Picture
Valstybinis Registrų centras 2012 09 28 dieną įregistravo SB "Šatijai" valdybą ir pirmininką. Oficialiai pirmininkas Juozas Savickas pradėjo dirbti 2012 m spalio 01 dieną.

   Prieš tai, rugsėjo 30 dieną, įvyko pirmasis naujos valdybos posėdis, kuriame dalyvavo visi naujai išrinkti valdybos nariai ir revizinės komisijos atstovė O.Liutkauskienė.

  Valdyba numatė pagrindines veiklos kryptis ir pasiskirstė pareigomis bei išrinko komisiją dokumentų perėmimui iš buvusio sodų bendrijos valdybos pirmininko.   

  Pagrindinės veiklos kryptis buvo numatytos šios:
         1.Pastato teisinė registracija.
              Šis klausimas svarbus dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai, terminas tokiems pastatams registruoti yra kol kas duotas iki 2012 12 31 . Vėliau teks mokėti baudas. Galima beveik užtikrintai teigti, kad bendrija nespės pastato įregistruoti laiku, nes laiko likę per mažai.
              Antra, tai yra visų sodininkų turtas ir jis turi būti apskaitomas. Neapskaitomas turtas yra linkęs pradingti.
       Trečia, apie ką niekas nekalba, sodų bendrija neturi jokio adreso, kuriame galėtų registruoti savo, kaip juridinio asmens buveinę. Šiuo metu sodų bendrijos juridinis adresas , esantis Registrų centre ir įstatuose yra Tvirtovės alėjoje viename iš privačių butų. Kitas adresas, kurį buvo bandyta registruoti kaip sodų bendrijos adresą, yra buvusio pirmininko namų adresas Grikių gatvėje. Nejaugi kiekvieną kartą turime registruoti bendrijos adresą pagal naujai išrinkto pirmininko gyvenamąją vietą? Pastato registracija išspręstų ir šią problemą.
            
2.Kelių remontas. Skubiai bus daroma analizė, ką , kaip ir kiek reikia taisyti neatidėliotinai.
            
3.Vandentiekio remontas. Valdyboje vyravo nuomonė, kad reikia daryti tik įprastą remontą, šalinant gedimus. Taip pat reikia turėti atsarginį vandens siurblį, nes šiuo metu dirbama tik su vienu siurbliu ir jam sugedus, sutriktų laistymo vandens tiekimas. 
            
4.Aplinkosauga (tvenkinio ir aplinkos taršos problemos). Prieš darant sprendimus, atlikti taršos analizę (nustatyti , kokie yra pagrindiniai taršos šaltiniai).
           
5.Kiti klausimai (apleisti sodai, šiukšlių išvežimo klausimas , darbas su skolininkais  ir t.t.)

       Jei iškils darbų eigoje naujų klausimų, jie bus svarstomi ir įtraukiami į veiklos planus.

     Dokumentų perėmimui iš buvusio pirmininko, sudaryta komisija iš trijų valdybos narių . Šiame darbe dalyvaus ir revizinės komisijos atstovas.

      Pagal dabartinę tvarką, pirmininkas ir iždininkas gauna dviejų minimalių darbo užmokesčių dydžio atlyginimą. Iki rugpjūčio mėnesio tai buvo po 1600,- Lt per mėnesį. Nuo rugpjūčio 1 d. - jau po 1700,- Lt per mėn.
    Naujasis pirmininkas sutiko su mažesnio atlyginimu, išskirstant periodais :
         nuo balandžio iki spalio mėnesių imtinai - po 1500,- Lt/ mėn.
         nuo lapkričio iki kovo mėnesių imtinai   - po 1250,- Lt / mėn.

     Tai leis sutaupyti po 3210,- Lt per metus arba beveik 10 000 Lt per kadenciją. ( skaičiuojant nuo 1600 Lt atlyginimo ) Skaičiuojant nuo 1700 litų - dar daugiau.
     Nuspręsta pradėti derybas su iždininku dėl jo atlyginimo sumažinimo.
    Taip pat valdyba išsakė poziciją, kad reikia atnaujinti oficialios svetainės veiklą, padaryti ją prieinamą komentarams ir skelbti joje bendrijos informaciją .
    Nutarta keisti sodų bendrijos antspaudą. Ant jo yra parašyta "Kauno susivienijimas "Sodai". Sodininkų  bendrija "Šatijai".
    Toks antspaudas pasenęs , neatitinka tikrovės ir  yra klaidinantis, nes bendrija nėra kokio nors susivienijimo dalis. Keista, bet ankstesnis pirmininkas ne tik nepastebėjo šio neatitikimo, bet netgi rašomuose  raštuose , formuodamas oficialius bendrijos raštus, naudojo visą tekstą : Kauno susivienijimas "Sodai". Sodininkų bendrija "Šatijai".

          SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis

 
Picture
   Į pakartotinį rinkiminį SB "Šatijai" susirinkimą sodininkai rinkosi gausiai. Nors oras buvo vėsus su trumpalaikiais lietumis, o  sode žmonių yra mažiau, negu vasarą, be to, šios vasaros susirinkimų maratonas žmones išvargino, į susirinkimą sodininkų atėjo daugiau, negu buvo galima tikėtis. Neoficialiais duomenimis susirinkime dalyvavo 95 sodininkai.

     Visuotinis susirinkimas patvirtino ankstesnio susirinkimo poziciją ir į naują valdybą išrinko tokią, kokia buvo išrinkta ankstesniame susirinkime. Už tokią valdybą neoficialiais duomenimis balsavo 75 sodininkai. Ir tai yra 78,9 % nuo visų dalyvavusiųjų skaičiaus. Įstatymas reikalauja, kad už valdybą balsuotų ne mažiau kaip 66.7 % susirinkimo dalyvių.

   Pirmininku balsų dauguma išrinktas Juozas Savickas. Neoficialias duomenimis už jį balsavo 68 susirinkimo dalyviai. O tai yra 71,6 % nuo visų dalyvavusiųjų skaičiaus.
   Per 5 dienas bus paruoštas susirinkimo protokolas ir teikiami dokumentai Registrų centrui.
   Keli mėnesiai bendrija gyvena be vadovo: pirmininkas serga, valdyba  neregistruota Registrų centre. Jau pasibaigęs ir įstatymu numatytas terminas, per kurį turi būti išrenkamas naujas pirmininkas ir valdyba: terminas yra 4 mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos (ataskaitinis laikotarpis baigiasi balandžio 30 dieną) , t.y. iki rugsėjo 1 d.

   Norisi tikėti, kad sodų bendrija pagaliau išeis iš šio neapibrėžtumo ir vadovavimo vakuumo. Tuo labiau, kad yra skubių darbų: keliai, statinių teisinė registracija ir t.t. Vienas iš jų yra pastato, kuriame vyksta susirinkimai, teisinė registracija. Priminsiu sodininkams, kad pastatas yra neregistruotas ir tai padaryti reikia skubiai, nes priešingu atveju gali tekti mokėti baudas arba net griauti ( ? )..
   Nors, ką gali žinoti: mus pasiekia informacija apie tai, kad ruošiamasi teisme protestuoti šio susirinkimo rezultatus.

  SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis

 
Picture
 Praėjo daugiau kaip mėnuo nuo SB "Šatijai" ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo, tačiau oficialiame sodų bendrijos tinklalapyje apie tai nėra jokios informacijos. Negana to, tinklalapyje neįmanoma nieko komentuoti ar pateikti klausimus. 

Tokia padėtis nėra atsitiktinumas: susirinkimas praėjo ne taip, kaip tikėjosi pirmininkas.


Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje nebuvo pritarta pirmininko pateiktai darbo ataskaitai, o pirmininkas nepateko net į naujai suformuotą valdybą, nors to labai siekė.
     
Turėtume nepamiršti bendros taisyklės, kad vadovų rotacija yra sveikas ir sveikintinas reiškinys, leidžianti išvengti daugelio blogybių ir sudaranti galimybes suaktyvinti organizacijų veiklą.
   
Tai jau trečias kartas šiais metais, kai visuotiniai sodų bendrijos narių susirinkimai pasako aiškią nuomonę, kad nepasitiki pirmininku ir jo veikla.  Bet, pasirodo, dėl įstatymo netobulumų ir nepakankamai kvalifikuoto susirinkimo darbo organizavimo, to nepakanka. Teks sodininkams susirinkti dar kartą ir baigti darbą iki galo.

Bet koks save gerbiantis žmogus, atsidūręs pirmininko padėtyje, padarytų išvadas ir nebetrikdytų valdybos ir sodininkų darbo. Tačiau Č.Pijoraitis mano kitaip ir ruošiasi vėl šturmuoti pirmininko posto kėdę.

Tačiau apie viską iš eilės.

2012 08 11 susirinkimo darbotvarkės pirmu punktu buvo  valdybos ataskaitinis pranešimas kurį ruošė ir skaitė pirmininkas Č.Pijoraitis, kadangi jis ir vadovauja valdybos veiklai.

Mano ir kai kurių kitų pasisakiusiųjų nuomone, pranešimas buvo nekonkretus, neinformatyvus, nukrypstant į šalutinius dalykus. Pavyzdžiui, pirmininkas nieko nepasakė apie ekologinę situaciją sodų bendrijoje. Problema yra ta, kad neišvengiame nelegalaus, slapto nuotekų išleidimo į tvenkinį. Pirmininkas   2009 metais po rinkimų buvo įsipareigojęs skirti šiai problemai dėmesio, suformulavo, kaip vieną iš pagrindinių veiklos krypčių, bet tuo klausimu nepadaryta nieko. Tačiau susirinkusieji kažkodėl turėjo klausyti ilgus svarstymus apie tai, kaip ruošiami ir priimami įstatymai Seime, Asociacijoje ir pan.


Pirmininko pranešimas mažai skyrėsi nuo ankstesnių metų pranešimų, kai yra kalbama daug ir ilgai, tačiau pasakoma mažai.


Po pranešimo atėjo laikas pasisakymams.

Šių eilučių autorius gavo teisę pasisakyti taip pat..


Turėjau pasiruošęs daug informacijos, kuri tikrai butų įdomi ir reikšminga sodininkams, tačiau pirmininkaujantis leido kalbėti tik 5 minutes (tokį susirinkimo reglamentą pirmininkaujantis sugebėjo patvirtinti susirinkimo pradžioje).


Kai baigėsi 5 minutės, pirmininkaujantis mano kalbą nutraukė. Tačiau sodininkai iš salės pradėjo tam prieštarauti ir pasiūlė jiems skirtas 5 minutes atiduoti man. Už ką aš jiems esu labai dėkingas.
   
Kadangi skubant nepavyko visko aiškiai išdėstyti, naudodamasis proga, kai ką, ką planavau pasakyti, pateiksiu dabar.
 
Kas yra blogai pirmininko darbe, kokie daromi pažeidimai?
     1. Pažeidžiant visuotinio susirinkimo sprendimą ir įstatymo nuostatas, pirmininkas savavališkai
        paskolina beveik 5000,- Lt  sodininkų Asociacijai.
         Tačiau blogiausia yra tai, kad ta finansinė operacija buvo nuslėpta nuo sodininkų, nuo revizinės komisijos ir neįtraukta į jokias ataskaitas, pateiktas visuotiniam susirinkimui. Kitaip tariant, tie pinigai mūsų apskaitoje, pateiktoje susirinkimui, nebeegzistavo. Tokią ataskaitą susirinkimas ir patvirtino (ankstesni susirinkimai tvirtindavo viską vienbalsiai, nes sodininkai neturėdavo jokios išankstinės informacijos).
       Paprastai nebegrįžtama prie jau patvirtintų ataskaitų, todėl galima galvoti, ar iš viso tie pinigai būtų grįžę į bendrijos sąskaitą, jei nebūčiau pradėjęs reikalauti pirminių bankinių operacijų dokumentų.
         Kai tuos nuslėptus pinigus pavyko rasti (kai pradėjau domėtis bankiniais dokumentais, pinigai per porą mėnesių grįžo į sodų bendrijos sąskaitą) , pirmininkas pateikė paaiškinimus (žodines versijas), kurie laikui bėgant skyrėsi ir "tobulėjo". Dėl laiko stokos jų čia neaprašinėsiu, bet kiekvienam sodininkui, kuriam tik įdomu, galiu jas nupasakoti.


       2. Prieš  tris  metus  viena iš  kelių  remonto  organizacijų  buvo pasamdyta suremontuoti sodų 
          bendrijos kelio atkarpą. Buvo pasirašyta sutartis, nurodyta konkreti suma. Darbai buvo atlikti  
          laiku ir kokybiškai. Pirmininkas sumokėjo sutartą sumą pavedimu iš banko sąskaitos, tačiau 
          sumokėjo maždaug 3000,- Lt mažiau, negu numatyta sutartyje ir negu reikėjo sumokėti pagal 
          darbų priėmimo aktus. Sąskaitose pinigų buvo pakankamai.
            Kuriam laikui praėjus, organizacija pradėjo siuntinėti raštus, reikalaujančius pilnai atsiskaityti už padarytus darbus. Pirmininkas nereagavo. Organizacija pradėjo siųsti raštus, grasindama perduoti šią skolą skolų išieškojimo tarnyboms ar teismą. Tik tuomet,  po daugkartinių raginimų ir grasinimų kreiptis į teismą, pirmininkas pagaliau sumokėjo skolos likutį. Tie, kurie šiek tiek domisi verslo ypatybėmis Lietuvos sąlygomis, yra girdėję apie vadinamuosius "otkatus". Šis keistas delsimas atsiskaityti yra labai panašus į "spaudimą" įmonei, reikalaujant kažko papildomo, kas nėra numatyta oficialioje sutartyje. Valdybos posėdyje paklaustas, kodėl taip delsė sumokėti, pirmininkas  nieko aiškaus ir logiško nesugebėjo pasakyti.

          3. Keista istorija nutiko ir atsiskaitant už apšvietimo įrengimą.
          Už apšvietimo įrengimą mūsų bendrija sumokėjo ne visą sutartyje numatytą sumą: liko skolinga apie 5000,- Lt.  Pagrindas nebaigti mokėti pinigų, valdybos nuomone, buvo, nes bendrovė, nors ir įrengė apšvietimą, tačiau nebaigė darbų: neatliko specialių bandymų, nesurašė visų reikiamų techninių dokumentų. Todėl sodų bendrija nebuvo linkusi prisiimti apšvietimo sistemos, kurios techninei būklei nėra reikiamų dokumentų. Valdyba buvo priėmusi sprendimą nemokėti šios likusios sumos, kol nebus sutvarkyti visi reikiami dokumentai.
         Tačiau po kurio laiko paaiškėjo, kad pirmininkas sumokėjo bendrovei likusią sumą grynais per bendrijos kasą tuomet, kai darbus atlikusi bendrovė jau buvo paskelbusi apie savo bankrotą. Apie šią finansinę operaciją valdyba nebuvo informuota.

          4.  2009  metais  po  ataskaitinio  rinkiminio  susirinkimo  pirmininkas  neįregistravo  valdybos 
            Registrų centre, todėl valdybos veiklos legiatyvumas yra labai abejotinas.
          Šio susirinkimo metu, bandė klaidinti žmones, kad ne jis, o naujai išrinkti valdybos nariai privalėjo patys registruotis Registrų centre. Teisininkai jo teiginius tuoj pat susirinkimo metu paneigė.

       5. Pirmininkas nepasirūpino, kad už internetinio ryšio antenas, kurios įrengtos ant laistymo cisternos statinio, būtų imamas mokestis bent jau padengiantis jų sunaudojamą elektros energiją, už kurią mokėjo sodų bendrija.

         6. Prieš porą metų sodų bendrijoje buvo įdarbintas pagalbinis darbininkas, kuriam net ir žiemos metu buvo mokamas 1200,- Lt atlyginimas, nors pakankamų apimčių darbų jam nebuvo.

          7. Kai pernai LESTO iš sodų bendrijos perėmė elektros ūkį, darbų apimtys tiek pirmininkui, tiek iždininkui apčiuopiamai sumažėjo, tačiau apie atlyginimo mažėjimą jie nenori nė girdėti.
     Kokias dabar paslaugas iš dviejų samdomų darbuotojų gauna sodininkai, išleisdami atlyginimams virš 50 tūkstančių litų  per metus ?  O tai sudaro apie pusę visų surenkamų sodininkų mokesčių.

        8. Savavališkai, be valdybos sprendimo, pirmininkas sudarė sutartį su advokatų kontora ir jos paslaugoms apmokėti jau išleido ženklią pinigų sumą, artėjančią prie tūkstančio litų. Didelė dalis šios sumos išleista, siekiant uždaryti šią svetainę.
        Nors visuotinis susirinkimas įpareigojo pirmininką nutraukti šią sutartį, jis to nedaro ir nepla-nuoja daryti.

      9. Pirmininkas rodė didelį aktyvumą, siekiant pakeisti laistymo sistemos vamzdį nuo siurblinės iki cisternos. Tam buvo net sušaukęs (be tokio valdybos sprendimo) atskirą visuotinį susirinkimą gegužės-birželio mėnesiais. Tai sodų bendrijai būtų kainavę 60-70 tūkst. litų, o gal ir dar daugiau. Nors jokių objektyvių duomenų, kad vamzdį reikia keisti, nėra. 

        Vienu žodžiu, pirmininko veiklos skaidrumas kelia didelių abejonių, o jo savivalė, nevykdant susirinkimų sprendimų  arba  veikiant be valdybos sprendimų yra akivaizdi.
 
       Susirinkimo metu sodininkas P.Kuncevičius paklausė, kur dingo cisterna, nuimta nuo laistymo sistemos konstrukcijų?
       Iždininko atsakymas pribloškė naivumu ir teisiniu neišmanymu jis tą cisterną savo vardu pardavė metalo laužo supirkimo įmonei, gavo apie 1600,- Lt ir tuos pinigus naudos ir jau naudoja sodų bendrijos reikmėms.
   Tokie veiksmai, švelniai tariant, neįtelpa į įstatymų rėmus, be to, pagal P.Kuncevičiaus paskaičiavimus, gauta suma turėjo būti ženkliai didesnė.
        Būsimai valdybai teks uždavinys, kaip teisingai išspręsti šią teisinę ir finansinę problemą.

        Balsuojant pirmininko ataskaita buvo vertinama taip:
        Teigiamai      48 balsai
        Neigiamai      59 balsai
        Susilaikė        13  "

   Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje pirmininko ataskaita buvo įvertinta nepatenkinamai.

    Antru darbotvarkės klausimu  bendrijos finansinės veiklos ataskaitą už 2011 05 01  -  2012 04 30 laikotarpį perskaitė iždininkas K.Mačiulaitis.
       Ataskaita susilaukė  kritikos ir sodininkams buvo daug neaiškumų:
 • kodėl taip nevienodai pagal atskirus metus skiriasi mokesčių surinkimas, o tuo tarpu skolų likučiai beveik vienodi, nors pagal elementarią logiką taip neturėtų būti?
 • ar yra kur nors užfiksuotas bendrijos turtas?
 • koks pastato, kuriame esame susirinkę, statusas, kodėl jis nėra registruotas ir kodėl niekas tuo klausimu nepadaryta? Toks delsimas gali privesti prie to, kad tą statinį arba teks nugriauti, arba mokėti dideles baudas.
 • pinigų suma, gauta už parduotą cisterną neįtraukta į bendrijos pajamas!

     Vis tik finansinę ataskaitą susirinkimas balsų dauguma patvirtino:
                                   Už:   78 balsai
                             Prieš:   5     "
                    Susilaikė:   22   "

         Tvirtinant Bendrijos finansinės veiklos planą 2012 05 01 - 2013 04 30 laikotarpiui, buvo pasiūlyta 20 000,- Lt sumažinti vamzdynų renovacijai skirtas lėšas ir tokia pat suma padidinti lėšas, skirtas kelių remontui. Už tai balsavo 103 sodų bendrijos nariai.

          Tvirtinant sąmatą visumoje, jai pritarė 78 dalyviai, prieš buvo 2 dalyviai.

     Trečiu klausimu revizinės komisijos patikrinimo aktą perskaitė šios komisijos pirmininkė D.Mockienė.

       Diskusijose sodininkai pažymėjo, kad negirdėjo, ar revizorės tikrino mokesčių skaičiavimų teisingumą, klausė, kodėl nieko negirdėjome apie parduotą vandentiekio rezervuarą ir kodėl tos sumos nėra apskaitoje, kalbėjo apie tai, kad revizija atliekama tik formaliai - netikrinami pinigų likučiai kasoje, nėra medžiagų nurašymo aktų, netikrinami apskaitoje pateikiami skaičiai pagal pirminius dokumentus.

      Įvertinant revizinės komisijos darbą, balsavimo rezultatai tokie:
                 Teigiamai:       47 dalyviai
                  Neigiamai:     33   "
                  Susilaikė:        23     "

  
        Renkant valdybą, balsavimui pasiūlyta buvo 14 kandidatų.
        Balsuojant už pasiūlytus kandidatus, balsai pasiskirstė taip:

                                                                                Už         Prieš

           Česlovas Pijoraitis                          40          51
           Kęstutis Mačiulaitis                      105           1
            Povilas Kaunas                        18   
            Nijolė Ivonienė                          98           4
           Tautvydas Pasvenskas          105           2
           Sigitas Banionis                       50          41
           Natalja Lukanina                            104           3
           Arvydas Bilius                            76           5
           Irena Zarembienė                      61           8
           Mindaugas Balsevičius            41         35
           Kęstutis Čeponis                              72           6
          Stasys Pilvelis                            19         47
          Petras Kuncevičius                    58         17
          Juozas Savickas                        70           9

       Vykstant balsavimui, kai tapo aišku, kad buvęs pirmininkas nepatenka į naujai renkamą valdybą,  pirmininkas priekaištingai pažiūrėjo į šalia sėdintį iždininką.
      "Nesuprantu, pirmininke, su visais asmeniškai perkalbėjau, jie visi žadėjo balsuoti už jus, nesuprantu, kodėl jie taip balsuoja..."
             "Debilai, maitvanagiai  - piktai teištarė šalia sėdintis pirmininkas...
       Sodininkai, išgirdę tokius murmėjimus, sugėdino pirmininką: čia žmonės, kurie turi teisę balsuoti, kaip nori.
          Kai netoliese sėdinčios moterys pradėjo aiškiai reikšti savo džiaugsmą balsavimo rezultatais, iždininkas nebeištvėrė:
          - Ko jūs džiaugiatės, ko jūs džiaugiatės, kas jus valdys, kas jus valdys !?
        Prisipažinsiu, buvo keista girdėti tokią desperaciją. Nesuprantu to...
     Esu įsitikinęs, kad pirmininką ir valdybą renkame tam, kad mums dirbtų, o ne tam, kad mus valdytų.
       Manęs sodų bendrijoje tikrai nereikia valdyti. Nežinau žmonių, kuriems to reikia.

     Iždininkas K.Mačiulaitis atsisakė dalyvauti naujos valdybos darbe, todėl vietoje jo į valdybos sudėtį buvo įtrauktas S.Banionis.
     Susumavus balsavimo rezultatus ir atsižvelgiant į K.Mačiulaičio pareiškimą, į valdybą buvo išrinkti šie sodų bendrijos nariai:
          
                    1.  Tautvydas Pasvenskas                         105 balsai
                     2. Natalja Lukanina                                    104 balsai
                     3. Nijolė Ivonienė                                          98 balsai
                     4. Arvydas Bilius                                           76 balsai
                      5. Kęstutis Čeponis                                     72 balsai
                      6. Juozas Savickas                                      70 balsų
                      7. Irena Zarembienė                                     61 balsas
                      8. Petras Kuncevičius                                   58 balsai
                      9. Sigitas Banionis                                        50 balsų

           Balsuojant už visą sąrašą, "už" balsavo 71 dalyvis, "prieš" - 10 dalyvių.

          Pirmininkas buvo renkamas iš dviejų kandidatų- T. Pasvensko ir J. Savicko.
          Balsuojant, už J. Savicką balsavo 56 dalyviai, už T. Pasvenską - 40 dalyvių.
         Todėl balsų dauguma naujuoju pirmininku buvo išrinktas Juozas Savickas

       Kai rašau šias eilutes, yra aišku, kad sodininkams teks pakartoti balsavimą, nes Registrų centras neregistravo naujai išrinktos valdybos. Kodėl taip įvyko, aprašyta šio tinklalapio ankstesniame straipsnyje.
          Toks susirinkimas įvyks rugsėjo 23 dieną 14 val. susirinkimų salėje.
        Kviečiu aktyviai dalyvauti!


      Susirinkimas tęsėsi ilgai,  jo dalyviai buvo gerokai nuvargę, todėl revizinę komisiją išrinko greit ir be didelių diskusijų.
      Į revizijos komisiją buvo pasiūlyti ir 67 balsais "Už"  išrinkti šie sodininkų bendrijos nariai::

 1. Dainora Mockienė
 2. Onutė Liutkauskinė
 3. Gintautas Gailius


     Susirinkimas, kokio seniai nebuvo, o gal net iš viso nebuvo, baigė darbą po 5 valandų įtemptų diskusijų...
      
      SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis       

 
Picture
  Toks skelbimas pakabintas sekmadienį, rugpjūčio 26 d., "Šatijų" sodų bendrijos skelbimų lentose.
     
 Penktadienį, rugpjūčio 24 dieną, Valstybinis Registrų centras informavo naujai išrinktą pirmininką, kad negali registruoti naujai išrinktos valdybos ir pirmininko. Todėl  naujas pirmininkas ir nauja valdyba negali pradėti dirbti.

  Pagrindinė to priežastis - visuotinio ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo metu  už naują valdybą balsavo mažiau negu 2/3 nuo susirinkime dalyvavusiųjų skaičiaus. Įstatymas reikalauja, kad už naują valdybą ir pirmininką balsuotų daugiau kaip 2/3 dalyvavusių susirinkime.
     
       Ką sako visuotinio ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo protokolas?
    Protokole, kurį pateikė susirinkimo sekretoriatas nurodoma, kad už naujai išrinktą valdybą balsavo 71 susirinkimo dalyvis. Rinkiminiuose balsavimuose dalyvavo iš viso 105 dalyviai: prieš balsavimus pirmininkaujantis Č.Balandis patikrino dalyvaujančiųjų skaičių - buvo likę susirinkime 105 dalyviai.
       Pagal šiuos skaičius už valdybą balsavo daugiau, negu 2/3  dalyvių: 71 : 105 x 100 = 67,6 proc.
   Tačiau esmė ta, kad dalyvių skaičius turi  būti imamas tas, kuris užsiregistravo susirinkimo pradžioje.  O susirinkimui užsiregistravo 137 sodininkai. Todėl Registrų centras, remdamasis įstatymais, skaičiuoja, kad už valdybą balsavo kiek daugiau, kaip pusė susirinkimo dalyvių.
     Taigi, susirinkimas , pirmininkaujant Č.Balandžiui, nepadarė darbo iki galo ( padarė ne pagal įstatymus ) , todėl tenka rinktis dar kartą. Vargu ar dėl to galima kaltinti pirmininkavusį: jis , gal būt, nežinojo įstatymo niuansų ir tikėjosi, kad papildomas pasitikrinimas prieš balsavimą bus pakankamas. Pasirodo, ne.
        
    Kyla klausimas, o kodėl nebuvo tų problemų anksčiau?
    Atsakymas paprastas ir jus nustebins: ankstesnis pirmininkas 2009 metais nesivargino registruoti valdybos Registrų centrekaip to reikalauja įstatymai. Todėl 2009 metais išrinktos valdybos ir pirmininko sprendimai yra abejotinos galios, jei iškiltų kokių nors teisminių ginčų.
  
   Vakar, t.y. rugpjūčio 26 dieną įvyko skubus senosios valdybos posėdis, kuris paskelbė naują rinkiminį susirinkimą.
   Atkreipiu sodininkų dėmesį į tai, kad naujame susirinkime yra tik vienas darbotvarkės punktas - valdybos ir pirmininko rinkimai.
  Jei senosios valdybos lyderiai pripažins jau pareikštą sodininkų valią, yra tikimybė, kad susirinkimas gali būti labai trumpas: susirinkusiems sodininkams pakaks 2/3 balsų tik patvirtinti naują valdybą ir išrinkti pirmininką. Jei ankstesnis pirmininkas Č.Pijoraitis sieks "revanšo", t.y. bandys patekti į naujai išrinktą valdybą ir tapti pirmininku dar vienai - jau trečiai - kadencijai, susirinkimas gali užtrukti. Jei jis to sieks, vadinasi, nesuprato žmonių pareikštos valios ir nesugeba kritiškai pažiūrėti į savo veiklą ir elgesį.
    Suprantu, kad susirinkimai sodininkams šįmet jau, galbūt, įkyrėjo. Dalies jų galėjo ir nebūti, jei ankstesnis pirmininkas nebūtų taip atkakliai siekęs išleisti sodų bendrijos pinigų (ne tiek mažai- apie 70 - 80 tūkstančių litų) abejotinai vandentiekio rekonstrukcijai. Primenu, kad nėra objektyvių duomenų (pvz., defektinio akto), kad reikia keisti virš 800 metrų laistymo sistemos vamzdžio.
    Užtęsdamas ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo skelbimą, pirmininkas Č.Pijoraitis valdybos perrinkimą nutęsė iki šio laiko ir bendrija niekaip nebespėjo išsirinkti naujos valdybos per įstatymu nurodytą laikotarpį. - iki rugpjūčio 31 dienos.

       Taigi, kviečiu sodininkus būti kantriems ir dar kartą išreikšti savo valią rinkiminiame susirinkime, kuris įvyks rugsėjo mėnesį. Susirinkimas bus labai svarbus. Padarykime darbą iki galo ir leiskime pradėti dirbti naujai valdybai pagal įstatymus. Būdamas jau ne pirmus metus valdybos nariu, galiu pasakyti, kad ši valdyba nusiteikusi dirbtiNaujai įsilieję į valdybą žmonės turi noro ir energijos daryti darbus, kurių reikia sodų bendrijai.


   Taigi, pirmasis susirinkimas rugsėjo 9 d. (sekmadienį) 14 val. susirinkimų salėje.  Greičiausiai jis neįvyks, nes turėtų susirinkti daugiau kaip 367 sodų bendrijos nariai - tai nerealu.
   Pakartotinis susirinkimas, kurio rezultatai bus galiojantys, įvyks rugsėjo 23 d,. (sekmadienį) 14 val. susirinkimų salėje.
 


       Žemiau pateikiu atsakymą iš Registrų centro: 
SB "Šatijai" valdybos narys
Kęstutis Čeponis
 
Picture
Vakar, t.y. liepos 11 d., SB "Šatijai" valdybos pirmininkas Č.Pijoraitis sušaukė skubų valdybos posėdį. Posėdyje dalyvavo visi 9 valdybos nariai.

Pirmininkas pasiūlė nukelti pakartotinį visuotinį sodininkų susirinkimą iš liepos 14 d.  į  rugpjūčio 11 d.

To priežastis nurodė dvi:
 1. Prezidentė kol kas nepasirašė Sodininkų bendrijų Įstatymo pakeitimų, kuriuos LR Seimas priėmė š.m. birželio 28 d.
 2. Iždininkas serga, o pirmininkas liepos 12 dieną gulasi į ligoninę.
  
Balsavimo rezultatai buvo tokie:
         " "  pirmininko siūlymą  -    6 valdybos nariai.
         "PRIEŠ"                             -    2 valdybos nariai  (K.Čeponis ir M.Balsevičius).
         "SUSILAIKĖ"                    -    1 valdybos narys  (O.Liutkauskienė).
   
Taigi, sodininkai, planavę dalyvauti susirinkime, turės skubiai keisti savo savaitgalio planus.

Be to, pirmininkas valdybos nariams pateikė dvi planuojamas pasirašyti sutartis su interneto tiekimo kompanijomis. Viena iš jų būtų mokėjusi 120,- Lt per metus nuomos mokesčio.


Atmetus sunaudotą jai tiekiamos elektros energijos kainą, sodininkų bendrijos pajamos per mėnesį būtų buvę ..........2,- Lt  !
Tai ne klaida, jūs teisingai perskaitėte - du litai.
(Kitais skaičiavimais-trys litai! ).

Įtariu, kad sąskaitos išrašymas, įskaitant darbo sąnaudas, kainuotų daugiau...
Paklausus apie antenų poveikį sveikatai, pirmininkas patikino, kad jos visiškai saugios.

Daugiau informacijos, apžvelgdamas posėdžio eigą, diskusijas ir motyvus, kodėl balsavau "prieš" , pateiksiu vėliau.

SB "Šatijai" valdybos narys K.ČeponisPAPILDYMAS 2012 07 12


Sodininkų bendrijų teisę žinantys specialistai, konsultavę mus, mano, kad priežastys, dėl kurių neva perkeliamas visuotinis susirinkimas, yra nepakankamos.Be to, valdyba neturi teisės atšaukti ar nukelti jau paskelbto susirinkimo datos. Taigi, jų nuomone , susirinkimas turi vykti, jei jau yra paskelbtas.
   Pirmininkas valdybos posėdyje paminėjo 16str. 3-ią dalį, dėl kurios jis pagrindinai ir nori atidėti susirinkimą. Tas straipsnis naujoje redakcijoje atrodo taip:
    
17 straipsnis. 16 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką. Joje  turi  būti  nurodytos  bendrijos  narių  susirinkimo  sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.“

Visas pakeitimas skelbiamas šioje nuorodoje:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_p?p_id=417842

Iš to, kas rašoma šiame straipsnyje, galime konstatuoti tik tai, kad pirmininkas nesugebėjo tinkamai paskelbti apie visuotinį ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą. Ko nepadaryta, skelbiant apie visuotinį susirinkimą?  Atsakymas yra įstatyme (citata):

,,Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą <...>, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.“

Šio įstatymo reikalavimų pirmininkas neįvykdė: jokiuose laikraščiuose niekas nėra paskelbta.

Pirmininko veiksmai yra nesuprantami, įnešantys chaosą sodų bendrijos gyvenime, demonstruojantys nepagarbą sodininkams.  Gaila, kad valdyba nesugeba tam atsispirti. 

PAPILDYMAS 2012 07 13


Šiandien, t.y. liepos 13 dieną "Valstybės žiniose" paskelbtas Prezidentės pasirašytas Sodininkų bendrijų įstatymas (Pakeitimai).

Taigi, vienos "priežasties" nukelti susirinkimą nebeliko. Žinoma, galima tvirtinti, kad pirmininkas ir balsavusieji už susirinkimo nukėlimą vėlesniam laikui, negalėjo žinoti, ar Prezidentė pasirašys pakeitimus. Tačiau to ir nereikia: jei nėra pakeitimų, tai galioja senoji įstatymo redakcija ,pagal kurią gyvenome iki šiol.


Liko tik "priežastis" - pirmininko liga. O jei pirmininkas sirgs ilgai, sakykim pusę metų? Nedarysime susirinkimo? 

Niekur įstatyme neparašyta, kad valdyba gali nukelti jau paskelbto susirinkimo datą. Todėl susirinkimas turėtų įvykti taip, kaip buvo skelbiama.

SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis 

 
Picture
  "Šatijų" sodų bendrijos salėje 2012 05 16 d. įvyko Šatijų kaimo seniūnaičio rinkimai. Į susirinkimą atėjo 26 kaimo gyventojai: 22 gyvenantys sodų bendrijoje ir 4 gyvenantys kaime, bet ne sodų bendrijoje.
    Į susirinkimą atvyko ir jį pravedė Lapių seniūnas bei seniūno pavaduotoja.
    Seniūnas trumpai papasakojo apie seniūnijos planus, susijusius su Šatijų kaimu ir sodų bendrija, atsakė į pateiktus klausimus.

  Pasisakyme akcentavo šiukšlių išvežimo iš sodų bendrijos nuolatinę problemą ir patarė ieškoti būdų, kaip tą problemą išspręsti iš esmės, aptarė kitas problemas.
  Seniūnaičio rinkimams susirinkusieji pasiūlė du kandidatus: dabartinį seniūnaitį Kęstutį Čeponį ir sodų bendrijos pirmininką Česlovą Pijoraitį. Lapių seniūnijos atstovai kandidatų patys nesiūlė.


    Susirinkusieji balsavo taip: 

 • už K.Čeponį 10 balsų,
 • už Č.Pijoraitį 12 balsų.
 • Du dalyviai nedalyvavo balsavime (K.Čeponis ir Č.Pijoraitis). 
 • Dar du balsai kažkur "pasimetė". 
   Todėl balsų dauguma naujuoju seniūnaičiu 2-jų metų laikotarpiui išrinktas Č.Pijoraitis.
   
    Tinklalapio skaitytojus noriu patikinti, kad informacija apie seniūnijos veiklą, svarbius Šatijų kaimui sprendimus ir toliau bus spausdinama šiame tinklalapyje. Jeigu tik panorės, pasisakyti šiame tinklalapyje galės ir naujasis seniūnaitis  ar bet kuris kaimo gyventojas ar sodininkas (jei pasisakymai bus etiški, juose nebus melagingos ar klaidinančios informacijos).
     Ačiū visiems, kurie atėjo į susirinkimą ir dalyvavo naujo seniūnaičio rinkimuose. Ypač dėkoju tiems, kurie palaikė mane tiek dirbant seniūnaičio darbą, tiek dirbant sodų bendrijos valdyboje siekiant sodų bendrijos veiklos aiškumo ir skaidrumo.

   Pagarbiai 
   buvęs Šatijų kaimo seniūnaitis Kęstutis Čeponis


 
Picture
    Baigiasi prieš kelis metus išrinktų seniūnaičių kadencija ir prasideda nauji seniūnaičių rinkimai.

         Šatijų kaimo seniūnaičių rinkimai vyks gegužės 16 dieną  17:30 sodininkų bendrijos "Šatijai" susirinkimų salėje (centrinėje gatvėje, prie tvenkinio esančiame pastate).
     Šiame rinkiminiame susirinkime dalyvaus ir Lapių seniū-nas bei pavaduotoja. Todėl yra gera proga betarpiškai paklausti seniūno apie tai, kas jums yra aktualu.
       Be to, trumpai apie veiklą seniūnaičio pareigose papasa-kos dabartinis seniūnaitis, leidžiantis šį tinklalapį, Kęstutis Čeponis. 
     Svarbi aplinkybė yra ta, kad seniūnaičiai dirba nemokamai - tai yra neapmokamos pareigos.
       Nors rinkiminis susirinkimas vyks sodininkų salėje, tačiau su sodininkų bendrija šie rinkimai turi nedaug bendro.  

    Sodininkų bendrija yra juridinis asmuo, esantis Šatijų kaime, o seniūnaičių rinkimai yra savivaldos rinkimų dalis.
       Be abejo, sodininkų gyvenimas ir Šatijų kaimo gyvenimas daugeliu atveju labai persipina.
     Kas gali dalyvauti seniūnaičių rinkimuose - rinkti ir būti išrinktas? Rinkimuose gali daly-vauti visi rinkimų teisę turintys kaimo gyventojai, deklaravę jame savo gyvenamąją vietą .
     Čia verta atkreipti dėmesį į esminį skirtumą tarp sodininkų ir kaimo gyventojų, tame tarpe ir nuolatos gyvenančių sodų bendrijoje. 
   Sodininkų bendrijos susirinkimuose dalyvauja tik tas sodininkas, kurio vardu yra registruotas sodo sklypas, o seniūnaičio rinkimuose dalyvauja visi balsavimo teisę turintys asmenys, deklaravę savo gyvenamą vietą Šatijų kaime (sakykime, visa šeima).
Šatijų kaimas tęsiasi ir už sodininkų bendrijos ribų (gyventojai, gyvenantys palei Šatijų dvarą ir aplinkiniuose vienkiemiuose).
     Seniūnaičiu bus išrinktas tas, už kurį balsuos dauguma į susirinkimą atėjusių gyventojų. Teoriškai, jei į susirinkimą ateis 10 gyventojų ir iš jų 6 balsuos už kurį nors kandidatą, tas šešis balsus surinkęs kandidatas ir taps seniūnaičiu. Noriu tikėti, kad žmonių susirinks daugiau, o susirinkimas neturėtų užtrukti ilgai.
     Rinkimai gali turėti intrigą. Tie, kurie nuolatos skaito šį tinklalapį, supras, kodėl dabartiniu seniūnaičiu yra nepatenkintas sodų bendrijos "Šatijai" pirmininkas. Jis, mano žiniomis, sieks, kad dabartinis seniūnaitis Kęstutis Čeponis nebūtų perrinktas kitai kadencijai.
     Negana to, jis siekia, kad šis tinklalapis iš viso būtų uždarytas ir tam jau pasamdė (beje, iš sodininkų bendrijos pinigų) advokatų kontorą. Pagrindiniai oficialūs priekaištai yra tinklalapio pavadinimas www.satijai.lt  (pavadininmas, jo nuomone, panašus į sodininkų bendrijos tinklalapio  www.sbsatijai.lt  pavadinimą  ir tai, kad pats tinklalapis, esą, klaidinamai panašus į sodininkų bendrijos tinklalapį. 
      Tikrosios to priežastys, be abejo, yra kitos: tai kritika pirmininko ir kai kurių kitų asmenų darbo atžvilgiu, nuolatinis jų veiklos, ypač finansinės veiklos, stebėjimas, siekiant sodininkų pinigų naudojimo skaidrumo, sodininkų nuolatinis informavimas apie bendrijos valdybos ir pirmininko veiklą. Niekad iki šiol tokiu būdu Šatijuose niekas to nedarė. Beje, šis tinklalapis leidžiamas asmeninėmis mano, Šatijų kaimo seniūnaičio, lėšomis.
      Jei gyventojai mane išrinktų kitai kadencijai, tai palengvintų galimybes toliau tęsti šio tinklalapio veiklą. Žinoma, jei toks tinklalapis sodininkams ir kaimo gyventojams yra reikalingas, jei reikalinga tokia jo veikla.
     Jei Šatijų kaimo gyventojai išsirinks kitą seniūnaitį - tai bus gerbtinas jų pasirinkimas: kaime gyventojų, vertų šių pareigų, pažįstu ne vieną.


    Todėl dar kartą kviečiu kartu su šeimos nariais, galinčiais dalyvauti rinkimuose, atvykti gegužės 16 d. 17:30 (trečiadienį) į sodininkų bendrijos "Šatijai" susirinkimų salę ir išsirinkti savo kaimo seniūnaitį sekančiai kadencijai.

  Pagarbiai 
  Seniūnaitis Kęstutis Čeponis

 
Picture
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad tinklalapyje esančios nuotraukos neatspindi tikro šių sodybų vaizdo. Todėl geriausia būtų jas pamatyti nuėjus ten, kur jos yra.
      Komisija gražiausios sodybos išrinkimui nebuvo
sudaryta, kriterijai nesuformuluoti. Vienas iš kriterijų, atrenkant gražiausias sodybas, yra  "aktyvi sodybos šeimininkų visuomeninė veikla" . Pirmininkas kriterijų nurodė savo kalboje per sodininkų šventę apdovanodamas gražiausių sodybų šeimininkus. Man sunku ką nors daugiau pakomentuoti.
     Aš puikiai suprantu, kad kritikuoti yra žymiai lengviau, negu dirbti. Bet, mano nuomone, per dažnai darbas daromas tik tam, kad būtų galima pasakyti, kad kažkas padaryta...