Picture
      Pirmu svarstomu klausimu pirmininkas Č.Pijoraitis informavo valdybą, kad už dalies laistymo sistemos rekonstrukcijos darbų  projektą ir sąmatų sudarymą  darbus atlikusiai bendrovei UAB "Ekspertika" sumokėjo 2800,-Lt.  Skaitytojams priminsiu, kad apmokėjimo už projektavimo darbus klausimas buvo sprendžiamas praėjusiame  valdybos posėdyje. Balsų dauguma (vienam balsuojant "prieš", vienam susilaikius) tada buvo nutarta sumokėti pirmininko tame posėdyje pasiūlytą 5200,- Lt sumą.
      Taigi, matome, kad pirmininkas rado galimybių susitarti su projektuotojais dėl mažesnės sumos. Už tai galima tik pagirti. Sodų bendrija sutaupė 2400,-Lt.  Derybų dėl projektavimo darbų pradžioje buvo kalbama apie dar didesnę projektavimo darbų kainą - net virš 10 000,- Lt .
      Manau, kad būčiau neteisus sakydamas, kad viešumas lėmė tokį kainų kritimą. Be abejonės, dėl kainų tarėsi ir susitarė pirmininkas. Tačiau šiame procese viešumo dedamoji taip pat atliko savo vaidmenį. Visiškai skirtinga situacija yra, kai aibė skaičių perskaitoma tik visuotinio susirinkimo metu ir automatiniu balsavimu tai patvirtinama ir, - kai skaičiai matomi ir svarstomi nuolat metų bėgyje. Viešumas sudaro prielaidas išleisti mažiau.
      Dėl darbų atlikimo. Priminsiu skaitytojams, kad praėjusiame valdybos posėdyje buvo gauti pasiūlymai iš kelių bendrovių atlikti pradinius rekonstrukcijos darbus (pakeisti vamzdyną nuo
siurblinės iki cisternos - apie 830 metrų). Mažiausia kaina siekė 110 tūkstančių litų.
      Šiame valdybos posėdyje (2012 01 15) pirmininkas pasiūlė darbams atlikti samdyti pagal
patentą dirbantį specialistą (jis teigė preliminariai turintis konkretų tokį žmogų). Tokiu atveju darbų atlikimo kaina būtų apie 80 000,- Lt.  Taigi, lyginant su bendrovių siūlytais variantais būtų sutaupyta apie 30 tūkst. Lt.
      Po šio pasiūlymo pasisakė iždininkas K.Mačiulaitis. Jis informavo valdybą, kad pats atliko medžiagų kainų analizę, pasiskaičiavo darbų sąnaudas ir pasiūlė tą darbą atlikti taip, kad visus darbus organizuos, koordinuos, darbų kokybę stebės ir tikrins jis pats.  Specialiems darbams bus pasitelktas pagal patentą dirbantis specialistas, beje, gyvenantis  sodų bendrijoje. Ir visas šis darbas kainuotų, K.Mačiulaičio paskaičiavimu, apie 50 tūkst. Lt.  Iš esmės pirmininko ir iždininko pasiūlyti darbų atlikimo variantai yra vienodi. Skiriasi tik kaina.
      Gal toks pasiūlymas kai kuriems posėdyje dalyvavusiems žmonėms buvo netikėtas. Vietoj to, kad apsidžiaugti, jog darbus galima atlikti pigiau, iždininkas buvo kai kurių asmenų šiurkščiai užsipultas - kodėl čia jis nori imtis darbų, kurių jam nereikia imtis. Kitaip tariant, toks iždininko pasiūlymas sukėlė kai kurių asmenų pyktį.
      Valdybos narys M.Balsevičius dirba šioje sferoje. Man paklausus, ar tai sudėtingi darbai, ar būtų įmanoma juos atlikti taip, kaip siūlo iždininkas, M.Balsevičius pasakė, kad darbai nesudėtingi ir juos atlikti taip būtų įmanoma. Be to, jis pažadėjo padėti įsigyti darbams reikalingas medžiagas maksimaliai pigiai - kai ką dar pigiau, negu iždininkas turi savo skaičiavimuose.
       Vis tik balsuojant šiuo klausimu, 4 valdybos nariai manė, kad pirmininko variantas geresnis, nors ir 20-30 tūkst. Lt  brangesnis. Kodėl, nežinau. Palieku apie tai pamąstyti ir sugalvoti patiems sodininkams.
       Manau gerai, kad sprendimą šiuo klausimu priims ne valdyba, o visuotinis susirinkimas. Noriu tikėti, kad susirinkimo sprendimai bus labiau racionalūs.
      Posėdyje balsų dauguma buvo nutarta sumokėti iždininkui K.Mačiulaičiui 2141,71 Lt vienkartinį priedą už darbus, kuriuos jis atliko pirminiame vandentiekio renovacijos etape (apie tai šiame tinklalapyje buvo rašyta). Atskaičius mokesčius į rankas liks apie 1600 Lt. Įvertinus reikalingus sumokėti sodros mokesčius sodų bendrijai tai iš viso kainuos apie 2800 Lt.  Iždininkas posėdžio metu savo iniciatyva valdybos narius patikino, kad jis tų gautų pinigų neišleis sau, o panaudos vandentiekio renovacijos reikmėms.
      Sėkmės visiems!


Norėdami pamatyti šio valdybos posėdžio protokolą spauskite nuorodą
http://www.sbsatijai.lt/wp-content/uploads/2012/01/Protokolas-2012-01-15.pdf
 
Picture
      Vyriausybė siūlo priimti įstatymo pataisas, kuriomis sodininkų bendrijos būtų integruojamos į bendrą miestų infrastruktūrą.
      Tai įtakotų gyvenamųjų namų statybą, mokesčius, pagrindinių sodų bendrijos kelių prijungimą prie savivaldybės ir t.t.
       Tam reikėtų atlikti pagrindinių kelių kadastrinius matavimus. Tačiau savivaldybės papildomų lėšų tokiems darbams skirti negali, todėl susimokėti už tai turėtų pačios sodų bendrijos.
 
       Straipsnį apie tai galite skaityti paspaudę šią nuorodą:  
http://verslas.delfi.lt/realestate/siuloma-sodininku-bendrijas-integruoti-i-bendra-miestu-infrastruktura.d?id=54543817

 
       Baigiame apklausą dėl trejų paskutinių metų ūkinės - finansinės veiklos papildomo patikrinimo. Sistema balsuoti apklausoje leido tik vieną kartą iš vieno kompiuterio. Balsavimas buvo anoniminis. Didžioji dalis balsų buvo surinkta per pirmąjį mėnesį po apklausos paskelbimo. Apklausos rezultatus matote žemiau. Rezultatai labai aiškūs ir vienareikšmiški. Patikrinimo priešininkams bus sunku gintis argumentais, kad patikrinimas yra per brangi procedūra.
        Taip pat pateikiame apklausos metu balsavusiųjų rašytus komentarus.
      Dėkojame visiems išreiškusiems savo nuomonę!

----------------------- Norėdami pamatyti rezultatus spauskite "Read More" ---------------------------------

 
Picture
      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-943 patvirtintomis taisyklėmis, bus finansiškai remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, kurie ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje, t. y.
kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. 
      Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija
(pastaba: žr. komentarą straipsnio apačioje).
------------------------------------ Norėdami skaityti toliau spauskite "Read More" ----------------------------