Viešumas yra universalus būdas išvengti piktnaudžiavimo, įgaliojimų viršijimo, tyčinių ar netyčinių klaidų. Tai puikus būdas sudominti bendruomenės narius tuo, kas vyksta jų gyvenamoje erdvėje, įtraukti juos į bendruomenės veiklą ir sprendimų priėmimą.
          Palyginkime, koks yra požiūris į viešumą civilizuotame pasaulyje su tuo, kaip bandoma "spręsti" viešumo problemas mūsų kaime.
---------------------------------------------- norėdami skaityti toliau spauskite "Read More" --------------------------------------------
                                                            Skaitykite toliau:
       Europarlamente priimamų dokumentų svarbos ir reikšmės nė iš tolo neįmanoma sulyginti su "Šatijų" sodų bendrijos dokumentais. Todėl , skaitant SB "Šatijai" valdybos "sprendimus ", sunku patikėti savo akimis.
       Taigi, Europarlamente:
Picture
Norėdami skaityti tiesiai www.delfi.lt spauskite ant staipsnio.
     Ir "Šatijų" sodų bendrijoje:

       Išrašas iš "Šatijų" sodų bendrijos valdybos posėdžio protokolo Nr. 09, 2011 11 20:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Nutarta:
                       4.4.1 Visą su SB "Šatijai" susijusią konfidencialią  informaciją  (visuotinių, visuotinių-ataskaitinių susirinkimų nutarimų bei protokolų , metinių ir kitokių buhalterinių-finansinių ataskaitų , sodininkų asmeninių duomenų (mano pastaba- asmeninių duomenų skelbimą draudžia įstatymai, todėl valdybai nebūtina to klausimo net aptarinėti) ir pan., draudžiama skelbti privačiose (tame tarpe ir K.Čeponio ) internetinėse svetainėse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


         
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme teigiama, kad komercinė paslaptis negali būti finansinės atskaitomybės rodikliai.
           Be to, tiek Sodininkų bendrijų Įstatyme, tiek "Šatijų" sodų bendrijos įstatuose, tiek valdybos darbo reglamente -visur mano aukščiau pacituotame nutarime išvardinta informacija turi būti visiems bendrijos nariams prieinama,  viešai skelbiama. Todėl ji niekaip negali būti vadinama "konfidencialia".
          Komentarai čia nelabai ir reikalingi. O išvadas nesunkiai gali pasidaryti kiekvienas skaitytojas pats.Leave a Reply.