Picture
     Reglamentas su komentarais ir kai kurie samprotavimai, kaip
pagerinti pirmininko darbo kontrolę.
      Prieš daugiau kaip 5 metus tuometinio valdybos nario G.Gailiaus iniciatyva buvo paruoštas valdybos darbo reglamento projektas. Jis buvo šiek tiek pakoreguotas valdybos posėdyje ir po to patvirtintas visuotiniame bendrijos narių susirinkime 2006 10 15  Iki to laiko buvo dirbama be jokio reglamento. Be jokio reglamento - tai reiškia be aiškių taisyklių. Reglamentas - tai taisyklių ir reikalavimų rinkinys, nustatantis, kaip turi dirbti pirmininkas ir valdyba. 
       Pagal sodininkų bendrijų įstatymą bei "Šatijų" įstatus :
                VII sk. 47 p. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą 
               darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas.
       Atsižvelgiant į tai, bendrijos pirmininkas privalo dirbti pagal patvirtintą darbo reglamentą.
       Panagrinėkime, kaip iš tikrųjų yra.

   --------------------------------Norint skaityti toliau spauskite "Read More"----------------------------------

                                                               Skaitykite toliau:

Kai kurie valdybos darbo reglamento punktai:
      
       1.5  Valdyba dirba atvirai.
Informacija apie rengiamą planinį posėdį ir posėdžio
             darbotvarkę paskelbiama skelbimų lentoje prieš tris dienas, o rengiant neeilinį posėdį -
             prieš vieną dieną. Valdybos priimti nutarimai irgi skelbiami skelbimų lentoje.

Komentaras:
Pirmininkas to  nedaro. Apie jokias išankstines darbotvarkes negali būti nė kalbos. Jei ir gauname jas, tai tik atėję į posėdį  Tuomet ir klausimai svarstomi visai jiems nepasiruošus. Valdybos sprendimai skelbimų lentoje neskelbiami.

      2.2  Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį (gegužės, birželio,  
             liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais). O gruodžio, sausio, vasario ir
             kovo mėnesiais - ne rečiau, kaip vieną kartą per du mėnesius.

Komentaras:
Pirmininkas to nedaro. Jei posėdžiai vyktų pagal reglamentą, per metus jų turėtų būti iš viso 9-10. Šįmet paskutinis valdybos posėdis buvo rugpjūčio 25 dieną. Ir tai buvo maždaug 5-tas
įvykęs galiojantis posėdis. Sakau  "maždaug", nes nelengva susigaudyti posėdžių eiliškume, valdybos nariai negauna posėdžių protokolų. Kartais kyla įtarimų, kad kai kurių protokolų iš viso nėra, kad pirmininkas netvarkingai tvarko valdybos darbo dokumentus. Mano žiniomis, nei rugsėjo mėnesį, nei spalio mėnesį jokie valdybos posėdžiai nebuvo šaukiami. Laukiam, kaip bus
lapkrity.

        Pagal reglamento 3.3 punktą, prieš posėdį valdybos nariai turi būti supažindinami
        su ankstesnio posėdžio protokolu
. Visi valdybos nariai turi teisę gauti dokumentų
        kopijas.  Valdybos sprendimai bendrijos nariams skelbiami skelbimų lentoje,          bendrijos tinklalapyje.

Komentaras
:
Tai nėra daroma. Negana to, kad pirmininkas neskelbia nieko tokio, kas yra privaloma, bendrijos
tinklalapyje, dar piktinasi, kad tokia informacija skelbiama šiame tinklalapyje. Kažkodėl nenorima dirbti atvirai ir kuo plačiau informuojant sodininkus apie viską, kas susiję su bendrijos veikla.


      Dar kartą noriu sodininkus informuoti ir pabrėžti tai, kad tiek pagal sodininkų bendrijų įstatymą,  tiek  pagal mūsų bendrijos įstatus, tiek pagal valdybos darbo reglamentą (reglamento 4-tas skyrius) bendrijos veiklą organizuoja valdyba. Bet ne pirmininkas. Pirmininkas yra tik valdybos ir susirinkimo priimtų nutarimų vykdytojas. Bent jau taip turėtų būti.
      Tačiau kai pirmininkas to nepaiso (pavyzdžiui, neteisėta paskola kitoms organizacijoms -  apie tai aprašyta šiame tinklalapyje), nelengva jį sutramdyti, nes jis pats yra valdybos darbą organizuojantis asmuo. Tai iš dalies yra tam tikra įstatyminė spraga.
      Situacija iš esmės pasikeistų, jei valdybos pirmininkas nebūtų samdomas asmuo. O susirinkime išrinkta valdyba ir valdybos pirmininkas samdytų sodų bendrijos pirmininką ir kontroliuotų jo veiklą. Manau, kontrolė būtų žymiai efektyvesnė. Kviečiu sodiečius padiskutuoti šiuo klausimu, išsakyti savo samprotavimus. Atvirai ir sąžiningai diskutuojant galima rasti kelią į 
geriausius sprendimus.

interesantas
11/16/2011 09:10:26 pm

Yra įstatymas, yra bendrijos įstatai pagal kuriuos turi dirbti valdyba ir pirmininkas. Jei pirmininkas neatlieka savo pareigų ir dar pažeidžia visų bendrijos narių teises ir interesus, tai reikia keisti pirmininką.

Reply
Kitas kaimynas
11/17/2011 01:51:59 pm

Is piratiniu saltiniu yra zinoma kad ruosiamas valdybos susirinkimas sekmadieni lapkricio 20 d. Ar jus apie tai zinote.Skelbimo vakar dar nebuvo ir pirmininko tinklapyje nera ? Ar tai tiesa?

Reply
Admin
11/17/2011 02:03:21 pm

Kol kas jokios informacijos apie posedi neturiu.Jei toks planuojamas,tikiuosi,kad valdybos nariams apie tai bus pranesta.Gal net is anksto zinosim ir kas numatoma svarstyti.Noriu tiketi,kad manes nebesvarstys (kam be reikalo gaisinti valdybos narius?).

Reply
Admin
11/17/2011 02:11:47 pm

Interesantui-pirmininką renka ir keičia eilinis arba neeilinis visuotinis susirinkimas.Kitos vasaros pradžioje toks ir bus (eilinis,rinkiminis).neeiliniams susirinkimui sušaukti egzistuoja tam tikros įstatyme numatytos taisyklės.Norinčių neeilinio susirinkimo kol kas nesigirdi. Jei sodiečiams šis pirmininkas tinka ,jie jį išsirinks vėl trijų metų laikotarpiui ,jei ne-išsirinks kitą.Nebent pats pirmininkas nebenorėtų čia vargti ir kankintis už mus mums daug gero darydamas.

Reply
tautvydas
5/5/2012 04:14:40 am

sveiki,
dėl pirmininko turiu įvairių nuomonių:
1. tik išrinktas išsprendė savo buitinių nuotekų ir mažojo tvenkinio užtvankos griovimo darbus, kas laikui bėgant sukėlė tvenkinio pelkėjimą, kuris šiuo metu yra akivaizdžiai matomas.
2. iš kitos pusės su jo atsiradimu pajudėjo gatvių apšvietimas, elektros perdavimas skirtomiesiams tinklams.
komentuoti valdybos ir pirmininko darbą sunku, bet šiandien 2012 05 05 per visuotinį susirinkimą išgirdau labai įdomią informaciją. man vienas (a) valdybos narys (ė) pasiūlė eiti į valdybą. viskas būtų normalu, bet cituoju: "aš išeinu iš valdybos ...yra LAISVA VIETA, eik" kiek suprantu pagal bendrijos įstatytus valdybą formuoja visuotinis narių susirinkimas visuotiniu balsavimu. o pasirodo čia reikia laukti laisvos vietos valdyboje - kvepia Baltarusija :)

ReplyLeave a Reply.