Picture
  "Šatijų" sodų bendrijos salėje 2012 05 16 d. įvyko Šatijų kaimo seniūnaičio rinkimai. Į susirinkimą atėjo 26 kaimo gyventojai: 22 gyvenantys sodų bendrijoje ir 4 gyvenantys kaime, bet ne sodų bendrijoje.
    Į susirinkimą atvyko ir jį pravedė Lapių seniūnas bei seniūno pavaduotoja.
    Seniūnas trumpai papasakojo apie seniūnijos planus, susijusius su Šatijų kaimu ir sodų bendrija, atsakė į pateiktus klausimus.

  Pasisakyme akcentavo šiukšlių išvežimo iš sodų bendrijos nuolatinę problemą ir patarė ieškoti būdų, kaip tą problemą išspręsti iš esmės, aptarė kitas problemas.
  Seniūnaičio rinkimams susirinkusieji pasiūlė du kandidatus: dabartinį seniūnaitį Kęstutį Čeponį ir sodų bendrijos pirmininką Česlovą Pijoraitį. Lapių seniūnijos atstovai kandidatų patys nesiūlė.


    Susirinkusieji balsavo taip: 

  • už K.Čeponį 10 balsų,
  • už Č.Pijoraitį 12 balsų.
  • Du dalyviai nedalyvavo balsavime (K.Čeponis ir Č.Pijoraitis). 
  • Dar du balsai kažkur "pasimetė". 
   Todėl balsų dauguma naujuoju seniūnaičiu 2-jų metų laikotarpiui išrinktas Č.Pijoraitis.
   
    Tinklalapio skaitytojus noriu patikinti, kad informacija apie seniūnijos veiklą, svarbius Šatijų kaimui sprendimus ir toliau bus spausdinama šiame tinklalapyje. Jeigu tik panorės, pasisakyti šiame tinklalapyje galės ir naujasis seniūnaitis  ar bet kuris kaimo gyventojas ar sodininkas (jei pasisakymai bus etiški, juose nebus melagingos ar klaidinančios informacijos).
     Ačiū visiems, kurie atėjo į susirinkimą ir dalyvavo naujo seniūnaičio rinkimuose. Ypač dėkoju tiems, kurie palaikė mane tiek dirbant seniūnaičio darbą, tiek dirbant sodų bendrijos valdyboje siekiant sodų bendrijos veiklos aiškumo ir skaidrumo.

   Pagarbiai 
   buvęs Šatijų kaimo seniūnaitis Kęstutis Čeponis


 
Picture
    Baigiasi prieš kelis metus išrinktų seniūnaičių kadencija ir prasideda nauji seniūnaičių rinkimai.

         Šatijų kaimo seniūnaičių rinkimai vyks gegužės 16 dieną  17:30 sodininkų bendrijos "Šatijai" susirinkimų salėje (centrinėje gatvėje, prie tvenkinio esančiame pastate).
     Šiame rinkiminiame susirinkime dalyvaus ir Lapių seniū-nas bei pavaduotoja. Todėl yra gera proga betarpiškai paklausti seniūno apie tai, kas jums yra aktualu.
       Be to, trumpai apie veiklą seniūnaičio pareigose papasa-kos dabartinis seniūnaitis, leidžiantis šį tinklalapį, Kęstutis Čeponis. 
     Svarbi aplinkybė yra ta, kad seniūnaičiai dirba nemokamai - tai yra neapmokamos pareigos.
       Nors rinkiminis susirinkimas vyks sodininkų salėje, tačiau su sodininkų bendrija šie rinkimai turi nedaug bendro.  

    Sodininkų bendrija yra juridinis asmuo, esantis Šatijų kaime, o seniūnaičių rinkimai yra savivaldos rinkimų dalis.
       Be abejo, sodininkų gyvenimas ir Šatijų kaimo gyvenimas daugeliu atveju labai persipina.
     Kas gali dalyvauti seniūnaičių rinkimuose - rinkti ir būti išrinktas? Rinkimuose gali daly-vauti visi rinkimų teisę turintys kaimo gyventojai, deklaravę jame savo gyvenamąją vietą .
     Čia verta atkreipti dėmesį į esminį skirtumą tarp sodininkų ir kaimo gyventojų, tame tarpe ir nuolatos gyvenančių sodų bendrijoje. 
   Sodininkų bendrijos susirinkimuose dalyvauja tik tas sodininkas, kurio vardu yra registruotas sodo sklypas, o seniūnaičio rinkimuose dalyvauja visi balsavimo teisę turintys asmenys, deklaravę savo gyvenamą vietą Šatijų kaime (sakykime, visa šeima).
Šatijų kaimas tęsiasi ir už sodininkų bendrijos ribų (gyventojai, gyvenantys palei Šatijų dvarą ir aplinkiniuose vienkiemiuose).
     Seniūnaičiu bus išrinktas tas, už kurį balsuos dauguma į susirinkimą atėjusių gyventojų. Teoriškai, jei į susirinkimą ateis 10 gyventojų ir iš jų 6 balsuos už kurį nors kandidatą, tas šešis balsus surinkęs kandidatas ir taps seniūnaičiu. Noriu tikėti, kad žmonių susirinks daugiau, o susirinkimas neturėtų užtrukti ilgai.
     Rinkimai gali turėti intrigą. Tie, kurie nuolatos skaito šį tinklalapį, supras, kodėl dabartiniu seniūnaičiu yra nepatenkintas sodų bendrijos "Šatijai" pirmininkas. Jis, mano žiniomis, sieks, kad dabartinis seniūnaitis Kęstutis Čeponis nebūtų perrinktas kitai kadencijai.
     Negana to, jis siekia, kad šis tinklalapis iš viso būtų uždarytas ir tam jau pasamdė (beje, iš sodininkų bendrijos pinigų) advokatų kontorą. Pagrindiniai oficialūs priekaištai yra tinklalapio pavadinimas www.satijai.lt  (pavadininmas, jo nuomone, panašus į sodininkų bendrijos tinklalapio  www.sbsatijai.lt  pavadinimą  ir tai, kad pats tinklalapis, esą, klaidinamai panašus į sodininkų bendrijos tinklalapį. 
      Tikrosios to priežastys, be abejo, yra kitos: tai kritika pirmininko ir kai kurių kitų asmenų darbo atžvilgiu, nuolatinis jų veiklos, ypač finansinės veiklos, stebėjimas, siekiant sodininkų pinigų naudojimo skaidrumo, sodininkų nuolatinis informavimas apie bendrijos valdybos ir pirmininko veiklą. Niekad iki šiol tokiu būdu Šatijuose niekas to nedarė. Beje, šis tinklalapis leidžiamas asmeninėmis mano, Šatijų kaimo seniūnaičio, lėšomis.
      Jei gyventojai mane išrinktų kitai kadencijai, tai palengvintų galimybes toliau tęsti šio tinklalapio veiklą. Žinoma, jei toks tinklalapis sodininkams ir kaimo gyventojams yra reikalingas, jei reikalinga tokia jo veikla.
     Jei Šatijų kaimo gyventojai išsirinks kitą seniūnaitį - tai bus gerbtinas jų pasirinkimas: kaime gyventojų, vertų šių pareigų, pažįstu ne vieną.


    Todėl dar kartą kviečiu kartu su šeimos nariais, galinčiais dalyvauti rinkimuose, atvykti gegužės 16 d. 17:30 (trečiadienį) į sodininkų bendrijos "Šatijai" susirinkimų salę ir išsirinkti savo kaimo seniūnaitį sekančiai kadencijai.

  Pagarbiai 
  Seniūnaitis Kęstutis Čeponis

 
       Praėjusią savaitę Lapių seniūnijoje įvyko seniūnaičių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir šio tinklalapio administratorius. Iš įdomesnių mums naujienų yra tai, kad kitąmet iš Lapių sąvartyno, panaudojant ES lėšas, planuojama nutiesti kanalizacijos vamzdyną sąvartyne susidarančiam substratui (skysčiams) pumpuoti į Kauno valymo įrenginius. Dabar šis substratas kasdien vežamas spec.cisternomis ir toks transportavimo būdas yra labai brangus. Vamzdynais - žymiai pigiau.
        Šis vamzdynas bus tiesiamas netoli nuo mūsų sodų bendrijos, todėl atsiras techninės galimybės kai kuriems sodams prisijungti kanalizaciją į šią sistemą. Lapių seniūnas informavo, kad jis deda pastangas, kad šis vamzdynas eitų maksimaliai patogiai sodininkų kanalizacijos pajungimui.
         Ir dar - Lapių seniūnija planuoja pradėti eksploatuoti turimus geriamo vandens gręžinius. Todėl numatoma leisti prisijungti prie vandens tiekimo tinklų sodininkams be apribojimų. Dabar toks prisijungimas buvo ribojamas, nes, ypač vasarą, neužtekdavo vandens visiems vartotojams.
         Lapių seniūnija turi šiek tiek vadinamų "sąvartyno lėšų". Šiais metais už jas planuojama įrengti gatvelių apšvietimą "Lepšiškių" sodų bendrijoje, kuri ribojasi su sąvartynu. Šias lėšas planuojama skirti tik toms sodų bendrijoms, kurios betarpiškai ribojasi su sąvartynu.
         Buvo svarstomi ir kiti klausimai. Susirinkimo protokolą pridedu.

........................................................................................................................................................................  
                                                         (norėdami skaityti protokolą, spauskite žemiau "Read More")