeriai ).
Jie galioja ir dabar. Skambinant pirmininko tel. nr.atsilieps naujai išrinktas SB pirmininkas Juozas Savickas.
El. laiškus galite rašyti ir mano adresu [email protected]
Viską perduosiu valdybai ir pirmininkui.
Primenu tel.nr.
pirmininkas 8 675 45007
iždininkas 8 675 45008
saugi kaimynystė 8 610 01177

ReplyLeave a Reply.