Picture
Priminsiu situaciją:
Š.m. liepos 14 dieną 14 val. SB "Šatijai" valdyba buvo paskelbusi pakartotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, bet, likus kiek daugiau nei 2 paroms iki jo, oficialiai paskelbė, kad tą susirinkimą atšaukia ir perkelia į rugpjūčio 11 dieną. Tačiau tą pačią dieną ir dieną prieš skelbimų lentoje kabojo valdybos skelbiama informacija, kad susirinkimas įvyks, nors po sodų bendriją vaikščiojo iždininkas, skelbdamas žmonėms žinią, kad susirinkimo nebus.


Esant tokiems chaotiškiems pirmininko veiksmams, sodininkai, vis tik, į susirinkimų salę susirinko. Ir ne tiek jau mažai - apie 70 žmonių.  Pirmininkas į susirinkimą neatvyko (sirgo ligoninėje), revizinės komisijos narių nesimatė, iždininkas, nors ir buvo kviečiamas asmeniškai, į susirinkimą neatvyko.
     Tokiomis aplinkybėmis, susirinkusiems sodininkams teko, padedamiems valdybos narių ir susirinkime dalyvavusių teisininkų pagalba, patiems gilintis į susidariusią padėtį.

          Iš sodininkų bendrijos valdybos narių susirinkime dalyvavo  du: K. Čeponis ir O. Liutkauskienė. Jiems ir teko bendrauti su susirinkusiais sodininkais, informuoti apie susidariusią padėtį, atsakyti į klausimus. Teisinius valdybos ir pirmininko veiksmų aspektus papildomai paaiškino sodininkė, turinti teisinį išsilavinimą, kuri gerai žino sodininkų veiklos teisinius reikalavimus, N.Lukanova.
        Tiek K.Čeponis, tiek O.Liutkauskienė paaiškino susirinkusiems sodininkams, kad valdyba, vadovaujama pirmininko Č.Pijoraičio, šį susirinkimą organizavo pažeisdama sodininkų bendrijų įstatymą. Šio susirinkimo datos nukėlimas į rugpjūčio mėnesį taip pat atliktas pažeidžiant įstatymą. Tai patvirtino ir apie tai papildomai paaiškino susirinkime dalyvavusi teisininkė N.Lukanova.
           Kokios galimos tokio susirinkimo organizavimo pažeidimo pasekmės? Tokie pažeidimai - ne smulkmenos: dėl tokių pažeidimų gali būti anuliuojami susirinkime priimti sprendimai. Ir susirinkimo darbas bei sugaištas sodininkų laikas nueitų perniek.
           Susirinkusius sodininkus piktino daugelis dalykų: kodėl be jų žinios įrenginėjamos internetinio ryšio antenos, kurios "maitinamos" elektra iš sodų bendrijos, o nuomos mokestis planuojamas gauti tik 2,- Lt per mėnesį, kodėl pirmininkas nevykdo susirinkimo sprendimų ir nenutraukia sutarties su advokatų kontora ir t. t.
           Susirinkusieji galiausiai nusprendė, vadovaujantis Sodininkų Bendrijų įstatymu, kreiptis į SB "Šatijai" valdybą su reikalavimu kuo skubiau organizuoti SB "Šatijai" ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą  griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Čia pat, salėje, buvo pradėti rinkti parašai.
          Pagal Sodininkų bendrijų įstatymą, surinkus 1/10  (10 procentų) visų bendrijos narių parašų, toks reikalavimas yra valdybai privalomas vykdyti, jei kalbama apie visuotinio susirinkimo šaukimą..
              Be abejo, tiek valdyba, tiek pirmininkas ir taip privalo laikytis įstatymų, tačiau jei jie to nedaro, sodininkai yra priversti imtis iniciatyvos, gaišti laiką ir priminti apie tai pirmininkui ir valdybai.

            Vakar , t.y. liepos 18 dieną, pirmininkas gavo tokį reikalavimą, kurį pasirašė net 123 sodininkų bendrijos nariai (daugiau negu 15 procentų bendrijos narių):
                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              SB “Šatijai” bendrijos narių paraiška
         SB “Šatijai” valdybai

SB "Šatijai" valdyba, vadovaujama pirmininko Česlovo Pijoraičio, paskelbė sodininkų bendrijos visuotinį ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą pažeisdama LR Sodininkų bendrijos įstatymo reikalavimus (16str. 3P , 2003 12 18 Nr.IX-1934 redakcija su vėlesniais pakeitimais).

Valdyba be pakankamai motyvuotų priežaščių, viršydama savo įgaliojimus ir likus tik 67 valandoms iki pakartotinio visuotinio ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo pradžios, priėmė sprendimą nukelti susirinkimo datą iš liepos 14 d. į rugpjūčio 11 dieną. Netinkamai informuodama sodo bendrijos narius ir palikdama kaboti skelbimų lentoje skelbimus suklaidino virš šešiašdešimt bendrijos narių kurie gaišo savo laiką, turėjo koreguoti savo planus, ar specialiai atvykdami iš Kauno ir kitų jų buvimo vietų, sugaišo dieną ir turėjo papildomas išlaidas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sodininkų Bendrijų įstatymu prašome SB "Šatijai" valdybos nedelsiant organizuoti SB "Šatijai" sodininkų visuotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą griežtai prisilaikant šio įstatymo reikalavimų (2003 12 18 Nr.IX-1934 Įstatymo redakcija su vėlesniais pakeitimais, įskaitant ir 2012 06 29 Nr.XI-2182 pakeitimus).


Susirinkimo darbotvarkę siūlome palikti tokią, kaip numatyta visuotiniame susirinkime, turėjusiame įvykti liepos 14 dieną.


Prie paraiškos pridedamas sodininkų, palaikančių šią paraišką, sąrašas ( 6 lapai, 123 parašai ).


Paraiška spausdinama trimis egzemplioriais: 1 egz.rašto su parašų lapų kopijomis siunčiamas SB “Šatijai”, 2 egz. rašto su parašų kopijomis siunčiamas asmeniškai valdybos pirmininkui Č.Pijoraičiui ir 3 egz. su parašų lapų originalais lieka paraiškos iniciatoriams.

        Susirinkimo šaukimo iniciatorių atstovas Kęstutis Čeponis
  (parašas)
              2012 07 17


                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
          


Tinklalapio leidėjai

SB gyventoja
7/18/2012 05:11:41 pm

Na va pagaliau reikalai pajudėjo taip, kaip ir priklauso pagal įstatymus. Be abejo man kilo toks klausimas... jeigu iždininkas prieš susirinkimą laksto po sodus aiškindamas, kad susirinkimas nukeliamas, tai ar tikrai jis serga ir ar tikrai neprivalėjo dalyvauti susirinkime, nors ir tariamai "atšauktame"? Tik dabar klausimas kada bus pagal įstatymus organizuojamas susirinkimas sušauktas, be to aš labai abejoju, kad pirmininkas su ne kuriais valdybos nariais, kad viską atliks pagal įstatymus...

Reply
SB gyventoja
7/25/2012 05:52:54 pm

Dėmesio, kadangi ne visi sodininkai žino, o pirmininkas nors ir turi pareigą tai atlikti, bet to nepadarė, noriu informuoti, kad tie, kurie pagal įgaliojimą atstovaujate šeimos narį susirinkime, turite ne vėliau nei prieš dvi dienas iki susirinkimo pateikti pirmininkui įgaliojimo kopiją (aišku parodant ir originalą) ir įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, nes nepatvirtintas notaro įgaliojimas rinkiminiame susirinkime bus negaliojantis ir tai gali būti kaip priežastis pripažinti balsavimą negaliojančiu.

Reply
Admin
7/26/2012 02:37:48 pm

Ačiū SB gyventojai už gerą ir naudingą komentarą.
Atsiprašau visų, kad nespėju pateikti jums panašių patarimų.Tačiau noriu akcentuoti, kad svarbus kiekvieno sodininko aktyvus dalyvavimas ir domėjimasis bendrijos gyvenimu ir sprendžiamais klausimais.
Tik tai, kad didelė dalis sodininkų yra aktyvūs, mes turime realias galimybes pakeisti padėtį sodų bendrijos gyvenime ir valdyme į geresnę pusę.O teikdami informaciją mes atimame bet kam galimybę klaidinti sodininkus ir manipuliuoti jais.

Reply
gyventoja
7/29/2012 05:59:57 pm

Reikalinga informacija dėl susirinkimo, nes susidarė įdomi situacija. Pirmininko atidėtas susirinkimas yra neteisėtai paskelbtas...jo nutarimai būtų negaliojantys, o pagal jam įteiktą sodininkų reikalavimą šaukti visuotinį susirinkimą pirmininkas tyli, jokios reakcijos...tiesiog ignoruoja sodininkų valią!! Įdomi situacija!!

Reply
Admin
7/30/2012 02:38:22 pm

Penktadienį, liepos 30 d.19 val. įvyko valdybos posėdis, kuris tęsėsi iki 21.30 val. Jame nutarta, kad visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas įvyks rugpjūčio 11 d. 14 val.Artimiausiu metu paskelbsiu daugiau informacijos apie posėdį ir jame vykusių klausimų svarstymą. Posėdis vyko audringai, problemų daug.

ReplyLeave a Reply.