Norint skaityti nuomonę ir komentarus apie posėdžio protokolą spauskite "Read More"
      Čia pateikiu oficialų valdybos posėdžio protokolą. Jį perskaičiau atidžiai ir mano nuomonė bei komentarai jam būtų tokie:
      
      
1. Dėl vandens laistymo sistemos keitimo konkurso.
       Pirmu darbotvarkės klausimu buvo pateiktas vandens laistymo sistemos nuo siurblinės iki vandens bokš
to renovacijos projektas-maždaug 750 metrų ilgio. Bendrovė šį darbą (projektą),  įvertino 5200,- Lt.
      Iždininkas K.Mačiulaitis, peržvelgęs projektą, jį įvertino prastai, o kaina jam pasirodė per didelė. Todėl jis balsavo prieš apmokėjimą už tokį projektą ir už tokią sumą.
     Aš nesu šios srities specialistas, todėl vertinti tokį projektą man buvo sunku (pirmininkas neinformavo iš anksto apie svarstomus klausimus, nors pagal valdybos darbo reglamentą tą privalo daryti). Todėl balsavau "susilaikė". Tačiau sekančią dieną, pasikonsultavęs su specialistais, raštu elektroniniu paštu informavau posėdžio sekretorę, kad mano balsą priskirtų prie balsavusių "prieš". Pažadėjo, bet protokole tai neatsispindi: gal pamiršo, gal pirmininkas neleido, gal buvo kitų priežasčių. Kaip ten bebūtų, valdybos sprendimo tai nepakeičia.
      Manau, kad šie 5200,- Lt  bus išleisti bereikalingai.
      Jei 750 metrų kainuoja  111 tūkstančių litų, tai kiek kainuotų visos sistemos rekonstrukcija? Milijoną? Iš kur tokie pinigai? Bendrija jų neturi.  Ko gero, būtų pakakę gero specialisto gero patarimo ar darbo brėžinio  vamzdynų jungimo pakeitimams pačioje siurblinėje padaryti. Nes ten, kaip pastebėjo specialistai, yra padaryta pajungimo klaidų.
      Beje, iždininkas užtikrino, kad jis pajėgtų dar 5 metus išlaikyti funkcionuojančią šią 750 metrų atkarpą. Todėl projektas už 5200,- Lt gali taip ir likti nepanaudotas.

         2. Dėl apmokėjimo už atliktus darbus, renovuojant cisterną, bokštą (P.A. Kauno
siūlymas)

       Antru klausimu buvo svarstomas apmokėjimas už atliktus renovavimo darbus. V
aldyba  buvo vieningos nuomonės, kad iždininkas, daug prisidėjęs prie tų darbų, turėtų būti papildomai paskatintas. Tačiau valdybos nutarimas, kaip aš supratau, buvo ne toks, koks yra protokole. Nutarta buvo suskaičiuoti, kiek būtų kainavę iždininko padaryti darbai, skaičiuojant pagal rinkose esančius darbų įkainius. Ir tada, turint skaičius, spręsti, kokia pinigine suma paskatinti darbus atlikusį iždininką. 
           Esu nustebęs, kad protokole yra parašytas nutarimas: "Valdybos nariai vienbalsiai nusprendė sumokėti už atliktus darbus". Protokolas yra juridinis dokumentas ir negalima sprendimų taip laisvai interpretuoti. Aš nebalsavau už protokole parašytą sprendimą ir niekad nebalsuočiau, nežinodamas, apie kokias sumas kalbama.
         Būtina pažymėti, kad iždininkas tokio apmokėjimo neprašė, labiau stengėsi aplamai atsisakyti tokio klausimo svarstymo ir pinigų už tokius darbus.
      
      3. Dėl LRSBA veiklos (informacija)    
      Tre
čiu klausimu pirmininkas informavo apie sodininkų bendrijų asociacijos veiklą, kai kurias asociacijos iniciatyvas.
        Priminsiu tinklalapio skaitytojams, kad mūsų bendrija yra įstojusi į šią asociaciją, kuriai, beje, pirmininkas buvo neteisėtai paskolinęs metams beveik 5000,- Lt  mūsų bendrijos lėšų. Pirmininkas yra šios asociacijos valdybos narys.
        Mano pastaba šiuo svarstomu klausimu buvo ta, kad tai ne mūsų sodų bendrijos reikalas. Jei asociacija siunčia Č.Pijoraitį į Vilnių, kaip savo organizacijos valdybos narį, tegu jis važiuoja. Tai ne "Šatijų" sodų bendrijos reikalas.
           Iš viso buvo keista, kad toks klausimas įtrauktas į valdybos posėdžio svarstymus. Pirmininkas yra ne kartą važiavęs į Vilnių ir niekados valdyboje tokio leidimo - nutarimo nėra prašęs. Man pasirodė, kad šis klausimas buvo įtrauktas labiau savireklamos tikslais.

      4. Einamieji klausimai (prašymai, panaudos sutartys, ir t.t.)
      Toliau labai įdomus yra 4.4 klausimas. Jis liečia šią svetainę. Yra parašytas keistas nutarimas, bet neparašyta, kas kaip balsavo. Aš tikrai nebalsavau. Ir balsavimo, kol aš buvau posėdyje, nebuvo, ir tokių nutarimo formuluočių nebuvo. Bent man esant tokių sprendimų nebuvo priimta.  Posėdis jau buvo baigtas, visi pakilom iš savo vietų, aš išėjau pirmas. Tai ką, buvo balsuojama posėdžiui pasibaigus?
      Dar labai svarbu yra suprasti, kad susirinkimų nutarimai, posėdžių protokolai, ataskaitos nėra konfidenciali informacija, kaip teigiama protokole. Įstatyme yra numatyta, kad visa ši informacija turi būti prieinama kiekvienam sodininkų bendrijos nariui. Mes ne pelno siekianti organizacija, todėl čia negali būti ir komercinių paslapčių.
         Nutarime sakoma, kad  2. " SB "Šatijai" valdyba neatsako už...informaciją K.Čeponio puslapyje ir nuo jo atsiriboja".
         Nežinau, kaip praktiškai atrodys valdybos atsiribojimas nuo manęs. Todėl paskambinau keletui valdybos narių paklausti, kaip jie tai darys. Mano džiaugsmui, jie žadėjo nuo manęs neatsiriboti.
          Nutarime taip pat sakoma, kad 1. Visą su SB "Šatijai" susijusią <...> informaciją <...> draudžiama skelbti privačiose <...> internetinėse svetainėse".
              Toks nutarimas mane vėlgi suglumino. Privačių internetinių svetainių Lietuvoje yra daug. Todėl būtų tikslinga apie šį valdybos nutarimą pradėti skelbti respublikinėse masinio informavimo priemonėse, kad privačios internetinės svetainės apie jį sužinotų ir galėtų jo laikytis. Priešingu atveju, neduok Dieve, ką nors paskelbs iš dokumentų, susijusių su SB "Šatijai".
            O jei rimtai, tai panašu, kad pirmininkas primėtė sau po kojom banano žievių ir dabar ant jų slidinėja.

           Ir dar šiek tiek bendro pobūdžio informacijos. Pirmininkas, kviesdamas valdybos narius į šį posėdį, vieno valdybos nario, t.y. M.Balsevičiaus, nepakvietė. Kitaip sakantneinformavo jo apie rengiamą posėdį. Bent  taip man sakė M.Balsevičius. Kodėl? Aš manau todėl, kad M. Balsevičius  yra neparankus pirmininkui ir nepaklūsta jo spaudimui balsuoti taip, kaip nori pirmininkas.
              Yra kaip yra.
              Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.
              Nėra to blogo, kas neišeitų.

         Pagarbiai    
       SB "Šatijai" valdybos narys   
       Kęstutis Čeponis

                
        P.S. Skelbsime ir ateityje visą informaciją, kurią pavyks gauti, kuri bus įdomi mūsų sodiečiams ir kurios skelbimas neprieštarauja Lietuvos respublikos Įstatymams.
      Visiems ačiū už palaikymą.
Nesusipratimas
12/4/2011 07:29:09 am

Pirmiausia, argi posedyje balsavimas neturetu vykti posedzio metu? Vienbalsiai, sioje valstybeje, reiskia - kad visi iki vieno be isimties del klausimo balsavo "UZ"! Kazkoks nesusipratimas... Tai cia galiojantis oficialus protokolas? Ar tai reiskia, kad visame kame sitokiais metodais dirbama?

Reply
Sodininkas
12/5/2011 03:59:05 pm

Kauno rajone išrinkti gražiausi sodai ir sodų bendrijos
Paskelbta 2011-12-05, 19:30
DMN inf.
Kauno rajone išrinkti gražiausi sodai ir sodų bendrijos
© Savivaldybės nuotr.
Spausdinti Teksto dydis
1 komentaras
Patiko (5) Nepatiko (2)
Netikslumai, klaidos straipsnyje?
Dalintis su kitais:
Susijusios naujienos

* Tūkstančiai kauniečių mėgaujasi dviem būstais - vasaros ir žiemos
* Sostinės daugiabučių papėdėje – daržininkų valdos
* Kauno rajono sodininkai atleisti nuo mokesčio

Praėjusį savaitgalį apdovanoti Kauno rajono savivaldybės ir Kauno susivienijimo „Sodai“ organizuotos apžiūros-konkurso „Mėgėjiški sodai – 2011 m.“ nugalėtojai.

Per konkursą buvo aplankytos Kauno rajone įsikūrusios 39 sodų bendrijos, apžiūrėti 79 atrinkti sklypai. Paskelbta 10 nugalėtojų sodų sklypų nominacijoje, išrinktos trys pavyzdinės sodų bendrijos.

Konkurso laureatais tapo Vilma Sungailienė (s. b. „Žuvėdra“), Elena ir Kęstutis Vaškeliai (s. b. „Pamiškė“), Virginija ir Arvydas Misiūnai (s. b. „Lagūna“), Virginija ir Vilimas Urbonai (s. b. „Margupis“), Borisa ir Vladas Balandžiai (s. b. „Pajūris“), Vaidas Druktenis (s. b. „Lelija“), Vida ir Valdas Sadauskai (s. b. Beržotas“), Kazimiera ir Jonas Motiejaičiai (s. b. „Diemedis“), Irena Zdanavičienė (s. b. „Skardis“) ir Stasė Umbražiūnienė (s. b. „Žasma“), pranešė Kauno rajono savivaldybė.

Pavyzdinėmis sodų bendrijomis šiais metais pripažintos: „Skardis“ (pirmininkė Julija Bukauskienė), „Žasma“ (pirmininkas Algirdas Kirša) ir „Monolitas“ (pirmininkė Angelė Bagdonienė).

1949 metais Kauno rajone buvo įkurtas pirmasis sodas „Rūta“. Būtent mūsų krašte prasidėjo sodų ir sodų bendrijų istorija. Šiandien Kauno rajone yra 160 sodų bendrijų, kuriose – 25 tūkstančiai sklypų.
inShare0
Kodel mes nedalyvavom ?

Reply
Admin
12/5/2011 04:38:10 pm

Sodininkas klausia,kodėl mes nedalyvavome toje apžiūroje-konkurse?
Nežinau.Ko gero, nedalyvavome todėl, kad mes anksčiau dalyvavome, bet dabar nedalyvaujame Kauno susivienijimo "Sodai" veikloje.Mes dalyvaujame Lietuvos sodininkų bendrijos asociacijos veikloje.Toks pokytis įvyko prieš kelis metus pirmininko Č.Pijoraičio iniciatyva. Bet palyginkime šias dvi organizacijas: susivienijimui "Sodai" priklauso apie 160 sodų bendrijų, o "mūsiškei" asociacijai gal koks 10. O gal pirmininkas galėtų patikslinti,kiek "mūsiškės" asociacijos, kurios valdybos narys yra ir pirmininkas, veikloje dalyvauja sodų bendrijų?

Reply
Mama
12/5/2011 05:53:30 pm

Čia jau labai tiktų patarlė "kuo giliau į mišką tuo daugiau medžių"... Kiek dar kreivų medžių rasime gilindamiesi į tai, kaip tvarkomasi mūsų sodų bendrijoje???...

Reply
Admin
12/5/2011 11:02:25 pm

Nuoroda i Sodinko nukopijuota straipsni http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/kauno-rajone-isrinkti-graziausi-sodai-ir-sodu-bendrijos-393989

Reply
Senelis
12/8/2011 03:55:05 pm

Jaunimui jus aplankykite ;GRUTO PARKA" ir suzinosite kokie lietuviai nuo seno yra vieningi, senos tradicijos.

Reply
Jonelis-seneliui
12/8/2011 05:24:16 pm

Vienybė yra didelė vertybė.Bet ar reikia būti vienybėje su žmonėmis,kurie bando sukčiauti ir jus apgaudinėti?
Vienybės čia negali būti.

Reply
Jaunimas
12/8/2011 08:28:21 pm

Ačiū, mes buvome Grūto parke ir sūnų nuvedėme. Bendrauju artimai su seneliais, skaičiau, klausiau jų pasakojimų, žinau Lietuvos istoriją. Pitariu, jums, kad vienybėje yra mūsų stiprybė. Tačiau aš vienijuosi tik su dorais žmonėmis. Jeigu reikia - vienijuosi prieš nedorus. Jeigu lietuviai būtų tylėję ir nuolankiai vienijęsi su nedorais - mūsų Lietuvos dabar nebūtų. Lietuviai nuo seno yra kovotojai už teisybę!

Reply
Jonas
2/2/2012 04:39:25 pm

Pirmininkas inicijavo nutarimą, kad negalima Čeponiui nieko skelbti svetainėje.Bet pažiūrėkit, ką pats pirmininkas daro! Paskelbė skolininkų sąrašą, kuriame surašė visus duomenis apie sodininkus-netgi asmeninius telefonus!? Ar tas pirmininkas visai suįžūlėjo, ar tiesiog nupušo?

ReplyLeave a Reply.