Picture
      Vakar, t.y. balandžio 26 dieną bendrijos skelbimų lentoje atsirado netikėtas skelbimas.
        Skelbime sakoma, kad gegužės 5 dieną 12 valandą bendrijos susirinkimų salėje įvyks visuotinis sodininkų bendrijos susirinkimas. Jo darbotvarkėje numatyta svarstyti tokius klausimus:
              1. Dėl vandens laistymo sistemos atnaujinimo (atnaujinimo būdas ir apmokėjimas).
              2. Dėl pareigybių peržiūrėjimo.
              3. Dėl savavališkų statybų.
              4. Einamieji klausimai.
       Po skelbimu parašyta, kad šį skelbimą paruošė SB "Šatijai" valdyba.
       Prisipažinsiu, toks skelbimas mane nustebino: nieko nesu girdėjęs apie valdybos sprendimą sušaukti visuotinį sodininkų bendrijos susirinkimą gegužės 5 dieną ir svarstyti tokius darbotvarkės klausimus. Mano kalbinti bent 5 valdybos nariai (iš viso valdyboje yra 9 nariai) taip pat apie tai iš anksto nieko nežinojo.
       Pagal sodininkų bendrijos įstatymą skelbimas apie visuotinį susirinkimą turi būti paskelbiamas ne vėliau, kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo datos.
       Be to, kas svarbiausia, pagal tą patį įstatymą ir mūsų Įstatus, visuotinį susirinkimą gali sušaukti valdyba. Valdyba numato susirinkimo datą ir kokie klausimai jame bus svarstomi (darbotvarkę ).
      Pirmininkas tokios teisės neturi.
       Todėl, paisant įstatymo, toks būsimas susirinkimas iš anksto pasmerktas būti negaliojančiu.
     Galima daryti išvadą, kad, arba pirmininkas nutarė visiškai nebepaisyti įstatymų, arba nesupranta, ką daro. O gal dar yra kitos tokio keisto elgesio priežastys, kurių mes nežinome?
       Mano nuomone, svarbiausias klausimas, kurį pirmininkas norėtų kuo greičiau išspręsti, yra laistymo sistemos rekonstrukcija pagal pirmininko siūlomą modelį. Tas  modelis, kaip yra ankščiau rašyta šiame tinklalapyje, yra 20-30 tūkstančių litų brangesnis, negu iždininko siūlomas variantas.
       Panašu, kad pirmininkas siekia atlikti šiuos darbus kuo skubiau - dar iki naujų pirmininko rinkimų, nes  nėra užtikrintas, ar bus išrinktas trečiai kadencijai.
      Noriu priminti skaitytojams, kad pagal valdybos sprendimą, visi piniginiai pavedimai iš bendrijos sąskaitos banke turi būti daromi, patvirtinant juos dviem parašais. Tačiau pirmininkas šio sprendimo nevykdo ir bendrijos pinigus sąskaitose valdo tik savo vieno parašu.
       Žinant, kad per vieną iš valdybos posėdžių, pirmininkas grasino iš bendrijos sąskaitos grąžinti atgal LESTO 90 tūkstančių litų bendrijos pinigų, tokia situacija, mano nuomone, darosi pavojinga, nes sunku prognozuoti, kokių siurprizų mums dar gali iškrėsti bendrijos valdybos pirmininkas.

    Pagarbiai    
   SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis

 
 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras jau išduoda atliekų kompostavimui skirtus  konteinerius.
  Šiame tinklalapyje buvo skelbta informacija apie tai, kad norintys gauti nemokamai atliekų kompostavimui skirtus konteinerius, turi iš anksto užsiregistruoti.
   Šiandieninė situacija yra tokia, kad konteinerius gali gauti ir iš anksto neužsiregistravę. Tam reikia su asmens dokumentu ir sodo sklypo ar namo nuosavybę patvirtinančiu dokumentu (dažniausiai tai būna pažymėjimas iš registrų centro, kurį turi kiekvienas sklypo ar namo savininkas ) nuvykti į "Kauno švara" patalpas, esančias Statybininkų 3. Pirmame aukšte, klientų priimamajame jūs pasirašytumėte atitinkamą sutartį ir galėtumėte pasiimti konteinerį. Procedūra paprasta, o konteineris telpa į automobilį.
  Sutarties viena iš svarbių sąlygų yra tai, kad teks įsipareigoti saugoti konteinerį 5 metus, o po to jis taps jūsų nuosavybe. Konteineris įvertintas 184 litais, jo talpa 900 litrų.
  Norintiems gauti tokį konteinerį, reikėtų paskubėti, nes konteinerių kiekis ribotas.
  Telefonas pasiteiravimui  Kaune   311 267.
  Sėkmės visiems!
 
 
Picture
   Šiame posėdyje dalyvavo 6 valdybos nariai, 3 valdybos nariai nedalyvavo dėl įvairių priežasčiųTam, kad posėdyje priimti sprendimai galiotų, dalyvauti turi bent 7 valdybos nariai.

     Posėdžiui pirmininkavo Č.Pijoraitis, sekretoriavo O.Liutkauskienė.
      Darbotvarkės klausimai:
                 1. Dėl laistymo sistemos rekonstrukcijos.
                 2. Dėl kelių remonto ir gatvių apšvietimo.
                 3. Einamieji klausimai.
       Šio valdybos posėdžio protokolo numeris yra Nr.2.

       Pirmu klausimu  Č.Pijoraitis pirmiausiai informavo susirinkusius, kad kai kurios statybų srityje dirbančios įmonės praneša, kad netolimoje ateityje žada brangti statybinės medžiagos. Todėl jis siūlo kuo skubiau rekonstruoti dalį laistymo sistemos. Rekonstrukciją, jo nuomone, reikia atlikti pagal Č.Pijoraičio siūlomo patentininko variantą: už maždaug 80 tūkstančių litų.
        Ne visi valdybos nariai su tuo sutinka. Pijoraičiui primenami du labai svarbūs dalykai: valdyba tokio sprendimo priimti negali (tą nuspręsti gali tik visuotinis sodininkų susirinkimas)  irbe to, iždininko K.Mačiulaičio varijantas, pasitelkus su patentu dirbantį specialistą, yra bent 20 - 30 tūkstančių litų pigesnis.
    Č.Pijoraitis vis vien aktyviai agituoja už "savo" variantą. Argumentuoti bandoma įvairiai: jo patentininkas ir labai geras specialistas, ir suteiks garantijas, ir turi įmonę, o K.Mačiulaitis esą turi tik diletantišką supratimą apie vamzdžius, jų sujungimus, žemės kasimo darbus ir pan. Tokie pirmininko samprotavimai kai kam kelia tik šypseną. Įtikėjęs savo idėjom, skambina "savo" patentininkui. Bet pokalbis telefonu nuvilia: nėra įmonės, o patentas bus išpirktas, kai reikės, o ir patirtis virinant tokio diametro vamzdyną taip sau...
        Be to, pirmininkas suabejojo, ar tikrai būtina, jo žodžiais tariant , "atsiklausti bobučių", kaip ir kada daryti rekonstrukciją.  Č.Pijoraitis  primena valdybai ir seną visuotinio susirinkimo nutarimą, kad susirinkimas yra suteikęs valdybai teisę priimti sprendimus dėl išlaidų iki 50 tūkstančių litų darymo valdybos nuožiūra.
         Į pastabą, kad jo siūlomos išlaidos yra 80 tūkstančių litų, jis greit "sumąsto":  "darykim darbus iki 50 tūkst. Lt. , o paskui sukviesim susirinkimą ir gausim leidimą".
       Sodininkams, kurie tikrai gilinasi į bendrijos reikalus ir nori, kad mūsų pinigai būtų leidžiami taupiai, siūlau išvadas pasidaryti patiems.
          Visko čia neaprašysi... Bet noriu informuoti  kas tikrai sodininkams yra svarbu.
         Rekonstrukcija, jei prasidės, tai, greičiausiai, jau po laistymo sezono, ateinatį rudenį, maždaug spalio mėnesį. Ir vamzdynas bus keičiamas nuo siurblinės iki cisternos ties šiukšlių konteineriu. Vamzdynas bus keičiamas prie centrinės gatvės, įkasant naują vamzdyną į žemę. O ten atsiras problemų su kai kurių sodininkų ne vietoje, ne savo sklypų ribose pastatytomis tvoromis ir pasodintomis gyvatvorėmis: jas, ko gero, teks perkelti. Bet tam jūs turėtumėte sulaukti atitinkamo rašto iš valdybos pirmininko dėl tvorų ir gyvatvorių perkėlimo. Ko gero, laukia nemalonus ir pastangų reikalaujantis darbas. Žinoma, jei rudenį bus daroma vamzdyno rekonstrukcija.
        K.Mačiulaitis informavo, kad jau dabar jam reikia šiek tiek vamzdžių laistymo sistemos remontui. Todėl valdyba balsavimu nutarė leisti pirkti tokių vamzdžių: 100 metrų vamzdžių, kurio diametras 50 mm, 100 metrų vamzdžio, kurio diametras 40 mm ir 100 metrų vamzdžio, kurio diametras 32 mm.
   
   Antru klausimu pirmininkas informavo, kad pakeistos perdegusios apšvietimo lempos, pasamdžius UAB. Kiek kainavo lempų pakeitimas, neturiu informacijos. Apie šias išlaidas informuosiu vėliau.
    
     Trečiu klausimu pirmininkas informavo, kad informacija apie pagrindinius skolininkus yra perduota skolų išieškojimo įmonei "Gelvora" . Dalis įsiskolinusių sodininkų  jau apmokėjo skolas, o iš nesumokėjusių, jos  bus išieškomos per teismą. 

       Posėdyje 5 balsais prieš 1 nutarta apšviesti aikštelę pagrindinėje sodų bendrijos gatvėje prie tvenkinio ir įrengti ten stebėjimo kamerą. Taip pat nutarta 4 balsais prieš 2 - įrengti ženklą draudžiantį automobiliams stovėti naktimis.
 
Papildymas 2012 04 17

   Posėdžiui baigiantis atkreipiau valdybos narių ir ypač pirmininko dėmesį į tai, kad sodų bendrijos tinklalapyje netinkamai paskelbtas skolininkų sąrašas. Reakcija į šią pastabą buvo vangi.
   Skolininkų sąraše yra informacija apie tai, kas skolingas (pavardė , vardas ), sklypo numeris, skolos dydis, už kokį laikotarpį asmuo skolingas.

     Tačiau tame sąraše  pirmininkas taip pat skelbia ir asmeninius skolininkų mobilių telefonų numerius ir namų adresus !?

     Taip elgtis neleistina. Nežinia kas ir kokiais tikslais gali pasinaudoti paskelbta informacija. Pirmininkas nesivargino ir tiesiog nuskanavęs įdėjo į tinklalapį darbinį iždininko turimą skolininkų sąrašą (su pabraukymais, pataisymais, su privačiais telefonų numeriais, namų adresais).

          Matyt, pirmininkas suprato pasielgęs netinkamai (o gal perskaitė ankstesnius pasisakymus mūsų tinklalapyje tuo klausimu ar šiaip kas davė pastabą), bet tokį sąrašą iš bendrijos tinklalapio jau pašalino.
       Tačiau  mėnesį ar net du neleistinai tinklalapyje buvo paskelbti šių sodininkų asmeniniai telefonų numeriai ir namų adresai: V.Šienogalio, K.Povilionienės, G.Ramanausko, K.Marganavičienės, R.Soran, A.Matjošaitienės ir M.Lepersko - iš viso septynių asmenų.

        Belieka tikėtis, kad niekas nepasinaudojo šia informacija netinkamais tikslais, o pirmininkas, jei suprato savo klaidą, ateity taip nesielgs. 

 

Laimingų, ramių ir gražių Jums šv. Velykų! 

 
    Šatijų tvenkinys Lietuvoje, Kauno rajono savivaldybėje, Neries mažųjų intakų (su Nerimi) baseine. Duomenys, paimti iš katalogo, pateikiami informaciniais/pažintiniais tikslais ir gali būti netikslūs.

Gyvenvietės netoli Šatijų:

 • Lapės
 • Šatijai
 • Smiltynai I
 • Voškoniai
 • Lepšiškiai
 • Peleniai
 • Radikiai
 • Ginėnai
 • Romaškiai
 • Vaistariškiai
 • Margava
 • Narėpai
 • Varluva
 • Masteikiai
 • Didžiosios Lapės
 • Naujasodis
 • Smiltynai II
 • Rykštynė
 • Pakalniškiai
 • Rokiškiai

Gamta Šatijų apylinkėse:

Artimiausi ežerai, tvenkiniai, upės, miškai, parkai iki 10 km atstumu: 
 • Bajoriškės miškas
 • Agnapolio tvenkinys
 • Lapių I tvenkinys
 • miškas Sodeliai
 • Lapių II tvenkinys
 • Staviščiai (upė)
 • Staviščių miškas
 • Lapių III tvenkinys
 • Lapių IV tvenkinys
 • Romaškių I tvenkinys
 • Romaškių II tvenkinys
 • Veiseistė (upė)
 • Lapių V tvenkinys
 • miškas Šlaitas
 • Lapių VI tvenkinys
 • Lapienė (upė)
 • Marilė (upė)
 • Pilėnų miškas
 • Pilėnų miškas
 • Smiltynų miškas
 • Kleboniškio miškas
 • Margavos tvenkinys
 • Duburis (upė)
 • Ramučių tvenkinys
 • Šančių miškas
 • miškas Dubingių Raistas
 • Margupis (upė)
 • Veiveriškių miškas
 • Salių upelis
 • Musinė (upė)

Atstumai iki artimiausių miestų:

PASTABA: atstumai apytiksliai, neatsižvelgiant į kelius, tiesia linija tarp atsitiktinių taškų miestuose ir šiame vandens telkinyje.  
 • Kaunas: 11 km
 • Garliava: 20 km
 • Jonava: 21 km
 • Vilkija: 27 km
 • Kaišiadorys: 31 km
 • Žiežmariai: 35 km
 • Kėdainiai: 35 km
 • Prienai: 39 km
 • Kazlų Rūda: 40 km
 • Birštonas: 42 km