Picture
   Į pakartotinį rinkiminį SB "Šatijai" susirinkimą sodininkai rinkosi gausiai. Nors oras buvo vėsus su trumpalaikiais lietumis, o  sode žmonių yra mažiau, negu vasarą, be to, šios vasaros susirinkimų maratonas žmones išvargino, į susirinkimą sodininkų atėjo daugiau, negu buvo galima tikėtis. Neoficialiais duomenimis susirinkime dalyvavo 95 sodininkai.

     Visuotinis susirinkimas patvirtino ankstesnio susirinkimo poziciją ir į naują valdybą išrinko tokią, kokia buvo išrinkta ankstesniame susirinkime. Už tokią valdybą neoficialiais duomenimis balsavo 75 sodininkai. Ir tai yra 78,9 % nuo visų dalyvavusiųjų skaičiaus. Įstatymas reikalauja, kad už valdybą balsuotų ne mažiau kaip 66.7 % susirinkimo dalyvių.

   Pirmininku balsų dauguma išrinktas Juozas Savickas. Neoficialias duomenimis už jį balsavo 68 susirinkimo dalyviai. O tai yra 71,6 % nuo visų dalyvavusiųjų skaičiaus.
   Per 5 dienas bus paruoštas susirinkimo protokolas ir teikiami dokumentai Registrų centrui.
   Keli mėnesiai bendrija gyvena be vadovo: pirmininkas serga, valdyba  neregistruota Registrų centre. Jau pasibaigęs ir įstatymu numatytas terminas, per kurį turi būti išrenkamas naujas pirmininkas ir valdyba: terminas yra 4 mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos (ataskaitinis laikotarpis baigiasi balandžio 30 dieną) , t.y. iki rugsėjo 1 d.

   Norisi tikėti, kad sodų bendrija pagaliau išeis iš šio neapibrėžtumo ir vadovavimo vakuumo. Tuo labiau, kad yra skubių darbų: keliai, statinių teisinė registracija ir t.t. Vienas iš jų yra pastato, kuriame vyksta susirinkimai, teisinė registracija. Priminsiu sodininkams, kad pastatas yra neregistruotas ir tai padaryti reikia skubiai, nes priešingu atveju gali tekti mokėti baudas arba net griauti ( ? )..
   Nors, ką gali žinoti: mus pasiekia informacija apie tai, kad ruošiamasi teisme protestuoti šio susirinkimo rezultatus.

  SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis

 
Picture
 Praėjo daugiau kaip mėnuo nuo SB "Šatijai" ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo, tačiau oficialiame sodų bendrijos tinklalapyje apie tai nėra jokios informacijos. Negana to, tinklalapyje neįmanoma nieko komentuoti ar pateikti klausimus. 

Tokia padėtis nėra atsitiktinumas: susirinkimas praėjo ne taip, kaip tikėjosi pirmininkas.


Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje nebuvo pritarta pirmininko pateiktai darbo ataskaitai, o pirmininkas nepateko net į naujai suformuotą valdybą, nors to labai siekė.
     
Turėtume nepamiršti bendros taisyklės, kad vadovų rotacija yra sveikas ir sveikintinas reiškinys, leidžianti išvengti daugelio blogybių ir sudaranti galimybes suaktyvinti organizacijų veiklą.
   
Tai jau trečias kartas šiais metais, kai visuotiniai sodų bendrijos narių susirinkimai pasako aiškią nuomonę, kad nepasitiki pirmininku ir jo veikla.  Bet, pasirodo, dėl įstatymo netobulumų ir nepakankamai kvalifikuoto susirinkimo darbo organizavimo, to nepakanka. Teks sodininkams susirinkti dar kartą ir baigti darbą iki galo.

Bet koks save gerbiantis žmogus, atsidūręs pirmininko padėtyje, padarytų išvadas ir nebetrikdytų valdybos ir sodininkų darbo. Tačiau Č.Pijoraitis mano kitaip ir ruošiasi vėl šturmuoti pirmininko posto kėdę.

Tačiau apie viską iš eilės.

2012 08 11 susirinkimo darbotvarkės pirmu punktu buvo  valdybos ataskaitinis pranešimas kurį ruošė ir skaitė pirmininkas Č.Pijoraitis, kadangi jis ir vadovauja valdybos veiklai.

Mano ir kai kurių kitų pasisakiusiųjų nuomone, pranešimas buvo nekonkretus, neinformatyvus, nukrypstant į šalutinius dalykus. Pavyzdžiui, pirmininkas nieko nepasakė apie ekologinę situaciją sodų bendrijoje. Problema yra ta, kad neišvengiame nelegalaus, slapto nuotekų išleidimo į tvenkinį. Pirmininkas   2009 metais po rinkimų buvo įsipareigojęs skirti šiai problemai dėmesio, suformulavo, kaip vieną iš pagrindinių veiklos krypčių, bet tuo klausimu nepadaryta nieko. Tačiau susirinkusieji kažkodėl turėjo klausyti ilgus svarstymus apie tai, kaip ruošiami ir priimami įstatymai Seime, Asociacijoje ir pan.


Pirmininko pranešimas mažai skyrėsi nuo ankstesnių metų pranešimų, kai yra kalbama daug ir ilgai, tačiau pasakoma mažai.


Po pranešimo atėjo laikas pasisakymams.

Šių eilučių autorius gavo teisę pasisakyti taip pat..


Turėjau pasiruošęs daug informacijos, kuri tikrai butų įdomi ir reikšminga sodininkams, tačiau pirmininkaujantis leido kalbėti tik 5 minutes (tokį susirinkimo reglamentą pirmininkaujantis sugebėjo patvirtinti susirinkimo pradžioje).


Kai baigėsi 5 minutės, pirmininkaujantis mano kalbą nutraukė. Tačiau sodininkai iš salės pradėjo tam prieštarauti ir pasiūlė jiems skirtas 5 minutes atiduoti man. Už ką aš jiems esu labai dėkingas.
   
Kadangi skubant nepavyko visko aiškiai išdėstyti, naudodamasis proga, kai ką, ką planavau pasakyti, pateiksiu dabar.
 
Kas yra blogai pirmininko darbe, kokie daromi pažeidimai?
     1. Pažeidžiant visuotinio susirinkimo sprendimą ir įstatymo nuostatas, pirmininkas savavališkai
        paskolina beveik 5000,- Lt  sodininkų Asociacijai.
         Tačiau blogiausia yra tai, kad ta finansinė operacija buvo nuslėpta nuo sodininkų, nuo revizinės komisijos ir neįtraukta į jokias ataskaitas, pateiktas visuotiniam susirinkimui. Kitaip tariant, tie pinigai mūsų apskaitoje, pateiktoje susirinkimui, nebeegzistavo. Tokią ataskaitą susirinkimas ir patvirtino (ankstesni susirinkimai tvirtindavo viską vienbalsiai, nes sodininkai neturėdavo jokios išankstinės informacijos).
       Paprastai nebegrįžtama prie jau patvirtintų ataskaitų, todėl galima galvoti, ar iš viso tie pinigai būtų grįžę į bendrijos sąskaitą, jei nebūčiau pradėjęs reikalauti pirminių bankinių operacijų dokumentų.
         Kai tuos nuslėptus pinigus pavyko rasti (kai pradėjau domėtis bankiniais dokumentais, pinigai per porą mėnesių grįžo į sodų bendrijos sąskaitą) , pirmininkas pateikė paaiškinimus (žodines versijas), kurie laikui bėgant skyrėsi ir "tobulėjo". Dėl laiko stokos jų čia neaprašinėsiu, bet kiekvienam sodininkui, kuriam tik įdomu, galiu jas nupasakoti.


       2. Prieš  tris  metus  viena iš  kelių  remonto  organizacijų  buvo pasamdyta suremontuoti sodų 
          bendrijos kelio atkarpą. Buvo pasirašyta sutartis, nurodyta konkreti suma. Darbai buvo atlikti  
          laiku ir kokybiškai. Pirmininkas sumokėjo sutartą sumą pavedimu iš banko sąskaitos, tačiau 
          sumokėjo maždaug 3000,- Lt mažiau, negu numatyta sutartyje ir negu reikėjo sumokėti pagal 
          darbų priėmimo aktus. Sąskaitose pinigų buvo pakankamai.
            Kuriam laikui praėjus, organizacija pradėjo siuntinėti raštus, reikalaujančius pilnai atsiskaityti už padarytus darbus. Pirmininkas nereagavo. Organizacija pradėjo siųsti raštus, grasindama perduoti šią skolą skolų išieškojimo tarnyboms ar teismą. Tik tuomet,  po daugkartinių raginimų ir grasinimų kreiptis į teismą, pirmininkas pagaliau sumokėjo skolos likutį. Tie, kurie šiek tiek domisi verslo ypatybėmis Lietuvos sąlygomis, yra girdėję apie vadinamuosius "otkatus". Šis keistas delsimas atsiskaityti yra labai panašus į "spaudimą" įmonei, reikalaujant kažko papildomo, kas nėra numatyta oficialioje sutartyje. Valdybos posėdyje paklaustas, kodėl taip delsė sumokėti, pirmininkas  nieko aiškaus ir logiško nesugebėjo pasakyti.

          3. Keista istorija nutiko ir atsiskaitant už apšvietimo įrengimą.
          Už apšvietimo įrengimą mūsų bendrija sumokėjo ne visą sutartyje numatytą sumą: liko skolinga apie 5000,- Lt.  Pagrindas nebaigti mokėti pinigų, valdybos nuomone, buvo, nes bendrovė, nors ir įrengė apšvietimą, tačiau nebaigė darbų: neatliko specialių bandymų, nesurašė visų reikiamų techninių dokumentų. Todėl sodų bendrija nebuvo linkusi prisiimti apšvietimo sistemos, kurios techninei būklei nėra reikiamų dokumentų. Valdyba buvo priėmusi sprendimą nemokėti šios likusios sumos, kol nebus sutvarkyti visi reikiami dokumentai.
         Tačiau po kurio laiko paaiškėjo, kad pirmininkas sumokėjo bendrovei likusią sumą grynais per bendrijos kasą tuomet, kai darbus atlikusi bendrovė jau buvo paskelbusi apie savo bankrotą. Apie šią finansinę operaciją valdyba nebuvo informuota.

          4.  2009  metais  po  ataskaitinio  rinkiminio  susirinkimo  pirmininkas  neįregistravo  valdybos 
            Registrų centre, todėl valdybos veiklos legiatyvumas yra labai abejotinas.
          Šio susirinkimo metu, bandė klaidinti žmones, kad ne jis, o naujai išrinkti valdybos nariai privalėjo patys registruotis Registrų centre. Teisininkai jo teiginius tuoj pat susirinkimo metu paneigė.

       5. Pirmininkas nepasirūpino, kad už internetinio ryšio antenas, kurios įrengtos ant laistymo cisternos statinio, būtų imamas mokestis bent jau padengiantis jų sunaudojamą elektros energiją, už kurią mokėjo sodų bendrija.

         6. Prieš porą metų sodų bendrijoje buvo įdarbintas pagalbinis darbininkas, kuriam net ir žiemos metu buvo mokamas 1200,- Lt atlyginimas, nors pakankamų apimčių darbų jam nebuvo.

          7. Kai pernai LESTO iš sodų bendrijos perėmė elektros ūkį, darbų apimtys tiek pirmininkui, tiek iždininkui apčiuopiamai sumažėjo, tačiau apie atlyginimo mažėjimą jie nenori nė girdėti.
     Kokias dabar paslaugas iš dviejų samdomų darbuotojų gauna sodininkai, išleisdami atlyginimams virš 50 tūkstančių litų  per metus ?  O tai sudaro apie pusę visų surenkamų sodininkų mokesčių.

        8. Savavališkai, be valdybos sprendimo, pirmininkas sudarė sutartį su advokatų kontora ir jos paslaugoms apmokėti jau išleido ženklią pinigų sumą, artėjančią prie tūkstančio litų. Didelė dalis šios sumos išleista, siekiant uždaryti šią svetainę.
        Nors visuotinis susirinkimas įpareigojo pirmininką nutraukti šią sutartį, jis to nedaro ir nepla-nuoja daryti.

      9. Pirmininkas rodė didelį aktyvumą, siekiant pakeisti laistymo sistemos vamzdį nuo siurblinės iki cisternos. Tam buvo net sušaukęs (be tokio valdybos sprendimo) atskirą visuotinį susirinkimą gegužės-birželio mėnesiais. Tai sodų bendrijai būtų kainavę 60-70 tūkst. litų, o gal ir dar daugiau. Nors jokių objektyvių duomenų, kad vamzdį reikia keisti, nėra. 

        Vienu žodžiu, pirmininko veiklos skaidrumas kelia didelių abejonių, o jo savivalė, nevykdant susirinkimų sprendimų  arba  veikiant be valdybos sprendimų yra akivaizdi.
 
       Susirinkimo metu sodininkas P.Kuncevičius paklausė, kur dingo cisterna, nuimta nuo laistymo sistemos konstrukcijų?
       Iždininko atsakymas pribloškė naivumu ir teisiniu neišmanymu jis tą cisterną savo vardu pardavė metalo laužo supirkimo įmonei, gavo apie 1600,- Lt ir tuos pinigus naudos ir jau naudoja sodų bendrijos reikmėms.
   Tokie veiksmai, švelniai tariant, neįtelpa į įstatymų rėmus, be to, pagal P.Kuncevičiaus paskaičiavimus, gauta suma turėjo būti ženkliai didesnė.
        Būsimai valdybai teks uždavinys, kaip teisingai išspręsti šią teisinę ir finansinę problemą.

        Balsuojant pirmininko ataskaita buvo vertinama taip:
        Teigiamai      48 balsai
        Neigiamai      59 balsai
        Susilaikė        13  "

   Pirmą kartą sodų bendrijos istorijoje pirmininko ataskaita buvo įvertinta nepatenkinamai.

    Antru darbotvarkės klausimu  bendrijos finansinės veiklos ataskaitą už 2011 05 01  -  2012 04 30 laikotarpį perskaitė iždininkas K.Mačiulaitis.
       Ataskaita susilaukė  kritikos ir sodininkams buvo daug neaiškumų:
  • kodėl taip nevienodai pagal atskirus metus skiriasi mokesčių surinkimas, o tuo tarpu skolų likučiai beveik vienodi, nors pagal elementarią logiką taip neturėtų būti?
  • ar yra kur nors užfiksuotas bendrijos turtas?
  • koks pastato, kuriame esame susirinkę, statusas, kodėl jis nėra registruotas ir kodėl niekas tuo klausimu nepadaryta? Toks delsimas gali privesti prie to, kad tą statinį arba teks nugriauti, arba mokėti dideles baudas.
  • pinigų suma, gauta už parduotą cisterną neįtraukta į bendrijos pajamas!

     Vis tik finansinę ataskaitą susirinkimas balsų dauguma patvirtino:
                                   Už:   78 balsai
                             Prieš:   5     "
                    Susilaikė:   22   "

         Tvirtinant Bendrijos finansinės veiklos planą 2012 05 01 - 2013 04 30 laikotarpiui, buvo pasiūlyta 20 000,- Lt sumažinti vamzdynų renovacijai skirtas lėšas ir tokia pat suma padidinti lėšas, skirtas kelių remontui. Už tai balsavo 103 sodų bendrijos nariai.

          Tvirtinant sąmatą visumoje, jai pritarė 78 dalyviai, prieš buvo 2 dalyviai.

     Trečiu klausimu revizinės komisijos patikrinimo aktą perskaitė šios komisijos pirmininkė D.Mockienė.

       Diskusijose sodininkai pažymėjo, kad negirdėjo, ar revizorės tikrino mokesčių skaičiavimų teisingumą, klausė, kodėl nieko negirdėjome apie parduotą vandentiekio rezervuarą ir kodėl tos sumos nėra apskaitoje, kalbėjo apie tai, kad revizija atliekama tik formaliai - netikrinami pinigų likučiai kasoje, nėra medžiagų nurašymo aktų, netikrinami apskaitoje pateikiami skaičiai pagal pirminius dokumentus.

      Įvertinant revizinės komisijos darbą, balsavimo rezultatai tokie:
                 Teigiamai:       47 dalyviai
                  Neigiamai:     33   "
                  Susilaikė:        23     "

  
        Renkant valdybą, balsavimui pasiūlyta buvo 14 kandidatų.
        Balsuojant už pasiūlytus kandidatus, balsai pasiskirstė taip:

                                                                                Už         Prieš

           Česlovas Pijoraitis                          40          51
           Kęstutis Mačiulaitis                      105           1
            Povilas Kaunas                        18   
            Nijolė Ivonienė                          98           4
           Tautvydas Pasvenskas          105           2
           Sigitas Banionis                       50          41
           Natalja Lukanina                            104           3
           Arvydas Bilius                            76           5
           Irena Zarembienė                      61           8
           Mindaugas Balsevičius            41         35
           Kęstutis Čeponis                              72           6
          Stasys Pilvelis                            19         47
          Petras Kuncevičius                    58         17
          Juozas Savickas                        70           9

       Vykstant balsavimui, kai tapo aišku, kad buvęs pirmininkas nepatenka į naujai renkamą valdybą,  pirmininkas priekaištingai pažiūrėjo į šalia sėdintį iždininką.
      "Nesuprantu, pirmininke, su visais asmeniškai perkalbėjau, jie visi žadėjo balsuoti už jus, nesuprantu, kodėl jie taip balsuoja..."
             "Debilai, maitvanagiai  - piktai teištarė šalia sėdintis pirmininkas...
       Sodininkai, išgirdę tokius murmėjimus, sugėdino pirmininką: čia žmonės, kurie turi teisę balsuoti, kaip nori.
          Kai netoliese sėdinčios moterys pradėjo aiškiai reikšti savo džiaugsmą balsavimo rezultatais, iždininkas nebeištvėrė:
          - Ko jūs džiaugiatės, ko jūs džiaugiatės, kas jus valdys, kas jus valdys !?
        Prisipažinsiu, buvo keista girdėti tokią desperaciją. Nesuprantu to...
     Esu įsitikinęs, kad pirmininką ir valdybą renkame tam, kad mums dirbtų, o ne tam, kad mus valdytų.
       Manęs sodų bendrijoje tikrai nereikia valdyti. Nežinau žmonių, kuriems to reikia.

     Iždininkas K.Mačiulaitis atsisakė dalyvauti naujos valdybos darbe, todėl vietoje jo į valdybos sudėtį buvo įtrauktas S.Banionis.
     Susumavus balsavimo rezultatus ir atsižvelgiant į K.Mačiulaičio pareiškimą, į valdybą buvo išrinkti šie sodų bendrijos nariai:
          
                    1.  Tautvydas Pasvenskas                         105 balsai
                     2. Natalja Lukanina                                    104 balsai
                     3. Nijolė Ivonienė                                          98 balsai
                     4. Arvydas Bilius                                           76 balsai
                      5. Kęstutis Čeponis                                     72 balsai
                      6. Juozas Savickas                                      70 balsų
                      7. Irena Zarembienė                                     61 balsas
                      8. Petras Kuncevičius                                   58 balsai
                      9. Sigitas Banionis                                        50 balsų

           Balsuojant už visą sąrašą, "už" balsavo 71 dalyvis, "prieš" - 10 dalyvių.

          Pirmininkas buvo renkamas iš dviejų kandidatų- T. Pasvensko ir J. Savicko.
          Balsuojant, už J. Savicką balsavo 56 dalyviai, už T. Pasvenską - 40 dalyvių.
         Todėl balsų dauguma naujuoju pirmininku buvo išrinktas Juozas Savickas

       Kai rašau šias eilutes, yra aišku, kad sodininkams teks pakartoti balsavimą, nes Registrų centras neregistravo naujai išrinktos valdybos. Kodėl taip įvyko, aprašyta šio tinklalapio ankstesniame straipsnyje.
          Toks susirinkimas įvyks rugsėjo 23 dieną 14 val. susirinkimų salėje.
        Kviečiu aktyviai dalyvauti!


      Susirinkimas tęsėsi ilgai,  jo dalyviai buvo gerokai nuvargę, todėl revizinę komisiją išrinko greit ir be didelių diskusijų.
      Į revizijos komisiją buvo pasiūlyti ir 67 balsais "Už"  išrinkti šie sodininkų bendrijos nariai::

  1. Dainora Mockienė
  2. Onutė Liutkauskinė
  3. Gintautas Gailius


     Susirinkimas, kokio seniai nebuvo, o gal net iš viso nebuvo, baigė darbą po 5 valandų įtemptų diskusijų...
      
      SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis       

 
Picture
  Toks skelbimas pakabintas sekmadienį, rugpjūčio 26 d., "Šatijų" sodų bendrijos skelbimų lentose.
     
 Penktadienį, rugpjūčio 24 dieną, Valstybinis Registrų centras informavo naujai išrinktą pirmininką, kad negali registruoti naujai išrinktos valdybos ir pirmininko. Todėl  naujas pirmininkas ir nauja valdyba negali pradėti dirbti.

  Pagrindinė to priežastis - visuotinio ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo metu  už naują valdybą balsavo mažiau negu 2/3 nuo susirinkime dalyvavusiųjų skaičiaus. Įstatymas reikalauja, kad už naują valdybą ir pirmininką balsuotų daugiau kaip 2/3 dalyvavusių susirinkime.
     
       Ką sako visuotinio ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo protokolas?
    Protokole, kurį pateikė susirinkimo sekretoriatas nurodoma, kad už naujai išrinktą valdybą balsavo 71 susirinkimo dalyvis. Rinkiminiuose balsavimuose dalyvavo iš viso 105 dalyviai: prieš balsavimus pirmininkaujantis Č.Balandis patikrino dalyvaujančiųjų skaičių - buvo likę susirinkime 105 dalyviai.
       Pagal šiuos skaičius už valdybą balsavo daugiau, negu 2/3  dalyvių: 71 : 105 x 100 = 67,6 proc.
   Tačiau esmė ta, kad dalyvių skaičius turi  būti imamas tas, kuris užsiregistravo susirinkimo pradžioje.  O susirinkimui užsiregistravo 137 sodininkai. Todėl Registrų centras, remdamasis įstatymais, skaičiuoja, kad už valdybą balsavo kiek daugiau, kaip pusė susirinkimo dalyvių.
     Taigi, susirinkimas , pirmininkaujant Č.Balandžiui, nepadarė darbo iki galo ( padarė ne pagal įstatymus ) , todėl tenka rinktis dar kartą. Vargu ar dėl to galima kaltinti pirmininkavusį: jis , gal būt, nežinojo įstatymo niuansų ir tikėjosi, kad papildomas pasitikrinimas prieš balsavimą bus pakankamas. Pasirodo, ne.
        
    Kyla klausimas, o kodėl nebuvo tų problemų anksčiau?
    Atsakymas paprastas ir jus nustebins: ankstesnis pirmininkas 2009 metais nesivargino registruoti valdybos Registrų centrekaip to reikalauja įstatymai. Todėl 2009 metais išrinktos valdybos ir pirmininko sprendimai yra abejotinos galios, jei iškiltų kokių nors teisminių ginčų.
  
   Vakar, t.y. rugpjūčio 26 dieną įvyko skubus senosios valdybos posėdis, kuris paskelbė naują rinkiminį susirinkimą.
   Atkreipiu sodininkų dėmesį į tai, kad naujame susirinkime yra tik vienas darbotvarkės punktas - valdybos ir pirmininko rinkimai.
  Jei senosios valdybos lyderiai pripažins jau pareikštą sodininkų valią, yra tikimybė, kad susirinkimas gali būti labai trumpas: susirinkusiems sodininkams pakaks 2/3 balsų tik patvirtinti naują valdybą ir išrinkti pirmininką. Jei ankstesnis pirmininkas Č.Pijoraitis sieks "revanšo", t.y. bandys patekti į naujai išrinktą valdybą ir tapti pirmininku dar vienai - jau trečiai - kadencijai, susirinkimas gali užtrukti. Jei jis to sieks, vadinasi, nesuprato žmonių pareikštos valios ir nesugeba kritiškai pažiūrėti į savo veiklą ir elgesį.
    Suprantu, kad susirinkimai sodininkams šįmet jau, galbūt, įkyrėjo. Dalies jų galėjo ir nebūti, jei ankstesnis pirmininkas nebūtų taip atkakliai siekęs išleisti sodų bendrijos pinigų (ne tiek mažai- apie 70 - 80 tūkstančių litų) abejotinai vandentiekio rekonstrukcijai. Primenu, kad nėra objektyvių duomenų (pvz., defektinio akto), kad reikia keisti virš 800 metrų laistymo sistemos vamzdžio.
    Užtęsdamas ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo skelbimą, pirmininkas Č.Pijoraitis valdybos perrinkimą nutęsė iki šio laiko ir bendrija niekaip nebespėjo išsirinkti naujos valdybos per įstatymu nurodytą laikotarpį. - iki rugpjūčio 31 dienos.

       Taigi, kviečiu sodininkus būti kantriems ir dar kartą išreikšti savo valią rinkiminiame susirinkime, kuris įvyks rugsėjo mėnesį. Susirinkimas bus labai svarbus. Padarykime darbą iki galo ir leiskime pradėti dirbti naujai valdybai pagal įstatymus. Būdamas jau ne pirmus metus valdybos nariu, galiu pasakyti, kad ši valdyba nusiteikusi dirbtiNaujai įsilieję į valdybą žmonės turi noro ir energijos daryti darbus, kurių reikia sodų bendrijai.


   Taigi, pirmasis susirinkimas rugsėjo 9 d. (sekmadienį) 14 val. susirinkimų salėje.  Greičiausiai jis neįvyks, nes turėtų susirinkti daugiau kaip 367 sodų bendrijos nariai - tai nerealu.
   Pakartotinis susirinkimas, kurio rezultatai bus galiojantys, įvyks rugsėjo 23 d,. (sekmadienį) 14 val. susirinkimų salėje.
 


       Žemiau pateikiu atsakymą iš Registrų centro: 
SB "Šatijai" valdybos narys
Kęstutis Čeponis
 
Picture
Kviesdamas į šį valdybos posėdį, pirmininkas nurodė, kad bus aptariamas klausimas dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo.

Posėdyje dalyvavo ir revizinės komisijos pirmininkė Dainora Mockienė. Posėdžiui pirmininkavo Č.Pijoraitis, sekretoriavo valdybos narė O.Liutkauskienė.

Posėdis prasidėjo nuo revizinės komisijos patikrinimo akto apie sodų bendrijos ūkinę - finansinę veiklą perskaitymo.

Su aktu galima susipažinti oficialioje sodų bendrijos svetainėje. Aptarsime tik keletą su tuo aktu susijusių klausimų.

Revizinę komisiją sudaro trys nariai. Nebūdami  finansų ar apskaitos specialistais jie per 4-5 valandas patikrino visą sodų bendrijos ūkinę - finansinę veiklą.  Vargu, ar tai neįmanoma net ir specialistams.

Kaip supratau, pagrindinai revizijai buvo pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriuos tvarko iždininkas K. Mačiulaitis.

Tačiau tam, kad pilnai patikrinti ūkinę-finansinę veiklą, reikia ir valdybos posėdžių protokolų, sutarčių bylos, siunčiamų -  gaunamų raštų registracijos žurnalo ir pačių raštų bylos ir pan.

Kadangi nebuvo žinoma, kad dalyvaus revizorė, klausimus teko pateikti neturint galimybių iš anksto juos paruošti.

Pateikti klausimai ir revizorės atsakymai:
         1.  Ar buvo tikrinamas faktinis pinigų likutis kasoje?
         Atsakymas: Ne.

      2. Ar skaičiuojant pagal pirminius kiekvieno mėnesio atlyginimo išmokėjimo žiniaraščius, bendra suma sutampa su iždininko pateiktais suminiais rezultatais?
          Atsakymas: pagal pirminius kiekvieno mėnesio dokumentus bendros sumos netikrinome.

        3. Ar sunaudotos ūkio reikmėms medžiagos nurašomos pagal medžiagų nurašymo aktus ir kas tuos aktus yra pasirašę?
          Atsakymas buvo neužtikrintas - "nepamenu" ar kažkas panašaus.

Pasikartosiu, ką ir sakiau per posėdį: nieko asmeniško neturiu prieš revizinės komisijos narius ir pirmininkę. Tačiau mums (sodininkams, valdybai, susirinkimui) reikalinga revizinė komisija, galinti kiaurai peršviesti visus ūkinės - finansinės veiklos pakampius, surasti,  jei tokių yra, paslėptus dalykus ar padarytas klaidas. Revizinė komisija turi būti mūsų akys, ausys ir rankos. Apskaitoje ir veikloje reikalingas ne tikėjimas, kad viskas gerai, bet žinojimas, kad viskas gerai.

Bet grįžkime prie klausimų.

        1. Tiek šįmet, tiek pernai likutis kasoje yra artimas 13 000,- Lt
        Kodėl, jei pernai dar buvo renkami pinigai už sodininkų sunaudotą elektrą, o šįmet jau ne, todėl kasos apyvarta žymiai sumažėjusi? Be to, valdyba yra nusprendusi neleisti iždininkui laikyti tokių didelių likučių kasoje, bet jis, kažkodėl, valdybos sprendimo nevykdo.

    2. Analizuodamas iždininko finansinę ataskaitą pastebėjau, kad iš viso pinigų yra išmokėta daugiau, negu kad turėtų būti išmokėta dviems darbuotojams (pirmininkui ir iždininkui) per metus. Todėl man kilo įtarimas, ar nebuvo išmokėta pinigų dar kam nors.  Mano spėjimas galiausiai pasitvirtino: iždininkas po ilgų dokumentų nagrinėjimų galiausiai prisiminė, kad pernai metais gegužės mėnesį buvo išmokėta atostogų kompensacija užpernai atleistam pagalbiniam darbininkui.
        Apie tai jau esu rašęs, todėl galiu tik priminti, kad maždaug 1500 Lt  išlaidų, susijusių su šia kompensacija - yra vėjais paleisti mūsų pinigai. Kodėl? Todėl, kad pagalbinis darbininkas nebuvo apkrautas darbais ir atostogauti turėjo būti išleistas dar tada, kai buvo įdarbintas (užpernai rudenį).
       Beje, dėl atostogų kompensacijų galime turėti ir dar didesnių išlaidų.
   Valdyba yra įpareigojusi pirmininką ir iždininką žiemos metu, kai sumažėję darbų apimtys, išnaudoti eilines atostogas. Man pasidomėjus, ar taip yra daroma, iždininkas informavo, kad praėjusią žiemą nei pirmininkas, nei iždininkas neatostogavo. Todėl, jei pirmininkas nebus išrinktas dar vienai kadencijai, už kiekvienus metus išmokama atostogų kompensacija sodų bendrijai kainuos daugiau kaip 2100,- Lt.  Prisiminus dar ir tai, kad pagalbiniam darbininkui sodų bendrija, vadovaujama pirmininko Č. Pijoraičio, žiemos metu mokėjo 1200,- Lt atlyginimą, o ypatingų darbų, apart nendrių epizodinio pašienavimo, nebuvo daroma,  galiu daryti išvadą, kad pirmininkas negalvoja apie mūsų bendrijos pinigų racionalų panaudojimą.

    3. Paklausus apie medžiagų nurašymo aktus, iždininkas pateikė, reiktų suprasti, tokį "aktą". Jame buvo išvardintos sunaudotos medžiagos, "dokumento" data, pirmininko pavardė. Tačiau nebuvo jokio parašo, jokios komisijos narių sąrašo su parašais. Tai buvo ne medžiagų nurašymo aktas, o niekinis popiergalis.
       Žodžiu, kur pažiūrėsi, ten problemos.
   
   
Pagaliau buvo prieita prie klausimo dėl susirinkimo organizavimo. Nepasakosiu apie tai, kad buvau užsipultas dėl to, kad kažkas pasirašė du kartus, kad iždininkui pasirodė, jog kažkuris parašas yra netikras. Neverta kalbėti ir apie tai, jog tuos sąrašus jie (pirmininkas su iždininku) įvertino, kaip vertus pakabinimui ant lauko tualeto vinies. Tiek to, ponų valia. Betgi gerbiamieji, ką jūs stengiatės paneigti?  Kad susirinkimą reik organizuoti pagal įstatymą!?

Pirmininkas valdybai pateikė laikraštį "Kauno diena", kuriame yra atspausdintas skelbimas apie SB "Šatijai" ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, įvyksiantį  rugpjūčio 11 d. 14 val. Balsuojama nebuvo, tačiau, reik suprasti, kad valdyba, tyliu pritarimu, sutiko, kad susirinkimas įvyktų rugpjūčio 11 dieną.

Dėl sutarties su interneto tiekimo kompanija, kuri iškėlusi anteną ant SB vandens cisternos.
Atvirai pasakius, nežinau, ar tokia sutartis yra.
Viename iš posėdžių pirmininkas informavo, kad  šįmet yra pasirašęs tokią sutartį, pagal kurią sodų bendrija gauna po 100,- Lt  per mėn. Tačiau jau sekančiame posėdyje jis atsinešė ne sutartį, o tik sutarties projektą, datuotą 2012 07 mėn. (be parašų, antspaudų).
Dar sekančiame posėdyje , t.y. paskutiniame, apie kurį kalbama šiame straipsnyje , jis atsinešė, jo žodžiais tariant, sutartį su ta interneto kompanija, neva tai galiojančią nuo 2008 metų. Tačiau, pastebėjus, kad ta sutartis yra be parašo ir antspaudo, iždininkas pasiūlė greitą išeitį - čia pat pasirašyti sutartį. Pirmininkas taip ir padarė. Taigi, 2008 metų sutartis valdybos narių akivaizdoje buvo pasirašyta 2012 metų liepos 27 dieną.

Ką apie tai pasakytų teisininkai? Ar tik mes nebuvome dokumento klastojimo liudininkais?

Kalbant apie sutarčių galiojimą, kyla rimtų abejonių, ar pirmininko pasirašytos sutartys yra iš viso galiojančios. Kodėl? Todėl, kad pirmininkas 2009 metais neperregistravo savo ir naujai išrinktos valdybos įgaliojimų Juridinių asmenų registre.
Tai padaryti privalu kas tris metus. Todėl iš viso galima abejoti pirmininko ir dabartinės valdybos sprendimų teisėtumu.
Sunkiai suvokiamas apsileidimas...

Artėja sodininkų ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Kviečiu sodininkus būti aktyviais, ateiti į susirinkimą išklausyti informacijos, paaiškinimų ir atsakingai išrinkti naują valdybą ir iš tos naujos valdybos narių- naują pirmininką.

Iždininkas K. Mačiulaitis aktyviai agituoja už dabartinį pirmininką. Tai šiek tiek nesuprantama: kas juos taip surišo į vieną mazgą? Mano nuomone, jei dabartinis pirmininkas būtų išrinktas dar vienai kadencijai, tai būtų vienas iš labai blogų variantų. Reikalingas naujas pirmininkas ir valdyba, kurie galėtų dirbti sodų bendrijai reikalingus darbus kvalifikuotai, sąžiningai ir be neaiškių, nesuprantamų veiksmų.

Taip pat būtina pagalvoti ir apie tai, ar tikslinga, kad į valdybą būtų renkamas iždininkas. Tai susiję su tuo, kad iždininkas kaip darbuotojas, tampa pavaldus pirmininkui ir gali būti pirmininko įtakojamas.  Dabar, mano nuomone,  matome būtent tokią situaciją.

SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis    

 
Picture
Priminsiu situaciją:
Š.m. liepos 14 dieną 14 val. SB "Šatijai" valdyba buvo paskelbusi pakartotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, bet, likus kiek daugiau nei 2 paroms iki jo, oficialiai paskelbė, kad tą susirinkimą atšaukia ir perkelia į rugpjūčio 11 dieną. Tačiau tą pačią dieną ir dieną prieš skelbimų lentoje kabojo valdybos skelbiama informacija, kad susirinkimas įvyks, nors po sodų bendriją vaikščiojo iždininkas, skelbdamas žmonėms žinią, kad susirinkimo nebus.


Esant tokiems chaotiškiems pirmininko veiksmams, sodininkai, vis tik, į susirinkimų salę susirinko. Ir ne tiek jau mažai - apie 70 žmonių.  Pirmininkas į susirinkimą neatvyko (sirgo ligoninėje), revizinės komisijos narių nesimatė, iždininkas, nors ir buvo kviečiamas asmeniškai, į susirinkimą neatvyko.
     Tokiomis aplinkybėmis, susirinkusiems sodininkams teko, padedamiems valdybos narių ir susirinkime dalyvavusių teisininkų pagalba, patiems gilintis į susidariusią padėtį.

          Iš sodininkų bendrijos valdybos narių susirinkime dalyvavo  du: K. Čeponis ir O. Liutkauskienė. Jiems ir teko bendrauti su susirinkusiais sodininkais, informuoti apie susidariusią padėtį, atsakyti į klausimus. Teisinius valdybos ir pirmininko veiksmų aspektus papildomai paaiškino sodininkė, turinti teisinį išsilavinimą, kuri gerai žino sodininkų veiklos teisinius reikalavimus, N.Lukanova.
        Tiek K.Čeponis, tiek O.Liutkauskienė paaiškino susirinkusiems sodininkams, kad valdyba, vadovaujama pirmininko Č.Pijoraičio, šį susirinkimą organizavo pažeisdama sodininkų bendrijų įstatymą. Šio susirinkimo datos nukėlimas į rugpjūčio mėnesį taip pat atliktas pažeidžiant įstatymą. Tai patvirtino ir apie tai papildomai paaiškino susirinkime dalyvavusi teisininkė N.Lukanova.
           Kokios galimos tokio susirinkimo organizavimo pažeidimo pasekmės? Tokie pažeidimai - ne smulkmenos: dėl tokių pažeidimų gali būti anuliuojami susirinkime priimti sprendimai. Ir susirinkimo darbas bei sugaištas sodininkų laikas nueitų perniek.
           Susirinkusius sodininkus piktino daugelis dalykų: kodėl be jų žinios įrenginėjamos internetinio ryšio antenos, kurios "maitinamos" elektra iš sodų bendrijos, o nuomos mokestis planuojamas gauti tik 2,- Lt per mėnesį, kodėl pirmininkas nevykdo susirinkimo sprendimų ir nenutraukia sutarties su advokatų kontora ir t. t.
           Susirinkusieji galiausiai nusprendė, vadovaujantis Sodininkų Bendrijų įstatymu, kreiptis į SB "Šatijai" valdybą su reikalavimu kuo skubiau organizuoti SB "Šatijai" ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą  griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Čia pat, salėje, buvo pradėti rinkti parašai.
          Pagal Sodininkų bendrijų įstatymą, surinkus 1/10  (10 procentų) visų bendrijos narių parašų, toks reikalavimas yra valdybai privalomas vykdyti, jei kalbama apie visuotinio susirinkimo šaukimą..
              Be abejo, tiek valdyba, tiek pirmininkas ir taip privalo laikytis įstatymų, tačiau jei jie to nedaro, sodininkai yra priversti imtis iniciatyvos, gaišti laiką ir priminti apie tai pirmininkui ir valdybai.

            Vakar , t.y. liepos 18 dieną, pirmininkas gavo tokį reikalavimą, kurį pasirašė net 123 sodininkų bendrijos nariai (daugiau negu 15 procentų bendrijos narių):
                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              SB “Šatijai” bendrijos narių paraiška
         SB “Šatijai” valdybai

SB "Šatijai" valdyba, vadovaujama pirmininko Česlovo Pijoraičio, paskelbė sodininkų bendrijos visuotinį ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą pažeisdama LR Sodininkų bendrijos įstatymo reikalavimus (16str. 3P , 2003 12 18 Nr.IX-1934 redakcija su vėlesniais pakeitimais).

Valdyba be pakankamai motyvuotų priežaščių, viršydama savo įgaliojimus ir likus tik 67 valandoms iki pakartotinio visuotinio ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo pradžios, priėmė sprendimą nukelti susirinkimo datą iš liepos 14 d. į rugpjūčio 11 dieną. Netinkamai informuodama sodo bendrijos narius ir palikdama kaboti skelbimų lentoje skelbimus suklaidino virš šešiašdešimt bendrijos narių kurie gaišo savo laiką, turėjo koreguoti savo planus, ar specialiai atvykdami iš Kauno ir kitų jų buvimo vietų, sugaišo dieną ir turėjo papildomas išlaidas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sodininkų Bendrijų įstatymu prašome SB "Šatijai" valdybos nedelsiant organizuoti SB "Šatijai" sodininkų visuotinį ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą griežtai prisilaikant šio įstatymo reikalavimų (2003 12 18 Nr.IX-1934 Įstatymo redakcija su vėlesniais pakeitimais, įskaitant ir 2012 06 29 Nr.XI-2182 pakeitimus).


Susirinkimo darbotvarkę siūlome palikti tokią, kaip numatyta visuotiniame susirinkime, turėjusiame įvykti liepos 14 dieną.


Prie paraiškos pridedamas sodininkų, palaikančių šią paraišką, sąrašas ( 6 lapai, 123 parašai ).


Paraiška spausdinama trimis egzemplioriais: 1 egz.rašto su parašų lapų kopijomis siunčiamas SB “Šatijai”, 2 egz. rašto su parašų kopijomis siunčiamas asmeniškai valdybos pirmininkui Č.Pijoraičiui ir 3 egz. su parašų lapų originalais lieka paraiškos iniciatoriams.

        Susirinkimo šaukimo iniciatorių atstovas Kęstutis Čeponis
  (parašas)
              2012 07 17


                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
          


Tinklalapio leidėjai

 
Picture
Vakar, t.y. liepos 11 d., SB "Šatijai" valdybos pirmininkas Č.Pijoraitis sušaukė skubų valdybos posėdį. Posėdyje dalyvavo visi 9 valdybos nariai.

Pirmininkas pasiūlė nukelti pakartotinį visuotinį sodininkų susirinkimą iš liepos 14 d.  į  rugpjūčio 11 d.

To priežastis nurodė dvi:
  1. Prezidentė kol kas nepasirašė Sodininkų bendrijų Įstatymo pakeitimų, kuriuos LR Seimas priėmė š.m. birželio 28 d.
  2. Iždininkas serga, o pirmininkas liepos 12 dieną gulasi į ligoninę.
  
Balsavimo rezultatai buvo tokie:
         " "  pirmininko siūlymą  -    6 valdybos nariai.
         "PRIEŠ"                             -    2 valdybos nariai  (K.Čeponis ir M.Balsevičius).
         "SUSILAIKĖ"                    -    1 valdybos narys  (O.Liutkauskienė).
   
Taigi, sodininkai, planavę dalyvauti susirinkime, turės skubiai keisti savo savaitgalio planus.

Be to, pirmininkas valdybos nariams pateikė dvi planuojamas pasirašyti sutartis su interneto tiekimo kompanijomis. Viena iš jų būtų mokėjusi 120,- Lt per metus nuomos mokesčio.


Atmetus sunaudotą jai tiekiamos elektros energijos kainą, sodininkų bendrijos pajamos per mėnesį būtų buvę ..........2,- Lt  !
Tai ne klaida, jūs teisingai perskaitėte - du litai.
(Kitais skaičiavimais-trys litai! ).

Įtariu, kad sąskaitos išrašymas, įskaitant darbo sąnaudas, kainuotų daugiau...
Paklausus apie antenų poveikį sveikatai, pirmininkas patikino, kad jos visiškai saugios.

Daugiau informacijos, apžvelgdamas posėdžio eigą, diskusijas ir motyvus, kodėl balsavau "prieš" , pateiksiu vėliau.

SB "Šatijai" valdybos narys K.ČeponisPAPILDYMAS 2012 07 12


Sodininkų bendrijų teisę žinantys specialistai, konsultavę mus, mano, kad priežastys, dėl kurių neva perkeliamas visuotinis susirinkimas, yra nepakankamos.Be to, valdyba neturi teisės atšaukti ar nukelti jau paskelbto susirinkimo datos. Taigi, jų nuomone , susirinkimas turi vykti, jei jau yra paskelbtas.
   Pirmininkas valdybos posėdyje paminėjo 16str. 3-ią dalį, dėl kurios jis pagrindinai ir nori atidėti susirinkimą. Tas straipsnis naujoje redakcijoje atrodo taip:
    
17 straipsnis. 16 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką. Joje  turi  būti  nurodytos  bendrijos  narių  susirinkimo  sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos paskelbti skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.“

Visas pakeitimas skelbiamas šioje nuorodoje:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_p?p_id=417842

Iš to, kas rašoma šiame straipsnyje, galime konstatuoti tik tai, kad pirmininkas nesugebėjo tinkamai paskelbti apie visuotinį ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą. Ko nepadaryta, skelbiant apie visuotinį susirinkimą?  Atsakymas yra įstatyme (citata):

,,Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą <...>, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių.“

Šio įstatymo reikalavimų pirmininkas neįvykdė: jokiuose laikraščiuose niekas nėra paskelbta.

Pirmininko veiksmai yra nesuprantami, įnešantys chaosą sodų bendrijos gyvenime, demonstruojantys nepagarbą sodininkams.  Gaila, kad valdyba nesugeba tam atsispirti. 

PAPILDYMAS 2012 07 13


Šiandien, t.y. liepos 13 dieną "Valstybės žiniose" paskelbtas Prezidentės pasirašytas Sodininkų bendrijų įstatymas (Pakeitimai).

Taigi, vienos "priežasties" nukelti susirinkimą nebeliko. Žinoma, galima tvirtinti, kad pirmininkas ir balsavusieji už susirinkimo nukėlimą vėlesniam laikui, negalėjo žinoti, ar Prezidentė pasirašys pakeitimus. Tačiau to ir nereikia: jei nėra pakeitimų, tai galioja senoji įstatymo redakcija ,pagal kurią gyvenome iki šiol.


Liko tik "priežastis" - pirmininko liga. O jei pirmininkas sirgs ilgai, sakykim pusę metų? Nedarysime susirinkimo? 

Niekur įstatyme neparašyta, kad valdyba gali nukelti jau paskelbto susirinkimo datą. Todėl susirinkimas turėtų įvykti taip, kaip buvo skelbiama.

SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis 

 
Picture
 "Čia susirinko ne tie žmonės" - tarė SB "Šatijai" valdybos pirmininkas. 
  Bet apie viską iš eilės.
  Paprastai visuotiniai susirinkimai prasideda išrenkant susirinkimui pirmininkaujantį asmenį, kuris organizuos susirinkimo darbą, sekretoriaujantį, kuris viską užrašys ir paruoš galutinį susirinkimo protokolą, ir balsų skaičiavimo komisiją, kuri suskaičiuos, kaip žmonės balsuoja už susirinkime pateiktus siūlymus.
    Nieko panašaus pradžioje nebuvo.
   Tiesiog pirmininkas pradėjo pasakoti, kiek daug jis gero yra padaręs sodų bendrijai ir kiek daug gero dar nori padaryti. Siurprizu tapo pirmininko  tiesiai susirinkimui pateiktas kažkokios įmonės pasiūlymas atlikti nagrinėjamos laistymo sistemos atkarpos rekonstrukciją. Pirmininkas susirinkime minėjo kelias to paties pasiūlymo sumas: 54 tūkst.Lt, 58 tūkst. Lt, 64 tūkst. Lt. ir pan.  Lygtai su PVM, lygtai be PVM.
  Paminėjo ir tai, kad į tas sumas įeina ir atsarginio vamzdžio kaina. Paprašytas paaiškinti, kas tas atsarginis vamzdis, bandė aiškinti, bet viskas tik dar labiau " susivėlė". Niekas nieko pradėjo nebesuprasti - net ir profesionalūs statybininkai.
  Situaciją išgelbėjo iždininkas Kęstutis Mačiulaitis, kuris detaliai paaiškino, kad atsarginis vamzdis yra skirtas pajungti šonines atkarpas nuo pagrindinio rekonstruojamo laistymo sistemos vamzdžio.
   Susirinkimas jau tęsėsi beveik valandą laiko, kai kažkas iš salės paklausė: o ar kas nors protokoluoja susirinkimą, ar turime pirmininkaujantį ir balsų skaičiavimo komisiją?
   Kaip šioje situacijoje pasakytų Valinskas iš "Dviračio žinių" - nafik...
   Teko viską pradėti beveik iš naujo.
 Pirmininkaujančiu susirinkimas išrinko valdybos narį Č.Balandį, sekretoriaujančia-valdybos narę O.Liutkauskienę, o balsų skaičiavimo komisiją išrinko iš trijų asmenų.
   Susirinkimas tęsėsi.
   Tai, kad pirmininkas tiesiai susirinkimui atnešė niekur valdyboje nenagrinėtą pasiūlymą rekonstrukcijos darbams, rodo jo visišką nesugebėjimą organizuoti valdybos ir sodų bendrijos veiklos, nesiskaitymą su valdyba ir susirinkimo negerbimą.
  Susirinkimui turi būti pateikiami argumentuotai paruošti, valdyboje ir, jei reikia, su specialistais išnagrinėti pasiūlymai. Teisingiausias, mano manymu, susirinkimo sprendimas būtų buvęs iš viso to pasiūlymo, kaip neparuošto, nesvarstyti.
   Susirinkimas dirbo toliau.
  Susirinkimo dalyviai atkreipė pirmininko dėmesį į tai, kad vandentiekio rekonstrukcijos darbams nėra gautas leidimas ir balsų dauguma įpareigojo dabartinį pirmininką pasirūpinti reikiamais leidimais.
  Tačiau susirinkimas neleido dabartiniam pirmininkui pradėti rekonstrukcijos darbų ir neparinko jokio darbų vykdytojo ar darbų vykdymo būdo.
  Valdybos narys M.Balsevičius pasiūlė, kad jo įmonė, dirbanti panašaus pobūdžio darbus, galėtų  atlikti  planuojamą rekonstrukciją maždaug už 50 tūkst.Lt.  Tokį sprendimą lemia tai, kad jis su šeima gyvena šioje sodų bendrijoje ir gali tuo prisidėti prie bendros sodininkų gerovės, nesvarbu, kad jo įmonei ekonomiškai tai nebūtų labai naudingas užsakymas.
      Susirinkimo metu paprašyta M.Balsevičiaus pateikti oficialų įmonės pasiūlymą.
   Susirinkimas balsų dauguma nutarė, kad vykdytoją ir darbų būdą parinks naujai išrinktas pirmininkas ir nauja sodų bendrijos valdyba, o tvirtins atskirai sušauktas visuotinis sodininkų susirinkimas.
   O ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas vyks šią vasarą. Jame bus renkami naujai 3-jų metų kadencijai pirmininkas ir valdyba. Sekite informaciją mūsų tinklalapyje ir aktyviai dalyvaukite rinkimuose.
    Taigi, šią vasarą mūsų laukia mažiausiai du visuotiniai sodininkų susirinkimai.
    Kas seka informaciją apie vandentiekio rekonstrukciją, mato, kad darbų kainos nukrito nuo maždaug 110 tūkst. Lt  iki 50 tūkst. Lt . Viešumas padeda taupyti.
    Tačiau įdomiausia susirinkimo dalis dar buvo priešaky.
  Susirinkusieji nustebo, kai valdybos narė O.Liutkauskienė perskaitė pirmininko Č.Pijoraičio pasirašytą generalinį įgaliojimą (tas dokumentas pavadintas kitaip, bet jo esmė yra generalinis įgaliojimas) vienai advokatų kontorai suteikiantį teisę atstovauti SB "Šatijai" visur, kur tik įmanoma, iki 2015 metų balandžio mėnesio. Taigi, pirmininkas, baigiantis jo kadencijai, suteikė visas SB "Šatijai" atstovavimo teises trims metams vienai advokatų kontorai.
    Pagal sodininkų bendrijų Įstatymą, pirmininkas gali pasirašyti tik tokias sutartis, kurias pasirašyti jį įgalioja valdyba arba susirinkimas. Tokių įgaliojimų jis nėra gavęs, todėl pirmininko šis poelgis yra savavališkas ir prieštaraujantis įstatymams.
  Pirmininkas nieko doro žmonėms negalėjo paaiškinti, tik pripažino, kai tai padarė savavališkai.
    Pirmininkas taip elgiasi jau ne pirmą kartą.
    Prisiminkime, kai jis iš sodų bendrijos sąskaitos savavališkai, pamindamas visuotinio susirinkimo nutarimą bei Sodininkų bendrijų įstatymą, pervedė (paskolino?)  kitam juridiniam asmeniui beveik  5000,-Lt  ir šią neteisėtą finansinę operaciją nuslėpė nuo valdybos, buhalterio (iždininko), revizinės komisijos ir nuo visuotinio susirinkimo. Apie tai yra aprašyta šiame tinklalapyje skyriuje SB "Šatijai"  -  Mūsų bėdos.
    Suprantama, kad aš ir šis mano leidžiamas tinklalapis tapo mažu akmenėliu pirmininko bate, trukdančiu nevaržomai žygiuoti per mūsų sodų bendriją.
  Neveltui apie tai rašau, nes sutartį su advokatų kontora pirmininkas pasirašė pagrindinai tam (o gal dar yra ir kitų tikslų?) , kad uždarytų šį tinklalapį ir grąžintų mūsų sodų bendriją į tuos netolimus laikus, kai sodininkai beveik neturėjo informacijos, kokie priimami sprendimai ir kas vyksta sodininkų bendrijoje.
 Taigi, iš minėtos advokatų kontoros gavau reikalavimą uždaryti šią svetainę ir nebeskelbti "konfidencialios" informacijos apie sodų bendriją. "Konfidenciali" informacija, pirmininko ir kai kurių valdybos narių nuomone, yra valdybos posėdžių protokolai, finansinės ataskaitos ir t.t., ir pan.
 Susirinkimo dalyviai į mano klausimą, ar jiems yra nepriimtina, kad vadinamoji "konfidenciali" informacija (posėdžių protokolai, finansinės ataskaitos, jų komentarai ir pan.) yra skelbiama šiame tinklalapyje, ar jiems tai trukdo, absoliučia dauguma patvirtino, kad tokia informacija jiems yra reikalinga ir labai naudinga jiems ir visai sodų bendrijai.
 Tai kam tokia informacija trukdo ir kas jai priešinasi? Atsakymas paprastas - tai labiausiai trukdo pirmininkui.
 Salė buvo pasipiktinusi pirmininko siekiu užgniaužti informacijos skelbimą šiame tinklalapyje.
  Todėl balsavimas šiais klausimais buvo greitas ir paprastas: susirinkimas absoliučia balsų dauguma įpareigojo pirmininką nutraukti pasirašytą sutartį su advokatų kontora ir sustabdyti visus teisinius veiksmus prieš tinklalapį www.satijai.lt
  Pirmininkas bandė sakyti, kad advokatų kontora reikalinga skolų išieškojimui, tačiau, mano žiniomis, skolų išieškojimu užsiima viena iš skolų išieškojimo tarnybų, bet ne advokatų kontora.
 Mano aprašytų sprendimų, už kuriuos balsavo susirinkimas, tikslias formuluotes sužinosite, kai tik bus paskelbtas oficialus susirinkimo protokolas.
 "Čia susirinko ne tie žmonės" -  ištarė pirmininkas  šalia esančiam susirinkime pirmininkaujančiam Č.Balandžiui.
    Pasakytą frazę nugirdo dauguma susirinkusiųjų...
   Neabejokime, kad bus pasistengta, jog į sekančius visuotinius sodininkų susirinkimus ateitų  "tie žmonės". Todėl neatsipalaiduokime ir būkime aktyvūs susirinkimų dalyviai.

   Sėkmės visiems!

   Pagarbiai
   "Šatijų" sodų bendrijos valdybos narys   

   Kęstutis Čeponis

 
Picture
   Šeštadienį, 2012 m. gegužės 19 dieną 12 val. susirinkimų salėje įvyks pakartotinis visuotinis sodininkų susirinkimas.
   Jo darbotvarkė pagal įstatymą turėtų būti tokia, kaip ir vykusio prieš dvi savaites. Tačiau skelbimų lentoje ir sodininkų tinklalapyje darbotvarkė yra sutrumpinta, išmetus vieną punktą - dėl pareigybių paskirstymo.
     Tai padaryta pirmininko asmeniniu sprendimu valdybai dėl to nepriėmus jokio sprendimo.
  Tačiau nagrinėjamas klausimas dėl laistymo sistemos rekonstrukcijos yra labai svarbus: sprendžiamas klausimas už kokią sumą atlikti rekonstrukciją. Pirmininkas norėtų ją atlikti 20-30 tūkstančių litų brangesniu būdu, negu siūlo iždininkas K.Mačiulaitis.
     Kviečiu sodininkus aktyviai dalyvauti susirinkime, išklausyti pasiūlymų, gilintis į situaciją ir, jei bus norima nepagrįstai išlaidauti, - užkirsti tam kelią.
    Kalbame apie mūsų visų pinigus, todėl kviečiu nebūti abejingais ir neleisti, kad būtų pelnomasi mūsų visų sąskaita.

       Pagarbiai
       SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis


 
Picture
      Vakar, t.y. balandžio 26 dieną bendrijos skelbimų lentoje atsirado netikėtas skelbimas.
        Skelbime sakoma, kad gegužės 5 dieną 12 valandą bendrijos susirinkimų salėje įvyks visuotinis sodininkų bendrijos susirinkimas. Jo darbotvarkėje numatyta svarstyti tokius klausimus:
              1. Dėl vandens laistymo sistemos atnaujinimo (atnaujinimo būdas ir apmokėjimas).
              2. Dėl pareigybių peržiūrėjimo.
              3. Dėl savavališkų statybų.
              4. Einamieji klausimai.
       Po skelbimu parašyta, kad šį skelbimą paruošė SB "Šatijai" valdyba.
       Prisipažinsiu, toks skelbimas mane nustebino: nieko nesu girdėjęs apie valdybos sprendimą sušaukti visuotinį sodininkų bendrijos susirinkimą gegužės 5 dieną ir svarstyti tokius darbotvarkės klausimus. Mano kalbinti bent 5 valdybos nariai (iš viso valdyboje yra 9 nariai) taip pat apie tai iš anksto nieko nežinojo.
       Pagal sodininkų bendrijos įstatymą skelbimas apie visuotinį susirinkimą turi būti paskelbiamas ne vėliau, kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo datos.
       Be to, kas svarbiausia, pagal tą patį įstatymą ir mūsų Įstatus, visuotinį susirinkimą gali sušaukti valdyba. Valdyba numato susirinkimo datą ir kokie klausimai jame bus svarstomi (darbotvarkę ).
      Pirmininkas tokios teisės neturi.
       Todėl, paisant įstatymo, toks būsimas susirinkimas iš anksto pasmerktas būti negaliojančiu.
     Galima daryti išvadą, kad, arba pirmininkas nutarė visiškai nebepaisyti įstatymų, arba nesupranta, ką daro. O gal dar yra kitos tokio keisto elgesio priežastys, kurių mes nežinome?
       Mano nuomone, svarbiausias klausimas, kurį pirmininkas norėtų kuo greičiau išspręsti, yra laistymo sistemos rekonstrukcija pagal pirmininko siūlomą modelį. Tas  modelis, kaip yra ankščiau rašyta šiame tinklalapyje, yra 20-30 tūkstančių litų brangesnis, negu iždininko siūlomas variantas.
       Panašu, kad pirmininkas siekia atlikti šiuos darbus kuo skubiau - dar iki naujų pirmininko rinkimų, nes  nėra užtikrintas, ar bus išrinktas trečiai kadencijai.
      Noriu priminti skaitytojams, kad pagal valdybos sprendimą, visi piniginiai pavedimai iš bendrijos sąskaitos banke turi būti daromi, patvirtinant juos dviem parašais. Tačiau pirmininkas šio sprendimo nevykdo ir bendrijos pinigus sąskaitose valdo tik savo vieno parašu.
       Žinant, kad per vieną iš valdybos posėdžių, pirmininkas grasino iš bendrijos sąskaitos grąžinti atgal LESTO 90 tūkstančių litų bendrijos pinigų, tokia situacija, mano nuomone, darosi pavojinga, nes sunku prognozuoti, kokių siurprizų mums dar gali iškrėsti bendrijos valdybos pirmininkas.

    Pagarbiai    
   SB "Šatijai" valdybos narys Kęstutis Čeponis