Picture
 Praėjo daugiau kaip mėnuo nuo SB "Šatijai" ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo, tačiau oficialiame sodų bendrijos tinklalapyje apie tai nėra jokios informacijos. Negana to, tinklalapyje neįmanoma nieko komentuoti ar pateikti klausimus. 

Tokia padėtis nėra atsitiktinumas: susirinkimas praėjo ne taip, kaip tikėjosi pirmininkas.


Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje nebuvo pritarta pirmininko pateiktai darbo ataskaitai, o pirmininkas nepateko net į naujai suformuotą valdybą, nors to labai siekė.
     
Turėtume nepamiršti bendros taisyklės, kad vadovų rotacija yra sveikas ir sveikintinas reiškinys, leidžianti išvengti daugelio blogybių ir sudaranti galimybes suaktyvinti organizacijų veiklą.
   
Tai jau trečias kartas šiais metais, kai visuotiniai sodų bendrijos narių susirinkimai pasako aiškią nuomonę, kad nepasitiki pirmininku ir jo veikla.  Bet, pasirodo, dėl įstatymo netobulumų ir nepakankamai kvalifikuoto susirinkimo darbo organizavimo, to nepakanka. Teks sodininkams susirinkti dar kartą ir baigti darbą iki galo.

Bet koks save gerbiantis žmogus, atsidūręs pirmininko padėtyje, padarytų išvadas ir nebetrikdytų valdybos ir sodininkų darbo. Tačiau Č.Pijoraitis mano kitaip ir ruošiasi vėl šturmuoti pirmininko posto kėdę.

Tačiau apie viską iš eilės.

2012 08 11 susirinkimo darbotvarkės pirmu punktu buvo  valdybos ataskaitinis pranešimas kurį ruošė ir skaitė pirmininkas Č.Pijoraitis, kadangi jis ir vadovauja valdybos veiklai.

Mano ir kai kurių kitų pasisakiusiųjų nuomone, pranešimas buvo nekonkretus, neinformatyvus, nukrypstant į šalutinius dalykus. Pavyzdžiui, pirmininkas nieko nepasakė apie ekologinę situaciją sodų bendrijoje. Problema yra ta, kad neišvengiame nelegalaus, slapto nuotekų išleidimo į tvenkinį. Pirmininkas   2009 metais po rinkimų buvo įsipareigojęs skirti šiai problemai dėmesio, suformulavo, kaip vieną iš pagrindinių veiklos krypčių, bet tuo klausimu nepadaryta nieko. Tačiau susirinkusieji kažkodėl turėjo klausyti ilgus svarstymus apie tai, kaip ruošiami ir priimami įstatymai Seime, Asociacijoje ir pan.


Pirmininko pranešimas mažai skyrėsi nuo ankstesnių metų pranešimų, kai yra kalbama daug ir ilgai, tačiau pasakoma mažai.


Po pranešimo atėjo laikas pasisakymams.

Šių eilučių autorius gavo teisę pasisakyti taip pat..


Turėjau pasiruošęs daug informacijos, kuri tikrai butų įdomi ir reikšminga sodininkams, tačiau pirmininkaujantis leido kalbėti tik 5 minutes (tokį susirinkimo reglamentą pirmininkaujantis sugebėjo patvirtinti susirinkimo pradžioje).


Kai baigėsi 5 minutės, pirmininkaujantis mano kalbą nutraukė. Tačiau sodininkai iš salės pradėjo tam prieštarauti ir pasiūlė jiems skirtas 5 minutes atiduoti man. Už ką aš jiems esu labai dėkingas.
   
Kadangi skubant nepavyko visko aiškiai išdėstyti, naudodamasis proga, kai ką, ką planavau pasakyti, pateiksiu dabar.
 
Kas yra blogai pirmininko darbe, kokie daromi pažeidimai?
     1. Pažeidžiant visuotinio susirinkimo sprendimą ir įstatymo nuostatas, pirmininkas savavališkai
        paskolina beveik 5000,- Lt  sodininkų Asociacijai.
         Tačiau blogiausia yra tai, kad ta finansinė operacija buvo nuslėpta nuo sodininkų, nuo revizinės komisijos ir neįtraukta į jokias ataskaitas, pateiktas visuotiniam susirinkimui. Kitaip tariant, tie pinigai mūsų apskaitoje, pateiktoje susirinkimui, nebeegzistavo. Tokią ataskaitą susirinkimas ir patvirtino (ankstesni susirinkimai tvirtindavo viską vienbalsiai, nes sodininkai neturėdavo jokios išankstinės informacijos).
       Paprastai nebegrįžtama prie jau patvirtintų ataskaitų, todėl galima galvoti, ar iš viso tie pinigai būtų grįžę į bendrijos sąskaitą, jei nebūčiau pradėjęs reikalauti pirminių bankinių operacijų dokumentų.
         Kai tuos nuslėptus pinigus pavyko rasti (kai pradėjau domėtis bankiniais dokumentais, pinigai per porą mėnesių grįžo į sodų bendrijos sąskaitą) , pirmininkas pateikė paaiškinimus (žodines versijas), kurie laikui bėgant skyrėsi ir "tobulėjo". Dėl laiko stokos jų čia neaprašinėsiu, bet kiekvienam sodininkui, kuriam tik įdomu, galiu jas nupasakoti.


       2. Prieš  tris  metus  viena iš  kelių  remonto  organizacijų  buvo pasamdyta suremontuoti sodų 
          bendrijos kelio atkarpą. Buvo pasirašyta sutartis, nurodyta konkreti suma. Darbai buvo atlikti  
          laiku ir kokybiškai. Pirmininkas sumokėjo sutartą sumą pavedimu iš banko sąskaitos, tačiau 
          sumokėjo maždaug 3000,- Lt mažiau, negu numatyta sutartyje ir negu reikėjo sumokėti pagal 
          darbų priėmimo aktus. Sąskaitose pinigų buvo pakankamai.
            Kuriam laikui praėjus, organizacija pradėjo siuntinėti raštus, reikalaujančius pilnai atsiskaityti už padarytus darbus. Pirmininkas nereagavo. Organizacija pradėjo siųsti raštus, grasindama perduoti šią skolą skolų išieškojimo tarnyboms ar teismą. Tik tuomet,  po daugkartinių raginimų ir grasinimų kreiptis į teismą, pirmininkas pagaliau sumokėjo skolos likutį. Tie, kurie šiek tiek domisi verslo ypatybėmis Lietuvos sąlygomis, yra girdėję apie vadinamuosius "otkatus". Šis keistas delsimas atsiskaityti yra labai panašus į "spaudimą" įmonei, reikalaujant kažko papildomo, kas nėra numatyta oficialioje sutartyje. Valdybos posėdyje paklaustas, kodėl taip delsė sumokėti, pirmininkas  nieko aiškaus ir logiško nesugebėjo pasakyti.

          3. Keista istorija nutiko ir atsiskaitant už apšvietimo įrengimą.
          Už apšvietimo įrengimą mūsų bendrija sumokėjo ne visą sutartyje numatytą sumą: liko skolinga apie 5000,- Lt.  Pagrindas nebaigti mokėti pinigų, valdybos nuomone, buvo, nes bendrovė, nors ir įrengė apšvietimą, tačiau nebaigė darbų: neatliko specialių bandymų, nesurašė visų reikiamų techninių dokumentų. Todėl sodų bendrija nebuvo linkusi prisiimti apšvietimo sistemos, kurios techninei būklei nėra reikiamų dokumentų. Valdyba buvo priėmusi sprendimą nemokėti šios likusios sumos, kol nebus sutvarkyti visi reikiami dokumentai.
         Tačiau po kurio laiko paaiškėjo, kad pirmininkas sumokėjo bendrovei likusią sumą grynais per bendrijos kasą tuomet, kai darbus atlikusi bendrovė jau buvo paskelbusi apie savo bankrotą. Apie šią finansinę operaciją valdyba nebuvo informuota.

          4.  2009  metais  po  ataskaitinio  rinkiminio  susirinkimo  pirmininkas  neįregistravo  valdybos 
            Registrų centre, todėl valdybos veiklos legiatyvumas yra labai abejotinas.
          Šio susirinkimo metu, bandė klaidinti žmones, kad ne jis, o naujai išrinkti valdybos nariai privalėjo patys registruotis Registrų centre. Teisininkai jo teiginius tuoj pat susirinkimo metu paneigė.

       5. Pirmininkas nepasirūpino, kad už internetinio ryšio antenas, kurios įrengtos ant laistymo cisternos statinio, būtų imamas mokestis bent jau padengiantis jų sunaudojamą elektros energiją, už kurią mokėjo sodų bendrija.

         6. Prieš porą metų sodų bendrijoje buvo įdarbintas pagalbinis darbininkas, kuriam net ir žiemos metu buvo mokamas 1200,- Lt atlyginimas, nors pakankamų apimčių darbų jam nebuvo.

          7. Kai pernai LESTO iš sodų bendrijos perėmė elektros ūkį, darbų apimtys tiek pirmininkui, tiek iždininkui apčiuopiamai sumažėjo, tačiau apie atlyginimo mažėjimą jie nenori nė girdėti.
     Kokias dabar paslaugas iš dviejų samdomų darbuotojų gauna sodininkai, išleisdami atlyginimams virš 50 tūkstančių litų  per metus ?  O tai sudaro apie pusę visų surenkamų sodininkų mokesčių.

        8. Savavališkai, be valdybos sprendimo, pirmininkas sudarė sutartį su advokatų kontora ir jos paslaugoms apmokėti jau išleido ženklią pinigų sumą, artėjančią prie tūkstančio litų. Didelė dalis šios sumos išleista, siekiant uždaryti šią svetainę.
        Nors visuotinis susirinkimas įpareigojo pirmininką nutraukti šią sutartį, jis to nedaro ir nepla-nuoja daryti.

      9. Pirmininkas rodė didelį aktyvumą, siekiant pakeisti laistymo sistemos vamzdį nuo siurblinės iki cisternos. Tam buvo net sušaukęs (be tokio valdybos sprendimo) atskirą visuotinį susirinkimą gegužės-birželio mėnesiais. Tai sodų bendrijai būtų kainavę 60-70 tūkst. litų, o gal ir dar daugiau. Nors jokių objektyvių duomenų, kad vamzdį reikia keisti, nėra. 

        Vienu žodžiu, pirmininko veiklos skaidrumas kelia didelių abejonių, o jo savivalė, nevykdant susirinkimų sprendimų  arba  veikiant be valdybos sprendimų yra akivaizdi.
 
       Susirinkimo metu sodininkas P.Kuncevičius paklausė, kur dingo cisterna, nuimta nuo laistymo sistemos konstrukcijų?
       Iždininko atsakymas pribloškė naivumu ir teisiniu neišmanymu jis tą cisterną savo vardu pardavė metalo laužo supirkimo įmonei, gavo apie 1600,- Lt ir tuos pinigus naudos ir jau naudoja sodų bendrijos reikmėms.
   Tokie veiksmai, švelniai tariant, neįtelpa į įstatymų rėmus, be to, pagal P.Kuncevičiaus paskaičiavimus, gauta suma turėjo būti ženkliai didesnė.
        Būsimai valdybai teks uždavinys, kaip teisingai išspręsti šią teisinę ir finansinę problemą.

        Balsuojant pirmininko ataskaita buvo vertinama taip:
        Teigiamai      48 balsai
        Neigiamai      59 balsai
        Susilaikė        13  "

   Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje pirmininko ataskaita buvo įvertinta nepatenkinamai.

    Antru darbotvarkės klausimu  bendrijos finansinės veiklos ataskaitą už 2011 05 01  -  2012 04 30 laikotarpį perskaitė iždininkas K.Mačiulaitis.
       Ataskaita susilaukė  kritikos ir sodininkams buvo daug neaiškumų:
  • kodėl taip nevienodai pagal atskirus metus skiriasi mokesčių surinkimas, o tuo tarpu skolų likučiai beveik vienodi, nors pagal elementarią logiką taip neturėtų būti?
  • ar yra kur nors užfiksuotas bendrijos turtas?
  • koks pastato, kuriame esame susirinkę, statusas, kodėl jis nėra registruotas ir kodėl niekas tuo klausimu nepadaryta? Toks delsimas gali privesti prie to, kad tą statinį arba teks nugriauti, arba mokėti dideles baudas.
  • pinigų suma, gauta už parduotą cisterną neįtraukta į bendrijos pajamas!

     Vis tik finansinę ataskaitą susirinkimas balsų dauguma patvirtino:
                                   Už:   78 balsai
                             Prieš:   5     "
                    Susilaikė:   22   "

         Tvirtinant Bendrijos finansinės veiklos planą 2012 05 01 - 2013 04 30 laikotarpiui, buvo pasiūlyta 20 000,- Lt sumažinti vamzdynų renovacijai skirtas lėšas ir tokia pat suma padidinti lėšas, skirtas kelių remontui. Už tai balsavo 103 sodų bendrijos nariai.

          Tvirtinant sąmatą visumoje, jai pritarė 78 dalyviai, prieš buvo 2 dalyviai.

     Trečiu klausimu revizinės komisijos patikrinimo aktą perskaitė šios komisijos pirmininkė D.Mockienė.

       Diskusijose sodininkai pažymėjo, kad negirdėjo, ar revizorės tikrino mokesčių skaičiavimų teisingumą, klausė, kodėl nieko negirdėjome apie parduotą vandentiekio rezervuarą ir kodėl tos sumos nėra apskaitoje, kalbėjo apie tai, kad revizija atliekama tik formaliai - netikrinami pinigų likučiai kasoje, nėra medžiagų nurašymo aktų, netikrinami apskaitoje pateikiami skaičiai pagal pirminius dokumentus.

      Įvertinant revizinės komisijos darbą, balsavimo rezultatai tokie:
                 Teigiamai:       47 dalyviai
                  Neigiamai:     33   "
                  Susilaikė:        23     "

  
        Renkant valdybą, balsavimui pasiūlyta buvo 14 kandidatų.
        Balsuojant už pasiūlytus kandidatus, balsai pasiskirstė taip:

                                                                                Už         Prieš

           Česlovas Pijoraitis                          40          51
           Kęstutis Mačiulaitis                      105           1
            Povilas Kaunas                        18   
            Nijolė Ivonienė                          98           4
           Tautvydas Pasvenskas          105           2
           Sigitas Banionis                       50          41
           Natalja Lukanina                            104           3
           Arvydas Bilius                            76           5
           Irena Zarembienė                      61           8
           Mindaugas Balsevičius            41         35
           Kęstutis Čeponis                              72           6
          Stasys Pilvelis                            19         47
          Petras Kuncevičius                    58         17
          Juozas Savickas                        70           9

       Vykstant balsavimui, kai tapo aišku, kad buvęs pirmininkas nepatenka į naujai renkamą valdybą,  pirmininkas priekaištingai pažiūrėjo į šalia sėdintį iždininką.
      "Nesuprantu, pirmininke, su visais asmeniškai perkalbėjau, jie visi žadėjo balsuoti už jus, nesuprantu, kodėl jie taip balsuoja..."
             "Debilai, maitvanagiai  - piktai teištarė šalia sėdintis pirmininkas...
       Sodininkai, išgirdę tokius murmėjimus, sugėdino pirmininką: čia žmonės, kurie turi teisę balsuoti, kaip nori.
          Kai netoliese sėdinčios moterys pradėjo aiškiai reikšti savo džiaugsmą balsavimo rezultatais, iždininkas nebeištvėrė:
          - Ko jūs džiaugiatės, ko jūs džiaugiatės, kas jus valdys, kas jus valdys !?
        Prisipažinsiu, buvo keista girdėti tokią desperaciją. Nesuprantu to...
     Esu įsitikinęs, kad pirmininką ir valdybą renkame tam, kad mums dirbtų, o ne tam, kad mus valdytų.
       Manęs sodų bendrijoje tikrai nereikia valdyti. Nežinau žmonių, kuriems to reikia.

     Iždininkas K.Mačiulaitis atsisakė dalyvauti naujos valdybos darbe, todėl vietoje jo į valdybos sudėtį buvo įtrauktas S.Banionis.
     Susumavus balsavimo rezultatus ir atsižvelgiant į K.Mačiulaičio pareiškimą, į valdybą buvo išrinkti šie sodų bendrijos nariai:
          
                    1.  Tautvydas Pasvenskas                         105 balsai
                     2. Natalja Lukanina                                    104 balsai
                     3. Nijolė Ivonienė                                          98 balsai
                     4. Arvydas Bilius                                           76 balsai
                      5. Kęstutis Čeponis                                     72 balsai
                      6. Juozas Savickas                                      70 balsų
                      7. Irena Zarembienė                                     61 balsas
                      8. Petras Kuncevičius                                   58 balsai
                      9. Sigitas Banionis                                        50 balsų

           Balsuojant už visą sąrašą, "už" balsavo 71 dalyvis, "prieš" - 10 dalyvių.

          Pirmininkas buvo renkamas iš dviejų kandidatų- T. Pasvensko ir J. Savicko.
          Balsuojant, už J. Savicką balsavo 56 dalyviai, už T. Pasvenską - 40 dalyvių.
         Todėl balsų dauguma naujuoju pirmininku buvo išrinktas Juozas Savickas

       Kai rašau šias eilutes, yra aišku, kad sodininkams teks pakartoti balsavimą, nes Registrų centras neregistravo naujai išrinktos valdybos. Kodėl taip įvyko, aprašyta šio tinklalapio ankstesniame straipsnyje.
          Toks susirinkimas įvyks rugsėjo 23 dieną 14 val. susirinkimų salėje.
        Kviečiu aktyviai dalyvauti!


      Susirinkimas tęsėsi ilgai,  jo dalyviai buvo gerokai nuvargę, todėl revizinę komisiją išrinko greit ir be didelių diskusijų.
      Į revizijos komisiją buvo pasiūlyti ir 67 balsais "Už"  išrinkti šie sodininkų bendrijos nariai::

  1. Dainora Mockienė
  2. Onutė Liutkauskinė
  3. Gintautas Gailius


     Susirinkimas, kokio seniai nebuvo, o gal net iš viso nebuvo, baigė darbą po 5 valandų įtemptų diskusijų...
      
      SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis       

 
Picture
Rugsėjo 9- tos dienos rinkiminis susirinkimas , kaip ir reikėjo tikėtis, neįvyko. Tai natūralu, nes mūsų sodų bendrijoje į pirmą susirinkimą turėtų susirinkti virš 360 sodininkų, tuomet jau pirmo susirinkimo sprendimai būtų galiojantysTaip niekad nėra buvę ir vargu ar bus. Žmonės tai žinojo, todėl į susirinkimą atėjo labai nedaug sodininkų - tik 23.
Praėjusiame susirinkime išrinktas pirmininku sodininkas Juozas Savickas informavo, kodėl Registrų centras neregistravo naujai išrinktos valdybos. Ankstesniojo susirinkimo paskelbimo procedūrose, protokole ir susirinkimo pravedime yra padaryta visa eilė pažeidimų. Iš jų svarbiausias pažeidimas yra tai, kad už naujai išrinktą valdybą balsavo mažiau negu 2/3 sodininkų, skaičiuojant nuo užsiregistravusiųjų skaičiaus. Toks yra įstatymas.
  Turiu priminti, kad ir Česlovo Pijoraičio vadovaujama valdyba yra neregistruota Registrų centre, todėl jos darbo legalumas ir sprendimai yra abejotini. Po 2009 metų rinkiminio susirinkimo, kuomet trims metams buvo išrinkta valdyba, pirmininkas Č.Pijoraitis neregistravo jos Registrų centre, nors tai padaryti privalėjo.
     Neįregistruota valdyba ir jos pirmininkas negali dirbti su bankais (kontroliuoja patys bankai) , o pirmininkas negali būti įdarbintas sodų bendrijos pirmininku (kontrolę atlieka SODRA). Pirmininkas nuo 2009 metų tęsė darbą tik todėl, kad valdyba buvo registruota 2006 metais (tiesa, ne dabartinės sudėties), o nei bankai, nei SODRA nepatikrino, ar yra atlikta  (valdyba ir pirmininkas turi būti registruojami kas tris metus po kiekvienų rinkimų) valdymo organo (valdybos) registracija. Taigi, šiame pavyzdyje matome spragas mūsų valstybės biurokratinėje sistemoje.
   Rinkiminis susirinkimas, kurio sprendimai bus galiojantys, įvyks rugsėjo 23 dieną ,14 valandą susirinkimų salėje. Kviečiu sodininkus aktyviai dalyvauti: turime pagaliau padaryti darbą iki galo.

    Po neįvykusio susirinkimo tarp dalies sodininkų išsivystė diskusija apie sodo problemas. Diskusijoje dalyvavo ir Č.Pijoraitis, kuris tarp kitų problemų akcentavo ir tvoras, kurias sodininkai užsitveria ne savo sklypo ribose, paprastai praplėsdami savo sklypo ribas žeme, kuri jiems nepriklauso.
    Aš paklausiau Č.Pijoraičio, ką jis tuo klausimu gali pasakyti apie savo sklypą, ar nėra ir pas jį panašių problemų. Kadangi gerai pažįstu Č.Pijoraitį, nenustebau, kai jis drąsiai ir užtikrintai ėmė tvirtinti, kad jokių problemų su jo sklypo ribomis nėra. Ar Č.Pijoratis meluoja, ar sako tiesą, skaitytojams siūlau nuspręsti patiems. Tam šiame tinklalapyje pateikiu raštą, kuriame kalbama apie Č.Pijoraičio sklypą ir to sklypo ribas. 
   Atvirai pasakius, neplanavau "veltis" į šias sklypo ribų problemas, tačiau, girdėdamas sakant neteisingą informaciją, manau, turiu informuoti sodininkus, kad jie patys įsitikintų, kaip yra iš tikrųjų.

   Skaitytojai turėtų žinoti, kad netikėtai sužinojęs apie teorines galimybes išlikti pirmininko poste, Č.Pijoraitis "džiovinasi plunksnas" ir žada vėl kilti į aukštumas.
    Vėl pradėjo stebinti iždininkas K.Mačiulaitis, kuris taip pat kyla į dar vieną agitacinę kampaniją už Č.Pijoraitį.

   Stebina tai, kad kažkas skleidžia prasimanymus apie tai, kad naujoji valdyba gviešiasi sodininkų pinigų ir nori juos išleisti. Tai yra visiškas melas.
   Būtent naujoji valdyba įsitikinusi, kad reikia labai atidžiai išanalizuoti, ar tikrai būtina keisti laistymo sistemos vamzdį nuo siurblinės iki cisternos. Kol kas naujoje valdyboje vyrauja nuomonė, kad, galbūt, nereikia. Tačiau tai turi patvirtinti arba paneigti objektyvūs tyrimai. Naujoji valdyba ir pirmininkas planuoja dirbti viešai ir sąžiningai.
   O būtent Č.Pijoraitis buvo ir yra aktyvus iniciatorius vamzdžio keitimui ir 60- 70 tūkstančių litų sodininkų pinigų išleidimui, keičiant tą vamzdį: tam jis vasaros pradžioje net buvo sušaukęs visuotinį sodininkų susirinkimą. Nors jokių objektyvių tyrimų, ar tikrai vamzdis susidėvėjęs ir kiek susidėvėjęs, nėra atlikta.  Daugeliui sodininkų nėra žinoma informacija apie tai, kad to vamzdžio sienelių storis kai kur yra iki 8 mm.  Be abejonės, kai kur jo sienelių storis plonesnis, nes, kaip pasakoja seniausieji sodininkai, trasai nutiesti buvo naudoti brokuoti vamzdžiai. Bet ar dėl šios atkarpos buvo sutrikęs vandens tiekimas šią vasarą? Kiek man žinoma, esminių sutrikimų nebuvo.
    Kas gali paneigti tikimybę, kad atliekant tokius 60 - 70  tūkstančių litų projektusnesiekiama, kad dalis pinigėlių nubyrėtų  į kokią nors kitą kišenę?
   Todėl kviečiu sodininkus neužkibti ant netiesos "kabliukų": išklausykite, bet nebūkite patiklūs ir patys pasitikrinkite informaciją. Esu pasiruošęs argumentais atsakyti į bet kokius kiekvieno sodininko klausimus.
    Taigi, žemiau skelbiu raštą apie Č.Pijoraičio sklypo ribų problemas.
   Kyla klausimas, ar turi moralinę teisę toks žmogus reikalauti iš kitų sodininkų to, ko nepadaro pats? 


        SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis
 
Picture
      Pirmu svarstomu klausimu pirmininkas Č.Pijoraitis informavo valdybą, kad už dalies laistymo sistemos rekonstrukcijos darbų  projektą ir sąmatų sudarymą  darbus atlikusiai bendrovei UAB "Ekspertika" sumokėjo 2800,-Lt.  Skaitytojams priminsiu, kad apmokėjimo už projektavimo darbus klausimas buvo sprendžiamas praėjusiame  valdybos posėdyje. Balsų dauguma (vienam balsuojant "prieš", vienam susilaikius) tada buvo nutarta sumokėti pirmininko tame posėdyje pasiūlytą 5200,- Lt sumą.
      Taigi, matome, kad pirmininkas rado galimybių susitarti su projektuotojais dėl mažesnės sumos. Už tai galima tik pagirti. Sodų bendrija sutaupė 2400,-Lt.  Derybų dėl projektavimo darbų pradžioje buvo kalbama apie dar didesnę projektavimo darbų kainą - net virš 10 000,- Lt .
      Manau, kad būčiau neteisus sakydamas, kad viešumas lėmė tokį kainų kritimą. Be abejonės, dėl kainų tarėsi ir susitarė pirmininkas. Tačiau šiame procese viešumo dedamoji taip pat atliko savo vaidmenį. Visiškai skirtinga situacija yra, kai aibė skaičių perskaitoma tik visuotinio susirinkimo metu ir automatiniu balsavimu tai patvirtinama ir, - kai skaičiai matomi ir svarstomi nuolat metų bėgyje. Viešumas sudaro prielaidas išleisti mažiau.
      Dėl darbų atlikimo. Priminsiu skaitytojams, kad praėjusiame valdybos posėdyje buvo gauti pasiūlymai iš kelių bendrovių atlikti pradinius rekonstrukcijos darbus (pakeisti vamzdyną nuo
siurblinės iki cisternos - apie 830 metrų). Mažiausia kaina siekė 110 tūkstančių litų.
      Šiame valdybos posėdyje (2012 01 15) pirmininkas pasiūlė darbams atlikti samdyti pagal
patentą dirbantį specialistą (jis teigė preliminariai turintis konkretų tokį žmogų). Tokiu atveju darbų atlikimo kaina būtų apie 80 000,- Lt.  Taigi, lyginant su bendrovių siūlytais variantais būtų sutaupyta apie 30 tūkst. Lt.
      Po šio pasiūlymo pasisakė iždininkas K.Mačiulaitis. Jis informavo valdybą, kad pats atliko medžiagų kainų analizę, pasiskaičiavo darbų sąnaudas ir pasiūlė tą darbą atlikti taip, kad visus darbus organizuos, koordinuos, darbų kokybę stebės ir tikrins jis pats.  Specialiems darbams bus pasitelktas pagal patentą dirbantis specialistas, beje, gyvenantis  sodų bendrijoje. Ir visas šis darbas kainuotų, K.Mačiulaičio paskaičiavimu, apie 50 tūkst. Lt.  Iš esmės pirmininko ir iždininko pasiūlyti darbų atlikimo variantai yra vienodi. Skiriasi tik kaina.
      Gal toks pasiūlymas kai kuriems posėdyje dalyvavusiems žmonėms buvo netikėtas. Vietoj to, kad apsidžiaugti, jog darbus galima atlikti pigiau, iždininkas buvo kai kurių asmenų šiurkščiai užsipultas - kodėl čia jis nori imtis darbų, kurių jam nereikia imtis. Kitaip tariant, toks iždininko pasiūlymas sukėlė kai kurių asmenų pyktį.
      Valdybos narys M.Balsevičius dirba šioje sferoje. Man paklausus, ar tai sudėtingi darbai, ar būtų įmanoma juos atlikti taip, kaip siūlo iždininkas, M.Balsevičius pasakė, kad darbai nesudėtingi ir juos atlikti taip būtų įmanoma. Be to, jis pažadėjo padėti įsigyti darbams reikalingas medžiagas maksimaliai pigiai - kai ką dar pigiau, negu iždininkas turi savo skaičiavimuose.
       Vis tik balsuojant šiuo klausimu, 4 valdybos nariai manė, kad pirmininko variantas geresnis, nors ir 20-30 tūkst. Lt  brangesnis. Kodėl, nežinau. Palieku apie tai pamąstyti ir sugalvoti patiems sodininkams.
       Manau gerai, kad sprendimą šiuo klausimu priims ne valdyba, o visuotinis susirinkimas. Noriu tikėti, kad susirinkimo sprendimai bus labiau racionalūs.
      Posėdyje balsų dauguma buvo nutarta sumokėti iždininkui K.Mačiulaičiui 2141,71 Lt vienkartinį priedą už darbus, kuriuos jis atliko pirminiame vandentiekio renovacijos etape (apie tai šiame tinklalapyje buvo rašyta). Atskaičius mokesčius į rankas liks apie 1600 Lt. Įvertinus reikalingus sumokėti sodros mokesčius sodų bendrijai tai iš viso kainuos apie 2800 Lt.  Iždininkas posėdžio metu savo iniciatyva valdybos narius patikino, kad jis tų gautų pinigų neišleis sau, o panaudos vandentiekio renovacijos reikmėms.
      Sėkmės visiems!


Norėdami pamatyti šio valdybos posėdžio protokolą spauskite nuorodą
http://www.sbsatijai.lt/wp-content/uploads/2012/01/Protokolas-2012-01-15.pdf
 
        Norint skaityti nuomonę ir komentarus apie posėdžio protokolą spauskite "Read More"

 
Picture
      Prasidėjo vandentiekio sistemos renovacija - taisymas. Pirma dalis padaryta savo jėgomis. Ji truko daugiau negu mėnesį.
      Buvo suvirinta turima cisterna, nudažyta, nušveista jos vidinė dalis nuo rudžių, apdorota rudžių surišėju, nuriebalinta chemikalais, nudažyta spec.dažais iš vidaus. Visus šiuos darbus atliko iždininkas Kęstutis Mačiulaitis. Be to, jis nušveitė kostrukciją ir nudažė ją gruntu ir dažais. Padarytas  didelis darbas, vertas atskiro įvertinimo.

      Darbai padaryti nepalyginamai pigiau, negu būtų kainavę samdant vykdytojus. Taip buvo sutaupyta nemažai sodininkų pinigų.
      Senoji cisterna buvo nukelta, o naujoji uždėta spalio 23 dieną.
      Didžioji cisterna, kuri nukelta žemyn, yra 50m3 talpos, o mažoji, kuri užkelta, 25m3 talpos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   (Norėdami pamatyti daugiau nuotraukų spauskite "Read More")