Picture
Taigi, brangūs sodiečiai, Jūsų čia apsilankė rekordinis skaičius -170 lankytojų. Tai ypač džiugina, nes galima daryti išvadą, kad žmonės pradeda domėtis tuo, kaip gyvena jų pačių bendruomenė. Tai 3 kartus daugiau žmonių, negu viduti-niškai ateina į visuotinius susirinki-mus. Visuotiniuose susirinkimuose 50-60 žmonių priima sprendimus. Jiems tenka priimti sprendimus, neturint laiko įsigilinti į pateikiamus skaičius ir neturint galimybių gerai suprasti, ką tie skaičiai sako. Čia, šiame tinklalapyje tokius sprendimus gali įtakoti jau tris kartus daugiau žmonių. Ir kas svarbiausia, žmonės gali ramiai įsigilinti, dar kartą pergalvoti, ir išreikšti savo nuomonę tinklalapyje balsavimui pateiktu klausimu. Todėl kviečiu drąsiai išsakyti savo nuomonę apklausoje, kuri yra anoniminė. Jūsų nuomonė, tikiuosi, bus labai svarbi valdyboje priimant  sprendimus.

Pasyvus stebetojas
10/25/2011 02:59:42 am

Gera reklama SB SATIJAI naujo pirmininko rinkimuose...

Reply
Admin
10/25/2011 04:36:00 pm

Pasyvaus stebetojo pastaba ,matyt ,padarė įspūdį pirmininkui ,nes jis jau pagaliau planuoja dirbti ir tvarkyti sodų bendrijos tinklalapį.Dabar šiame tinklalapyje yra dvieju su puse metų senumo informacija (žemiau pateikiu kopiją,kaip šiandien atrodo tas tinklalapis):

Susirinkimas
2009 Gegužės mėn. 17 d.

Š.m. gegužės 24 d. 14 val. bendrijos salėje pakartotinai šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:

Dėl pagrindinių gatvių remonto.
Dėl “Saugios kaimynystės” programos įgyvendinimo.
Naujų narių priėmimas.
Einamieji klausimai.

Kviečiame visus bendrijos narius aktyviai dalyvauti.

SB “Šatijai” valdyba

Įdomu yra tai,kad už to tinklalapio sukūrima sumokėjo sodų bendrija ,o už jo palaikymą kasmet taip pat mokami pinigai.

Reply
Manau
10/26/2011 03:40:42 am

Manau, kad pasyvus stebetojas pastebejo, kad sis puslapis gera reklama Jusu, administratoriau, kaip pirmininko rinkimu kampanijai...?

Reply
Statistika
10/26/2011 03:45:42 am

Oho koks susidomejimas! Sveikinu

Reply
Admin
10/27/2011 01:55:37 pm

Aš visuomet sakiau ,kad neplanuoju kandidatuoti į pirmininko kėdę.Tikrai šis puslapis sukurtas ne pirmininko rinkimams. Būtų labai gerai, kad šis puslapis niekada netaptų valdybos ar pirmininko ruporu savireklamai. Jis turi būti skirtas informacijai, kritiškam požiūriui, mūsų pasikalbėjimams ir nuomonių pasikeitimams.
Jeigu mūsų tarpe yra tinkamų kandidatų-siūlykit ir rašykit.

Reply
Statistika 2011 .12 .1 d.
12/1/2011 02:45:38 am

Kokį lankomumą turim šiai dienai?

Reply
Gyventojas
12/1/2011 03:10:13 am

Mane taip pat domina gyventoju statistika.

Reply
Admin
12/1/2011 02:03:44 pm

Ups,nesuvedęs informacijos,paspaudziau "submit" :)
Statistika dabar yra tokia:
skaičiuojant per paskutines dešimt lapkričio dienų tinklalapis vidutiniškai buvo aplankytas po 125 kartus per dieną, o jame vidutiniškai lankydavosi po 97 lankytojus.Skirtumas tarp šių skaičių reiškia,kad kai kas lankydavosi tinklalapyje po kelis kartus per dieną.Tai mus džiugina: žmonės diena dienon tampa aktyvesni ir labiau domisi bendruomenės gyvenimu.Ačiū visiems!

ReplyLeave a Reply.