Picture
Skiltyje SB "Šatijai" / Jūsų siūlymai - vieta Jūsų iniciatyvai, patarimams ir mintims.
Siūlykite kaip gerinti Sodų Bendrijos "Šatijai" gyvenimą.
Pasiūlymus siųskite "
Rašykite" skiltyje arba el. paštu japonis@gmail.com.
Kiekvienas naujas siūlymas bus patalpintas šioje skiltyje nauju įrašu ir lauks Jūsų, mieli sodiečiai, komentarų.

 
Picture
      Teisę laisvai reikšti mintis ir įsitikinimus, ieškoti, gauti ir skleisti informaciją užtikrina LIetuvos Respublikos Konstitucija.
     
      Teisė į žodžio laisvę užtikrinama
Visuotine žmogaus teisių deklaracija.
        
       Pagal laisvąją enciklopediją
Vikipediją - Žodžio laisvė yra galimybė    laisvai ir be cenzūros reikšti savo įsitikinimus, pažiūras, mintis. Ji yra neatsiejama nuo šiuolaikinės demokratijos sampratos, ją garantuoja visų demokratinių valstybių įstatymai. Žodžio laisvė įtvirtinama pagrindiniuose įstatymuose, tarptautiniuose teisės aktuose.  
    
      Gal tai atrodo labai toli esantys Įstatymai.Tuomet galima skaityti Sodininkų bendrijos įstatymą, SB "Šatijai" įstatus, valdybos darbo reglamentą ar Vietos savivaldos įstatymą - visur ten kalbama apie viešumą.


       Taigi, ar turime teisę skelbti informaciją apie "Šatijų" sodų bendriją šiame tinklalapyje?
Toks iš pirmo žvilgsnio neįtikėtinai keistas klausimas vis dar kankina mūsų sodų bendrijos pirmininką Česlovą Pijoraitį.
---------------------------------- norėdami skaityti toliau spauskite "Read More"------------------------------

 
Picture
     Reglamentas su komentarais ir kai kurie samprotavimai, kaip
pagerinti pirmininko darbo kontrolę.
      Prieš daugiau kaip 5 metus tuometinio valdybos nario G.Gailiaus iniciatyva buvo paruoštas valdybos darbo reglamento projektas. Jis buvo šiek tiek pakoreguotas valdybos posėdyje ir po to patvirtintas visuotiniame bendrijos narių susirinkime 2006 10 15  Iki to laiko buvo dirbama be jokio reglamento. Be jokio reglamento - tai reiškia be aiškių taisyklių. Reglamentas - tai taisyklių ir reikalavimų rinkinys, nustatantis, kaip turi dirbti pirmininkas ir valdyba. 
       Pagal sodininkų bendrijų įstatymą bei "Šatijų" įstatus :
                VII sk. 47 p. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą 
               darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas.
       Atsižvelgiant į tai, bendrijos pirmininkas privalo dirbti pagal patvirtintą darbo reglamentą.
       Panagrinėkime, kaip iš tikrųjų yra.

   --------------------------------Norint skaityti toliau spauskite "Read More"----------------------------------


 
Picture
Mieli sodiečiai,

Prasdėjo padangų keitimo laikas! Labai Jūsų prašome nepalikite pavojingų gamtai atliekų - padangų prie bendrijos
šiukšlių konteinerio ar kitur, specialiai tam neskirtose vietose. Čia pateikiu informacija kur nemokamai surenkamos senos padangos. 

Kauno regiono gyventojai senas padangas (iki 5 vnt.) bei kitas namų ūkio atliekas, išskyrus komunalines, gali nemokamai pristatyti į stambių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles:

     - Nemajūnų g. 15B, Kaunas. Tel.: 8 682 55783, 8 682 55780;
       Darbo laikas: II-V 10-19; VI 9-16, (VII,I - nedarbo dienos); Pietų pertrauka 13-14

     - Raudondvario pl. 155 D, Kaunas. Tel.: 8 682 55782, 8 682 55780;
       Darbo laikas: II-V 10-19; VI 9-16, (VII,I - nedarbo dienos); Pietų pertrauka 13-14

     -
Ašigalio g. 20, Kaunas (UAB „Kauno švara" aikštelė), tel.:(8 37) 386949; 
       Darbo laikas: II-V 9-18; VI 9-15.30, (VII,I - nedarbo dienos)

     - Julijanavos g. 1a, Kaunas (UAB „Kauno švara" aikštelė), tel.: (8 37) 386949; 
       Darbo laikas: II-V 9-18; VI 9-15.30, (VII,I - nedarbo dienos)

Senas padangas (iki 5 vnt.) taip galima pristatyti į UAB „Kuusakoski" aikštelę,
T. Masiulio g.
18E
, Kaunas. 
Iš gyventojų padangos priimamos nemokamai.

Daugiau informacijos kaunoratc.lt

 
Picture
      Taigi, sodų bendrijoje po gana ilgos pertraukos pasirodė vagys.
Praėjusią savaitę buvo apvogtas sodo namas. Nors namas buvo grotuotais langais, vagims tai nesutrukdė. 
      Todėl labai svarbu, kad visi padidintume budrumą, stebėtume aplinką, užsirašytume įtartinų automobilių numerius. 
      Pastebėję labai įtartinus asmenis, nepabijokite pranešti apie tai saugios kaimynystės grupės koordinatoriui Kęstučiui Čeponiui, iždininkui Kęstučiui Mačiulaičiui, sodų bendrijos pirmininkui ar policijai 112. Dar kartą prisiminkite saugios kaimynystės taisykles ir principus, kurie yra išdėstyti šiame tinklalapyje skiltyje SB "Šatijai"/Saugi kaumynystė.
       Praktika rodo, kad tikslingiausia turto apsaugai būtų įsirengti nesudėtingą ir nebrangiai kainuojančią signalizaciją, jei  nepakanka pinigų įsirengti pilną signalizaciją, priduodant namą apsaugos tarnybų stebėjimui.
       Paprastos, nesudėtingos signalizacijos principas yra toks: vienas ar keletas judesio daviklių patalpų viduje, garsinė vietinė signalizacija ir suveikimo signalas, perduodamas į jūsų mobilų telefoną. Tokia sistema sudarytų sąlygas jums imtis skubių veiksmų (prašyti kaimynų pagalbos, skambinti į policiją, reaguoti pačiam), garsinė signalizacija atkreiptų kaimynų dėmesį ir, galbūt, priverstų vagis atsisakyti savo ketinimų.

 
Picture
      Pagal paskutinius mūsų bendrijos surinktus duomenis, sodų bendrijoje nuolat gyvenama 156 sklypuose esančiuose namuose. Tai sudaro 20%, skaičiuojant nuo visų bendrijoje esančių sklypų. Realiai šis procentas yra šiek tiek didesnis, nes dalis gyventojų turi du šalia esančius sklypus. Iš viso gyvena apie 462 gyventojai. Gyvenančiųjų skaičius beveik nesikeičia jau keletą metų.
     
      Kadangi nuolat gyvenantys moka 30 procentų didesnius mokesčius, sodų bendrijai jie kasmet papildomai sumoka  (arba turi sumokėti) apie 6000,- Lt mokesčių.
     
      156 namai yra pakankamai daug. Turint mintyje tai, kad vasaromis nuolatinių gyventojų labai padaugėja, atsiranda tam tikrų problemų. Vienos svarbiausių - gamtos apsaugos klausimai, ypač - nuotekos ir jų valymas.

    Dauguma namų yra įsirengę vadinamas "išgriebimo duobes", iš kurių kartas nuo karto išsiurbiamos nuotekos. Tačiau tikrai yra žinoma, kad dalis tokių duobių įrengtos taip, kad nuotekos išleidžiamos į upelius arba tiesiog į tvenkinį.

    Sodų bendrijos valdyboje ir visuotiniame susirinkime ši problema buvo aptariama.Buvo priimtas nutarimas išsiaiškinti, kaip šią problemą sprendžia kiekvienas namas. Pirmininkas buvo  įpareigotas, ir pats įsipareigojęs tai daryti, tačiau nuo kalbų link darbų per daugiau kaip du metus nepasistūmėta. Praėjusią vasarą net nebuvo tirtas tvenkinio vanduo.