Picture
    Antras SB "Šatijai" naujai išrinktos valdybos posėdis planuojamas šeštadienį, spalio 27 dieną  12 val.

    Apie įvyksiantį valdybos posėdį skelbiame šiame tinklalapyje, nes naujai išrinkta valdyba kol kas negali valdyti oficialios sodininkų bendrijos svetainės ir skelbti ten oficialios informacijos apie įvykusius ir įvyksiančius posėdžius bei priimtus nutarimus ar nuveiktus darbus.  Taip yra todėl, kad ankstesnis pirmininkas neperduoda priėjimo prie svetainės slaptažodžių.

    Oficiali SB svetainė  www.sbsatijai.lt  yra sukurta ir išlaikoma sodininkų bendrijos lėšomis ir yra bendrijos nuosavybė. Todėl toks buvusio pirmininko elgesys yra negarbingas ir neteisėtas.

    Norisi tikėti, kad tai netruks ilgai ir bendrija galės naudotis jos laikinai neteisėtai užvaldyta nuosavybe.

    Tinklalapio leidėjai

 
Picture
Valstybinis Registrų centras 2012 09 28 dieną įregistravo SB "Šatijai" valdybą ir pirmininką. Oficialiai pirmininkas Juozas Savickas pradėjo dirbti 2012 m spalio 01 dieną.

   Prieš tai, rugsėjo 30 dieną, įvyko pirmasis naujos valdybos posėdis, kuriame dalyvavo visi naujai išrinkti valdybos nariai ir revizinės komisijos atstovė O.Liutkauskienė.

  Valdyba numatė pagrindines veiklos kryptis ir pasiskirstė pareigomis bei išrinko komisiją dokumentų perėmimui iš buvusio sodų bendrijos valdybos pirmininko.   

  Pagrindinės veiklos kryptis buvo numatytos šios:
         1.Pastato teisinė registracija.
              Šis klausimas svarbus dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai, terminas tokiems pastatams registruoti yra kol kas duotas iki 2012 12 31 . Vėliau teks mokėti baudas. Galima beveik užtikrintai teigti, kad bendrija nespės pastato įregistruoti laiku, nes laiko likę per mažai.
              Antra, tai yra visų sodininkų turtas ir jis turi būti apskaitomas. Neapskaitomas turtas yra linkęs pradingti.
       Trečia, apie ką niekas nekalba, sodų bendrija neturi jokio adreso, kuriame galėtų registruoti savo, kaip juridinio asmens buveinę. Šiuo metu sodų bendrijos juridinis adresas , esantis Registrų centre ir įstatuose yra Tvirtovės alėjoje viename iš privačių butų. Kitas adresas, kurį buvo bandyta registruoti kaip sodų bendrijos adresą, yra buvusio pirmininko namų adresas Grikių gatvėje. Nejaugi kiekvieną kartą turime registruoti bendrijos adresą pagal naujai išrinkto pirmininko gyvenamąją vietą? Pastato registracija išspręstų ir šią problemą.
            
2.Kelių remontas. Skubiai bus daroma analizė, ką , kaip ir kiek reikia taisyti neatidėliotinai.
            
3.Vandentiekio remontas. Valdyboje vyravo nuomonė, kad reikia daryti tik įprastą remontą, šalinant gedimus. Taip pat reikia turėti atsarginį vandens siurblį, nes šiuo metu dirbama tik su vienu siurbliu ir jam sugedus, sutriktų laistymo vandens tiekimas. 
            
4.Aplinkosauga (tvenkinio ir aplinkos taršos problemos). Prieš darant sprendimus, atlikti taršos analizę (nustatyti , kokie yra pagrindiniai taršos šaltiniai).
           
5.Kiti klausimai (apleisti sodai, šiukšlių išvežimo klausimas , darbas su skolininkais  ir t.t.)

       Jei iškils darbų eigoje naujų klausimų, jie bus svarstomi ir įtraukiami į veiklos planus.

     Dokumentų perėmimui iš buvusio pirmininko, sudaryta komisija iš trijų valdybos narių . Šiame darbe dalyvaus ir revizinės komisijos atstovas.

      Pagal dabartinę tvarką, pirmininkas ir iždininkas gauna dviejų minimalių darbo užmokesčių dydžio atlyginimą. Iki rugpjūčio mėnesio tai buvo po 1600,- Lt per mėnesį. Nuo rugpjūčio 1 d. - jau po 1700,- Lt per mėn.
    Naujasis pirmininkas sutiko su mažesnio atlyginimu, išskirstant periodais :
         nuo balandžio iki spalio mėnesių imtinai - po 1500,- Lt/ mėn.
         nuo lapkričio iki kovo mėnesių imtinai   - po 1250,- Lt / mėn.

     Tai leis sutaupyti po 3210,- Lt per metus arba beveik 10 000 Lt per kadenciją. ( skaičiuojant nuo 1600 Lt atlyginimo ) Skaičiuojant nuo 1700 litų - dar daugiau.
     Nuspręsta pradėti derybas su iždininku dėl jo atlyginimo sumažinimo.
    Taip pat valdyba išsakė poziciją, kad reikia atnaujinti oficialios svetainės veiklą, padaryti ją prieinamą komentarams ir skelbti joje bendrijos informaciją .
    Nutarta keisti sodų bendrijos antspaudą. Ant jo yra parašyta "Kauno susivienijimas "Sodai". Sodininkų  bendrija "Šatijai".
    Toks antspaudas pasenęs , neatitinka tikrovės ir  yra klaidinantis, nes bendrija nėra kokio nors susivienijimo dalis. Keista, bet ankstesnis pirmininkas ne tik nepastebėjo šio neatitikimo, bet netgi rašomuose  raštuose , formuodamas oficialius bendrijos raštus, naudojo visą tekstą : Kauno susivienijimas "Sodai". Sodininkų bendrija "Šatijai".

          SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis