Picture
Tinklapyje www.satijai.lt atsirado nauja skiltis -  sodininkų bendrijos "Šatijai" sklypų planas. Nuo šiol, jūsų patogumui, kiekvienas galite pažiūrėti sklypų išdėstymą ir numeraciją.


Taip pat pristatome naujovę - tinklapio kairėje jau yra paieškos laukelis. Galite įrašyti paieškos žodį, spauskite enter ir netrukus matysite paieškos rezultatus.

 
Picture
Važiuodami keliu link Lapių miestelio, pravažiavus Smiltynės sankryžą, ties pirmuoju posūkiu į Lapių miestelį dešinėje kelio pusėje daugelis esame atkreipę dėmesį į modernių namų Ginėnų gyvenvietę.
 Gyvenvietėje naujakuriai pradėjo kurtis prieš kelis metus prieš prasidedant ekonominei krizei ir prieš nekilnojamojo turto burbulo subliūškimą-apie 2006-2007 metus.
Kiekvienas, važiuodamas pro gyvenvietę, atkreipė dėmesį į naujus, modernius, įdomių architektūrinių sprendimų namus, o vakarais akį traukė ryškiai apšviestos gyvenvietės gatvės. Žmonės, pirkę čia sklypus ar namus, mokėjo brangiai.
    Dabar gyvenvietės gatvės skendi tamsoje.Kas nutiko?
    Neapšviestos gyvenvietės gatvės- ne didžiausia bėda. 
   
Neįtikėtina, bet naujos gyvenvietės moderni spaudiminės kanalizacijos siurblinė sugadinta nepataisomai, nes ... užpilta betonu, kitaip tariant, užbetonuota  aklinai!
   Vandens tiekimo sistema buvo sugadinta!
   Gatvių apšvietimas neįjungiamas!
  
Mūsų žiniomis yra įvykęs ginčas tarp buvusio šio žemės ploto, kuriame įsikurusi gyvenvietė, savininko ir gyventojų bei savivaldybės dėl bendrų komunikacijų perėmimo ir naudojimosi jomis. Nesiimsime spręsti, kas teisus, o kas kaltas. Tą padarys teismas, nes visa ši istorija persikėlė į teismus. Bet tai yra gera pamoka, kaip svarbu pasirašyti aiškias ir apgalvotas sutartis. Jos turi nepalikti jokių galimybių kam nors apkartinti jūsų buities.
   Kaip sprendžia Ginėnų gyventojai juos užgriuvusias problemas?
   Gatvių apšvietimo nėra- kenčia be jo.
   Vandentiekį suremontavo  UAB "Giratės vandenys"ir vanduo toliau tiekiamas.
   Kanalizacijos turinys kas dvi dienas specialiomis mašinomis išsiurbiamas iš kanalizacijos šulinių ir išvežamas.
    Belieka užjausti Ginėnų gyventojus ir palinkėti, kad jų gyvenimą apkartinusios bėdos pasibaigtų jiems sėkminga teismų baigtimi.

   Tinklalapio leidėjai   

 
Picture
2013 m. vasario 17 d. įvyko SB "Šatijai" valdybos posėdis, kuriame valdybos narys Tautvydas Pasvenskas apsiėmė pabandyti tvarkyti oficialų sodų bendrijos tinklalapį www.sbsatijai.lt ir skelbti jame informaciją.
    Galime pasidžiaugti, kad tinklalapis jau tą pačią dieną atgijo, jame paskelbta aktuali sodininkams informacija, skatinanti domėtis bendrijos gyvenimu, išsakyti savo nuomonę, dalyvauti priimant sprendimus.
Tinklalapyje galima laisvai komentuoti, išreikšti savo nuomonę.
 Ankstesnis pirmininkas buvo užblokavęs galimybę komentuoti. Ko gero, dėl to, kad komentatorių nuomonė jam netiko. Beje, perėmę tinklalapio valdymą iš ankstesnio pirmininko, radome, kad tuomet, kai dar buvo galima šiek tiek komentuoti, visgi, vienas žodis, tiksliau , pavadinimas, buvo įvestas, kaip blokuojantis komentarą. Tas pavadinimas buvo mūsų tinklalapio pavadinimas  www.satijai.lt
   Taigi, jei kuris komentatorius savo komentare paminėdavo mūsų tinklalapio pavadinimą, komentaras buvo blokuojamas.
   Mes tik sveikiname, kad oficiali svetainė atgijo ir skelbią informaciją ir linkime sėkmės naujai valdybai ir ištvermės bei atkaklumo tinklalapį tvarkančiam T.Pasvenskui!

      Tinklalapio leidėjai

 
 
Picture


2011 metų spalio 26 dieną rašėme:

    " Praėjusią savaitę Lapių seniūnijoje įvyko seniūnaičių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir šio tinklalapio administratorius. Iš įdomesnių mums naujienų yra tai, kad kitąmet iš Lapių sąvartyno, panaudojant ES lėšas, planuojama nutiesti kanalizacijos vamzdyną sąvartyne susidarančiam substratui (skysčiams) pumpuoti į Kauno valymo įrenginius. Dabar šis substratas kasdien vežamas spec.cisternomis ir toks transportavimo būdas yra labai brangus. Vamzdynais - žymiai pigiau.
        Šis vamzdynas bus tiesiamas netoli nuo mūsų sodų bendrijos, todėl atsiras techninės galimybės kai kuriems sodams prisijungti kanalizaciją į šią sistemą. Lapių seniūnas informavo, kad jis deda pastangas, kad šis vamzdynas eitų maksimaliai patogiai sodininkų kanalizacijos pajungimui.
         Ir dar - Lapių seniūnija planuoja pradėti eksploatuoti turimus geriamo vandens gręžinius. Todėl numatoma leisti prisijungti prie vandens tiekimo tinklų sodininkams be apribojimų. Dabar toks prisijungimas buvo ribojamas, nes, ypač vasarą, neužtekdavo vandens visiems vartotojams."


   Kokia padėtis yra dabar ir kokios turime naujos informacijos?

      2013 metų sausio 24 dieną Lapių seniūnijoje įvyko sodų bendrijos "Šatijai" valdybos pirmininko J.Savicko ir šio tinklalapio administratoriaus K.Čeponio susitikimas su Lapių seniūnu R.Stankumi.
     Jo metu seniūnas informavo, kad minėti projektai sėkmingai įgyvendinami. Nuotekų šalinimo trasa jau yra nutiesta iki Voškonių.Trasa buvo tiesiama po keliu, einančiu link Voškonių ( už "Šatijų" sodų bendrijos ). Nors ji dar nepajungta į miesto nuotekų sistemą, bet greitai tai bus padaryta. Ši nuotekų šalinimo sistema veiks spaudiminiu būdu, o ne savitakos principu.
     Seniūnas buvo atsargiai optimistiškas, kalbėdamas, kad sekantis darbų etapas bus nuotekų sistemos privedimas iki kai kurių sodų bendrijų ir į sodų bendrijas, tame tarpe ir  "Šatijų" sodų bendriją.
    Visi, dalyvavę pokalbyje, sutiko, kad nuotekų sistemos projektas gali būti realus tik tuo atveju, jei pinigai jo įgyvendinimui bus gauti iš ES fondų ar kitų finansavimo šaltinių. Gyventojams beliktų už savo lėšas pasijungti nuotekų sistemą iš nuosavo namo į pravestą trasą.
    Sėkmingai vyksta ir projektas , leisiantis padidinti vandens tiekimo pajėgumus, po kurio pasijungti tiekiamą geriamą vandenį bus galimybės visiems to norintiems. Dabar tokių galimybių nėra.        Planuojami papildomi vandens gręžiniai ir planuojamas pradėti naudoti vandens bokštas, esantis Lapių miestelyje. Projekte dalyvauja Lapių seniūnija ir UAB "Giraitės vandenys", tiekianti vandenį Lapių seniūnijai.
     Dalis sodų bendrijų gyventojų turi įsirengę individualius  nuotekų valymo įrenginius. Tačiau dalis sodininkų, gyvenančių sodų bendrijoje, jų neturi.  Blogiausia, kad kai kurie neatsakingai besielgiantys sodininkai nuotekas išleidžia į pratekančius upelius ar tvenkinį.
     Todėl nuotekų šalinimo problema yra labai aktuali "Šatijų" sodų bendrijai.

     Tinklalapio leidėjai

  

 
 
Picture
SB "Šatijai" eilinis valdybos posėdis įvyko 2012 12 01. 
Posėdyje buvo svarstomi tokie klausimai:
  1. Atsarginio vandens siurblio pirkimas.
  2. SB "Šatijai" turimo turto aprašo aptarimas.
  3. Skolininkai ir skolų išieškojimo problemos.
  4. Gautų tikslinių statybos įmokų už ankstesnius metus apžvalga ir problemos.
  5. Einamieji klausimai.
  


1. Atsarginio vandens siurblio pirkimas.


Picture
Į sodų bendrijos laistymo sistemą vandenį tiekia 100 m3 / val. našumo siurblys. Paprastai vienas siurblys dirba, o kitas yra paruoštas atsarginis tam atvejui, jei pagrindinis sugestų. Taip būdavo visuomet, tačiau praėjusį sezoną dirbo tik pagrindinis siurblys, o atsarginis buvo neveikiantis (sudegęs elektros variklis). Jei pagrindinis siurblys būtų sugedęs laistymo sezono metu, sodų bendrija galėjo likti be laistymo vandens mažiausiai savaitei. Valdyboje jau anksčiau buvo ruošiamasi remontuoti atsarginį siurblį. Tačiau vien variklio pervyniojimas (taisymas) būtų kainavęs apie 1500-2000,- Lt . Be to, mūsų atsarginis siurblys yra mažesnio našumo ir negali pilnai pakeisti pagrindinio siurblio jo gedimo atveju.
      Valdybos narys P. Kuncevičius informavo valdybą, kad jis įmonėje, prekiaujančioje įvairia technika komiso pagrindais, pastebėjo parduodamą visai nenaudotą, niekad nejungtą vandens siurblį su varikliu - lygiai tokio pat našumo, lygiai tokį patį, kaip kad pagrindinis mūsų siurblys. Jo kaina su PVM yra tik 1815,-Lt . Todėl būtų tikslinga ne remontuoti atsarginį siurblį, o pirkti kitą, kuris  yra tinkamo mums našumo, t.y. 100 m3 / val.našumo.
     Valdyba tokiam siūlymui pritarė. Tai leis ateinančiame laistymo sezone tiekti vandenį nerizikuojant, kad tiekimas nutrūks dėl sugedusio siurblio.
         Kad tai labai nedidelė siurblio kaina ir kad tai labai geras sprendimas sodininkų bendrijai, pritarė ir vėliau į posėdį pakviestas iždininkas K. Mačiulaitis. 

 


2.  SB "Šatijai" turimo turto aprašo aptarimas.


Picture
   Sutinkamai su LR Sodininkų bendrijų įstatymu, valdyba privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų aprašą. Tokio aprašo matmenis paruošė valdybos narys T. Pasvenskas. Į šį aprašą buvo pasiūlyta įtraukti siurblinės pastatą, vandens bokštą, laistymo sistemą, apšvietimo sistemą, cisternas, konteinerių aikštelę ir t.t.
    Iškilus kai kuriems papildomiems klausimams, nutarta sąrašą dar patikslinti, iš esmės pritariant pateiktam sąrašui.
    Reikia pabrėžti, kad sodininkų bendrija kol kas neturi ne tik tokio turto sąrašo, tačiau neturi ir aiškaus sodininkų bendrijos narių sąrašo. Buvęs valdybos pirmininkas per savo darbo šešis metus tuo klausimu nenuveikė nieko. Organizuojant visuotinius sodininkų susirinkimus (registruojant dalyvius), vietoj sąrašo buvo naudojamas nutrintas 10 metų senumo kažkoks išrašas iš žemėtvarkos ar registrų centro. O jei ten nebuvo galima suprasti, kas sodininkų bendrijos narys, o kas ne, žodinį sprendimą pasakydavo paprastai šalia registratorių sėdintis iždininkas.
    Valdybos pirmininkas J. Savickas apsiėmė paruošti tinkamą, atitinkantį įstatymo reikalavimus ir realią situaciją, sodininkų bendrijos narių sąrašą.

 


 3.  Skolininkai ir skolų išieškojimo problemos.


Picture
    Valdybos pirmininkas J. Savickas informavo, kad 2012 11 01 dienai yra 15 pagrindinių skolininkų, kurie iš viso skolingi 13 641 Lt. Tame skaičiuje, mokesčių skola sudaro 11 165 Lt, o skola už elektros energiją sudaro 2476 Lt.
   Priežastys pagal atskirus asmenis yra įvairios. 
   Reikėtų išskirti vieną skolą, kuri yra išskirtinė iš kitų ir gali iškilti sunkumų, ją išieškant iš skolininko. Tai buvusio sodininko, sklypo Nr.97 savininko, V. Šienogalio 477,- Lt skola bendrijai. Šios skolos problema yra ta, kad V. Šienogalis jau pardavė savo sodo sklypą. Todėl išieškoti skolą bus sunku.  Darau prielaidą, kad prieš parduodamas savo sklypą, V. Šienogalis, gavo iš buvusio pirmininko Č. Pijoraičio pažymą, kad yra neskolingas sodininkų bendrijai, nors buvo ir yra skolingas. 
    Tokią prielaidą darau todėl, kad pardavimo sandėris nebūtų buvęs apiformintas pas notarą, jei nebūtų tokios pažymos. Kodėl nepažiūrime, ar yra tokia pažyma išduota,  dokumentuose, kuriuos gavome iš buvusio pirmininko? 
    Negalime patikrinti, nes dokumentuose, kuriuos gavome iš Č.Pijoraičio,  trūksta nemažo skaičiaus išduotų pažymų ar siunčiamų raštų. O tokių dokumentų registracijos knygos, kurioje turėtų būti įrašai apie išduotas pažymas ir siunčiamus raštus, buvęs pirmininkas nevedė, nors privalėjo. 
    Apie tai, kokio lygio dokumentus gavome, informuosime sodininkus. Blogiausia, kad buvę įtarimai dėl netvarkos dokumentuose, tvirtinasi.

 


4. Gautų tikslinių statybos įmokų už ankstesnius metus apžvalga ir problemos.


Picture
         Priminsiu sodininkams, kad 2006 10 15 visuotiniame SB "Šatijai" narių susirinkime priimtas nutarimas, kuris galioja iki dabar:
        "Leidimas statybai ar rekonstrukcijai (pažyma iš sodininkų bendrijos, skirta projektavimo darbų pradžiai) bus išduodamas tik po to, kai suinteresuotas asmuo sumokės 500 Lt SB "Šatijai". kurie bus panaudoti kelių ir infrastruktūros atnaujinimui".
        Šiam susirinkimui pirmininkavo ir buvo vienas iš tokio sprendimo iniciatorių tuo metu prieš kelis mėnesius (2006 metų liepos mėnesį)  SB "Šatijai" valdybos pirmininku išrinktas Č. Pijoraitis.
         Tokios rinkliavos principas labai aiškus: pirmiausia pinigai, o po to pažyma.
       Žinant, kad buvusi revizinė komisija dirbo pagal susiklosčiusias tradicijas, kurių esmė - niekur rimtai nesigilinti - tokia rinkliava turi pakankamai nemažą rizikos laipsnį, kad ne visi priklausantys gauti pinigai, bus iš tikro gauti į sodininkų bendrijos kasą ar sąskaitą.
        K. Čeponis informavo valdybos narius, kokia rasta padėtis per paskutinius 5 metus (nuo 2007 05 01 iki 2012 04 30).
        Gauti tokie rezultatai:
                  Išduota pažymų statyboms  iš viso   -    47 vnt.

                  Gauta įmokų po 500,-Lt                     -    21 vnt.
                  Gauta įmokų po 250,- Lt                     -      1 vnt.
                  Gauta įmokų po 300,- Lt                     -      1 vnt.

     Taigi, matome, kad įmokas mokėjo tik maždaug kas antras, gavęs pažymas statyboms, kurias išrašydavo buvęs pirmininkas Č.Pijoraitis. Kodėl du sodininkai sumokėjo mažiau, galime tik spėlioti.

    Jei virš 20 sodininkų gavo pažymas, nesumokėję nustatytos įmokos, bendrija negavo solidžios pinigų sumos, nors turėjo gauti.

         Šie skaičiai yra apytikriai. Dėl netvarkos dokumentacijoje  tiksliai nustatyti, kiek buvo išduota pažymų, yra sunku.  Gautuose dokumentuose trūksta iš viso 28 siunčiamų raštų ar pažymų. Dalis iš jų galėjo būti ir pažymos, skirtos statybų pradžiai arba, kaip minėta aukščiau, pažyma, pavyzdžiui V.Šienogaliui, kad jis neskolingas.
      Pavyko atsekti, kad mažiausiai du sodininkai yra gavę statybų leidimus iš savivaldybės, nors sodininkų dokumentuose nėra informacijos apie jiems išduotas pažymas. Be sodininkų bendrijos pažymos gauti statybų leidimus, pagal nustatytą tvarką, yra neįmanoma. Vadinasi, tikėtina, kad pažymos buvo išduotos, bet iš sodininkų bendrijos dokumentacijos jos yra išimtos. Tai spėjimas, kurį daryti verčia išvardintos aplinkybės.

     Ką darė ir ką tikrino ankstesnė revizinė komisija?! Ar ankstesnės revizinės komisijos nariai jaučia bent moralinę atsakomybę, dėl tokios padėties? Galima tvirtinti, kad jie savo neveiklumu praktiškai dangstė tokius grubius pažeidimus ir klaidino sodininkus revizijos aktuose rašydami, kad viskas bendrijoje gerai ir jokių pažeidimų nėra.

       Valdyba šiuo klausimu nutarė toliau analizuoti padėtį, o sprendimus priimti vėliau.
  


     5. Einamieji klausimai.


Picture
     Vienas iš svarbių klausimų buvo iždininko gaunamas darbo užmokestis. Svarstant šį klausimą, valdyba buvo praktiškai vieningos nuomonės, kad šiuo metu iždininko gaunamas atlyginimas neatitinka atliekamo darbo krūvio ir yra stipriai "išpūstas". Darbo krūvis žiemą visuomet yra stipriai sumažėjęs. 
     Be to, darbo krūvis iždininkui labai sumažėjo, kai elektros ūkis buvo perduotas LESTO.
     
     Valdyba į posėdį pasikvietė ir iždininką K. Mačiulaitį. Tikėtasi sąžiningo požiūrio į atliekamo darbo krūvį ir gaunamą darbo užmokestį. Deja, iždininkas tvirtino, kad 1700,-Lt ar 2000,-Lt atlyginimas už jo atliekamą darbą net ir žiemos metu yra teisingas atlyginimas. Jis nesutinkąs jį peržiūrėti.
    Iždininkas neatostogavęs jau 12 metų (bent jau taip rodo dokumentai). Posėdžio metu buvo žodžiu sutarta, kad iždininkas žiemos metu atostogaus 3 savaites kiekvieną mėnesį.
    Pagal sodininkų bendrijos įstatymą, atlyginimą samdomiems darbuotojams nustato susirinkimas. Jei nebus sutarta anksčiau, būsimam susirinkimui teks spręsti iždininko atlyginimo klausimą. Valdyba teoriškai galėjo šio klausimo sprendimui kviesti visuotinį susirinkimą, tačiau, prisiminus praėjusios vasaros susirinkimų maratoną, be to, įvertinus, kad žiema yra tam blogas metas, nutarta atidėti susirinkimo šaukimo idėją iki pavasario.

SB "Šatijai" valdybos narys K.Čeponis


 
Tai metas, kai sušyla širdys,
Kai namuose jaukiai dega žvakelės
Ir švelniai kvepia eglutės šakos,
O žmonės dalinasi gerumu ir meile..
Su Šv. Kalėdom!SB "Šatijai" valdyba
 
Picture
 Antrasis naujai išrinktos valdybos posėdis įvyko  2012 10 27 dieną. Jame dalyvavo visi devyni valdybos nariai.
 Valdybos posėdžio protokolą skaitytojai gali pamatyti žemiau, po čia pateiktos apžvalgos ir paaiškinimų.

 Pirmu klausimu dėl SB priklausančių statinių įteisinimo valdybos narius informavo pirmininkas J.Savickas, kuris ir daro visus tam reikalingus žingsnius. Statinių įteisinimo procesas vyksta sėkmingai Pastatui, kuriame vyksta sodininkų susirinkimai,  jau suteiktas adresas: Centrinė gatvė 47 A.
    Ateinančią vasarą visuotiniame sodininkų susirinkime, kuomet bus tvirtinami nauji įstatai, bus galima į Įstatus įrašyti šį adresą , kaip oficialų sodininkų bendrijos adresą ir jo nebekaitalioti.  Įstatai privalės būti keičiami, nes jie yra beviltiškai pasenę ir turėjo būti pakeisti jau prieš kelis metus.

    Antru klausimu, valdyba nutarė nukelti kelių remonto darbus į pavasarį: remontuoti kelius šiais metais nebeįmanoma spėti, be to, anksti pavasarį bus galima tikėtis žemesnių darbų kainų, negu yra šiuo metu.

    Sprendžiant einamųjų reikalų klausimus, valdyba nutarė:

   3.1  Konstatavo, kad ankstesnė valdyb2012 09 17 posėdyje negalėjo priimti jokių sprendimų, nes posėdyje dalyvavo tik šeši valdybos nariai.
   Minėto posėdžio protokole nurodoma, kad posėdžio metu į sodininkų bendrijos narius priimti du nauji nariai. Pagal SB "Šatijai" įstatus, nauji nariai priimami visuotiniame susirinkime, o ne valdybos posėdžiuose. Be to, vienas iš narių buvo priimtas, neturint tam veiksmui pateisinančių dokumentų. Abu šiuos asmenis apie priimtą sprendimą nutarta informuoti raštu.

  3.2 Vykdant visuotinio susirinkimo sprendimą, nutarta įpareigoti pirmininką paruošti ir išsiųsti raštą advokato M.Badaro kontorai dėl sutarties nutraukimo.

  3.3 Išduodama pažyma dėl sodo namo rekonstrukcijos sodininkui G.Siručiui. Sodininkas jau yra įmokėjęs 500,- Lt.
       Skaitytojų prašau ypač atkreipti dėmesį į šį klausimą. Buvęs pirmininkas yra prirašęs daug tokių pažymų-leidimų. Visose tokiose pažymose yra nurodęs, kad jas rašo valdybos vardu, nurodęs ir posėdžių protokolų numerius. Tačiau egzistuojančiuose realiuose buvusiuose protokoluose jūs nerasite jokios informacijos apie išduotas tokias pažymas. Čia mes kalbame ne tik apie tai, kad pažymas išduoda valdyba, bet ir apie tai, kad už tokias pažymas turi būti apmokėta po 500,- Lt . Slepiant nuo valdybos tokią informaciją, atsiranda galimybės piktnaudžiauti. Ar buvo piktnaudžiaujama tuo, niekas, net ir revizinė komisija, niekados netikrino.

    3.4 Papildomų komentarų neturiu.

  3.5 Nelegalus statinys šalia 399 sklypo yra avarinės būklės (aiškiai matoma) ir kelia grėsmę žmonių saugumui. Todėl nutarta imtis veiksmų surasti šio statinio savininką ir susitarti dėl statinio nugriovimo arba sutvarkymo.

  3.6 Konstatuota, kad pernai metais sodininkas, valęs su traktoriumi sodo kelius dirbo labai gerai. Nutarta susisiekti su šiuo sodininku, aptarti galimybes valyti kelius žiemos periodu.
Tuo pačiu, paanalizuoti, ar yra kitokių galimų kelių valymo variantų ir kokios yra tokių alternatyvių variantų sąlygos ir kainos..

   3.7  Papildomų komentarų neturiu.

   3.8  Perdavus elektros ūkį LESTO, žymiai sumažėjo darbų, kuriuos dirba iždininkas, apimtys. Be to, nuolat augant minimaliam darbo užmokesčiui, didėja ir iždininko, atlyginimas. Tuo pačiu nepagrįstai didėja ir sodininkų bendrijos išlaidos Jau dabar iždininko atlyginimas yra, daugumos valdybos narių nuomone, per didelis ir neatspindi atliekamo darbo krūvio. Ypač tai pasakytina apie žiemos periodą. 
    Valdyba  pagal įstatymą neturi įgaliojimų nustatyti atlyginimo dydžio. Nutarta ieškoti būdų, kaip šią problemą spręsti.

        Valdybos posėdžio protokolas pateikiamas žemiau:

            SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis
 
Picture
      Pirmasis naujai išrinktos SB "Šatijai" valdybos posėdis įvyko 2012 09 30 dieną . Jame pagrindinai buvo sprendžiami procedūriniai klausimai ir numatomos darbų veiklos kryptys bei pasiskirstoma veiklos sritimis tarp atskirų valdybos narių.
          Kurios nors veiklos srities priskyrimas vienam ar kitam valdybos nariui nereiškia, kad kiti valdybos nariai tuo klausimu nieko nedarys. Tarp valdybos narių vyravo teisinga nuomonė, kad kiekvienas bus pasiruošęs pagal galimybes prisidėti, jei reikės, prie bet kokių darbų. Veiklos kryptys, atsiradus būtinybei, taip pat gali būti papildytos.

         Valdyba balsuojant priėmė sprendimą naujai išrinktam valdybos pirmininkui mokėti mažesnį darbo užmokestį, negu buvo mokama anksčiau. Per trijų metų kadenciją tai leis sutaupyti apie 10 000 Lt.
      Dauguma valdybos narių buvo tos nuomonės, kad šiuo metu iždininkui mokamas atlyginimas  neatitinka iždininko atliekamo darbo krūvio ir yra mokama aiškiai perdaug. Ypač tai pasakytina apie šaltąjį metų sezoną, kai sodų bendrijoje labai sumažėja žmonių.
      Priminsiu, kad šiuo metu iždininkui mokamas 1600 Lt  per  mėnesį  atlyginimas.   Apskaitos vedimas sodų bendrijai galėtų kainuoti apie 200 Lt / mėn. Valdyboje vyravo nuomonė ir dėl to, kad reikia siekti, kad sodininkai mokesčius mokėtų per banką, o ne per iždininką (kasą). Tai leistų taupyti sodų bendrijos lėšas, nes pinigų rinkimas, kurį daro iždininkas, yra darbas, kainuojantis sodų bendrijai.
    Žemiau pateikiu pirmojo posėdžio protokolo kopiją:     

        SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis