Picture
  Toks skelbimas pakabintas sekmadienį, rugpjūčio 26 d., "Šatijų" sodų bendrijos skelbimų lentose.
     
 Penktadienį, rugpjūčio 24 dieną, Valstybinis Registrų centras informavo naujai išrinktą pirmininką, kad negali registruoti naujai išrinktos valdybos ir pirmininko. Todėl  naujas pirmininkas ir nauja valdyba negali pradėti dirbti.

  Pagrindinė to priežastis - visuotinio ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo metu  už naują valdybą balsavo mažiau negu 2/3 nuo susirinkime dalyvavusiųjų skaičiaus. Įstatymas reikalauja, kad už naują valdybą ir pirmininką balsuotų daugiau kaip 2/3 dalyvavusių susirinkime.
     
       Ką sako visuotinio ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo protokolas?
    Protokole, kurį pateikė susirinkimo sekretoriatas nurodoma, kad už naujai išrinktą valdybą balsavo 71 susirinkimo dalyvis. Rinkiminiuose balsavimuose dalyvavo iš viso 105 dalyviai: prieš balsavimus pirmininkaujantis Č.Balandis patikrino dalyvaujančiųjų skaičių - buvo likę susirinkime 105 dalyviai.
       Pagal šiuos skaičius už valdybą balsavo daugiau, negu 2/3  dalyvių: 71 : 105 x 100 = 67,6 proc.
   Tačiau esmė ta, kad dalyvių skaičius turi  būti imamas tas, kuris užsiregistravo susirinkimo pradžioje.  O susirinkimui užsiregistravo 137 sodininkai. Todėl Registrų centras, remdamasis įstatymais, skaičiuoja, kad už valdybą balsavo kiek daugiau, kaip pusė susirinkimo dalyvių.
     Taigi, susirinkimas , pirmininkaujant Č.Balandžiui, nepadarė darbo iki galo ( padarė ne pagal įstatymus ) , todėl tenka rinktis dar kartą. Vargu ar dėl to galima kaltinti pirmininkavusį: jis , gal būt, nežinojo įstatymo niuansų ir tikėjosi, kad papildomas pasitikrinimas prieš balsavimą bus pakankamas. Pasirodo, ne.
        
    Kyla klausimas, o kodėl nebuvo tų problemų anksčiau?
    Atsakymas paprastas ir jus nustebins: ankstesnis pirmininkas 2009 metais nesivargino registruoti valdybos Registrų centrekaip to reikalauja įstatymai. Todėl 2009 metais išrinktos valdybos ir pirmininko sprendimai yra abejotinos galios, jei iškiltų kokių nors teisminių ginčų.
  
   Vakar, t.y. rugpjūčio 26 dieną įvyko skubus senosios valdybos posėdis, kuris paskelbė naują rinkiminį susirinkimą.
   Atkreipiu sodininkų dėmesį į tai, kad naujame susirinkime yra tik vienas darbotvarkės punktas - valdybos ir pirmininko rinkimai.
  Jei senosios valdybos lyderiai pripažins jau pareikštą sodininkų valią, yra tikimybė, kad susirinkimas gali būti labai trumpas: susirinkusiems sodininkams pakaks 2/3 balsų tik patvirtinti naują valdybą ir išrinkti pirmininką. Jei ankstesnis pirmininkas Č.Pijoraitis sieks "revanšo", t.y. bandys patekti į naujai išrinktą valdybą ir tapti pirmininku dar vienai - jau trečiai - kadencijai, susirinkimas gali užtrukti. Jei jis to sieks, vadinasi, nesuprato žmonių pareikštos valios ir nesugeba kritiškai pažiūrėti į savo veiklą ir elgesį.
    Suprantu, kad susirinkimai sodininkams šįmet jau, galbūt, įkyrėjo. Dalies jų galėjo ir nebūti, jei ankstesnis pirmininkas nebūtų taip atkakliai siekęs išleisti sodų bendrijos pinigų (ne tiek mažai- apie 70 - 80 tūkstančių litų) abejotinai vandentiekio rekonstrukcijai. Primenu, kad nėra objektyvių duomenų (pvz., defektinio akto), kad reikia keisti virš 800 metrų laistymo sistemos vamzdžio.
    Užtęsdamas ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo skelbimą, pirmininkas Č.Pijoraitis valdybos perrinkimą nutęsė iki šio laiko ir bendrija niekaip nebespėjo išsirinkti naujos valdybos per įstatymu nurodytą laikotarpį. - iki rugpjūčio 31 dienos.

       Taigi, kviečiu sodininkus būti kantriems ir dar kartą išreikšti savo valią rinkiminiame susirinkime, kuris įvyks rugsėjo mėnesį. Susirinkimas bus labai svarbus. Padarykime darbą iki galo ir leiskime pradėti dirbti naujai valdybai pagal įstatymus. Būdamas jau ne pirmus metus valdybos nariu, galiu pasakyti, kad ši valdyba nusiteikusi dirbtiNaujai įsilieję į valdybą žmonės turi noro ir energijos daryti darbus, kurių reikia sodų bendrijai.


   Taigi, pirmasis susirinkimas rugsėjo 9 d. (sekmadienį) 14 val. susirinkimų salėje.  Greičiausiai jis neįvyks, nes turėtų susirinkti daugiau kaip 367 sodų bendrijos nariai - tai nerealu.
   Pakartotinis susirinkimas, kurio rezultatai bus galiojantys, įvyks rugsėjo 23 d,. (sekmadienį) 14 val. susirinkimų salėje.
 


       Žemiau pateikiu atsakymą iš Registrų centro: 
SB "Šatijai" valdybos narys
Kęstutis Čeponis
7/14/2013 06:55:13 pm

Gaila, kad kai kurie žmonės pasyviai dalyvauja sprendžiant sodų bendrijos reikalus..

ReplyLeave a Reply.